«« »»
  • Paralysis cysgu, dod i gysylltiad â byd anhysbys neu geisio herwgipio UFOs?

Aliens: yn datgelu dirgelwch fwyaf y byd

Steven Greer: Aliens Heb ei gydnabod, wedi'i ysgrifennu gan hysbysydd exopolitig ac ymchwilydd adnabyddus Dr. Rhyddhawyd Steven M. Greer ym mis Mai 2017. Ar 24.08.2018, cwblhawyd y cyfieithiad o'r llyfr MIMOZEMŠŤANE i Tsiec. Ar 12.02.2019, terfynwyd cywiriadau. Mae gennym gyfradd ac argraff o hyd. Bydd y llyfr yn cael ei ryddhau yn ail hanner Mawrth 2019. Bydd bedydd y llyfr yn cael ei gynnal 27.03.2019 o 12: 00 yn Prague. Exact ...

Ar ôl ymchwiliad cyfrinachol, mae'r hen swyddog Pentagon yn galw am ganfod UFO

NORTHERN VIRGINIA - Os oes tystiolaeth o ymweliad estron i'n gwlad, cawsant eu cloi yn Nevada. Cyn-swyddog Pentagon yn galw am ddatguddiad. Dywedodd y Cyrnol David Shea, Swyddog yr Heddlu Awyr, "Dangoswch hi i Academi y Gwyddorau Cenedlaethol. Peidiwch â'i guddio. Dangoswch hi! Rydym yn aros amdani! Rydym wedi bod yn aros amdano ers blynyddoedd. "Shea, pwy oedd 80 ...

Aliens: Mae'r llyfr wedi'i gyfieithu o'r diwedd ac yn paratoi ar gyfer y wasg

Steven Greer: Aliens MarHor: Llyfr arbennig. Steven Greer - Aliens: Mae datguddiad dirgelwch fwyaf y byd yn sicr yn cael ei gyfieithu a'i baratoi ar gyfer y wasg! Rwy'n credu nad yw unrhyw beth mor sylfaenol yn y cwestiwn alltrefol wedi mynd, yn Tsiecia a Slofacia, felly gall pobl yn sicr edrych ymlaen at ffeithiau sy'n agor eu llygaid a'u meddwl ...

Bydd y cyswllt cyntaf gyda'r estroniaid yn cael ei wneud gyda laser

Mae'r theori syfrdanol yn honni y bydd cyswllt rhyngom ni ac estroniaid yn digwydd gan ddefnyddio lasersau lle. Mae'r gred nad ydym ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd anfeidiog wedi gorlethu ein dychymyg yn hir. Fodd bynnag, mae ein harbenigwyr yn amharu ar y gwrthdaro rhwng y diffyg tystiolaeth o fodolaeth gwareiddiad allfydol ac eto ei thebygolrwydd uchel. Dr. Mae Michael Hippke yn un o ...

fideo a delweddau y Ddaear blaned lloeren dal Chinese

ergydion newydd yn ddyledus i'r lloeren Tseiniaidd Longjiang-2, a ddaeth orbit lleuad ym Mehefin 2018 ac yn araf yn dechrau i anfon gwybodaeth yn ôl i'r Ddaear fel rhan o genhadaeth a ddaeth Tsieina i ochr dywyll y lleuad am y tro cyntaf yn hanes. Roedd Longjiang-2 lansio i'r gofod ynghyd â'r lloeren gyfathrebu Tseiniaidd Queqaio a llongau gofod i ...

Taith i Bali (8.): Y cymhleth deml mwyaf o Pura Besakih

8. rhan cyfresol: Taith i Bali. Hyd yn hyn mae 8 wedi cael ei ryddhau.
Mae heddiw'n ddiwrnod gwych - mor hardd gyda'i glirio. Mae'n bwrw glaw nad yw'r cistog mewn gwirionedd yn ddiwerth i mi. Yn y bôn, yr wyf yn ei fwynhau gyda'r teimlad bod gennyf y cyfle i gymryd ymlacio eiliad o'r Sun, sydd yn fawr iawn ar y dyddiau clir yma. Mae fy enaid a'm corff yn profi pŵer dŵr ...

Mae 2018 wedi cadarnhau cynhesu byd-eang

Yr ydym yn y pum mlynedd poethaf am dros 120 o flynyddoedd. Mae arbenigwyr yn dweud y dylem fod yn ofni. blwyddyn 2018 oedd, yn ôl astudiaethau annibynnol gadarnhau Sefydliad Goddardovým dros Gofod Ymchwil (NASA GISS) a'r Unol Daleithiau Forol Genedlaethol a Atmosfferig Gweinyddu (NOAA), sef y flwyddyn bedwaredd gynhesaf ers 1880. Cyfarwyddwr GISS ...

Ffeithiau Real Storïau Mytholegol (1.): Atlantis

1. rhan cyfresol: Ffeithiau Go Iawn o Straeon Mytholegol. Hyd yn hyn mae 1 wedi cael ei ryddhau.
Mythau yw dim ond chwedlau? Ddim bob amser. Rydyn ni i gyd yn caru straeon ac yn rhannu ein gilydd. Mae chwedlau yn storïau sydd wedi'u pasio i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth yn fwyaf aml mewn dathliadau a thraddodiadau teuluol. Ond nid dim ond chwedlau tylwyth teg yw mythau, gallwn ddod o hyd i ffeithiau go iawn ynddynt. Cyfandir coll Atlantis Rydym i gyd yn gwybod chwedl ...

Ymweliad anarferol gydag estroniaid

Digwyddodd digwyddiadau anhygoel a chyfarfodydd eraill gydag estroniaid yn Rwsia ar ddiwedd y blynyddoedd 80. Roedd Dinasyddion K., ynghyd â'i gŵr a dau blentyn, yn byw mewn fflat dwy ystafell ar lawr cyntaf adeilad pum llawr. Mae'n dweud beth ddigwyddodd iddynt un diwrnod: Stori am y cyfarfod "Ar ôl chwech o'r hwyr gyda'r nos, anfonais fy mhlant - Petra ...

UFO: Achos ar Lake Korb

Mae'r ton o olwg UFO yn y blynyddoedd hyn wedi cael ei choroni â digwyddiadau heb ei debyg. Yn ystod gwanwyn 1961, daeth y gwrthrych yn disgyn darn enfawr o draeth a chwythodd rhan o'r pridd i mewn i danc dwr a elwir gan y bobl leol o'r enw Lake Korb. Enw answyddogol yw hwn; mewn gwirionedd, mae Lake Korzika yn rhan annatod o Lyn yr Ozone. Unwaith y bu'r machlud ...

Cannoedd o wrthrychau carreg dirgel yn y Sahara

Hyd yn hyn, nid ydym wedi archwilio ein planed gyfan, fel y gallant ddiddanu ni bob dydd gyda darganfyddiadau newydd a newydd. Mae ymchwilwyr bellach wedi darganfod cannoedd o wrthrychau cerrig yn Western Sahara - nid yw'r ardal hon wedi'i archwilio'n llawn eto. Mae gwrthrychau dirgel yn Sahara Gorllewin Sahara yn cael eu dominyddu gan ddau wladwriaeth wahanol - Moroco a Democratiaid Arabaidd Sahara ...

Sut dechreuodd y planedau? Bydd gwrthdrawiad diweddar y planedau yn dweud

Mae seryddwyr yn dweud eu bod yn cael y dystiolaeth gyntaf o wrthdrawiad rhwng dwy blaned mewn system seren bell. Maen nhw'n credu bod gwrthdrawiad dau wrthrychau wedi creu byd haearn sy'n gyfoethog. Y blaned sy'n deillio o hyn yw 10 x drymach na'n planed Ddaear. Mae gwyddonwyr yn credu bod gwrthdrawiad tebyg wedi arwain at ffurfio'r Lleuad cyn 4,5 ...

Mae pyramidau bron yr Aifft wedi darganfod dwsinau o gymdeithasau

Gweinidog Aifft o Hanes a Henebion Cyhoeddodd Khaled El-Enany y darganfyddiad cyntaf o 2019. Yn safle archeolegol Tuna El-Gebel ger y pyramidau Aifft, darganfuwyd Siambrau Angladdau Ptolemaig. Fe'u cwblhawyd â llawer iawn o gymysgeddau o wahanol feintiau a rhywiau. Claddu ger y pyramid Mae'n debyg bod y claddu yn dyddio o gyfnod Ptolemaic yr hen Aifft (wedi'i amcanu gan 323 ...

Mae eiriolwyr theori fflat y Ddaear yn esbonio cyfanswm eclipse y Lleuad

Gall fod yn anodd egluro lliw coch gwaedlyd y Lleuad yn ystod eclipse y Lleuad yn gyfan gwbl heb ddealltwriaeth sylfaenol o fecaneg orbital. Mae cefnogwyr damcaniaethau cynllwyn am ddaear gwastad wedi dod i ddarganfod sut i osgoi ffeithiau gwyddonol a chreu esboniad creadigol o'r ffenomen hon. Lleuad Gwaed 20. - Penwythnos 21.1.2019 (20 - 21 Ionawr 2019) ...

Bolivia: Fe wnaethon nhw ddarganfod pyramid yn Tiahuanaco

Yn y Fortress Tiahuanaco hynafol, canfuwyd pyramid claddu yn 2015. Dywedodd Ludwing Cayo, cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Archaeolegol Tiahuanaco, fod yr adeilad yn ardal Kantatallita, i'r dwyrain o pyramid Akapan. Mewn cyflwyniad cyfryngau, amcangyfrifodd Cayo y byddai arolwg Tiahuanaco yn para o leiaf 5 o flynyddoedd. Mae'r safle archeolegol wedi ei leoli 71 km i'r gorllewin ...

Sealand: y benglog estron?

Gallai'r penglogau Sealand, yn ôl yr unigolion a archwiliodd, fod yn perthyn i fodau allfydol. Nid yw'r penglog a geir yng ngwlad Morland yn cyfateb i unrhyw rywogaethau hysbys ar y blaned Ddaear. Ydy hi'n benglog allwchol? Dyma'r artiffact mwyaf dadleuol a ddarganfuwyd yn y blynyddoedd diwethaf. Mae Skull of Sealandu yn codi nifer o gwestiynau na all gwyddoniaeth ddod o hyd i'r atebion. Yn syndod ...

Gallai rhewlif mwyaf peryglus y byd cwympo

Lleolir y rhewlif hwn yn Antarctica, ac mae astudiaeth NASA ddiweddar wedi darganfod ceudod mawr y tu mewn i'r rhewlif. Mae gan y cavity ardal o bron 2 / 3 yn Manhattan ac mae bron i 305 yn ddwfn. Rhewlif Thwaites Mae'r rhewlif hwn yn gyfrifol am gynnydd lefel môr byd-eang 4%. Os bydd y rhewlif hwn yn toddi, gall gynyddu'r lefel ...

A oedd estroniaid yn creu hil ddynol? Pwy ydym ni mewn gwirionedd?

Mae'r syniad bod estroniaid wedi creu hil dynol yn hynafol wedi diddori llawer o awduron ac ymchwilwyr ers canrifoedd. Er nad yw gwyddoniaeth gyffredin yn cydnabod y theori hon, gallwn ddod o hyd i lawer o dystiolaeth ledled y byd sy'n cefnogi'r theori hon. Efallai bod y ddolen bwysicaf rhwng cynnydd ein gwareiddiad ac estroniaid i'w chael mewn hanes, wedi'i ysgrifennu mewn hen lawysgrifau a ...

Sain ac ystyr y mantra "Om"

Roedd un bob amser yn meddwl sut y daeth popeth i mewn - y byd, y sêr, y planhigion, yr anifeiliaid ... Sut all hyn i gyd godi o "dim"? Sut mae'n bosibl bod rhywbeth mor berffaith â'r ymennydd neu'r llygad? Mae'r cwestiynau hyn yn gofyn i bobl a grwpiau ysbrydol o bob cwr o'r byd. Un farn yw bod o'r cychwyn ...

Llyn Mercer o dan wyneb Antarctica - beth a ddarganfuodd gwyddonwyr?

Nawr mae gennych gyfle i weld beth mae gwyddonwyr wedi ei ddarganfod pan benderfynodd nhw archwilio Lake Mercer cudd a rhewi. Mae 26.12.2018 yn union i'r gwyddonwyr (y tīm gwyddonwyr yn meddu ar y byrfodd SALSA) wedi llwyddo i gipio trwy lawer o iâ i'r llyn cudd enwog hwn. Mae ganddo ardal o fwy na 160 metr sgwâr ac mae wedi ei guddio yn ...

Donald Keyhoe Llu Awyr Mawr Non Nonald: mae estroniaid yn go iawn

Y cyfweliad cyflawn o 1958 rhwng Mike Wallace a Major Donald Keyhoe hedfan llynges, a gynhaliwyd ar gamera. Cadarnhaodd Keyhoe bresenoldeb estroniaid ar y Ddaear trwy dystiolaeth bersonol. WALLACE: Noswaith dda, heno byddwn yn delio â stori afreal, hanes y peiriannau hedfan o fydoedd eraill ewch i'n planed, dim ond ...