Zahi Hawass yn dweud ei fod yn gwybod lle mae bedd Cleopatra wedi ei leoli

9023x 16. 01. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Zahi Hawass yn archeolegydd Aifft, yn egyptolegydd ac yn gyn Ysgrifennydd Cyffredinol Goruchaf Cyngor Henebion yr Aifft. Bu hefyd yn gweithio yn safleoedd archeolegol yr Nile, yr anialwch gorllewinol, a dyffryn Nile Uchaf. Mae llawer yn gwybod ei bod yn arbenigwr cydnabyddedig yn yr hen Aifft.

Darganfyddiadau cudd

Wrth gwrs, mae ganddo ei gefnogwyr a'i edmygwyr, ond mae yna hefyd y rhai sy'n credu ei fod wedi cuddio nifer o gloddiadau gwerthfawr yn ystod ei ymchwil a allai newid barn yr hen Aifft. Dylai un darganfyddiad o'r fath fod yn llyfrgell enfawr hynafol y dylid ei guddio yn Sphinx.

Mae hefyd yn honni ei fod yn gwybod ychydig o ddarganfyddiadau sy'n profi bod yr Eifftiaid hynafol yn sifiliadau llawer mwy datblygedig. Sifreiddiadau a oedd â thechnolegau hynod ddatblygedig a oedd yn eu galluogi i adeiladu, cludo ac adeiladu rhai o olygfeydd mwyaf y byd. Ond cafodd yr holl honiadau hyn eu marcio fel conspiracy.

Zahi Hawass

Yn awr, mae Zahi Hawass wedi codi ei sylw gyda'i araith ym Mhrifysgol Palermo (yr Eidal). Pan gyfarchodd y cyhoedd â darganfyddiadau newydd o'r blynyddoedd diwethaf, bu hefyd yn sôn am bedd Cleopatra a Marco Antonia. Maent yn gwybod lle y dylai eu beddrod gyffredin fod.

Zahi Hawass yn dweud:

"Rwy'n gobeithio dod o hyd i bedd Antony ac yn fuan Cleopatra VII. Rwy'n credu eu bod wedi'u claddu yn yr un bedd. Rydym mor agos at ddod o hyd i union leoliad y bedd; yr ydym ar y trywydd iawn. Rwy'n gwybod yn union lle mae'n rhaid i ni gloddio. "

Mae Zahi Hawass wedi bod yn chwilio am y bedd hon ers sawl blwyddyn. Maent yn credu eu bod wedi'u claddu mewn un bedd gyffredin.

Yn y gorffennol, dywedodd Plutarch ei fod yn argyhoeddedig bod Marcus Antonius wedi ei amlosgi:

"Pan glywodd Cleopatra, gofynnodd i Cesar weld Marco Antonia. Pan roddwyd y cais, daeth i'r bedd a chroesawodd yr urn lle cafodd ei amlosgi. "

Os gallai Zahi Hawass ddod o hyd i'r bedd hon, byddai darganfyddiad arwyddocaol iawn.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb