Mae gan UFOau chwilfrydig ddiddordeb mewn gwrthrychau milwrol strategol

18668x 02. 12. 2016 Darllenydd 1

Mae gwyddolegwyr yn gwybod bod hedfan hedfan yn dangos diddordeb mewn gwrthrychau strategol yn gyson - planhigion ynni niwclear, planhigion pŵer trydan dŵr, canolfannau milwrol. Mae cynghorau'n cyd-fynd â "theithio" gydag awyrennau milwrol, gan gylchredeg y môr o amgylch llongau milwrol, gan arddangos eu posibiliadau technegol unigryw ar dir, aer, dŵr a danddwr.

Y tystion mwyaf dibynadwy oedd beilotiaid bob amser, milwyr, swyddogion heddlu, a gwybodaeth. Pam? Yn gyntaf oll, oherwydd bod y bobl hyn yn gallu crynhoi'n fanwl y papur ar y ffeithiau a disgrifiad o'r digwyddiadau. Yn ail, mae rheoliadau a rheoliadau gwasanaeth arbennig sy'n llywodraethu'r rheolau ar gyfer adrodd ac adrodd yn achos aelod o'r Fyddin sy'n cysylltu anomaleddau neu UFOs.

Fodd bynnag, mae'n wir nad yw pob UFO a welir dros sylfaen filwrol yn wrthrych "anhysbys". O ran nifer yr arsylwadau, yr ardal fwyaf poblogaidd yw 51 - gwersyll milwrol cyfrinachol yn Nevada, a ddefnyddir gan filwrol yr Unol Daleithiau i brofi modelau awyrennau arbrofol. Mae'r parth hwn wedi dod mor boblogaidd oherwydd lefel anarferol o gyfrinachedd. Dywed y gwyddonydd Bob Lazar ei fod wedi bod yn gweithio o dan y ddaear am gyfnod ac wedi gweld ei UFOs, a elwir yn ddiweddarach yn "fodel chwaraeon".

Mae Evgeniy Dmitriev yn yr erthygl "UFOs Are Born on Earth" yn honni mai llawer o sylwadau UFO yn unig Cyngor Awyrennau Diweddaraf:

"Yn ôl rhai ymchwilwyr yn y Gorllewin, mae ganddynt o leiaf ddau fath o UFO o darddiad daearol ...

… 15. Mae Augusta 1995 yn ffrwydro dyfais drionglog ger Metan. Roedd y ffrwydrad yn gryf iawn ac roedd yr ardal hefyd yn ei gogwyddo. Roedd darnau sgleiniog o fetel tebyg i alwminiwm yng nghanol y coed a ddifrodwyd. Ar yr un pryd, roedd symbol glas-coch NASA i'w weld yn glir ar un o'r darnau!

Yn 1994, cyfwelnais â swyddog taflegrau strategol PBCH, a oedd yn gyfrifol am gasglu a throsglwyddo gwybodaeth am anghysondebau. Soniodd am y sefyllfa a ddigwyddodd adeg ei wasanaeth. Roedd gwrthrych anhysbys yn llifo uwchben y sefyllfa reoli, a dechreuodd yr electroneg ar y panel rheoli ymddwyn yn rhyfedd - goleuadau amrywiol, gan gynnwys "Lansio Rocket", wedi'u goleuo. Yr argraff oedd bod UFO yn profi'r system. Am ychydig funudau, cafodd y mecanwaith sbarduno ei ddal a'i adael. Nid oedd gwirio'r system gyfan yn dangos unrhyw ddifrod, heblaw am ddileu cenhadaeth awyr.

Ar ddechrau'r blynyddoedd 80, derbyniodd y Fyddin reoliad yn nodi rheolau ar gyfer adrodd am "ffenomenau atmosfferig a chosmig anghyffredin". O fewn y prosiectau "Сетка-МО" a "Секет-АН", casglwyd archif unigryw o adroddiadau, a gyflwynwyd y rhan fwyaf ohonynt gan filwyr.

lifft-taniere

Rhoddwyd rhan o archif arsylwi UFO ar diriogaeth Rwsia i Paul Popovich, dirprwy gadeirydd y KGB, sawl blwyddyn yn ôl. Mae'r ddogfen hon parti 125 yn un o'r ychydig dystiolaeth o ddiddordeb milwrol a gwasanaeth cyfrinachol ar UFO hyd yn hyn. Mae rhan fechan yn dal i fod yn bosibl i chwilio ar rai gwefannau ar y Rhyngrwyd.

Yn y Symposiwm Uffolegol yn Perme yn y flwyddyn anfonwyd 1996 Rwsiaidd. Mae Marina Marina Lavrentevna Popovich, cynllun peilot o Rwsia, wedi cyflwyno ffotograffau unigryw a gododd o sgrin radar ymladdwr milwrol. Ar adeg y saethu hyfforddi yn Lipetsk, ymddangosodd gwrthrych anhysbys cyn y MIG-21 ac roedd yn cwmpasu'r targedau. Roedd y rhan o'r electroneg rheoli ar fwrdd wedi'i losgi ac roedd y tu allan i orchymyn. Llwyddodd y peilotiaid i droi ar y ddyfais a dal y gwrthrych ar yr un pryd ag yr oedd yn agos at yr awyren ac yna diflannodd yn fertigol i'r awyr. Yn ôl amcangyfrifon y gwasanaeth daear (a welodd hefyd y gwrthrych), roedd maint UFO tua metr 100, ac roedd yn rhaid i'r gorlwytho dianc fertigol fod yn fwy na 50G!

Yn anaml, mae'n bosibl cael tystiolaeth dogfennol o weld UFO ynghyd â thechnoleg milwrol. Er ei bod hi'n bosibl profi bod tystiolaeth o'r fath yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Os ydynt yn cyrraedd yr wyneb, maen nhw'n dod yn destun dadleuon storm, dadl a dyfalu.

Dros y saith mlynedd diwethaf, mae cyhuddiad y protestwyr a'r peilotiaid o'r "sosbrau hedfan" wedi bod yn gofnod o'r camera diogelwch a ddaeth o ganolfan milwrol Nellis. Mae'n amlwg yn casglu gwrthrych traws anarferol nad yw'n debyg i unrhyw beiriant hedfan hysbys, gan symud mewn cyfarwyddiadau tebyg i sipsiwn anarferol. Mae sgwrs rhwng dau weithredwr:

Gweithredwr 1: Mae'n ymddangos bod hofrennydd anhysbys yn agosáu at ...

Gweithredwr 2: Beth ydyw?

Gweithredwr 1: Dwi ddim yn gwybod. Yn debyg i'r hofrennydd ...

... Datgysylltu, swn aneglur ac ymyrraeth ...

Gweithredwr 2: Mae gennym wrthrych anhysbys yma. Byddwn yn parhau i adrodd yn barhaus. Mae hon yn awyren amhenodol. Mae'n symud yn araf iawn. Fe wnaethom adrodd i'r ganolfan reoli, ond dydyn nhw ddim yn gwybod beth yw popeth ...

Gweithredwr 1: Nid yw'n bosibl!…

Sut y gellid rhoi cofnod busnes i ddwylo'r ymchwilwyr? Maent yn honni bod y fideo wedi'i allforio yn gyfrinachol o'r ganolfan. Ni wnaeth y fyddin wrthbrofi na chadarnhau'r ffaith hon.

Mae gan UFOs ddiddordeb hefyd mewn planhigion pŵer atomig a thrydan trydan.

"... Clwb Llywydd-UFO Miroslav Karlik (Slofacia) yn credu bod y gwrthrych hedfan anhysbys denu gan y agosrwydd at gwaith pŵer niwclear yn Jaslovské Bohunice. М. Alone Charlie dros y blynyddoedd yn y gwaith hwn yn gwaith pŵer niwclear mawr yn cael eu casglu llawer o ddeunyddiau sut UFO yn parhau i fod hongian dros gwrthrychau o'r fath yn y Weriniaeth Tsiec, Hwngari, yr Almaen a Wladwriaethau eraill. "(" Gwir », 9. 1995 Medi).

Tua blwyddyn yn ôl, dywedodd fy nghyfarwyddwr, pwy sy'n gwybod fy niddordeb mewn ffenomenau anghyffredin, achos diddorol. Pysgotwr yw ei angerdd. Mae wedi hir wedi mwynhau ei hoff fan yn ein gorsaf bŵer dŵr, lle y bu'n rhoi'r gorau i weithiwr yr orsaf dro ar ôl tro: "Ar gwch pysgota? Ni fyddant yn cael eu cymryd heddiw! Unwaith eto, roedden nhw dros y planhigyn pŵer. "Mae'n troi allan eu bod yn aml yn gwylio siapiau arbennig o siâp sfferig dros y planhigyn pŵer. Sylwodd y gweithwyr y byddai'r holl bysgod yn diflannu am ychydig ddyddiau ...

Mae gan bob darn arian ddwy ochr. Un yw dynodi samplau milwrol-awyr-arfog UFO milwrol ac, ar y llaw arall, peiriannau anhysbys sydd â nodweddion awyrennau nad ydynt hyd yn oed ar gael ar gyfer peiriannau awyr modern, modern.

Roedd nodyn diddorol yn Komsomolec, Moscow. Dywedodd fod gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ddiddordeb mewn deunyddiau sy'n gysylltiedig â darpar dechnolegau alltraeth. Yn ei hanfod, mae Rwsia wedi cynnig dileu dyledion nwy Wcráin ... gan archifau amddiffyn awyr milwrol yr Undeb Sofietaidd a adawodd iddynt ar ôl rhannu gwledydd. Beth sydd mor werthfawr ynddynt? Mae'n ymddangos bod "... ar sail data arsylwi hirdymor, roedd hi'n bosib gwarantu union le ac amser yr UFO arall ymweliad sawl gwaith. Roedd arweinyddiaeth Rwsia yn bryderus iawn y gallai archif sy'n eiddo i Wcráin fod wedi gwneud cynnydd mawr yng nghyswllt UFO a thrwy hynny gryfhau ei ddylanwad yn sylweddol ar yr olygfa ryngwladol ... "

Mae'r hyn sy'n weddill i'r ymchwilydd yn cymysgu taflenni ffeithiau - cyflwyno fersiynau a damcaniaethau newydd. Efallai y dylem droi at y cyffredinolion gyda'r cwestiwn, "Beth am y diafol yn mynd yn y nefoedd?" Yn olaf, mae cwestiwn o'r fath eisoes wedi ei dderbyn gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. A'r canlyniad? Cyfuniad teyrnged o dri bysedd ... Yn anffodus, nid yw'r gyfraith ar ryddid gwybodaeth wedi'i sefydlu eto yn Rwsia.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb