Dirgelwch yn y Môr Baltig

350016x 10. 06. 2019 Darllenydd 1

Mae'r anghysondeb dirgel a geir yn y Môr Baltig tua 60 metr mewn diamedr ac yn edrych fel o un darn o graig. Wedi dod o hyd ar waelod y Môr Baltig Peter Lindeberg, Dennis Asberg a'u tîm deifio yn Sweden.

Gwnaed y darganfyddiad 19.08.2011 gan dîm Sweden Tîm Ocean X yn ystod deifio yn y Môr Baltig rhwng Sweden a'r Ffindir wrth edrych am hen longddrylliadau.

Dirgelwch ar waelod y môr

Mae'r grŵp wedi disgrifio'i hun fel helwyr drysor a chasglwyr sy'n arbenigo mewn chwilio o dan y dŵr o dan do diodydd alcoholig hynafol ac arteffactau hanesyddol.

Lle darganfod

Yn ôl y tîm Ocean X , mae'n edrych fel y mae'r ffurfiad yn dod gwenithfaen caled, mae'n gylchlythyr, yn drwchus mewn mannau 3 i 4 ac ar gyfartaledd oddeutu 10 metr 60. Mae'n sefyll am rywbeth y gellir ei ddisgrifio fel pedestal metr 8 uchel ac mae wedi'i leoli mewn dyfnder o 85 i 90 metr islaw lefel y môr. Mae un gwrthrych llai hefyd gerllaw. Ar ddiwedd rhywbeth y gellir ei ddisgrifio fel rheilffordd hir metr 300.

Mae'r tîm wedi postio mwy o luniau sonar manwl ar eu gwefan a naw recordiad sonar mwy manwl ar YouTube, gan ddangos golwg 90 ° y mae eiddo gwrthrych arall yn weladwy ohoni.

Mae'n garreg folcanig o Oes yr Iâ

Ar eu haildaith, cyhoeddodd eu bod nhw wedi dod o hyd i rywbeth fel grisiau a thwll gwyn cylchol sy'n arwain yn uniongyrchol i'r strwythur.
Tîm Ocean X Cafodd hefyd samplau o garreg i'w dadansoddi ymhellach. Yn ôl Volker Brüchert, athro daeareg ym Mhrifysgol Stockholm, mae samplau o garreg o'r adeilad yn ddarnau o garreg folcanig ddu a gedwir yn yr oes iâ.

Dr. Steve Weirner, cyfarwyddwr Canolfan Gwyddorau Archeolegol Kimmel yn Sefydliad Weizmann, a gynhaliodd brofion labordy gan ddefnyddio sbectrosgopeg is-goch, yn ôl yr hyn y mae'n ymddangos bod y lleoliad cylchol a ddarganfuwyd gan ddeifwyr wedi'i wneud o limonite a geotite. Dr. Mae Weiner yn rhyfedd ac yn anarferol iawn i ddod o hyd i'r deunyddiau hyn mewn ffurfiad fel hyn.

Mae o'r farn y dylai deunyddiau o'r fath gael eu canfod yn hytrach mewn adeiladau modern - adeiladau modern. Yn ogystal, mae sbectrosgopeg is-goch wedi dangos bod darn o graig o'r gwrthrych hwn yn arddangos nodweddion deunydd organig wedi'i losgi.

Yn olaf, ychydig o ffuglen wyddoniaeth

Gwyddom o wahanol ffynonellau fod rhai technolegau allgyrsiol yn gweithio ar egwyddor deunyddiau organig. Wedi'r cyfan, yr ydym yn arbrofi heddiw gyda'r gallu i adael tyfu i fyny peiriannau deunydd biolegol. A allai fod yn arteffact o beiriant (llong?) A oedd wedi chwalu yn yr hen amser ac wedi llosgi i'w leoliad presennol cyn cael ei droi'n garreg gan y pwysau uchel o dan wyneb y dŵr? (Effaith debyg wrth i lo gael ei greu.) Heb os, mae nodyn am dwll du sy'n arwain at du fewn y gwrthrych yn ddiddorol iawn. Gallai ei hymchwil awgrymu llawer.

Awgrymwch lyfr o eshop Suenee Bydysawd

Alfred Lambremont Webre: OMNIVERZUM

Yn y canllaw gwyddoniaeth hwn, mae Omniverz, Alfred Lambremont Webre yn cyflwyno tystiolaeth ailadroddus syfrdanol o fywyd allfydol ac allfydol am wareiddiadau deallus sy'n cynnwys eneidiau ym mywyd ôl-dechnoleg ddirgel dirgel a bodolaeth canolfan gyfrinachol a bywyd ar y blaned Mawrth.

Omniverzum

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Dirgelwch yn y Môr Baltig"

 • Ffrainc yn dweud:

  Mae'r un dyfnder â dyfnder, lle, er enghraifft, mae'r ystafell gysgu ddirgel ym Malta yn dod i ben. Pryd oedd y tro olaf yr oedd yn sych? Dywedir, mewn ffrâm amser o tua 60 fil o flynyddoedd. Mae mwy o'r arteffactau hyn ar yr un dyfnder yn y byd. Pa wareiddiad yw hwn? Rydym yn gwybod fart. Mae fel yr un fath.

  • Sueneé yn dweud:

   Mae lefel y môr a chefnforoedd y byd tua 120 metr yn uwch ar ôl llifogydd olaf y byd. Roedd y Llifogydd ar fin bod tua 11000 BCE. (Ffynhonnell: Graham Hancock)

 • S yn dweud:

  Fe ddigwyddodd i mi: ni allaf longio fel llong fel y cruiser Novgorod? (http://forum.valka.cz/files/battleship_novgorod_100.jpg) Rwy'n gwybod bod y llong hon yn gwasanaethu yn y Môr Du, ond nid dim ond yr unig long siâp crwn sydd ohoni.

  Mae opsiwn arall yn glogfeini rhewlif sydd wedi'i dorri'n ben.

  Fodd bynnag, nid yw'r erthygl yn glir iawn. Ai hi oedd limonit a geotit (sy'n ocsidau haearn eithaf pur) neu wenithfaen (yna mae'r deunydd yn garreg gydag isafswm haearn)?

  Nid oes unrhyw un o'r mwynau uchod yn cynnwys cryn dipyn o garbon. Felly, mae theori deunydd organig yn ymddangos yn annhebygol.

Ad a Ateb