Merched, taflu'ch panties! Nid rhywun yw'r unig reswm dros fynd â nhw i ffwrdd.

442100x 25. 09. 2015 Darllenydd 1

Ar gyfer y rhan fwyaf o ferched modern, mae panties yn rhan hanfodol o'u dillad. Gellir dweud na all y rhan fwyaf ohonynt ddychmygu i adael y tŷ hebddynt! Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae'n ddyfais gwbl fodern (modern), nad oes ganddo ddaear gyffredin mewn hanes hynafol.

clymwyr

Yn ystod oes Fictoraidd, roedd merched yn gwisgo "panties" - dillad isaf a oedd yn debyg i'w pants. Yn y waist fe'u tynnwyd gan llinyn a'u lledaenu i'r cluniau. Roedd y trowsus yn gwbl agored yn y crotch er mwyn caniatáu llif awyr priodol. Ar yr adeg honno fe'i hystyriwyd yn fwy hylendid. Daeth y crotch wedi'i fagu gyda dawnswyr cancan Ffrengig a oedd yn taflu eu traed yn yr awyr i'w gweld yn eu crotch.

Mae Lingerie wedi dechrau cynnig gwahanol swyddogaethau defnydd o fenywod, o ran ffasiwn, siapio'r corff, hylendid (menstruation?) A / neu confensiynau cymdeithasol.

drop-your-drawers-thomas-saliot3

O 19. canrif i ddillad isaf hwyr wedi esblygu o goesau trowsus trwm i tango. (Neu gan ei fod yn cael ei alw yn Slofacia: Tri edafedd yn y gyfraith.) Yn ôl yr unbeniaeth o dueddiadau ffasiwn annisgwyl, gan leihau hyd y dillad, dillad isaf - panties.

Ymddangosodd cynhyrchu enfawr pantyhose ar ôl dyfodiad y chwyldro diwydiannol ar ddechrau 20. ganrif. Ar hyn o bryd, mae'r diwydiant dillad sy'n arbenigo mewn rhannau corfforol yn werth dros 710 biliwn coron. O'r swm seryddol hwn, mae'n amlwg bod menywod yn treulio tunnell o arian eich dillad isaf. Ond beth, os cânt eu codi, mae atchwanegiadau les o ddillad menywod yn eithaf niweidiol na defnyddiol?

Chwe Rheswm i Ffrindiau Gollwng

drop-your-drawers-thomas-saliot5

Atal haint
Mae gwisgo pants tynn, yn enwedig yn ystod menstru, yn rhwystro llif awyr naturiol, gan greu gwres artiffisial a chwys yn yr ardal fagina. Gall hyn oll achosi arogl annymunol, haint, a dolur.

Pan fydd yn rhaid i chi wisgo panties, osgoi ffibrau synthetig. Hefyd, osgoi defnyddio pants gyda seam yn y canol. Gallwch aflonyddu ar balans y bacteria rhwng yr agoriad analog a'r fagina.

Dydw i ddim yn dweud, os na wnewch chi wisgo panties, bydd popeth yn cael ei datrys. Fodd bynnag, byddwch yn sicr yn cefnogi peth da o ran atal!

Gwell llif ynni chi
Mae Chi (neu rym bywyd hanfodol), os caniateir iddo lifo'n rhydd, yn cadw eich organau yn iach ac yn weithredol - gan gynnwys ein genital. Mae gwisgo pants yn blocio y bydd y chi'n llifo i mewn i'r groth, gan achosi marwolaeth o egni rhywiol yn y corff.

Menter Gwrth-Cellulite
Yn ogystal â llifo chi, mae'r panties yn atal llif gwaed a maetholion trwy'r chwarennau lymff. Mae hyn i gyd oherwydd y cellulite dilynol.

Gwella'ch rhywioldeb
Gweithrediad priodol y cylchrediad gwaed yw'r sail hanfodol ar gyfer awydd rhywiol cryf - awydd rhywiol a phŵer cyffredinol profi eich rhywioldeb.

drop-your-drawers-thomas-saliot4

Mwy o leithder
Po fwyaf y byddwch chi'n ei ryddhau, y gwell bydd eich secretion gwain yn llifo. - Trwy dynnu'ch pants, bydd eich awydd rhywiol yn gwella ac, felly, bydd lleithder naturiol y fagina yn gweithio'n well. Mae hyn wrth gwrs yn cael effaith gadarnhaol ar ryw fawr.

Pŵer mewnol menyw
Mae hi'n rhywiol iawn pan mae menyw yn sefyll yn ei phŵer benywaidd. Nerth y fenyw y tu mewn ac allan. Os byddwch yn dewis yn ymwybodol i dorri allan o'r confensiynau cymdeithasol a dderbynnir yn gyffredinol wrth wisgo, bydd yn rhyddhau i chi a'ch corff.
Os byddwch yn mynd allan â chyfrinach ychydig ymwybodol nad ydych yn gwisgo unrhyw ddillad isaf, byddwch yn cryfhau'ch hunanhyder i gael profiad cryf o'ch rhywioldeb naturiol eich hun. Efallai y byddwch chi'n teimlo ychydig yn gas. Ond mae'n ofni dim ond confensiynau cymdeithasol. Rydych chi'n iawn!

A oes gan fenyw hawl i deimlo'n rhywiol? Onid oes gan fenyw hawl i fod yn ddeniadol ac yn ddeniadol?

drop-your-drawers-thomas-saliot6

Os oes gennych chi amheuon o hyd ac nid ydych yn barod i ollwng eich dillad isaf, ceisiwch o leiaf gartref. Bydd eich Yoni yn ddiolchgar ichi. Bydd yn olaf yn gallu anadlu'n rhydd.
Y cam nesaf ddylai fod yn cysgu'n noeth (ac os o leiaf bosibl - mynd adref yn noeth) fel y gall eich corff cyfan anadlu'n rhydd.

[Merched - arolwg anhysbys] Lingerie:

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 4 ar "Merched, taflu'ch panties! Nid rhywun yw'r unig reswm dros fynd â nhw i ffwrdd."

 • marki242 yn dweud:

  Ond mae'n dod i lawr i mi ac ychydig o gas. Rwyf bob amser yn gwahanu fy ngwaith a'm bywyd preifat ...
  Cital ac rwyf wedi ei weld yn llawer mwy ...
  Mae'n ...
  Weithiau dwi'n nodi menywod sy'n gwisgo seddau nad ydynt wedi'u gwisgo yn y waist neu ar lefel fy ngwedd neu fy ngwdd Rwy'n cael mwy o egni zen o'r ddaear ...

  Iawn ... ond beth am guys ???

 • marki242 yn dweud:

  Ac efallai y gwyddai'r sgôr pam eu bod wedi cael y rhai hynny heb waelod eu ...

 • marki242 yn dweud:

  Wel, da. Ond beth am y dynion? Ac ni fyddaf yn siarad amdano .......... Sut yw cyfyngiad ynni rhywiol mewn ffosydd a llithro?
  Yn awr, heb ryw fath o eironi. Beth os ydw i'n teimlo fel hyn yn hollol wahanol yn ystod yr haf heb y dillad isaf, ac yn awr pan fydd yn oerach ... (rhaid yn awr yn cael ei werthfawrogi fy mod yn hollol hetero ac yn briod)
  Dydw i ddim yn blino, dwi'n gonna ei dorri ...
  Ond rwy'n teimlo bod rhyddid dros ddyn yr haf yn fwy "calonogol" ...

Ad a Ateb