Anu: ffynhonnell oruchaf pob awdurdod a hynafiaeth Anunnaki

19435x 11. 04. 2018 Darllenydd 1

Roedd Anu yn un o dduwiau hynaf y pantheon Sumerian ac oedd y tad a brenin cyntaf y duwiau. Cyfeirir ato fel rhagflaenydd Anunnaks hynafol.

Yn mytholeg Sumerian An (Sumerian An = "nefoedd") a Anu (yn Akkad), y duw y nefoedd, arglwydd cytserau, brenin y duwiau, a oedd yn byw gyda'i wraig, y dduwies Ki (yn Sumerian, "Country" neu Antu yn Akkadian) yn ardaloedd uchaf yr awyr. Credwyd gael y pŵer i farnu y rhai a cyflawni troseddau, ac a greodd y sêr fel milwyr i ddinistrio'r annuwiol. Roedd ei priodoledd oedd y tiara brenhinol. Mae ei weinidog a'r gweinidog oedd duw Ilabrat. Yn bwysicach fyth, ef oedd tad Enlil, y duw Mesopotamian hynafol o wynt, aer, pridd a stormydd, a rhagflaenydd y Anunnaki, y ffynhonnell uchaf o'r holl awdurdod.

Ystyriwyd bod Anunnaki yn bobl nefol a ddaeth i'r Ddaear filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Rhagflaenydd Anunnaki - y rhai a ddisgynnodd o'r nefoedd. Felly pwy oedd yr Anunnaki hynafol??

Mae'r term ANUNNAKI, os yw wedi'i dorri i lawr, yn cael ei gyfieithu; ANU: "Heaven" -NNA: "Fall" - KI: "Earth": "Y rhai sy'n disgyn o'r nef i'r ddaear ..."

Mae llawer o awduron heddiw wedi eu hargyhoeddi nad ydynt yn duwiau nac angylion, ond bodau o blaned arall, a ddaeth i'r Ddaear yn dechnegol uwch ac yn wybodus o ffiseg datblygedig, sy'n gallu trin syniadau'r ras "is" a'u trawsnewid i rywogaeth gaethweision.

O flaen gwareiddiad technolegol fel Anunnaki, syrthiodd un ar ei bengliniau, gan ystyried eu bod yn dduwiau nefol gyda'r gallu i reoli'r nefoedd a'r ddaear. Mewn geiriau eraill, cafodd y "duwiau" hyn eu camddehongli fel y deityau uchaf oherwydd bod ganddynt dechnoleg nad oedd y dyn cyntefig yn ei ddeall.

Roedd yn un o'r rhai mwyaf pwerus a duwiau a duwiesau pwysicaf yn y pantheon Sumerian a chredir bod y duwiau oedd anunnačtí epil o Anu a'i wraig Ki. Yn ôl Jeremy Blake ac Anthony Greene yn eu llyfrau "Duwiau, Demons, a Symbolau Mesopotamia Hynafol: Geiriadur Darluniadol", Yr Anunnaki hynafol oedd dim ond" disgynyddion Anu ".

"Gellir cynnwys saith diadhet sy'n datgan (tynged) "yn y grŵp Anunnak: An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu ac Inanna. Pan fyddaf yn sôn am y Anunnaki, nid yw tabledi Sumerian hynafol yn cyfeirio at duwiau hyn fel creadur arallfydol yn unig, ond yn eu disgrifio fel bodau biolegol cig a gwaed, fel pobl. Pan fyddwn yn sôn am y Duwiau, rydym yn darlunio'r delweddau o ysbrydion nefol nefol sy'n deillio o ffiniau awyren annatod o realiti. Fodd bynnag, nid dyma'r disgrifiad a roddodd y Sumeriaid i'r Anunnaks.

Roedd y duwiau hyn yn wir ym mhob cyfeiriad gyda'r hen Sumeriaid. Roedd y duwiau'n cyd-fyw â dyn, rhannodd eu hanfodau nefol eu bywydau a'u bod yn cyd-fyw â dyn mewn dinasoedd hynafol ar y Ddaear. Y rhain oedd y seiliau corfforol a diriaethol y maent yn eu bwyta, roeddent yn cysgu, maent yn cwympo. Roedd y duwiau hyn yn weladwy i lygaid unrhyw un; maent yn cael eu disgrifio wrth iddynt deithio i'r nefoedd mewn aerbarthau cryf sy'n allyrru sŵn, gan swnio'n fel tunnell, pan fydd y mynyddoedd yn crwydro wrth iddynt adael y tân.

Ystyriwyd bod Anu yn un o dduwiau hynaf y pantheon Sumeria ac roedd yn rhan o'r trio y duwiau gwych gyda'i gilydd gydag Enil, Duw awyr ac awyrgylch, a Enkim (a elwir hefyd yn yr Akad fel Ea), nid oedd duw y ddaear yn sylfaen. Ystyriwyd ef yn dad a'r brenin cyntaf o dduwiau. Anu wedi'i chysylltu â'r deml E-anna o Uruk (Erech Beiblaidd) yn y de Babilon, ac mae rheswm da dros gredu bod y lle hwn yn y lle gwreiddiol addoli Anu. Gelwir deml Anu yn Uruk E-an-na ("tŷ'r nefoedd"). "Mae'r awyr yn Anu ar ei orsedd, wedi eu gwisgo â holl nodweddion o sofraniaeth: teyrnwialen, tiaras, headband, staff ...

Fe wnaeth ei fyddin ffurfio sêr. Cafodd ei bŵer ei dderbyn yn symbolaidd gan y brenin o Anu. Dyna pam yr oeddent yn galw dim ond rheolwyr ac nid marwolaethau eraill. Yr oedd Anu: "Tad y Duwiau" (abu ilâni), "The Father of Heaven" (ab shame), "The King of Heaven" (cywilydd). Defnyddiodd y Western Semitic sy'n cyfateb i Anua fod yn dduw. Ac mae'n debyg ei fod yn cyfateb i Dagon Dduw y Philistiaid a'r Phoenicians. Roedd Seryddiaeth Anu yn gysylltiedig â'r Llwybr (neu Ffordd Anu), roedd ardal yr awyr yn cyd-fynd â'r cyhydedd. Yn ddiweddarach, bydd yr ardal hon yn cael ei ddiffinio fel gofod rhwng dauTrofig Canser ar y Gogledd a Obratník Kohozora yn y Hemisffer y De, ymhlith y gall fod yr Haul yn Zenith - trawsnewid.). Fe'i cysylltwyd â'r rhif 60, rhif sanctaidd ar gyfer Summers.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Anu: ffynhonnell oruchaf pob awdurdod a hynafiaeth Anunnaki"

 • Gamplicius yn dweud:

  Mae'n werth sôn bod y bodau Anunnaki hefyd yn ysgrifennu'r Beibl yn yr Hen Destament mewn tri llyfr.
  Rhifau 13: 27-33
  Deuteronomy 2: 9-11
  Jozue 11: 21-22

  ac yn y llyfr apocryphal heb fod yn Beiblaidd Henoch,

  Pe bai'n creaduriaid mytholegol, felly pam ddylai awduron hynafol yn eu ysgrifennodd fel ddisgynyddion Anákových fel go iawn bodau byw, neu'n cael ei farcio ar gyfer cewri, cewri chwedlonol y rhai a elwir yn 6. Pennod 1. Genesis fel Nephilim. Yn wir mae llawer o gyd-ddigwyddiadau, tebygrwydd a thebygrwydd.

Ad a Ateb