50 000 Siapaneaidd wedi croesi'r hedfan 100 ers blynyddoedd. Sut maen nhw'n ei wneud?

6768x 03. 08. 2017 Darllenydd 1

Heddiw, mae mwy na 50 000 o bobl Siapan sydd wedi croesi'r hedfan 100 ers blynyddoedd, a bydd gan 2032 dros filiwn. Ni chyflawnwyd unrhyw lwyddiant o'r fath mewn unrhyw wlad arall. Efallai y bydd rhywun yn meddwl bod eu diet, pysgod amrwd ac algae yn ymwneud yn bennaf, ac ni fydd yn iawn. Mae llawer o wledydd yn y byd sy'n gorwedd ar lannau'r cefnforoedd, ac mae eu trigolion yn bwyta bwyd môr yn bennaf, ffrwythau a llysiau, ac mae eu bywydau tua hanner yn fyr.

Mae'r gyfrinach o hirhoedledd yn gorwedd yn y ffaith mai'r Siapan yw'r unig bobl sydd, yn eu cyfathrebiadau ar y cyd, yn ceisio peidio â difetha hwyliau'r feistres. Ni fyddwch yn dod o hyd i wlad wedi'i dynnu'n fwy cadarnhaol yn unrhyw le arall. Nid oes ganddynt dir amaethyddol, nid lle i dyfu reis ac adeiladu dinasoedd, nid oes ganddynt gyfoeth naturiol, ond maent yn un o'r cenhedloedd cyfoethocaf. Mae'r cyflog cyfartalog yn Japan 3.500 USD.

Pam ydw i'n dweud wrthych am gyflawniadau Siapaneaidd? Mae canlyniadau cadarnhaol y genedl gyfan yn seiliedig ar y ffaith bod y Siapaneaidd gyntaf yn dysgu rheoli eu meddyliau. Ac roeddent yn deall bod meddyliau negyddol wedi'u difetha nid yn unig naws y person y buont yn siarad â hwy, ond hefyd eu hiechyd a'u dyfodol.

Mae pob un o'r Siapaneaidd, boed yn yr ysgol, gartref neu yn y gwaith, yn rheoli eu meddyliau ac nid yw'n gadael i rai negyddol ddinistrio bywydau a dyfodol pobl eraill. Yn y rhan fwyaf o wledydd, fodd bynnag, nid yw eu trigolion yn anffodus yn deall mai syniadau yw hadau y maent yn egino ac yn tyfu eu dyfodol, dyfodol eu plant, dyfodol eu busnesau a dyfodol y wlad gyfan.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb