Dirgelwch y Pedwerydd Pyramid

18450x 31. 03. 2013 Darllenydd 1
Diweddarwyd: 05.08.2015, 09: 45

Frederic Norden o gwmpas 1700 yn ei lyfr Teithiau yn yr Aifft a Nubia (Teithio i'r Aifft a Nubia) disgrifiodd y pedair prif pyramid ar y platfa Giza. Yn ei ddarlun llyfr, gallwn weld sefyllfa'r pedwerydd pyramid. Mae'r darlun cyffredinol o'r tri pyramid a'r strwythurau cyfagos yn gywir iawn ar y pryd.

Mae'r pedwerydd pyramid yn disgrifio'r llyfr ar 120: "Mae prif byramidau Giza wedi'u lleoli yn y de-ddwyrain ... Mae pedwar sy'n haeddu y sylw mwyaf. Hyd yn oed os gwelwn saith neu wyth arall yn y gymdogaeth, nid ydynt yn ddiddorol o'i gymharu â'r pedwar. Y ddau pyramid mwyaf gogleddol yw'r mwyaf ac maent yn ymwneud â metr 152,5 o uchder. Mae'r ddau arall yn llawer llai, ond mae ganddynt rai anghyffredin o hyd sy'n werth eu harchwilio a'u haddysgu. "

Y pedwerydd pyramid oedd y lleiaf. Mae heb arwyneb llyfn, wedi'i gau ac yn debyg i eraill. Yn wahanol i'r rhai eraill yn ei gymdogaeth, nid oes deml. Yn ddiddorol, daeth ei ben i ben gydag un carreg fawr o siâp ciwb sy'n edrych fel pe bai i ymdopi fel pedestal. O'r ganolfan i fyny roedd pyramid o garreg du. Roedd y gwaelod a'r brig o garreg melyn tebyg i'r pyramidau eraill. O'i gymharu â'r pyramidau eraill, mae'n fwy i'r gorllewin.

Mae arbenigwyr yn cydnabod y posibilrwydd y gallai pyramid o'r fath fodoli. Ond mae'n pyramid lloeren, fel y pyramid canol. Yn yr un modd, maent yn cwestiynu bodolaeth y saith i wyth pyramid arall y mae Frederic Norden yn ei olygu yn ei lyfr. Ni chredaf mai dyma'r achos - mae'n pyramid lloeren. Mae ganddynt faint unffurf ac maent yn llawer llai na'r pedwerydd. Dwi ddim yn meddwl bod Frederic Norden mor anghywir.

Cyfeirir hefyd at y ffaith bod y swydd yn Giza yn wahanol Dr. Abd'El Hakim Awayan. Mae'n honni bod pyramid 9 yn wreiddiol yn Giza. Maent yn ymadael ymhellach i'r anialwch presennol.

Os edrychwn ar ddata map ffotograffig ohono google, gwelwn fod yn y lle y gellid dod o hyd i'r pedwerydd pyramid, ni ellir gweld dim arwyddocaol - megis adfeilion y waliau neu'r malurion carreg. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn hollbwysig, fel y mapiau google nid ydynt yn gywir. Ond y cwestiwn yw pam nad yw hyn yn cael ei archwilio'n gyhoeddus. Mae ar gael yn llawn. Mae'r lluniadau atodedig yn dangos y pedwerydd pyramid yn gymharol gywir.

Robert Boval yw awdur y theori bod y tri pyramid presennol yn Giza yn cael eu halinio yn ôl cyferbyniad gwregys Orinov. Felly mae'r cwestiwn yn codi o ran sut y byddai'r theori hon yn sefyll pe baem yn gwybod lleoliad y pyramidau sy'n weddill y bu Norden a Hakim yn sôn amdanynt. Mae Hakim ei hun yn anghydfod theori Boval.

Ffynhonnell: AnonymousFO

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Dirgelwch y Pedwerydd Pyramid"

Ad a Ateb