«« »»
  • 16 symbolau cudd yn yr anialwch Tsieineaidd

Y Bydysawd Suenee newydd!

Mae'n flynyddoedd 5 ers i'r cylchgrawn ar-lein hwn, Suenee Universe, gael ei chyhoeddi, sy'n dod â chi erthyglau dyddiol newydd ynghylch exopolitice, ar draws UFO, hanes cyfrinachol, a'r cysyniad ysbrydol o fywyd a rhyw. Wrth i'r amser fynd heibio, rydym hefyd yn ceisio tyfu a gwella gyda chi er mwyn i ni allu eich cynnig chi bob dydd ...

Heb ei gydnabod: Aliens - Datgelu dirgelwch fwyaf y byd

Heb ei gydnabod, wedi'i ysgrifennu gan hysbysydd ac ymchwilydd exopolitig hysbys Dr. Rhyddhawyd Steven M. Greer ym mis Mai 2017. Mae gennym gyfle unigryw yn ail hanner 2018 i gael cyfieithiad Tsiec. Byddwch gyda ni yn y digwyddiad eithriadol hwn. Anodi'r llyfr o'r clawr: Ar ddechrau mis Gorffennaf cafodd tri llong anhygoel 1947 eu saethu ger y sylfaen filwrol yn Roswell ...

Historie římské říše zaznamenaná v arktickém ledě

Římská říše bez pochyby zanechala v dějinách lidstva významné stopy. Její historie fascinuje mnohé z nás. Zjistili, že míra znečištění olovem v Grónsku velmi úzko souvisí s válečnou historií, sociálními nepokoji a expanzí říše. Historie ukrytá v ledu Vědci zkoumající arktický led objevili stopy vzestupu a pádu této obrovské říše. Ekonomické výkyvy...

The Doctrine Secret of the Dogons

Mae'r Dogon, sy'n cael eu hystyried yn ddisgynyddion o extraterrestrials o'r names Canis Major, y system Sirius, yn byw yn rhan o diriogaeth Mali. Mae'r offeiriaid straen hwn wedi cael ei storio am filoedd o flynyddoedd ac yn darparu gwybodaeth fanwl iawn o gynllun y cysawd yr haul, y pedwar sêr Sirius, y Glec Fawr a'r esblygiad dilynol y bydysawd. Ble mae hyn yn ...

Obří želví skála – zdroj energie QI

Na svazích Wangsanu v Jižní Koreji odpočívá masivní skála. Vzhledem k jejímu kurióznímu tvaru je pro mnohé známá jako želví skála. Původně zvaná jako Gwigamseok – kámen gravírovaný dokonalými písmeny, je tento mohutný megalit považován za mocné místo čisté energie. Želví skála Váží neuvěřitelných 127 tun a jeho XCHARXskořápkaXCHARX byla...

Kazakhstan: Ysbryd dŵr Llyn Kok-Kol

Yn Kazakhstan mae darnau o wahanol lynnoedd, pob un ohonynt yn nodedig, ond mae un - Kok-Kol, a leolir yn Nyffryn Caracasian, yn enwog am ei ffenomenau anghyffredin, ysbryd dŵr. Dywedir bod y llyn yn byw gan anghenfil gwyllt, sy'n debyg iawn i'r anghenfil Lichnovaidd a gwyddoniaeth anhysbys. Mae trigolion lleol yn ei alw'n ysbryd dŵr ...

Oriel o fodau dirgel yn Utah

Y de-ddwyrain o'r Unol Daleithiau yw cartref ffigurau hynafol di-ri sy'n dangos bodau gyda phlastogau hir, haloes, antenâu, llygaid siâp almon, a hyd yn oed dillad sy'n cymharu rhai â siwtiau gofod. Mae'r ffigurau hyn yn deillio o tua hedfan 4 000. Yn rhan ddeheuol yr Unol Daleithiau, yn bennaf yn nhalaith Utah, mae crynodiad mawr o ...

Neges Glastonburg o'r gorffennol

Mae'r stori hon o neges Glastonburg o'r gorffennol yn ddiddorol gan ei fod wedi digwydd dros ddegawd, a thrwy gydol ei amser, nid yn unig oedd ei arwyr yn bobl ond hefyd yn ysbryd. Sut mae'n Dechreuodd Dechreuodd popeth yn 1907 pan brynodd yr Eglwys Anglicanaidd lein o dir gydag adfeilion Abaty Glastonbury. Mae gan Abaty hanes cyfoethog iawn ...

9 sgiliau sylfaenol y dylai plant eu dysgu

Nid yw plant yn system yr ysgol heddiw wedi'u paratoi'n dda ar gyfer byd yfory. Fel person sydd wedi symud o'r sector corfforaethol i sector y llywodraeth ac o'r byd i'r byd sy'n newid ar-lein, rwy'n gwybod pa mor gyflym y mae byd ddoe yn dod yn amherthnasol. Rydw i wedi cael hyfforddiant yn y diwydiant papur newydd, lle yr oeddem i gyd yn credu y byddem yn berthnasol i gyd ...

Symud i'r pedwerydd dimensiwn

Beth yw'r pedwerydd dimensiwn? Fel arfer, wrth i ni fynd i'r afael â'r pwynt precessiwn hwn lle mae'r newid hwn yn digwydd, mae popeth yn dechrau cwympo - pob strwythur cymdeithasol. Yr allwedd i hyn yw maes magnetig y Ddaear. Yn union fel y mae gwyddoniaeth heddiw yn sylweddoli, gall hefyd fod yn allweddol a fydd yn caniatáu shifft y Ddaear yn bennaf ...

MJ-12 a'r Llywodraeth Gyfrin (2.): Cytundebau Extraterrestrial

2. rhan cyfresol: MJ-12 a'r llywodraeth gyfrinachol. Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
A yw'r prosiect MJ-12 yn dangos bod estroniaid yn ymweld â'r Ddaear ac mae'r llywodraeth yn gwybod amdano? Gadewch i ni weld y prosiect MJ-12 yn fwy manwl ... Llywydd Newydd Yn 1953, roedd y Tŷ Gwyn yn meddu ar ddyn newydd. Roedd yn gyfarwydd â chadwyn gorchymyn strwythuredig, ar sail personél. Ei ddull o waith oedd dirprwyo pwerau a chymhwysedd pwyllgorau. Fe wnaeth ...

Tebygrwydd anhyblyg rhwng mannau dirgel

Gellir dod o hyd i'r elfennau dylunio a geir yn Göbekli Tepe hefyd ar luniau enfawr Moai ar Ynys y Pasg, Tiahuanaco a safleoedd hynafol eraill ledled y byd. Mae yna debygrwydd anghyfleus, er bod y lleoedd yn bell ar wahân. Sut mae'n bosibl? Ni allem ateb llawer o gwestiynau am ein ...

MJ-12 a Llywodraeth Secret (1.): Aliens on Earth

. rhan cyfresol: MJ-12 a'r llywodraeth gyfrinachol. Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
Yn ystod y blynyddoedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, wynebodd llywodraeth yr Unol Daleithiau nifer o ddigwyddiadau a oedd yn rhagflaenu'r dyfodol a dyfodol dynoliaeth. Roedd y digwyddiadau hyn mor anghredadwy eu bod yn gwadu yr hyn y gallem ei ymddiried. Fe wnaeth Llywydd Stwnog Truman a'i uwch reolwyr milwrol eu hunain eu hunain bron yn ddi-rym ar ôl iddynt ennill ...

10 symbolau hynafol yr Aifft

Mae tir y Pharaohiaid, fel yr hoffwn alw'r Aifft, yn llawn straeon a symbolau anhygoel. Gadawodd gwareiddiad hynafol yr Aifft ei olion mewn cofnodion hanesyddol filoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi adeiladu rhai o'r henebion mwyaf rhyfeddol ar y blaned, gan fod yr hen Aifftiaid yn arbenigwyr mewn amrywiaeth o wybodaeth, o seryddiaeth, meddygaeth i beirianneg, a ...

Rosa de Sar: Pyramidau yn y Weriniaeth Tsiec, Tri Iesu Grist, Magisteriwm Karlstejn

A ddigwyddodd erioed i chi y gallai'r pyramidau a'r strwythurau magaidd hefyd fod yn diriogaeth Gweriniaethau Tsiec a Slofacia heddiw? Mae Rosa de Sar yn mynd â ni i edrych arall ar esblygiad dyn a'n gwareiddiad ar y Ddaear. Mae'r llyfr felly'n sbarduno sail wyddonol llawer o ddisgyblaethau. Byddwch yn dysgu am fodolaeth dwsinau o byramidau ac eraill ...

Bydysawd Aifft a'i chyfrinachau

Rhennir y bydysawd Aifft yn ddwy ran, y rhanbarthau uchaf ac is. Bydysawd Aifft a'r rhanbarth uchaf Mae'r rhanbarth Uchaf yn cynnwys y ddaear (Geb), yr awyrgylch (Shu) a'r awyr (Cnau). Mae Nut a Geb yn gariadon, ond mae'n rhaid i Shu eu dal ar wahân er mwyn i dduwiau eraill gael y rhyddid i symud gyda'r bydysawd. Y pwysicaf ...

Gargoyles ar doeau

Gargoyles, beth ydym ni'n ei wybod am y creadigaethau anhygoel hyn? Defnyddiwyd eu cerfluniau i addurno toeau eglwysi a chateaux am sawl canrif ac maent yn gwasanaethu fel draeniau to gwreiddiol. Ac yn ddiweddar maent wedi dod yn brif arwyr ffilm ffantasi a chyfres animeiddiedig poblogaidd. Mae gan y creaduriaid dirgel hyn eu hanes diddorol iawn ...

10 o'r ddu Hindŵaidd Duw Viṣṇu

Vishnu yw'r mwyaf amlwg o dduwiau y 'Hindw', mae gan lawer o ymlynwyr (hy. Vaisnavas neu višnuisté), sy'n ystyried iddo Duw goruchaf a dim ond yn wir. Fel y rhan fwyaf o dduwiau "Hindw", mae gan Vishnu lawer o enwau eraill. Mae sawl fersiwn o emynau a elwir yn rhestrau sahasranama Vishnu, yn llythrennol "enwau 1000 o Vishnu." Y rhai mwyaf cyffredin ohonynt ...

A yw eich meddyliau eich hun yn eich cysgu pan fyddwch chi'n cysgu?

Heddiw mae'n dipyn erthygl yn anarferol bod llawer o ddarllenwyr yn cymryd yn ganiataol unrhyw nedočte. Fodd bynnag, nid yw nifer y darlleniadau yn bwrpas. Mae hyn yn cynnig opsiynau i helpu'r un sydd weithiau'n profiadau eiliadau pan na chysgu, oherwydd yn ei feddwl drosodd a throsodd rhedeg ar ôl yr un fath neu yr un meddyliau. Ydych chi'n dal i ddychwelyd i mi ...

Gwybodaeth wych yn y Vedas

Yn y traethodau hynafol Indiaidd (hy. Y Vedas) yn swm mawr o wybodaeth wyddonol y mae gwyddoniaeth fodern wedi rhoi i fyny yn ddiweddar, neu a ydynt yn dal i nid oedd yn cael hyd yn oed. Dyma rai ffeithiau anhygoel am y wybodaeth o ysgolheigion a oedd yn byw filoedd o flynyddoedd yn ôl. Y Vedas (Sansgrit, "gwybodaeth", "dysgu") yn gasgliad o ysgrifau hynafol ...

Penglogau rhyfeddol o Paracas: Casgliad ymchwil newydd!

Beth yw penglogau hir Paracas ym Mheriw? Nad ydych chi wedi clywed amdanynt eto? Gadewch i ni eu dychmygu ... mae'n ffenomenon diddorol iawn sy'n ennyn myfyrdod ynghylch a ydym mewn gwirionedd yn y bydysawd "ben ei hun". penglogau hirgul o Paracas yn un o'r amgueddfeydd lleol ym Mheriw mae yna nifer o mummies yn y cabinet ....

Jaroslav Dušek a MUDr. Jan Šula: Myfyrdod

Darlith wych arall, lle Jaroslav Dušek a MUDr. Jan Šula: Mae pŵer yr ysbryd yn ddiddiwedd! Sut i wella trwy newid meddwl a pŵer yr ysbryd - A fyddwn ni'n helpu i fyfyrio? Sut i wella a gwella? Dylai'r meddyg ddiddordeb gyntaf yn achos achosion y clefyd - newidiadau mewn bywyd a straen, ...