Cam-drin plentyn sy'n cael ei gam-drin

210314x 21. 01. 2015 Darllenydd 1

Pan oeddwn i'n ddeg, daeth yn fenyw o blentyn. Fe wnaeth Dad sylwi arno ac yn iawn gwerthfawrogi: fe ddechreuodd fy nghyffwrdd, masturbate, wedi gwneud rhywun ar lafar, wedi fy gorfodi i gyrraedd ef. Fe'i ailadroddwyd tua un ar ddeg cyn i'r chwaer gael ei eni. Roeddwn wrth fy modd, ond ar yr un pryd roeddwn i'n teimlo'n euog: am dad yn perthyn i fy mom ac yr wyf yn twyllo hi? Roeddwn i'n teimlo fel cariad a dorrodd hapusrwydd teuluol. Ar yr un pryd, yr oeddwn yn dweud hynny, heb fy nhad, na fyddwn byth yn cael rhywioldeb ni ddaeth hi, mae'n wirioneddol dda fy mod i yn dangos, Roeddwn i'n meddwl y dylwn wybod am ddeg ar ddeg. Ar y pryd, nid oeddwn yn meddwl ei fod yn ddrwg nac nad oedd, i'r gwrthwyneb, roeddwn i'n meddwl bod ein teulu'n fodel. Wrth gwrs, doeddwn i ddim yn dweud wrth unrhyw un. Pan wnes i waethygu yn yr ysgol a dechreuodd feddygon niwrootig, anfonodd fy rhieni at y meddyg i mi cywiro. Ynghyd â'm meddyg cymhelliant, i reoli fy anhwylder i sugno yn anfodlon, am bob dydd pan nad yw'n gweld fi, rwy'n credu y byddaf yn cael coron. Ac mae'r Doctor wedi newid, yn ôl pob tebyg pan fydd yn para am fis cyfan, gallaf gael 30 o choronau! Ar yr adeg yr oeddwn yn dweud, yn sicr, pan fydd yn normal, ni fydd neb yn rhoi unrhyw beth i mi. Dechreuais geisio rheoli fy hun ar nerth. I ryw raddau, roedd yn gweithio.

Yn ugain oed, roeddwn yn rhyfedd. Newidiodd fy bechgyn am un noson. Roeddwn i'n meddwl na fyddent yn hoffi imi os na wnes i. Roeddwn hefyd yn hoffi cael pŵer drostynt. Yn y cyfamser, rwyf wedi cael treisio dair gwaith - ond roeddwn i'n meddwl y gallwn ei wneud fy hun. Doeddwn i ddim yn dweud wrth unrhyw un. Doeddwn i ddim yn mynd allan gyda'r dynion hyn yn unrhyw le.

Yn deg ar hugain, cwrddais â'm gŵr. Mae rhywioldeb wedi troi dros y deng mlynedd diwethaf: nawr dydw i ddim yn dweud llawer am newid. Mae ein perthynas yn dioddef o hyn.

Pum mlynedd yn ôl, penderfynais dorri fy tawelwch ac ysgrifennodd lythyr fy nhad. Dywedais wrth y teulu cyfan beth ddigwyddodd tua chwarter canrif yn ôl yn ein teulu a sut y mae'n ei brifo i mi. Mae Dad yn teimlo bod yr hyn a wnaeth e ar gyfer fy nghalon, ac na allai ei brifo. Nid yw Mom eisiau clywed dim eto, mae gan fy mrawd ddigon o'i bryderon. Dangosodd nyrs ei diddordeb yn unig, ond prin y gallai hi gredu hynny. O leiaf ei osgoi.

Ddwy flynedd yn ôl, rhoddais adran Cesaraidd i fy merch. O ymddygiad rhai staff yn yr ysbyty mamolaeth, teimlais fy mod yn cael ei gam-drin unwaith eto, gan ofni am y puerperiwm cyfan.

Yn fuan, byddaf yn deugain. Bu'n ddeng mlynedd ar hugain ers y digwyddiadau hynny, ond dwi'n dal ofn. Ynglŷn â'n merch, beth na fyddaf yn ei gadael yn unig gyda fy nhad-cu yn ei brifo hi? A ydw i'n niweidio hi, yn anfwriadol, oherwydd mae'n hysbys bod dioddefwyr camdriniaeth hefyd yn ei gam-drin? Mae gen i broblemau ffiniol, salwch seicosomatig, a beth arall na allaf ei ddisgrifio hyd yn oed, ond beth sy'n effeithio'n negyddol ar fy mywyd presennol. Dywedaf na all yr hen berthynas ddylanwadu imi. Mae'r gwrthwyneb, fodd bynnag, yn wir, a dwi'n gwneud y penderfyniad y byddaf yn olaf iawn.

Rwy'n mynd am y tro cyntaf mewn cyfarfod o grŵp hunangymorth ar gyfer dioddefwyr trais rhywiol a cham-drin cam-drin plant. Am y tro cyntaf, gallaf siarad â rhywun sydd wedi profi'r un peth rwy'n ei wneud. Rwy'n teimlo yno ymhlith fy mhen fy hun. Mae'n gychwyn, a gobeithio y bydd yn cael ei ddilyn a diweddu hapus. Yn y cyfamser, yr wyf yn dal fy mysedd.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Cam-drin plentyn sy'n cael ei gam-drin"

 • Kwert yn dweud:

  Yeah, merch aur ti beidio brifo cymaint eich tad brifo ti hysteria bod ein cwmni rhyfedd yn ymdrin ag achosion o'r fath. Dywedodd ei bod hi'n braf. Felly beth yw eich problemau meddyliol? Yn groes i'r hyn yr ydym yn ystyried normal a beth sydd ddim. Pwy ydych chi'n creu'r rheolau hyn? Eglwys Sanctaidd Yn hanesyddol, sydd yn ei hun y Fatican, fodd bynnag, caniateir i fuck o 12-y rhai cyfryngau sy'n gwerthu x-gopïau, Pisa os bydd y "pechadurus" rhywioldeb a gwleidyddiaeth fod y rhengoedd o werthoedd gwbl unrhyw awdurdod moesol nid yw'n rhwymo. Er bod eich rheolau yn cadw at esgyrn eich esgyrn. Proc ??!

  • Budlii yn dweud:

   Dim ond dyn neu ku.va sydd ddim wedi ei ystyried ei hun yn unig y gall KWERT ei gyfrannu yma.
   Wrth gwrs, mae bai y tad, ni waeth pe bai hi'n ei hoffi ar hyn o bryd ai peidio. Mae wedi gosod ei gwerthoedd a'i rhywioldeb mewn cyfeiriad hollol wahanol.
   Mae awdur yr erthygl, Suene, yn dymuno mynd allan o'r cylch dieflig hwn gymaint ag y bo modd a maddau digon o bŵer i'm dad.

Ad a Ateb