Wikileaks: Maer Dušanbe yn cadarnhau bywyd estron

6944x 23. 07. 2013 Darllenydd 1

Dyddiedig: 15.1.2010, 11: 18
Tarddiad: Llysgenhadaeth yn Dushanbe, prifddinas Tajikistan
Dosbarthiad: Cyfrinachol
Declassify 15.1.2020

Pwnc: Cyfarfu'r maer i'r llysgennad. Yn cadarnhau bywyd estron.

Dosbarthwyd gan: Ken Gross, Llysgennad, EXEC, DoS.

Rheswm: 1.4 (b), (d)

(C) Crynodeb: Yn ystod ymweliad cwrteisi, dywedodd y maer Dushanbe Mahmadsaid Ubaidulloev fod yr etholiadau sydd i ddod yn rhydd a theg, bod y cyfraniadau at y gwaith o Roghun adeiladu argae yn wirfoddol, a bod y colledion a ddioddefwyd gan yr Unol Daleithiau yn Affganistan, canfyddedig Tajikistan fel pe baent hwy ei hun.

Gofynnodd Ubaidulloev am help i fyfyrwyr sy'n ymgeisio am swydd ym Mhrifysgol Harvard, ond yn amlwg gwrthododd roi cymorth i'r Corner AmericanaiddTŷ Cenedlaethol sy'n cynrychioli diwylliant yr Unol Daleithiau.) yn Dushanbe. Dywedodd hynny mae bywyd ar blanedau eraill a daeth i ben trwy ddweud y dylem ganolbwyntio ar ddatrys ein problemau yma ar y Ddaear. Diwedd y crynodeb.

Afganistan

13. Gwahoddwyd Ionawr 2010 gan y Llysgennad Mayor Dushanbe a Chadeirydd Tŷ'r Senedd Uchaf gan Mahmadsaid Ubaidulloev i'w swyddfa seneddol.

Agorodd y maer y traethawd hir yn cyfarfod ar Afghanistan a diolchodd i'r Unol Daleithiau am eu cyfraniadau ac aberth yn yr ardal. Dywedodd fod y gweithgareddau Unol Daleithiau yn bwysig iawn: "... ar drothwy y trydydd mileniwm a'r 21. ganrif. "Roedd Ubaidulloev o'r farn mai'r prif dasg oedd creu ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol ymhlith grwpiau amrywiol o ran ethnigrwydd a dywedodd fod yr Unol Daleithiau am enghraifft dda.

Nododd fod "rhyfel yn beryglus iawn," a dywedodd, "Rydyn ni'n gwybod bod bywyd ar blanedau eraill, ond rhaid i ni wneud heddwch yma."

Mae'r testun yn parhau gyda dadansoddiad o themâu gwleidyddol eraill ac yn dod i ben gyda gwerthusiad personol iawn o'r Llysgennad Gross ar ran ei westeiwr. Nid yw About ET bellach yn dod yn ôl.

Ffynhonnell: Wikileaks.org

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb