Dogfennau a gollwyd ar ddinasoedd Natsïaidd Antarctica

10100x 21. 03. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae Archifau Milwrol Cenedlaethol Hanesyddol Tsileaidd yn dwyn dogfennau o gasgliad yr athronydd amlwg, yr eglwysydd a'r occiwtydd Migela Serrano, lle deunyddiau ar ddinasoedd tanddaearol yn Antarctica. Honnir bod dinasoedd o dan y ddaear yn cael eu hadeiladu gan yr Almaen Natsïaidd ar ddiwedd y rhyfel, lle mae 28. Aeth Ebrill 1945 o Berlin Adolf ac Eva Hitler ar y cyfarpar hedfan, a adeiladwyd gan wyddonwyr "Ahnenerbe".

"Ahnenerbe - etifeddiaeth hynafol - enw llawn Forschungs gemeinschaft Deutsches Ahnenerbe (Tsieceg: Cymdeithas Ymchwil German treftadaeth teuluol) yn y Sefydliad Ymchwil y SS, y mae ei brif dasg oedd i ddogfennu'r Natsïaid damcaniaethau hiliol am darddiad ragoriaeth Ariaidd a chyfiawnhau rôl arweiniol o'r enw hil Nordig.. Sefydlwyd 1. Gorffennaf 1935 Heinrich Himmler a Richard Waltther Darrém. Cynhaliodd y Sefydliad ymchwil archeolegol, anthropolegol a hanesyddol ac anfonodd alldeithiau i wahanol fannau yn y byd, gan gynnwys ymadawiad Almaenig i Tibet. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, rhoddodd Sefydliad Tiriogaethau Canolog hefyd a rhoddwyd i'r dreftadaeth ddiwylliannol leol i'r Almaen a chynhaliodd arbrofion ar bobl. Ar ôl ildio diamod yr Almaen, fe'i diddymwyd. "(Wikipedia)

Mae'r wasg Chile yn honni y gallai diflaniad rhan o'r archif fod yn perthyn i'r gymdogaeth agosaf o'r cyn-bennaeth Awst Pinochet, ffrind mawr i'r ocwltydd gwych. "Cafodd y wybodaeth hon ei chyfathrebu gan y gymuned o'r enw" In the Black Sun Beams ".

Cyn dod yn wyddonydd, Serrano oedd llysgennad Chile i Awstria ac India. Yn 30. a 50. yn ystod y ganrif ddiwethaf, roedd yn gysylltiedig yn agos â gwyddonwyr blaenllaw Ewrop - mysteg Herman Hesse a Karel Jung. Yn India, cysylltodd Serrano â Indira Ghandi a Nikolai Rerich, a ymroddodd Serrano i ddirgelwch Shambhala dirgel, canolfan esgoriadol y byd.

Yn 50. a 60. flynyddoedd Migel Serrano mewn rhes o lyfrau a gyflwynwyd traethawd na ddylai Hitler ddifethir, ac yn ofalus trefnu baratoi'r "Twilight y Duwiau", felly mae'n epig poblogaidd y Nibelungs, Ymadawedig yn tetralogy Wagner. Daliodd priodas cyfriniol gyda Eva Braun yn Berlin a'r tân engulfed y theatr yn barod i "hunanladdiad" lle cyfrifedig Doppelganger, y mae ei gân hyd yn oed dannedd cyfateb ei ben ei hun. Gadawodd Hitler a'i wraig brifddinas y Trydydd Reich. Maent yn hedfan i Antarctica a dod o hyd lloches yn y ddinas o dan y ddaear yn rhywle yn New Swabia - yn Queen Maud Land.

Yn ei ddamcaniaeth, roedd Serrano yn dibynnu'n rhannol ar ffeithiau hysbys yn gyffredinol. Yn ystod blynyddoedd 1938-40, fe wnaeth yr Almaen Natsïaidd hedfan dau daith Antarctig i'r Antarctig, gyda swastika yn marcio tiriogaeth fawr y chweched cyfandir. Yna, ar orchymyn Admiral Dönitz, darganfu morwyr system twnnel rhyfedd gydag awyr cynnes.

Mae'r hanesydd Americanaidd adnabyddus, John Stevens, yn honni bod sylfaen o dan y ddaear enfawr o Natsïaid yn yr Antarctica yn cael ei hadeiladu yn yr hydref yn 1943, wedi'i gofnodi fel "sylfaen 211". Methodd cudd-wybodaeth America a Phrydain i ganfod yr Almaenwyr cymryd rhan mewn Antarctica, gan fod Chile a'r Ariannin wedi cydymdeimlo gyda ffasgwyr Ewropeaidd ac yn ddryslyd fel cynghreiriaid. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod llawer o Natsïaid, fel Paraquay, yn teimlo'n dda.

Dadleuodd y ddau Serrano a Stevens fod yn y blynyddoedd 1942-44, yn labordai cyfrinachol yr Almaen, cenedlaethau newydd awyrennau. Dim ond rhan ohonyn nhw a elwir yn "V2" wedi'i dynnu i gynhyrchu diwydiannol.

Dywedodd Serrano wrth Pinochet yn ei lythyrau olaf, hynny yn ei archif mae tystiolaeth bod sylfaen gyfrinach y Natsïaid wedi goroesi nid yn unig yn y rhyfel ond wedi tyfu'n sylweddol. Yn ystod y gwacáu, a ddechreuodd ym mis Medi 1944, cludwyd "teuluoedd Nordig" a ddewiswyd yn ôl fethodoleg y Trydydd Reich. Yn 1960 roedd dinas dan y ddaear gyda dwy filiwn o drigolion yng nghanol Swabia Newydd. Nawr mae'n ymddangos bod y dystiolaeth yn cael ei golli heb olrhain.

Yn ei lyfrau, rhannodd John Stevens sylw Serrano trwy gyfeirio at yr adroddiad sydd ar gael ar daith yr Navy i lannau Swabia Newydd yn 1946-48. Yn ôl yr adroddiad, cafodd llongau yr Unol Daleithiau eu saethu sawl gwaith gan wrthwynebydd anhysbys. Gwelodd llawer o forwyr wrthrychau o siâp gwych a ffenomenau atmosfferig rhyfedd a achosodd iselder o dan y ddaear.

Yn ddiddorol, mae hanesyddiaeth swyddogol a thraddodiadol wedi cyhoeddi llyfr Miguel Serran fel ffantasi. Mae'r ffenomenau atmosfferig a ddisgrifir yn Serrano yn ei lyfrau yn cael eu "esbonio" gan yr astudiaeth annigonol o natur yr Antarctig. Felly, canfyddir gwaith Serran nid yn unig fel ymchwil hanesyddol, ond hefyd fel ymgais i ddangos Antarctica fel "ffenomen mysticaidd".

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb