Atgofion - sut maen nhw'n cael eu creu a'u diflannu

3523x 02. 09. 2019 Darllenydd 1

Pam ydych chi'n cofio enw'ch ffrind plentyndod gorau nad ydych chi wedi'i weld ers blynyddoedd, ond yn hawdd anghofio enw rhywun y gwnaethoch chi ei gyfarfod eiliad yn ôl? Pam mae rhai atgofion yn sefydlog ac yn sefydlog, ac eraill yn diflannu o fewn munudau?

Ymchwil

Datblygodd tîm o ymchwilwyr, dan arweiniad yr ysgolhaig ôl-ddoethurol Walter Gonzalez, brawf a archwiliodd weithgaredd nerf y llygod wrth iddynt ddychwelyd o wahanol leoliadau i safle siwgr hysbys. Yn y prawf, gosodwyd y llygoden mewn labyrinth gyda waliau gwyn. Roedd gan bob wal arwydd gwahanol - er enghraifft, "+" ger y pen cywir a "/" ger y canol. Rhoddwyd siwgr ar ddau ben y lôn. Tra roedd y llygoden yn archwilio'r llwybr, roedd gwyddonwyr yn mesur gweithgaredd niwronau yn yr hipocampws (yr ardal o'r ymennydd lle mae atgofion yn cael eu ffurfio).

Pan roddwyd yr anifail ar y trac, roedd wedi drysu ac yn crwydro i'r chwith a'r dde nes iddo daro'r siwgr. Sylwodd y llygoden yn araf ar yr arwyddion ar y waliau a arweiniodd at siwgr. Ar ôl mwy o brofiad o olrhain a chipio symbol cyfarwydd ar y waliau, actifadwyd mwy o niwronau yn yr ymennydd, ac yn y bôn, cydnabuodd y llygoden yn syth ble'r oedd a pha mor bell oedd y siwgr. O ran pob symbol unigryw.

Prawf - llygoden

Yna cymerodd yr ymchwilwyr y llygoden ar ddiwrnodau 20 ac yna ymchwilio i sut diflannodd yr atgofion dros amser. Ar ôl dychwelyd i'r trac, fodd bynnag, oherwydd y nifer uwch o niwronau, cofiodd y llygoden y trac yn gyflym iawn. Er bod rhan o'r niwronau yn dangos gweithgaredd gwahanol, nodwyd cof yn glir o ganlyniad. Felly, mae niwronau yn caniatáu inni gofio llawer iawn o bethau, er y gallai rhai o'r niwronau gwreiddiol gael eu difrodi neu ddangos dim gweithgaredd.

Eglura Gonzales:

“Dychmygwch eich bod chi eisiau cofio stori hir a chymhleth. Yn yr achos hwnnw, fe allech chi ei ddweud wrth bum ffrind, ac yna cwrdd â phawb yn achlysurol i adrodd y stori gyda'ch gilydd i helpu'ch hun. Bydd gan bob ffrind fylchau a all ategu ei gilydd a hyfforddi eu cof. ”

Ailadrodd, ailadrodd, ailadrodd

Mae cof mor hanfodol i ymddygiad dynol fel y gall difrod cof effeithio'n ddifrifol ar ein bywydau. Felly, gall colli cof fod yn anfantais sylweddol. Yn achos clefyd Alzheimer, er enghraifft, mae gan y golled ganlyniadau cymdeithasol dinistriol hefyd, heb gofio wynebau teulu agos na'r ffordd adref hyd yn oed.

Felly mae'r astudiaeth yn awgrymu arddull driniaeth sy'n hyrwyddo ymddangosiad mwy o niwronau. Gallai niwronau lluosog atal neu o leiaf oedi colli cof. Am flynyddoedd rydym yn gwybod po fwyaf aml y byddwn yn ailadrodd gweithred benodol, y mwyaf a hiraf y byddwn yn ei chofio.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb