Zahi Hawass yn dweud ei fod yn gwybod lle mae bedd Cleopatra wedi ei leoli

7087x 16. 01. 2019 Darllenydd 1

Zahi Hawass yn archeolegydd Aifft, yn egyptolegydd ac yn gyn Ysgrifennydd Cyffredinol Goruchaf Cyngor Henebion yr Aifft. Bu hefyd yn gweithio yn safleoedd archeolegol yr Nile, yr anialwch gorllewinol, a dyffryn Nile Uchaf. Mae llawer yn gwybod ei bod yn arbenigwr cydnabyddedig yn yr hen Aifft.

Darganfyddiadau cudd

Wrth gwrs, mae ganddo ei gefnogwyr a'i edmygwyr, ond mae yna hefyd y rhai sy'n credu ei fod wedi cuddio nifer o gloddiadau gwerthfawr yn ystod ei ymchwil a allai newid barn yr hen Aifft. Dylai un darganfyddiad o'r fath fod yn llyfrgell enfawr hynafol y dylid ei guddio yn Sphinx.

Mae hefyd yn honni ei fod yn gwybod ychydig o ddarganfyddiadau sy'n profi bod yr Eifftiaid hynafol yn sifiliadau llawer mwy datblygedig. Sifreiddiadau a oedd â thechnolegau hynod ddatblygedig a oedd yn eu galluogi i adeiladu, cludo ac adeiladu rhai o olygfeydd mwyaf y byd. Ond cafodd yr holl honiadau hyn eu marcio fel conspiracy.

Zahi Hawass

Yn awr, mae Zahi Hawass wedi codi ei sylw gyda'i araith ym Mhrifysgol Palermo (yr Eidal). Pan gyfarchodd y cyhoedd â darganfyddiadau newydd o'r blynyddoedd diwethaf, bu hefyd yn sôn am bedd Cleopatra a Marco Antonia. Maent yn gwybod lle y dylai eu beddrod gyffredin fod.

Zahi Hawass yn dweud:

"Rwy'n gobeithio dod o hyd i bedd Antony ac yn fuan Cleopatra VII. Rwy'n credu eu bod wedi'u claddu yn yr un bedd. Rydym mor agos at ddod o hyd i union leoliad y bedd; yr ydym ar y trywydd iawn. Rwy'n gwybod yn union lle mae'n rhaid i ni gloddio. "

Mae Zahi Hawass wedi bod yn chwilio am y bedd hon ers sawl blwyddyn. Maent yn credu eu bod wedi'u claddu mewn un bedd gyffredin.

Yn y gorffennol, dywedodd Plutarch ei fod yn argyhoeddedig bod Marcus Antonius wedi ei amlosgi:

"Pan glywodd Cleopatra, gofynnodd i Cesar weld Marco Antonia. Pan roddwyd y cais, daeth i'r bedd a chroesawodd yr urn lle cafodd ei amlosgi. "

Os gallai Zahi Hawass ddod o hyd i'r bedd hon, byddai darganfyddiad arwyddocaol iawn.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb