«« »»
  • Tystiolaeth o Hanes Amgen Dynoliaeth

Aliens: yn datgelu dirgelwch fwyaf y byd

Steven Greer: Aliens Heb ei gydnabod, wedi'i ysgrifennu gan hysbysydd ac ymchwilydd exopolitig hysbys Dr. Rhyddhawyd Steven M. Greer ym mis Mai 2017. Ar 24.08.2018, cwblhawyd y cyfieithiad o'r llyfr MIMOZEMŠŤANE i Tsiec. Rydym yn dechrau talu am brawf-ddarllen. Clawr Llyfr Anodiad: Ar ddechrau mis Gorffennaf, bu i dri llong anhyblyg wrth ymyl 1947 ger sylfaen milwrol Roswell gan ddefnyddio pwls electromagnetig newydd ...

Big Kalygir - llyn dirgel yn Kamchatka

Ym mis Mai 1938, bu'r daearegydd Igor Solovjov yn gweithio yn Kamchatka ac yn astudio llosgfynyddoedd gweithredol. Un o'r llwybrau a ddilynwyd gan Igor a'i gyfaill, Nikolai Melnikov, arweiniodd ar hyd glan y llyn. Fe'i marciwyd fel Big Kalygir ar y map. Nid oedd unrhyw lwybrau na llwybrau a gaethwyd gan anifeiliaid yn dod o hyd i ddaearegwyr. Anifeiliaid osgoi unrhyw reswm am unrhyw reswm ...

Karaung, Côr Cerrig Armeniaidd

Mae'n debyg eich bod yn gwybod bod digon o henebion yn diriogaeth Armenia o'r gwareiddiadau hynafol a oedd unwaith yn bodoli. Mae oedran rhai safleoedd yn nifer o filoedd o flynyddoedd. Ond mae'r mwyaf yn denu gwyddonwyr, twristiaid, cymhleth megalithig Karaund, fel arall Zorac Karer. Hyd yn hyn, bu anghydfodau dros ei ddiben. Mae ymchwilwyr, fodd bynnag, wedi cytuno bod ...

Stori Simona, sy'n gweld llun estron

A yw Simon wir yn gweld estron yn eich llun? Ysgrifennwyd hyn atom. Crëwyd y llun hwn gan 29.8.1992 a lluniwyd fy nghyfaill yn Turzovka. Yna, ar y bryn, ymddangosodd Zivcak i Matushi Lašut o Virgin Mary. Doeddwn i ddim yn gweld unrhyw beth mor rhyfedd ar y llun yn gyntaf, heblaw ei bod o dan fy mên, dros fy nghlust ...

Awgrymiadau myfyrdod bore 7

Rhaid i bawb ddod o hyd i'w ffordd i gydbwyso. Bob dydd yn cyflwyno heriau, rhwystrau a dadleuon newydd. Mae yna ychydig ddyddiau pan fyddwch yn dechrau traed drwg a mwy - nid pob aderyn bore. Gall yr awgrymiadau bore 7 canlynol eich helpu i fyfyrio. Myfyrdod y bore yn gosod safon bore ...

Mrs Elche fel y Frenhines Anunnaki

Mae wraig Elche yn un o wynebau mwyaf dirgel hanes dynol sy'n dyddio'n ôl i'r diwylliant Iberiaidd. Er gwaethaf ei dillad, nid yw ei hunaniaeth yn hysbys. Fodd bynnag, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, mae syniadau a rhagdybiaethau newydd o leiaf yn syndod. Medal a Mrs. Elche Medal a ddarganfuwyd yn 1966 yn Utah mae gan fenyw engraved tebyg i ...

Gwelodd John Lennon UFO!

Ychydig ddegawdau yn ôl, gwelodd John Lennon, aelod o'r grŵp Beatles, y balconi UFO. Fe ddigwyddodd ar adeg pan oedd yn anadlu awyr iach ynghyd â Maya Pang. Roedd yr UFO yn hedfan i'r dwyrain ar draws Afon Efrog Newydd. Dywedodd artist cerddorol John Lennon ac UFO y corff yn symud i'r chwith, yna i lawr ...

Ymchwilio pellach i NASA ar Mars

Mae Mars wedi mabwysiadu ei breswylydd robotig mwyaf diweddar. Mae NASA yn archwilio'r tu mewn trwy arolwg seismig, geodesi a throsglwyddo gwres (InSight). Llwyddodd y modiwl i lawr ar y blaned goch ar ôl taith bron i saith mis o'r Ddaear, 300 miliwn milltir o hyd (458 miliwn milltir). NASA - Cenhadaeth ar Mars Bydd cenhadaeth dwy flynedd InSight yn astudio dyfnder dwfn Mars, ...

Adroddiad y BBC: Gwelodd sawl cynllun peilot UFO dros Iwerddon

Gwelwyd UFOs, ac erbyn hyn ni fu unrhyw beth am yr adroddiadau nac am y ffynhonnell y gellir ei ddiswyddo yn rhwydd. Mae nifer o gynlluniau peilot cwmni hedfan wedi cyhoeddi yn ddiweddar eu bod wedi gweld UFOau "unigryw iawn" a oedd yn edrych ar draws Cefnfor yr Iwerydd ger Iwerddon. Nid yw'r adroddiad yn stori wyllt gan ddychrynllyd crazy ....

Teithwyr amser hir

Saith cysgu yn yr ogof - saith teithiwr mewn pryd? Nid yw un o'r adroddiadau dilys cyntaf ar deithio amser wedi ei esbonio eto, ac mae'n parhau i fod yn ddirgelwch. Mae'r stori yn profi y gallai hen wareiddiad fod â gwybodaeth o deithio mewn pryd. Achos anhyblyg o saith cysgu Mae'r stori yn dweud bod Deci (X.NUMX) ar adeg yr erledigaeth, pan oedd Cristnogaeth yn gwrthdaro â'r Ymerodraeth Rufeinig, saith ...

Fe all dod o hyd i Israel helpu i ddatrys dirgelwch y Philistiaid Beiblaidd

Fe all y darganfyddiad archeolegol yn Israel, a gyhoeddwyd yn 2016, helpu i ddatrys y dirgelwch parhaus: ble daw'r Phillips hynafol? Beth yw dirgelwch y Philistiaid Beiblaidd? Gadawodd y Philistiaid Philistaidd nifer o gynhyrchion crochenwaith. Un o'r dirgelion sy'n ymwneud â'r wareiddiad hynafol yw mai dim ond 2013 sydd wedi ei ddarganfod ...

Wedi dod o hyd i feddrod gyfrinachol Duis Osiris

Ef oedd brenin y brenhinoedd, y duw o dduwiau. Yn awr, archeolegwyr yn credu bod yn dod o hyd "beddrod" goruchaf Osiris. adrodd cyfryngau Aifft, dros y penwythnos wedi cael eu cyhoeddi dau feddrod newydd, un ohonynt yn perthyn i frenhines anhysbys. Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn y bedd! Mae'n lle claddu symbolaidd, sy'n cael ei ddefnyddio mewn defodau. Mae'r defodau ...

Y Giants yn Romania a Thactegau Cloaking y CIA

Efallai eich bod wedi clywed chwedlau am gewri, a elwir weithiau'n gylchoedd neu wystrys. Yn gyffredinol roedd y cewri yn cael eu dychmygu fel creadur mor wych bod y ddaear yn crwydro ym mhob cam. Fodd bynnag, ymddengys nad yw'r cewri yn unig mewn straeon tylwyth teg, gan fod eu gweddillion eisoes wedi'u canfod ledled y byd. Cyfrinachau eu ...

A yw delweddau NASA yn dangos gwrthrychau anghyffredin ar y lleuad?

Yma eto mae gennym ddelweddau NASA. Pryd bynnag y byddwch chi'n nodi'r geiriau Moon, Extraterrestrial, a Sylfaen i mewn i un frawddeg, cewch y rysáit perffaith ar gyfer theori cynllwyn. Yn y cyfnod modern, pan fydd gennym y modd i deithio i'r lleuad a'i archwilio, dechreuom ddatgelu ei ddirgelwch. Cyfrinachau sy'n diddorol i chwilwyr a gwyddonwyr am ganrifoedd. Ond sut ...

Mae ein hymennydd fel peiriant amser

Mae ein hymennydd fel peiriant amser. Mae gwahaniaeth diddorol rhwng sut mae anifeiliaid yn cael eu harwain mewn pryd a sut yn y gofod. Pam mae'n rhaid i ni siarad am amser? O amser gofod i sut mae'r meddwl yn cadw ei amser. Mae'n fwy cymhleth ond cyfoethog. Mae cylchedau nerf yn cysylltu ag ysgogiadau allanol i gynnal ...

Hollow Earth ar fapiau'r Trydydd Reich

A oes Daear wag? A yw'r mapiau hyn yn profi bodolaeth y Ddaear Hollow (fel arall hefyd yn Mewnol)? Un o'r cwestiynau mwyaf diddorol y mae pobl wedi bod yn gofyn am y ganrif gyfan yw a oes posibilrwydd bod ein planed yn wag? Am nifer o flynyddoedd, credwyd, ac er bod llawer o ddamcaniaethau'n dod o hyd, ni chafodd 1968 unrhyw dystiolaeth iddo ...

Mae arogl a barn bwyd yn cyfrannu at dreuliad da

Ar ôl diwrnod hir yn y gwaith, gallwn weithiau helpu a mynd i'r pryd cyntaf sydd o'n blaenau. Sut y gwnawn ni i helpu treulio treulio ac amsugno cymaint o faetholion â phosib? A sut mae ein heffl yn ymateb? Sut i Wario Astudiaeth Newydd Da o Adroddiadau Cell ...

Fy myrapi craniosacral cyntaf yn Edit Tiché

Therapïau Craniosacral - Am rai, term sy'n hysbys i rywun yn gwbl anhysbys. Rwy'n perthyn i'r ail grŵp. I'r holl bethau esoteric a deallusol sydd heb eu hesbonio, rwyf bob amser yn mynd ati'n ofalus iawn ac yn ddiffyg ymddiriedaeth. Yn gyntaf, gadewch i ni geisio ysgrifennu i lawr pa therapi craniosacral a sut y gallai eich helpu, yn ôl y disgrifiad cyffredinol.

Mae Meistr Yoda wedi'i ddarlunio mewn llawysgrifau hynafol

Oedden nhw'n gweld bodau o galaxy Ddaear bell iawn? Pam y darganfyddwn baentiadau o ffigurau animeiddiedig ar waliau neu mewn llawysgrifau hynafol? Gadewch i ni gofio'r erthygl ddiddorol hon ... Yoda - ni all y Beirnwyr Seren Jedi Star Wars esbonio sut mae Yoda - y Jedi bwyta o'r Star Wars - a ddarganfuwyd ar dudalennau llawysgrif canoloesol gyda ...

Calendr Cairo - Darganfyddwch yr Hen Eifftiaid

Mae'r papyrus Aifft hynafol - efallai yr hyn a elwir calendr Cairo, yn un o'r dystiolaeth fwyaf diddorol o sut y mae'r Eifftiaid yn uwch mewn seryddiaeth. Mae'r papyrus, a elwir hefyd yn y dyddiau calendr, yn hapus ac yn anhapus, sy'n dyddio o'r blynyddoedd 1244 - 1163 CC, yn neilltuo rhagfynegiadau bob dydd Aifft blwyddyn. Mae'r rhagolygon hyn yn dangos bod hyn ...

Mae mecaneg Quantum yn eich galluogi i weld, teimlo a chyffwrdd y gronynnau (rhan 2)

2. rhan cyfresol: Mecaneg meintiol. Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
Gadewch inni fynd yn ôl at beth yw mecaneg cwantwm a sut y gallwn ei ddefnyddio. Gweld Invisible Wel, felly rydych chi'n teimlo'n goffi, rydych bron yn ddychnad. Mae eich llygaid yn barod ar gyfer golau dydd, maent yn blink ac yn gadael i oleuni ddod i mewn. Pan fyddwch chi'n meddwl amdano, mae'r gronynnau golau yn mynd i mewn i'r wyneb ac i mewn i ...