«« »»
  • FBI: Arsyllfa Solar Ar gau ar gyfer Porn. Dim UFOs yn yr Haul?

Aliens: yn datgelu dirgelwch fwyaf y byd

Steven Greer: Aliens Heb ei gydnabod, wedi'i ysgrifennu gan hysbysydd ac ymchwilydd exopolitig hysbys Dr. Rhyddhawyd Steven M. Greer ym mis Mai 2017. Ar 24.08.2018, cwblhawyd y cyfieithiad o'r llyfr MIMOZEMŠŤANE i Tsiec. Rydym yn dechrau talu am brawf-ddarllen. Clawr Llyfr Anodiad: Ar ddechrau mis Gorffennaf, bu i dri llong anhyblyg wrth ymyl 1947 ger sylfaen milwrol Roswell gan ddefnyddio pwls electromagnetig newydd ...

CIA: Datgelu Prosiect MKUltra ar gyfer Rheoli Mind

Prosiect MKULTRA yw'r enw cod ar gyfer prosiect CIA gyda nifer o amcanion, y rhan fwyaf a oedd yn archwilio dulliau o drin seicolegol o bobl. Y rhain yn cynnwys: dylanwadu ar y meddwl o ddefnyddio ynysu hypnosis cyffuriau ac amddifadedd synhwyraidd, cam-drin geiriol a rhywiol o wahanol fathau o ddatblygiad artaith o sylweddau sy'n gallu trin yr ymennydd ac ymwybyddiaeth dynol Beth yw ymchwil MKULTRA ...

Stori am gariad a dynoliaeth gan Auschwitz Natsïaidd

Yn 1942, daeth dyn o'r enw Lale Sokolov i Auschwitz - gwersyll canolbwyntio Pwyleg. Cafodd y dyn ifanc hwn y gwaith o datuno'r rhai a oedd yn Natsïaid wedi'u labelu: maen nhw'n goroesi. Crëwyd y symbol ar gyfer yr hyn a gafodd ei gydnabod yn ddiweddarach fel un o arwyddion mwyaf pwerus a mwyaf ofnadwy yr Holocost. Lale Sokolov - Auschwitz Tater Mladý Lale, zdrobnělina Ludvíka, ...

Llwybr Duw yn Affrica

A gafodd olwg go iawn Duw ei ddarganfod? Yn y gornel coetir heb ei breswylio o Transvaal, ger y ffin â Gwlad Swaziland, ymddangosodd 1912 Stoffel Koetzi mewn traed helaeth o'r droed chwith dynol. Nid yw'r dirgelwch yma wedi anghytuno eto â'r gwyddonwyr. Hyd yr olion bysedd Ei hyd yw lled metr 1,28 a 0,6. Mae'r olion bysedd mor wahanol i'r baw rhwng y bysedd ...

India: Mahabharata yn disgrifio ffrwydrad niwclear

Mahabharata yn disgrifio'n glir yr ymosodiad trychinebus sy'n taro'r cyfandir. Mae ymbelydredd yn yr ardal hon mor ddwys ei fod yn beryglus o hyd. Mae lludw ymbelydrol trwm yn Rajsthan (India) yn cwmpasu 7,8 km2 yn 16 o Jodhpur. Mae gwyddonwyr wedi bod yn ymchwilio'r ardal ers amser maith. Ganwyd yr ardal ymbelydrol yn yr ardal tan yn ddiweddar ...

Nikola Tesla: "Rydych chi'n anghywir, Mr Einstein, mae'r ether yn bodoli!"

A yw Nikola Tesla wedi achosi trychineb Tunguz? Rhoddodd fy ffrind y llawysgrifen hon i mi. Roedd yn yr Unol Daleithiau ac yn prynu hen helmed ymladd tân ar gyfer digwyddiad gwerthu stryd yn Ninas Efrog Newydd. Yn y helmed hon, mae'n debyg mai lle'r leinin oedd hen lyfr nodiadau. Roedd ganddo blatiau brethyn tenau a theimlai y llwydni. Gwelwyd ei ddail melyn ...

Mae'r gwaith celf hynaf a adnabyddir yn y byd yn hen flynyddoedd 73 000 yn dangos hashtag

Plât creig bach, nad yw'n fwy na'r allwedd o'r tŷ, yw'r peintiad a adnabyddir erioed. Dywedodd Christopher Henshilwood, cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Ymddygiad Ymwybodol Cynnar ym Mhrifysgol Bergen, Norwy: "Tynnwyd Hashtag gyda chlud brown brown. Nid yw'n glir beth mae'r croeslinellau yn ei olygu, ond creadau tebyg oedd ...

Bowlio canu Tibetaidd a'u heffaith fuddiol

Mae llawer yn gwybod sŵn y bowlen ganu, ond weithiau mae rhai cwestiynau'n codi ar y pwnc hwn. Yn yr erthygl hon byddwn yn cynnig eu hanes ac yn edrych arnynt yn fanylach. Tarddiad Bowlio Canu Ystyrir mai gwledydd y Dwyrain yw eu mamwlad. Ni waeth beth fo'r ffaith bod y tarddiad a'r prif bwrpas wedi'u cwmpasu hyd yn oed â llythyren o ddirgelwch, ...

Beibl: Y Gyfraith Newydd ar Orchymyn Gwleidyddol

Nicaea a gynullwyd gan yr Ymerawdwr Rhufeinig Cystennin yn y flwyddyn 325, er mwyn uno barn y ffydd Gristnogol ac yn benderfynol y gall y testunau yn cael eu cynnwys yn y Beibl. Y cyngor ei gynnal yn maloasijského o Nikaia. Roedd casglu cyntaf o esgobion yr Eglwys Gristnogol. Yn yr esgobion synod daethant yn bennaf o hanner dwyreiniol yr Ymerodraeth Rufeinig. Nid oedd yn cymryd rhan Deiet bersonol esgob yn byw yn Rhufain (y Pab), a anfonwyd ...

Disgyblaeth a gofal

A yw disgyblaeth a gofal yn dda am oes? Nid yw llawer o bobl yn ein byd modern yn gwbl sicr. Teimlwn fod yn rhaid inni ymddwyn yn ôl patrymau penodol - maent wedi eu clymu, ac mae hynny'n union ar adeg pan fydd gennym ychydig mwy o'r ewyllys di-dâl. Efallai ein bod yn ymddangos ...

Peli cerrig Bosniaidd

Nid yn unig y pyramidau Bosniaidd yw'r melys, ond dirgelion eraill yw'r peli cerrig hefyd. Mae'r ymchwilydd Bosniaidd Semir Osmanagic yn arbenigwr ar y pyramidau Bosniaidd. Mae Osmanagic ac ymchwilwyr eraill yn argyhoeddedig bod adeiladau pyramid hynafol wedi'u lleoli yn Bosnia. Un ohonynt yw Mount Visočica ger Visoko. Pelenni cerrig Bosniaidd Ddim yn ...

Beth oedd yr uned ffasgaidd Ahnenerbe yn Karelia yn chwilio amdano?

Cawsom y cyfle i glywed am ymchwiliadau cyfrinachol Hitler, profiadau mystig a arteffactau cyfrinachol. Ond yn eithaf diweddar, cafodd ffeithiau diddorol a dirgel ei lunio: fe wnaeth milwyr yr Almaen gynnal arolwg mawr yn Karelia, gan gynnwys yr unedau Elite Ahnenerbe. Beth oedd uned ffasiwn Ahnenerbe yn chwilio amdano ...

Aliens - pwy ydyn nhw? A phwy ydym ni mewn gwirionedd?

Dywedir ei fod yn byw ymhlith ni neu i estroniaid ymweld â hi neu mae'r llywodraeth yn cael ei gynnwys gan ymwelwyr nad ydynt yn dir. Ond pwy ydyn nhw? A phwy ydym ni yn union? Mae'r mewnwelediad gwyddonol clasurol yn dweud wrthym ein bod ni, fel gwareiddiad, yn dod o un rhywogaeth ac yn rhannu'r un darddiad. Rydym yn cyflwyno ein hunain ein bod wedi esblygu o mwncïod a ...

Arbrofi! A all rhywun fynd drwy'r wal?

Ym mhob gwerslyfr mwy neu lai manwl o Ffiseg Atomig a Niwclear, disgrifir arbrawf cerbyd electronig dau slot electronig. Gan nad oes raid i lawer o ymwelwyr â'r safle hwn fod yn ffisegwyr, mae angen cofio hanfod yr arbrawf hwn yn fyr. A all rhywun basio drwy'r wal? Arbrofi .. Gwneud sgrin weddol eang, torri dwy sleid ynddo, byddwn ni ...

Bydd enaid perthynol bob amser yn cwrdd

Os gwyddom yn unig am yr holl enaid cysylltiedig a ddaeth i'r Ddaear i fod yma gyda ni, ni fyddem byth yn teimlo ein hunain yn y byd corfforol neu ysbrydol hwn. A pham? Oherwydd y byddai cysylltiad calon ac enaid i'r anwyliaid hyn yn neges gyson ein bod yn rhan o grŵp mwy neu deulu meddyliol ...

Wedi dod o hyd i le y gwnaeth Iesu drawsnewid dŵr i win

Nid oes lle wedi'i ddarganfod eto lle gwnaeth Iesu ei wyrth cyntaf - trawsnewidiodd ddŵr i mewn i win. Mae'r Efengyl yn dweud wrthym fod Gwahoddwyd Iesu Grist i briodi gyda'i fam a'i ddisgyblion. Yn ystod y briodas roedd gwin, ac ar yr adeg honno, rhoddodd Iesu arwydd o'i gogoniant a thrawsnewidiodd y dŵr ...

NASA: ICESat-2 yn monitro colled iâ ar y Ddaear

Mae asiantaeth ofod yr Unol Daleithiau wedi anfon laser i'r orbit a fydd yn mesur amodau iâ ar y Ddaear. Nod y genhadaeth hon, a elwir yn ICESat-2, yw darparu gwybodaeth fwy cywir ar sut mae cynhesu byd-eang yn effeithio ar ardaloedd rhew y Ddaear. Mae ardaloedd rhewlif Antarctica, y Greenland ac Arctig yr Arctig yn y gogledd wedi colli llawer dros y degawdau diwethaf ...

Saudi Arabia: Rock yn Mada'in Saleh

Roedd Mada'in Saleh a elwir hefyd yn al-Hijr neu Hegra, o leiaf gan y bobl Nabatean a honnir hacio eu beddau yn y creigiau tywodfaen. Mae wedi ei haddurno yn syml gyda graig, neu hanes llawer dyfnach? Y ffaith yw bod y rhyddhad arddull atgoffa rhywun o bensaernïaeth y safle Jordan a elwir bellach yn gymhleth trefol Petra. Mae hefyd yn swyddogol ...

Cyn Roswell

Rwy'n aml yn rhoi sylwadau ar hygrededd achosion UFO. Sut oedd hi cyn Roswell? Bron bob tro yr wyf yn dod i'r un broblem, a dyna, os bydd unrhyw dystiolaeth gorfforol, fel y cyrff estron a drafodir yn aml, yn ymddangos, yna mae'r dystiolaeth hon naill ai'n cael ei atafaelu'n gyflym gan y fyddin, neu maen nhw ...

Parc Jwrasig Modern! Mae Rwsia eisiau creu clon mamoth

Rydym i gyd wedi gwylio ffilmiau Parc Juwrasig. Dychmygwch, fodd bynnag, eich bod chi yn y Parc Jwrasig, lle mae deinosoriaid a mamothiaid yn rhedeg o'ch cwmpas. Nid ydych chi'n gwybod ble y byddwch chi'n cwrdd a pha mor hir rydych chi'n byw. A dyna nid dim ond yr olygfa o'r ffilm. Gall hynny wir ddigwydd! Yn ôl gwyddonwyr ...

Cyfle i newid: Pres bresych gyda reis a tem tem

Annwyl ffrindiau, llysiau, llysieuwyr a charnwyr. Heddiw, hoffem eich ysbrydoli â rysáit newydd, a dyma yw: bresych â reis a tempas. Mae'r rysáit hon yn fegan a heb glwten. Ond yn sicr bydd pawb yn ei fwynhau. Gan ddefnyddio demtasiwn organig a hufen llysiau mwg, mae'r bwyd hwn yn dod yn brofiad coginio. Byddwn yn hapus i ...