Sffincs Coll Giza: A oedd ail sffincs ym Mhyramidiau Giza?

5969x 26. 11. 2019 Darllenydd 1

Mae dadansoddiad gofalus o hanes yr hen Aifft ac astudio tystiolaeth archeolegol yn awgrymu bod ail sffincs ar wastadedd Giza, ger y pyramidiau. Yn ôl yr ymchwilydd Bassam El Shammaa, a dreuliodd ddegawdau yn chwilio am y sffincs coll hwn. Nid yn unig y soniwyd am y Sffincs arall gan yr hen Eifftiaid, ac ysgrifennwyd ei fodolaeth hefyd gan y Rhufeiniaid, y Groegiaid a'r Mwslemiaid. Mae'n debyg i'r Sphinx gael ei ddinistrio rywbryd rhwng 1000 a 1200 OC.

Diflaniad dirgel

Mae'n debyg bod gan y Sphinx, sy'n dal i sefyll yn Giza heddiw, gydymaith bellach wedi'i gladdu o dan dunelli o dywod. Felly o dan wastadedd Giza mae un o ddirgelion mwyaf yr hen Aifft. Mae'n ymddangos bod ei diflaniad wedi digwydd o dan amgylchiadau dirgel. Yn ffodus, mae gennym ni rywfaint o wybodaeth i ddweud ei bod yn wirioneddol go iawn a'i bod unwaith hefyd yn gwarchod y pyramidiau.

Yn absenoldeb sffincs, nid yw'n ffugiad gan ryw ysgrifennwr gwallgof a chyffrous. Mae Bassam El Shammaa yn ysgolhaig ac Eifftolegydd brwd a dreuliodd lawer o'i fywyd yn chwilio am y sffincs coll. Mae ei wybodaeth yn gwneud synnwyr perffaith. Ar beth mae'n seiliedig?

Gadewch inni edrych ar hanes yr Aifft fawr a phwerus. Roedd sffincsau bron ledled y wlad. Beth sy'n hanfodol - pryd bynnag roedd sffincs yn yr ardal, roedd y sffincs hefyd yn agos ato. Pe bai'r Sffincs yn sefyll ar ei ben ei hun, byddai'n anghysondeb mawr. Mae EL Shammaa o'r farn bod bodolaeth dau sffincs yn ei gyffiniau yn llawer mwy yn adlewyrchu cred pobl yn yr hen Aifft, a oedd yn seiliedig ar ddeuoliaeth.

Llew a llewnder

Yn ei ymchwil, casglodd yr Eifftolegydd lawer o hen destunau, tystiolaeth archeolegol, a delweddau o loerennau NASA. Mae popeth yn siarad am ei wybodaeth. "Bob tro rydyn ni'n dod ar draws cwlt yr Haul, mae'n dangos llew ar un ochr a llewnder ar yr ochr arall, yn eistedd gefn wrth gefn," meddai El Shammaa.

Mae Eifftolegwyr eraill yn tynnu sylw at chwedl y greadigaeth yno. Bydd duw'r haul yn machlud, Atum, yn esgor ar fab Shu a merch Tefnut ar ffurf llew a llewnder. Yn ôl rhai gwyddonwyr, roedd y Sffincs i fod i ddynwared y duwiau hyn.

Felly mae'n debyg mai llewnder oedd y sffincs arall. Ond ble mae e? Mae El Shammaa o'r farn iddi gael ei tharo gan fellt pwerus ar un adeg a dioddefodd lawer o ddifrod. Daeth o hyd i dystiolaeth o'r honiad hwn yn y Testunau Pyramid, fel y'u gelwir. Mae testunau pyramid yn gasgliad mawr o destunau crefyddol a ysgrifennwyd yn wreiddiol ar waliau siambrau mewnol rhai pyramidiau.

Yn un o'r testunau, roedd geiriau Duw Tun fel a ganlyn: "Roeddwn i gyda dau, nawr rydw i wedi aros gydag un." Mae'n golygu bod yn rhaid bod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd. Mae damcaniaethau'r ail sffincs yn cefnogi nid yn unig y dystiolaeth a ddaeth i'r amlwg ar ôl dadansoddi testunau ac eiconograffeg. Tynnodd yr ymchwilydd dystiolaeth o ddelweddau lloeren NASA hefyd. Gydag astudiaeth ffotograffig SIR-C / X-SAR, roedd yn bosibl dadansoddi dwysedd y strata daearegol sy'n ffurfio'r henebion ar wastadedd Giza. Yn y man lle'r oedd y sffincs i fod, mae yna adeilad a ddynododd NASA ei hun.

Mae'r archeolegydd Michael Poe yn cytuno â'r datganiad am yr ail fin, mae'n argyhoeddedig iawn o'i fodolaeth. Mae'n honni bod testunau hynafol hefyd yn cytuno â hi. Ac wrth inni fynd fwyfwy i fwydion gorffennol yr Aifft, rydyn ni'n dod o hyd i fwy a mwy o dystiolaeth o fodolaeth yr ail sffincs hwn ar ffurf llewnder.

Felly cyflwynodd El Shammaa ei dystiolaeth, yr oedd wedi'i chasglu ers degawdau. Nawr mae'n ddigon cael caniatâd ar gyfer cloddio archeolegol.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Patentau Pharo

Bydd yn rhaid ailysgrifennu gwybodaeth am lefel wyddonol a thechnegol y Pharoaid yn radical, gan gynnwys gwybodaeth am seryddiaeth, bioleg, cemeg, daearyddiaeth a mathemateg.

Patentau Pharo - ar ôl clicio ar y llun cewch eich ailgyfeirio i Eshop Sueneé

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb