«« »»
  • Dodekaeder Rhufeinig: Deuddeg stori dirgel

Heb ei gydnabod: Aliens - Datgelu dirgelwch fwyaf y byd

Heb ei gydnabod, wedi'i ysgrifennu gan hysbysydd ac ymchwilydd exopolitig hysbys Dr. Rhyddhawyd Steven M. Greer ym mis Mai 2017. Mae gennym gyfle unigryw yn ail hanner 2018 i gael cyfieithiad Tsiec. Byddwch gyda ni yn y digwyddiad eithriadol hwn. Anodi'r llyfr o'r clawr: Ar ddechrau mis Gorffennaf cafodd tri llong anhygoel 1947 eu saethu ger y sylfaen filwrol yn Roswell ...

11 o'r aneddiadau hynaf a dinasoedd yn y byd

Yn dibynnu ar y diffiniad o "ddinas", gallwn drafod nifer yr aneddiadau hynafol y gallem eu cynnwys yn y rhestr o'r dinasoedd hynaf ar y Ddaear. Mae'r ddinas yn anheddiad a ddiffinnir yn ddaearyddol ac mae yna nodwedd nodweddiadol o nodweddion megis preswylio, siopau a chanolfan weinyddol. Mae gan y ddinas system garthffosydd a system gyfraith hefyd. Arall ...

Edgar Cayce: Y Ffordd Ysbrydol (24.): O blaid Duw a maddeuant

24. rhan cyfresol: Edgar Cayce: Y Ffordd Tu Tu Allan. Hyd yn hyn mae 24 wedi cael ei ryddhau.
Annwyl ddarllenwyr, y tro diwethaf i mi agor y llyfr, Sut i fyw ac anfon i'r byd ychydig o eiriau'n llawn o ffydd, cariad a gwirionedd, y tro hwn ar bwnc ffafr Duw a maddeuant. Ambell waith roedd yn rhaid i mi roi'r gorau iddi ar y siwrnai hir hwn, blygu fy mhen a stopio pumming i waredu gyda phrofiad peth amser ...

India: Temple of Vettuvan Koil

Mae deml hardd heb ei orffen Vettuvan Koil yn Kalugumalai yn ymroddedig i dduw Hindw Shiva. Tybir y codwyd deml anorffenedig yn ystod 8. ganrif. Legend Mae'r deml wedi'i orffen yn ôl y chwedl gan fod y tad a'i fab yn cystadlu â'i gilydd. Gorffennodd mab y cerflun yn gyflym iawn yn y bryniau is, roedd ei dad yn arafach. Pa ...

Soul K: Alchemi menywod a'i ildio i ferched gyda Lucia Harnosova

Y tro hwn Jarda Dusek Gwahoddwyd Lucy Harnošovou all siarad am bethau rhyfeddol merched yn agored heb dabŵs eu gwneud. Am bethau fel menstru, hwyliau, amrywiadau emosiynol, ac ati Beth ydyn nhw'n mynd i siarad amdano? Ydych chi'n dioddef o lythyr poenus neu amrywiadau o emosiynau a thasgau o flaen ei hi? Eisiau plymio ...

ET a Cosmology Newydd (Rhan 2): Afalau, gellyg a stardust

2. rhan cyfresol: ET a chosmoleg newydd. Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
Mae'r adran flaenorol yn drosolwg sy'n dod â ni i'r prif ddiddordeb - presenoldeb all-ddwys. Yma mae hefyd yn archwilio cosmoleg. Mae'r bydysawd wedi ei lenwi â rhywogaethau deallus biologig ac anliolegol yn cyflwyno her eithriadol i'r gorgyffwrdd gwych o fathau hollol wahanol o fodau! Her i unrhyw un sy'n ceisio deall y gwledydd allfydol sy'n ymweld â'r Ddaear ar hyn o bryd.

Napoleon Bonaparte herwgipio gan estroniaid

Paris: Mae gwyddonwyr yn archwilio gweddillion Napoleon Bonaparte a cyfaddef eu bod yn cael eu drysu yn fawr gan y ffaith eu bod yn dod o hyd 1,27 cm microsglodyn hir ymgorffori yn ei benglog. Maen nhw'n dweud y gallai y gwrthrych dirgel fod o darddiad allfydol - cymryd yn ganiataol bod yr ymerawdwr Ffrainc yn o leiaf unwaith gipio gan estroniaid! Dr. Adre Dobois, a wnaeth yr anhygoel hon ...

Edgar Cayce: Y Ffordd Ysbrydol (23.): Mae iechyd yn dibynnu ar alinio'r gwrthwynebiadau

23. rhan cyfresol: Edgar Cayce: Y Ffordd Tu Tu Allan. Hyd yn hyn mae 24 wedi cael ei ryddhau.
Croeso i 23. Darn gyfresol Edgaru Cayc. I'r dde wrth y llongyfarchiadau dechrau Ms Susan a dderbyniodd un driniaeth biodynamics Craniosacral Radotín. Gall eraill ond gefnogi, ysgrifennu, rhannu, gwrthwynebu fi. Mae'r ffurflen ateb o dan yr erthygl! Mae 23 yn anghyffredin i mi. Ganwyd fy rhieni i 23. Er bod pawb arall ...

Ofn fel cymhelliant

Mae'r thema ofn wedi bod i ddyn trwy gydol ei oes. Yn aml gall ef reoli ein bywydau. A yw'n bosibl, fodd bynnag, gael yr un farn i'r un ofn? A yw'n bosibl tynnu ar ei botensial i'n budd-dal? Allwn ni fod ofn buddiol? Gwnaed pob esblygiad ar deyrnas anifail a phlanhigion yn bosibl oherwydd presenoldeb ofn marwolaeth. Yr angen i oroesi bob amser yn ...

ET a Cosmology Newydd (Rhan 1): Arfer ffurflenni di-fywyd

1. rhan cyfresol: ET a chosmoleg newydd. Hyd yn hyn mae 2 wedi cael ei ryddhau.
Mae gan y bydysawd fywyd deallus. Ac mae hefyd yn ystyried cosmoleg. Mewn gwirionedd, mae'r bydysawd ei hun yn ddeallus ac yn fyw. Mae llu o fywyd amrywiol yn y bydysawd yn unigryw; Mae undod anhygoel ymwybodol ar ôl yr amrywiaeth. Mae popeth yn bodoli yn ei natur wir fel meddwl tragwyddol pur, di-wahaniaethol. Ac eto o sylweddoli beth ...

Pwy sydd orau i gredu? I mi fy hun!

"SOBĚ". Byddai'r un gair hwn yn ddigon i fynegi'r syniad cyfan, ond ar gyfer yr erthygl byddai'n fawr. Yn ystod y dyddiau diwethaf, rydw i wedi bod yn meddwl am yr hyn sy'n poeni fwyaf i mi ym mywyd pob dydd - gwneud penderfyniadau. Rydym yn penderfynu bob dydd, mewn materion bach a mawr, mewn pethau a fydd yn effeithio ar y ddwy awr nesaf (yr hyn y byddaf yn ei roi ...

Gweddillion yn Marcahuasi: weddill o wareiddiad hynafol?

adfeilion Mysterious Marcahuasi yn lle gyda di-ri arbennig "gwrthrychau" yn ôl pob tebyg a gafodd eu cerfio filoedd o flynyddoedd yn ôl yn gwareiddiad datblygedig anhysbys byw mewn rhanbarth yr Andes. Mae'r Marcahuasi adfail hyn a elwir yn cynnwys creigiau gwenithfaen ar y llwyfandir yr Andes Periw. clogfeini anferth yn nodedig am eu siapiau a ffurfiau rhyfedd unigryw i'r Andes. Yn ôl yr adfeilion dirgel Marcahuasi ...

Tystiolaeth Newydd! Gallai'r Lleuad fod wedi bod yn fywyd

A oes o leiaf ychydig o bosibilrwydd bod bywyd, fel y gwyddom, yn y gorffennol pell hefyd ar y lleuad? Yn ôl yr hawliadau diweddaraf o'r grŵp o astrobiologwyr, mae'r amodau ar gyfer cefnogi organebau syml wedi bodoli o leiaf ddwywaith! Nawr mae'r Lleuad yn le anialwch heb unrhyw fath o fywyd gweledol ar ei wyneb. Ond er bod y Lleuad ...

Sudan: Mae archeolegwyr wedi canfod y pyramid 16

Darganfuwyd olion y pyramidau a'r beddau 16 ger dinas hynafol Gematon yn y Sudan. Mae'r adeiladau a ddarganfuwyd yn archeolegwyr dyddiedig 2000 yn ôl, cyfnod o deyrnas o'r enw Kush. Mae'n ymddangos bod adeiladau pyramid yn boblogaidd ar y pryd. Mae archeolegwyr yn credu eu bod wedi bod yn adeiladu drwy'r amser hyd nes cwymp y deyrnas yn 4. canrif o'n ...

A oedd gan yr hen Aifftiaid awyrennau? Ydw!

Yn Sakkara (yr Aifft) daethpwyd o hyd i bapur pren wedi'i dyddio i III. ganrif CC. Mae rhai yn eu hystyried yn beiriant (awyrennau nad ydynt yn bweru) ac eraill yn unig ar gyfer arddangos aderyn. Cyflwynir darganfyddiadau tebyg gan archaeolegwyr prif ffrwd i afonydd dall oherwydd nad ydynt yn gwybod beth i'w wneud gyda nhw. Ar y llaw arall, mae grŵp o wyddonwyr sy'n hapus i greu theori amgen ...

Mae estroniaid eisiau heddwch, ond trwmpio gyda thympiau

Fel y dywedwyd ar ei weinydd iDnes, cyhoeddodd yr Is-lywydd yr Unol Daleithiau, Mike Pence, ddydd Iau bod yr Unol Daleithiau yn bwriadu creu strwythur trefniadol newydd ar gyfer milwyr lle. Mae ceiniog wedi cyfiawnhau hyn gan yr angen i sicrhau gwellrwydd yn y bydysawd (beth os nad yw estroniaid am gael heddwch, yn iawn?), Ddim yn hwyrach na 9.8.2018. Cyflenwadau IDnes, ...

Patagonia Mystical - The Lost of Emperors

Dinas y Emperwyr, a elwir hefyd yn Ddinas Hud y Patagonia, Y Dall Fawr, neu Trapalanda. Dylai'r ddinas goll yn cael eu lleoli yn rhywle yn y blaen deheuol De America, honnir yn nyffryn y mynyddoedd Cordilleras / Andes ym Mhatagonia rhwng Chile a'r Ariannin. Mystic Patagonia Mae dinas y Emperors, yn ogystal ag Atlantis, Lemuria ac eraill wedi bod yn chwilio am lawer o ymchwilwyr ac anturwyr ....

Yn yr anialwch yn yr Aifft, gwelwyd bod 5500 yn hen gwymp creigiau

Roedd cenhadaeth archeolegol yr Aifft-Americanaidd, a arweinir gan wyddonwyr Prifysgol Iâl, wedi darganfod celf graig yn rhan orllewinol yr anialwch Aifft. Mae arbenigwyr yn dweud bod y llenwad cerrig yn ymwneud â 5500 oed! Clogwyni Creig Mae'r safle archeolegol hwn yn brawf o barhad a rhyngweithio rhwng celfyddyd Cwm Nile a'r anialwch yn ystod cyfnod cyn y Dynasty. Dywedodd y Pennaeth Cenhadaeth John Coleman Darnielen eu bod wedi canfod ...

Ymrwymwch i'r presenoldeb

Ymrwymwch i'r presenoldeb ... Ydych chi'n gwybod ble rydw i'n mynd ar y geiriau hyn? A yw ein ffydd yn y presenoldeb mor gryf y gallwn ni stopio yma yn y fan a'r lle? Rhoi'r gorau i bopeth yr ydym yn teimlo ac yn teimlo? Stopiwch yr hyn sydd gennym ac nid oes gennym, gwyddom ac nid ydym yn gwybod, rydym ni eisiau ac nid ydym am ei gael, a maen nhw'n ei dderbyn fel y peth gorau ...

Imhotep: Pensaer a adeiladwr pyramid cyntaf

Imhotep yn ysgolhaig Eifftaidd sy'n haeddu cael ei gydnabod fel polymath gynddelw hanesyddol, saets, meddyg, seryddwr ac enwog fel pensaer cyntaf erioed (tua 2690 - 2610 CC). Ar adeg y trydydd llinach yr hen Aifft yn archoffeiriad yn Heliopolis, vizier Pharo Djoser a'r dyn a gynlluniodd y Pyramid Step yn Saqqara. Byddai enw Imhotep yn ...

Ymgais ychydig. Ac roedd golau ...

"Yma rydym yn dod â'r aberth, yr Haul i chi. Byddwch drugaredd arnom a disgleirio'ch wyneb. Yn ôl yr arfer, rydyn ni'n dod â chi y rhai sydd wedi eu blasu a'ch dychryn chi! Byddwch yn ofalus ohonynt ac yn edrych eto ar eich pobl. O wych, dyma'ch aberth! "" Yn iawn, roedd hi'n eithaf hyll. Ydych chi'n meddwl bod Bill yn brifo ...