Yr Osirion dirgel yn y deml Abydos

12869x 21. 05. 2019 Darllenydd 1

Osirion wedi'i leoli islaw'r deml a briodolir i Seti I yn Abydos, 45 km i'r gogledd o Luxor, yr Aifft. Nid yw union amseriad yn bosibl oherwydd nad yw'n cynnwys unrhyw arysgrifau cyfnod dilys. Mae'n adeilad megalithig anhygoel, ond yn anffodus nid ydym yn gwybod pwy a'i adeiladodd, ym mha ffordd a phwrpas yn bennaf.

Osirion

Darganfuwyd y deml yn 1902 gan Petri Murray. Mae'r adeilad wedi'i leoli ger y Deml Abydos. Yn wahanol i'r deml Abydos, fodd bynnag, mae ganddi strwythur hollol wahanol, arddull adeiladu wahanol ac mae wedi'i wneud o gerrig gwenithfaen megalithig enfawr. Mae rhai yn pwyso mwy na tunnell 100 ac yn cael eu cydosod yn fanwl gywir. Ni allwch osod llafn rasel rhwng y blociau.

Mae wyneb y cerrig yn sgleinio'n llyfn ac mae'n ymddangos ei bod wedi cael ei greu gyda chasgliad manwl iawn. Fel y crybwyllwyd eisoes, nid oes unrhyw arysgrifau cyfnod dilys ar y cerrig. Mewn rhai mannau, rydym yn dod o hyd i nifer o hieroglyffau a gafodd eu hychwanegu nifer o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae'r deml yn cael ei gorlifo'n rhannol

Pan ddarganfuwyd y deml, roedd wedi'i orchuddio'n llwyr â thywod. Y dyddiau hyn, mae ei sylfeini'n dan y ddaear, felly mae wedi'i rhannu'n llifogydd. Yn anffodus, mae hyn yn arwain at ddirywiad cerrig.

Bywyd blodau ar y piler

Bywyd blodau ar y piler

Yr arbenigedd absoliwt yw'r symbol blodau bywyd, sydd wedi'i leoli ar un o golofnau'r deml. Mae'n eithriadol am sawl rheswm. Nid yw'r symbol hwn yn gyfwerth â themplau yr Aifft. At hynny, mae dadansoddiad dyfnach wedi dangos ei fod wedi cael ei daflu'n llythrennol i'r cerrig gan dechnoleg a oedd wedi gweithio ar y lefel atomig. Yn bendant, ni ellid ysgrythio'r symbol i mewn i'r garreg gyda grym brute - cisel a morthwyl.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee:

Luc Bürgin: Lexicon of Forbidden Archaeology

Disgrifiad o'r Llyfr Luc Bürgin: Lexicon of Forbidden Archaeology

Mae awdur y llyfr yn cynnig llawer o dystiolaeth i ddarllenwyr ger ein bron archeoleg yn cuddio. Mae'r cyhoeddiad wedi'i ddarlunio'n helaeth ac mae'n cynnwys bron i ffotograffau lliw 200 sy'n datgelu gwrthrychau hanesyddol nid yn unig gan gasglwyr preifat arteffactau archeolegolond hefyd o rai cudd casgliadau amgueddfeydd. Ac ni ddylent fodoli o gwbl, o leiaf yn ôl y dehongliad cyfredol o hanes.

Mae gan y darllenydd gyfle unigryw i ddarganfod mwy am tân glasyn dod o hyd i mewn beddrod Iesu yn Jerwsalem. Gall edmygu modrwyau llawn hud a phwerus cleddyfau hynafol. Ni fydd hyd yn oed yn anadlu cyn y frawychus penglog sibrwd. Darganfyddwch beth yw cyfrinach wych yn y rhyfeddol Tatras Slofacia. Dilynwch y traed Arch y Cyfamod a dod o hyd i le y mae wedi'i guddio. Dal ddim yn ddigon? Yna mae un dirgel yn eich disgwyl mam a geir yn Siberia.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb