Saith sages, U-Anna Adapa, Óannes

125151x 20. 04. 2019 Darllenydd 1

Ar wahân i enwau'r llywodraethwyr chwedlonol hynafol sy'n hysbys yn bennaf o hyn a elwir yn. "Sumero Rhestr brenin", sy'n tystio i adolygu'r dynasties dyfarniad mewn gwahanol ddinasoedd Mesopotamia yr hen fyd, "pan fydd y deyrnas yn disgyn o'r nefoedd" hyd nes y rheolwyr III. Dynasty o Ur a llinach gyntaf Isin (21.-19. Stol.př.kr.) gyda thraddodiad mytholegol a hanesyddol cadw enwau a elwir yn. y sages, y mae'r Sumeriaid a enwyd yn ôl enw abgal a mynegiant Babyloňan ac Asiriaidd apkallu, sef benthyciad amlwg gan Sumerian. Yn wahanol i'r rhestr o reoleiddwyr, gan gynnwys y rheini sy'n rhedeg amserau chwedlonol cyn y llifogydd a ddechreuodd ar ddechrau 2. tis.nl, yn recordio testunau doeth traddodiad eithaf hwyr. Fe'u gwarchodwyd ar ffurf darnau o Nineveh, Ashrau a Uruk o 1000 BC

Defodau

Yn y rhan fwyaf o achosion, dyma'r gogoniant a defodau cychwynnol sy'n dwyn yr enw Hitter méseri. Tŷ gwahanu defodol (cau) sy'n cynnwys defodau cymodi sy'n gysylltiedig â'r defod brenhinol. Mae'r ymosodiad cychwynnol hwn yn troi at ffigurau saith dyn doeth, ac nid yw eu paentiadau (ar ffurf cerfluniau, lluniau dynion wedi'u gwisgo mewn pysgod pysgod gyda phen pysgod) wedi chwarae rôl amddiffynnol.

Gan enwau'r saith dyn doeth a oedd yn perthyn amser cyn llifogydd, ac yna enwau pedwar sêr o'r amseroedd ar ôl y llifogydd ac roedd ganddo berthynas i ddinasoedd Mesopotamian pwysig o Uruk a'i llywodraethwyr Emme (r) Kara, Kishi, mae'r Ur Adab a elwir yn ail y pren mesur. trydydd linach Šulgim (2094 2047-BC)

Cyfieithu testun:

Wailing: U-Anna, a ordeiniodd orchymyn y nefoedd a'r ddaear,
U-Anne-dugga, a gafodd lawer iawn o ddoethineb,
Enmedugga, y byddai dyngediad da yn cael ei benderfynu,
Enmegalam, a enwyd yn y tŷ,
Enmebulugga, a fu'n magu,
An-Enlilda, yr offeiriad glanhau (dinas) Erida,
Utu'abzu, a aeth allan o'r awyr
Mae saith ohonynt, pysgod mawr, pysgod môr,
Y saith saint, a oedd eisoes yn yr afon, oedd trefn y nefoedd a'r tir a warchodwyd.
Nungalpiriggaldim, y sage (brenin) Enme (r) kara, y dduwies Ishtar
Roedd wedi disgyn o'r nef i Eanna.
Piriggalnungal, a anwyd yn Chisinau, a phwy oedd Adad
yn y nefoedd roedd mor flin,
y bu'n paratoi am law a gwyrdd am dair blynedd yn y wlad.
Y Piriggalabz, a aned yn Adab, a phwy oedd â'i sêl
mae'n hongian ei wddf
a Duw, yr oeddwn mor flin yn Apel bod y dyn wedi ei ladd gyda sêl,
yr oedd ganddo ar ei wddf (hongian)
Y pedwerydd yw Lu-Nanna, (dim ond) dwy ran o dair o'r sage,
o Eninkiagnunna (deml),
deml y duwies Istra (brenin) Sulgi, yr oedd y ddraig fawr yn gyrru.
Gyda'i gilydd, y pedwar sêr o'r hil dynol y mae Ea, Arglwydd,
rhoddodd lawer iawn o reswm.

Mae'r testun hwn yn dystiolaeth heb os draddodiadau hynafol, y mae eu gwreiddiau yn dal yn y cyfnod Sumerian o hanes Mesopotamian. Mae'r traddodiad, nid yn unig o'r saith doethion oedd yn gosod yn athro o ddynoliaeth, ond hefyd y traddodiad o arwyr o'r diwrnod ar ôl y llifogydd, a oedd yn dod o resymau ond yn aneglur gwahanol ddod i wrthdaro â'r duwiau eu hunain, ac sydd, ac eithrio un y cyntaf "hen ffasiwn" saets a enwir U nid -Anne yn gwybod bron dim byd. Ni fyddai hyn yn destun mor ddiddorol pe nad oedd unrhyw destunau eraill sy'n darparu gwybodaeth a chyfrannu at ei integreiddio i mewn i'r cyd-destun diwylliannol a hanesyddol ehangach.

Tabl W 20030,7³

Mae un testun o'r fath yw tabl o W 20030,7³ tarddu o ddiwedd Uruk Babilon. Mae'r tabl hwn yn eiddo ysgrifennydd enwir Anu-bel-Sun, mab Nidinta-Anu, uruckého duw llaid offeiriad Anu a'r Antum dduwies a disgynnydd honedig y enwog Sin-leqe-unníního, awdur y fersiwn Babylonian y Epig Gilgamesh. Mae'r tabl hwn yn rhestru'r Athronydd (abgall) ac ysgolheigion (ummannu), a oedd yn gweithio yn llysoedd gwahanol llywodraethwyr o'r cyfnod cynhanesyddol i'r deyrnasiad y brenin Asyria tablau Esarhadon (680-669 CC) Testun yn ymddangos i gynrychioli rhyw fath o achyddiaeth chwedlonol Urska teulu clerigol, sy'n deillio eu tarddiad o'r cyfnod hen ffasiwn y athronydd chwedlonol ac ar wahân i'r Sin-leqe-unníniho crybwyllwyd eisoes proffesedig etifeddiaeth ysgrifenyddion enwog fel Kabti-ili-Marduk, awdur y myth o Errovi.

O'r tabl hwn roedd gan y gwyddonydd ddiddordeb mwyaf yn y llinell ddeg cyntaf lle mae'n dweud:

(Mewn amser) y Brenin Ajjalu oedd y sage U-an (on),
(mewn pryd) Brenin Alalgar oedd y sage U-An (ne) -dugga,
(mewn amser) y Brenin Ammelu'anna oedd y saint Enmedugga,
(mewn amser) y Brenin Ammegalanna oedd saint Enmegalamma,
(mewn pryd) Brenin Dumuzi, y bugeil, oedd y saint Enmebulugga,
(mewn amser) y Brenin Enmeduranki oedd y saint Utu'abzu-
(Ar ôl y Llifogydd), yn ystod teyrnasiad King Enme (r) Kara, oedd y sage Nungalpiriggal,
(a ddaeth y ddynwies Ishtar) i lawr o'r nef i Eanna a delyn efydd,
(sy'n ......) o'r lazurit yw, gyda sgiliau Ninagala
(a wnaed, yn ......) ... ... y preswyl ...... y delyn cyn y duw Antem a adeiladwyd.

Rhestr brenhinol Sumerian

Trwy gymharu lletem cychwynnol y trydydd tabl Hitter méseri Uruckým y rhestr yn awgrymu y cyd-ddigwyddiad llwyr bron o enwau saith sages hen ffasiwn cryn debygrwydd y ddau enw saets gyntaf ar ôl y llifogydd, union yr un fath â'i cydweithrediad â'r chwedlonol uruckým pren mesur Enmei karmas (r) a'r consensws llethol yn y disgrifiad o'r ei weithredoedd yn ymwneud â'r dduwies Ishtar. A'r un enwau, neu eu amrywiadau yn cael eu rhestru ar frig y rhestr o arweinwyr hyn a elwir yn Sumerian. Rhestr brenhinol Sumerian y llawysgrifau sydd wedi goroesi yn dod o 19.-17. ganrif CC fel enwau'r saith brenhinoedd dyfarniad yn y pedair dinas hynaf cynhanesyddol. Fel canolfan o rym brenhinol gan y llifogydd yn cael eu henwi yn y testun gorau sy'n goroesi (hy. Prism Weld-Blundellův) o'r Eridu, Ystlumod-Tibiri, Larak, Sippar, Shuruppak.

Mae'r cyfieithiad o'r testun yn darllen:

Pan ddaeth y deyrnas i lawr o'r nefoedd, roedd y deyrnas yn Erida. Yn Eridu bu'n brenin Alulim, yn dyfarnu 28 800 o flynyddoedd, yna roedd Alalgar yn dyfarnu 36 000 ers blynyddoedd. Mae'r ddau frenhinoedd yn dyfarnu 64 800 ers blynyddoedd.
Trosglwyddwyd y deyrnas Eridu (a) i Bad-Tibira. Yn Bad-Tibir, enillodd Enmenlu'anna 43 200 am flynyddoedd, (yna) deyrnasodd Enmengalanna 28 800,
(yna) llywodraethau Dumuzi, bugeil, 36 000 o flynyddoedd. Mae'r tri brenin yn dyfarnu 108 000 ers blynyddoedd.
Yn Larak, enillodd Ensipazi'anna 28 800 ers blynyddoedd. Roedd un brenin yn dyfarnu 28 800 ers blynyddoedd. Trosglwyddwyd teyrnas Larak (a) i Sippar.
Yn Sippar, Ennenduranna reigned 21 000 ers blynyddoedd. Roedd un brenin yn dyfarnu 21 000 ers blynyddoedd.
Syrthiodd Sippar (a) trosglwyddwyd y deyrnas i Šuruppaku.
Yn Shuruppak, dyfarnodd Ubar-Tutu 18 600 am flynyddoedd. Roedd un brenin yn dyfarnu 18 600 ers blynyddoedd.
Mewn pum dinas, dyfarnwyd wyth brenin o 241 200.
Yna, pan fydd y llifogydd yn ysgubo drosodd, y deyrnas yn disgyn o'r nefoedd, roedd y deyrnas yn Kish.

Yr awdur Groeg cyntaf o Babylonia

Enwau ffurflen Hellenization mytholegol Sumerian "hen ffasiwn" prennau mesur a chwedlonol "Athronydd", mae'r athrawon cyntaf y ddynoliaeth sydd wedi cyfrannu at wella yr hil ddynol, hefyd yn cael ei gofnodi yn y darnau o'r llyfr cyntaf y ffeil Groeg Babylóniaka, ei awdur oedd yn ysgolhaig Babilonaidd o'r enw Berossus. Mae'r offeiriad Chaldean y deml Babilon Esagila duw Marduk-Bela ei eni yn ôl pob tebyg o gwmpas 340 BC ac fel y dysgodd astrolegydd yn y llywodraethwyr seleukovských llys Mesopotamia. Tybir y wrth ysgrifennu ei waith gyda Berossus hytrach na ffynhonnau Arcadaidd dibynnu ar ffynonellau Sumerian.

Gyda gweinyddiaeth Béróssovým yn sicr, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, cyfarfu'r awdur enwog Groeg o Syria selfmate Lúkiános tarddiad, Alexander Polyhistor, Ioseph Flavius, Abydén, Eusebius o Cesarea a phobl eraill sydd wedi goroesi, diolch Beróssovo leiaf yn y dyfyniadau. Beróssův Babylóniaka ffeil yn cynnwys tri o gyfrolau. Y gyfrol gyntaf yn ymdrin â dechreuadau iawn o ddiwylliant dynol, y byd a dyn chreu cynnwys rhai darnau seryddol a astrolegol y mae eu dilysrwydd yn cael ei gwestiynu. Yr ail lyfr yn sôn am ddeg dywysogion hen ffasiwn, yn adrodd y dilyw, yn cyfrifo wyth deg chwech llywodraethwyr hynafol ar ôl y llifogydd, a chofnodion llinach hanesyddol i'r brenin Babilon Nabonassar (Nabu-Nasser, 747-734 CC) Mae'r trydydd yn delio llyfr gyda y cyfnod ar ôl Nabonassar tan ddiwedd y Persian dra-arglwyddiaethu.

Rhan agoriadol y llyfr

Hoffwn siarad am y rhan gyntaf y llyfr cyntaf, sy'n adrodd am ddechreuadau yr hil ddynol, angenfilod doeth, athrawon y ddynoliaeth sy'n gyfarwydd â hanfodion gwareiddiad, ac mae'r llywodraethwyr cyntaf tan yr adeg y Llifogydd Fawr.

Roedd yna lawer o wledydd gwahanol yn Babilon a ymsefydlodd yn Chaldeia. Adar heb gyfreithiau fel gêm. Ond yn y flwyddyn gyntaf y Môr Coch (Gwlff Persia) i'r amlwg mewn ardaloedd cyfagos i Babylonia anghenfil "Oannes" (U-An (ar)). Roedd gan ei gorff cyfan pysgod, pysgod ar ben y pen dynol dyfu, roedd ei goesau yn ddynol, a thyfodd o cynffon pysgodyn. Roedd llais yr anghenfil hefyd yn ddynol. Mae ei ffurflen yn cael ei chadw heddiw. Arhosodd yr anghenfil drwy'r dydd ymysg pobl heb fwyta unrhyw fwyd. Addysgu pobl y wyddoniaeth a chelf a chrefft amrywiol, dysgu sut i sefydlu dinasoedd a themlau i osod deddfau a ffiniau tir; dangosodd hefyd iddynt sut i hadu a sut i gynaeafu'r cnwd a'r holl bethau y mae eu hangen ar ddyn ar gyfer ei fywyd bob dydd. Ers hynny, ni ddarganfuwyd dim. Wedi'r machlud, daeth Óannés yn ôl i'r môr a threuliodd y noson yn y môr; Roedd yn amffibiaid.

Ymhellach ar frenhinoedd "cyn-lifogydd" chwedlonol, mae'n ysgrifennu hyn:

Y brenin cyntaf y Alóros Caldeaid (Alulim) o Babilon, dyfarnodd 10 Sarah ... Ar ôl iddo diystyru Alaparos (Alalngar) a AMELON (Enmei (n) lu'anna), y ddau Pautibiblioi (Bad-tibira). Dirprwyodd Alaparos 3 sary, Amélón 13 saras. Ar ôl hyn, rheolodd Chalda Ammenon (Enmenunna) 12 saras. O dan ei reolaeth gan yr anghenfil Môr Coch i'r amlwg Annédótos (U-An (heb) - DUGGA) Oannes, a gymerodd ffurf dyn a physgod. Yna diystyru 18 Sarah (A) megaloros (Enmei (n) Galanda) o ddinas Pautibiblioi ac ar ôl bugail Daónos (Dumuzi) o'r un dref diystyru 10 Sarah. Yn ystod ei deyrnasiad, ymddangosodd pedwar bwystfilod yn yr un ffurf â'r un cynharach, cymysgedd o ddyn a physgod. Cawsant eu henwi: Euedókos (Enmedugga) Eneugamos (Enmegalamma) Eneuboulos (Enmebulugga) Anémentos (An-Enlilda).

Yna diystyru Euedórachgos (Enmei (n) Durrani) o'r Pautibiblioi ac mae'n 18 Sarah. Yn ystod ei deyrnasiad roedd anghenfil arall o'r enw Anódafos / Ódakón (Utu-Abzu) ... Ar ben diystyru Amempsinos (Ensipazianna), Caldeaid o Laranchoi (Larak) 10 Sarah. Yn dilyn Óriartés (Ubar-Tutu) o'r un ddinas, dyfarnodd 8 Sarah. Yna, ar ôl marwolaeth Óriarta, ei rheoli gan ei fab Xisúthros (Ziusudra, Utanapištim Noah) 18 Sarah ... O dan ei rheol fe'i torrodd llifogydd mawr.

Béróssos a adeiladwyd doeth traddodiad i sylfeini ei gyflwyniad. Roedd sêr hir mor bwysig iddo ef fel y cyntaf cyn llifogydd rheolwyr, mae'n eu hystyried nid yn unig i fod yn athrawon y bobl gyntaf, ond hefyd fel crewyr y strwythur gwareiddiad cyfan, oherwydd, fel y dywed ef ei hun, ni ddarganfuwyd dim ers hynny.

Klínopisné texty

Mae cyfeiriadau at y grŵp yr Athronydd chwedlonol (abgal, apkallu) yn ymddangos yma ac acw mewn testunau cuneiform eraill. Er enghraifft, yr wyf yn dod â'r chwedl Errovi sy'n cael eu marcio ceg yr duw Marduk ei hun am fod yn pwy a ŵyr gyfrinach o wneud y eilunod ddwyfol bod ar ôl perfformio defodau priodol přepodstatnily y duwiau eu hunain.

Y cyfieithiad yw:

meistr rhai mewn apsu i ddim ac yn gadael iddyn nhw fynd. Y man lle mae'r goeden yn tyfu Mesa a lle maent yn dod o hyd i'r garreg Elmes, yr wyf yn newid ac nid oes unrhyw un yn dangos i fyny ... Lle mae Mesa coeden, cnawd y duwiau, a oedd brenin y bydysawd yn perthyn, coed glân, kid aruchel, fod teyrnasiad dalent y mae ei gwreiddiau môr cant enfawr milltir i gyrraedd ddyfnderoedd y isfyd a'i cyffwrdd y môr nefoedd goron (Antova)? Ble mae'r saith ddoethion o Apsu, pysgod pur eisoes fel Ea, eu harglwydd, yn cael eu cynysgaeddir â doethineb mawr, a phwy (fy) glanhau corff.

Mae sôn amdanynt yn ymddangos mewn epig am Gilgamesh, lle maen nhw'n siarad amdanynt fel adeiladwyr waliau dinas enwog Uruk:

Ymadael i frig wal Uruguay, cerdded drosto,
edrychwch ar y sylfaen, gweler y brics!
Nid yw'r brics yn cael ei losgi
ac nid oedd y sylfaen yn gwneud y saint saith? "

Mae'r uchod saith doethion mewn llenyddiaeth cuneiform yn aml yn ymddangos yr enw cyntaf, enw U-An (at) Adapa sy'n digwydd mewn gwahanol ffurfiau: U-An (at) U-An (at) Adapa, UMA-flwyddyn, a / Anim Adapa, Adapa. Mae'n ffurf fer o enw Sumerian.

U-an- (ar) -a-da-yf, a allai gael ei gyfieithu fel "y goleuni sydd yn y nefoedd," "ysgafn, a gafodd ei gyfarfod â Anem", sef y ffurf Groeg yr enw Oannes saets. Mewn un o'r casgliadau geiriol Sumerian-Akkadian yn cyfateb i'r term Sumerian Adamu cysylltiad U-tu-a-ab-ba "a anwyd ar y môr" a chyfeirir ato fel "doethineb" yng nghyd-destun nifer o ansoddeiriau arkadských eraill.

ADAP y doethineb ei hun yn cymharu ei ddoethineb Senacherib llywodraethwyr Asyria (704 681-CC) ac Esarhadon (680 669-CC), Ashurbanipal (668 627-př.kr). Maent hwy eu hunain yn honni eu bod wedi meistroli ei sgil, gwaith, negeseuon gyda phwyslais arbennig ar y grefft o teipio. Yn llythrennol, gallant ddarllen y sgript hynafol cyn y llifogydd, neu hyd yn oed eu bod yn ddisgynyddion dynodiad ar gyfer ADAP. Felly ystyrir Adapa yn saets a roddodd dynolryw gwybodaeth o gelf a Teipydd duwiau menter eich hun ysgrifennodd nifer o destunau pwysig hyddysg mewn llenyddiaeth hud a hudol, yn arbenigwr Enwau Duw a deml adeiladwr.

Adapovská traddodiad yn rhannu'n ddwy gangen, un ohonynt yn cysylltu gyda'r cyntaf "hen ffasiwn" arglwydd Eridu enwir Alulim, Alula, Ajjal, Alóros a'r llall rhoi iddo ochr yn ochr â Enmerkar adeiladwr chwedlonol Uruk. cysylltiad ADAP gyda Uruk a'i phren mesur Enmerkar profi record ddarniog o un o'r croniclau Babilonaidd.

Enmekir, brenin Uruk, y boblogaeth dinistrio ...... ...... allor saets Adapa yn lân ac Enmekir glywed ......... rheol dros yr holl wledydd roddais iddo ......... nefoedd godwyd enwog yn nheml yr Esagila Gyfan ...... nefoedd a'r ddaear, y mab hynaf ...... ..

Cân epig

Yn ogystal, mae pum darn wedi cael eu cadw (tri o Nineve, un o Sippar ac un o Uruk) gyda thestun epig am Adapo ac Enmerkara, y mae eu testun sydd wedi'i ddifrodi a'i anghyflawn i raddau helaeth yn awgrymu bod Adapa ac Enmerkar wedi agor rhyw fath o feddrod hynafol, sydd yn y pen draw Adapa gorchmynnodd i gau'n ofalus. Y testun enwocaf a diamheuol sy'n ymwneud â chymeriad Adapa yw'r "Legend of Adapo" neu "Adapa a South Wind" fel y'i gelwir. O'r testun hwn gellir ei ddiddwytho bod Duw Ea / Enki wedi creu Adapa fel model dilynol o bob dyn ac wedi rhoi iddo ddoethineb a oedd hyd yn oed yn fwy na doethineb rhai duwiau.

Dim ond ei fod yn gwadu iddo, fel pob bodau dynol, fywyd tragwyddol. I rai, mae'r chwedl o Adapo yn ddathliad yn bennaf o ddinas Erid fel canolfan gwerin Sumerian hynafol, oherwydd mae arall Adapa yn elynnwr ufudd-dod ac yn diystyru ffydd yn ei feistr. Ar yr olwg gyntaf, ymddengys mai dim ond yn nwylo'r duwiau nerthol Anu ac Ey y mae Adapa ufudd yn y chwedl, ond mae elfennau eraill, mwy cynnil a llai amlwg yn y testun a ddatgelwyd yn ystod proses hir ei astudiaeth. Fe wnaeth Adapa flasu grym y gair llafar yn ddamweiniol, ac roedd Duw Anu eisiau ei guddio gan y bobl. Felly, cafodd Adapa ei alw i'r nefoedd, lle yr oedd yn byw am byth, a breuddwydiodd am ei brofiad, ond os nad oedd yn ufuddhau i'r Cynghorau Oes. Am ei ufudd-dod, dychwelodd Adapa i'r ddaear, gan gyfoethogi'r wybodaeth nad oedd unrhyw farwolaeth arall erioed wedi'i derbyn.

Nid yw eto'n sicr a ydynt am ddatgan cyswllt uniongyrchol rhwng y ffigurau ADAP a něktreou o patriarchiaid Beiblaidd, neu rhwng Utu'abzuem, seithfed saets hen ffasiwn o amseroedd y Brenin Enmedurankiho "a oedd esgynnodd i'r nefoedd," ac Enoch, y seithfed yn olynol forefather Adam, sy'n " iddo gerdded gyda Duw "a" cymerodd Duw ef. " Cyswllt uniongyrchol rhai personoliaethau gyda ffigwr dwyfol, eu trosglwyddiad i mewn i'r deyrnas ddwyfol (ymddangosiadau y nefoedd), "gwrthun" ymddangosiad dyn a physgod rhai unigolion, yn awgrymu nad oes cyd-ddigwyddiad yn unig yn ôl pob tebyg.

Maent yn estroniaid hynafol?

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Saith sages, U-Anna Adapa, Óannes"

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Mae hynny'n iawn. Pan astudiais Sumerian, mae'n ddisgrifiad cywir o'r holl ddigwyddiadau sydd wedi digwydd, gan gynnwys planed arall yn ein System Solar a fydd yn dychwelyd.

Ad a Ateb