Fe wnaethom sefydlu'r Sueé Universe, zs

310628x 23. 03. 2019 Darllenydd 1

Gyda llawenydd mawr mewn calon a brwdfrydedd cyson, rydym yn falch o gyhoeddi i chi, cefnogwyr Milene Friends a Sueneé Universe, y mis hwn mae Llys Cofrestrfa Prague wedi rhoi personoliaeth gyfreithiol i ni fel urdd cofrestredig! Gan ddechrau gyda 08.03.2019, rydym wedi derbyn barn ffafriol ar y rhestr ac rydym yn aros i gael ein rhestru yn y gofrestr gyhoeddus MANNAU. Felly, yr enw llawn yw hyn Suene Universe, zs a'n ID: 07970161. Mae gan ein cymdeithas 11.01.2019 hefyd trwydded fasnach ar gyfer cyflogaeth gyflogedig.

Sueneé: ar ôl mwy na chwe blynedd o bererindod drwy'r byd digidol, mae'r wefan hon wedi cael awel newydd ffres gan yr hwyliau ac rwy'n falch iawn bod dau o feirniaid anhygoel yn bresennol yn y sefydliad Y Ura a Marcelka. Yn y cyfamser, dim ond golau a brawychus ydym. Mae llawer i'w wneud o hyd gyda thrawsnewid a throsglwyddo'r gweithgaredd i'r endid newydd, ond mae eisoes yn sicr bod cyfleoedd a chyfleoedd newydd yn agor i ni gysylltu â ni a'n pen mewn un y bydysawd anfeidrol! :) Yn ystod y flwyddyn 2019, roeddem am wneud rhai newidiadau cadarnhaol y credwn fydd yn dod â don newydd o egni ac ysbrydoliaeth i ddarllenwyr a chefnogwyr Sueneé Universe.

Ta Ura: Ychydig fisoedd yn ôl, doedd gen i ddim syniad bod rhywbeth fel hyn yn bosibl, ond gyda'r tîm hwn mae'n bleser mawr ac yn arbennig o lawenydd i greu. Mae gennym lawer o bethau newydd yn barod i chi. Rwy'n falch bod Sueneé wedi penderfynu ehangu portffolio'r safle a chynnig themâu newydd o feysydd sy'n agos iawn i mi: ffordd o fyw naturiol, ecoleg, deunyddiau naturiol… dim ond y dyddiau hyn rwy'n gwneud llawer o gyfweliadau gyda phobl ddiddorol a braf iawn. Cyn bo hir byddwch yn dod o hyd iddynt ar ein rhan ni YouTube Suenee Bydysawd. Rwy'n falch o'r brwdfrydedd a'r naws gadarnhaol yn ein tîm, sy'n mynd y tu hwnt i'n tri. ;) Mae gennym gefnogwyr gwych o'n cwmpas sy'n dymuno aros y tu ôl i'r llen. Ond maen nhw'n bobl dda gydag egni hardd yn eu calonnau. Credaf y bydd yr urdd yn ein helpu i hyrwyddo cydberthnasau a gwneud y Bydysawd yn glir ein bod yn ddifrifol ... Mae'n anhygoel fy mod i'n cael bod yn rhan ohono. Mae profiad hynod ddiddorol i mi yma i wir yn wir yn dod yn freuddwydion a dymuniadau realiti!

Marcelka: Pan gynigiodd Sueneé rôl angel (ariannol) i mi, roeddwn i'n edrych ymlaen yn llwyr ato. Rwy'n teimlo bod sefydliad di-elw yn ffordd o ddod â phawb atom i gyd tra'n bod yn gytbwys yn ariannol. Cyn belled ag y bo'r arian, gadewch i ni mewn gwirionedd yn gwasanaethu am lawenydd! :) Fy rôl i hefyd yw bod yn fentor a hyfforddwr fel bod pobl greadigol yn eich hoffi chi Sueneé a Y Ura nid oeddent yn colli tir o dan eu traed. Edrychaf ymlaen at ddylunio gwefan newydd a dull newydd o ymdrin â chynnwys. Rydym yn sefydlu cynllun golygyddol araf ac yn gweithio ar gysyniad prosiect cyffredinol i wneud iddo weithio'n well ar bob ochr.

Sueneé: Ie, mae 2019 yn sicr yn flwyddyn allweddol i lawer o newidiadau. Mewn ychydig ddyddiau, bydd y golygyddion yn cael eu bedyddio Suenee Bydysawd llyfr CANLYNIAD, y buom yn gweithio arno yn y tîm (Sueneé, Iva Kňaze, Jan Suchý) drwy gydol y flwyddyn 2018 ac mewn gwirionedd tan ddechrau Mawrth 2019. Mae'n braf gwybod ei fod eisoes wedi'i werthu drwy 480 ac mae o leiaf un arall o gefnogwyr 300 wedi ei archebu! Mae mwy o opsiynau yn dod:

 • Byddwn yn newid ar ôl mwy na blynyddoedd 6 o ymddangosiad ar y we i fwy proffesiynol. Rydym eisiau addasu i'r tueddiad o weinyddion newyddion i ddod â chi. Mwy o wybodaeth mewn amser llawer byrrach.
 • Rydym yn adeiladu tîm sefydlog sy'n cymryd prosiectau gwe a chysylltiedig Suenee Bydysawd hen. Yn ogystal ag aelodau gwreiddiol y gymdeithas, mae mwy na dwsin o greaduriaid brwdfrydig yn gweithio mewn distawrwydd a heb eu cydnabod. Mae rhai yn dod yn fwy a mwy o genhadaeth amser llawn ac mae hyn yn wych…! :)
 • Byddwn yn ehangu cynnwys thematig. Rydym eisiau mynd ati gyda mwy o egni a ffocws, oherwydd mae llawer o bynciau a gwybodaeth yn y byd ac mae'n drueni cael eich datgysylltu diolch rhwystr iaith.
 • 15.-17.11.2019 rydym yn cynllunio cynhadledd amser llawn fawr Sueneé Universe gyda gwesteion tramor. Dysgwch fwy yn fuan.
 • Suene Universe, zs bydd yn sicr yn recriwtio aelodau newydd. Beth ohono? Gallwch edrych ymlaen at fanteision diddorol. Am y tro, rydym yn profi'r llwyfan ar gyfer aelodaeth, ond cyn bo hir byddwn yn cynnig manteision deniadol i bawb sy'n mynd gyda ni yn llawn…
 • Hoffem hefyd fynd gyda chi ar wyliau. Rhywle, maen nhw'n dweud, lleoliad trosedd. Gallwn ysgrifennu miloedd o eiriau am ddirgelion a lleoedd hudol, ond os nad ydych yn eu cyffwrdd â'ch corff a'ch enaid eich hun, yna gallwch freuddwydio o hyd. Rydym yn cael ein denu gan daith i'r pyramidiau. Mae'r un cyntaf yr ydym yn mynd i fod yn dal i fod yn y sêr. Yn sicr bydd rhai ohonoch yn cael cyfle i fod gyda ni. :)
 • Rydym yn dyfnhau ein cydweithrediad â'r gymuned a'r ganolfan ysbrydol Kalimeta.

Mae llawer i'w drafod o hyd. Gadewch i ni aros gyda'n gilydd ar un don a chredu pethau mawr yn ein disgwyl. Cyfrineiriau allweddol o un o'n cyfarfodydd: cymuned, cyfathrebu (a ble) Kalimeta. :-D Cylch Synergedd a Thrawsnewid Ymwybodol…;)

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Fe wnaethom sefydlu'r Sueé Universe, zs"

 • OKO OKO yn dweud:

  Llongyfarchiadau. Mae'n wych pan fydd rhywun yn llwyddo i wneud ei hobi yn swydd a hyd yn oed yn fwy. Breuddwyd yn unig yw hynny :-)
  Eich gweld chi ar "fedydd" :-)

  • Sueneé yn dweud:

   Nid yw'n ymwneud â chyflogaeth. Mae'n fwy o genhadaeth mewn bywyd, a'r hud y daw'r freuddwyd yn realiti ac mae'n hyfryd dod o hyd i bobl sydd â breuddwydion tebyg a hyd yn oed yn fwy prydferth pan fyddwch chi'n breuddwydio gyda'i gilydd…

   • OKO OKO yn dweud:

    A beth ydych chi'n ei wneud mewn bywyd go iawn? A ydych chi'n gwneud yr hyn yr ydych yn hoffi ei gael ar eich anfonebau neu'n gwneud rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi?
    Onid dyna'r ffordd allan? Hoffwn i :-)

Ad a Ateb