Esblygiad o ddawns o Oes y Cerrig trwy clasurol i sythweledol

11281x 29. 04. 2019 Darllenydd 1

O'r eiliadau cyntaf o hanes dynol hysbys, roedd defodau hynafol, ysbrydol, yn cyd-fynd â dawns cynulliadau a digwyddiadau cymdeithasol. Fel trance, pŵer ysbrydol, pleser, mynegiant, Mae Dawns Perfformiad a Rhyngweithio wedi cael ei gyflwyno i'n diwylliant ers yr eiliadau cynharaf o fodolaeth. Y diwrnod hwn, 29.04., Dathlwn Ddiwrnod Rhyngwladol Dawns…

Dawns a'i hanes

Och yr eiliadau pan orchuddiodd y llwythau Affricanaidd cyntaf eu lliwiau tan y foment pan oedd cerddoriaeth a dawns yn lledaenu ym mhob cwr o'r byd. Heb os nac oni bai, y ddawns yw un o'r mathau mwyaf nodedig o gyfathrebu.

Nejstarší Mae tystiolaeth o fodolaeth dawns yn dod o'r peintiadau ogofâu 9000 oedhynny oedd yn India. Maent yn darlunio golygfeydd amrywiol o hela, genedigaeth, defodau crefyddol ac angladdau yn enwedig y dathliad a'r dawns gymunedol. Gan na all dawns yn unig adael yn glir arteffactau archeolegol adnabyddadwy, gofynnodd y gwyddonydd am yr uwchradd traciau - gair ysgrifenedig, cerfiadau cerrig, paentiadau ac arteffactau tebyg.

Y cyfnod pan ellir olrhain y lledaeniad dawns yn ôl i'r trydydd mileniwm CC. Bryd hynny, dechreuodd y ddawns fod Mae Eifftiaid yn rhan annatod o ddefodau crefyddol. O ystyried y delweddau niferus o'r beddrodau, defnyddiodd offeiriaid yr Aifft offerynnau cerddorol a dawnswyr i efelychu digwyddiadau pwysig - straeon duwiau a phatrymau cosmig sêr symudol a'r haul.

Tato parhaodd traddodiad yng Ngwlad Groeg hynafollle defnyddiwyd dawns yn rheolaidd iawn a yn agored i'r cyhoedd (a ddaeth yn y pen draw â genedigaeth y theatr Groeg enwog yn 6. ganrif CC). Paentiadau hynafol o 1. Mae'r Mileniwm yn siarad yn glir am lawer o ddefodau dawns mewn diwylliant Groeg, yn enwedig perfformiadau dawnsio mawreddog cyn agor y Gemau Olympaidd gwreiddiol.

Dechreuodd dawns fod yn rhan o ddefodau

Wrth i amser fynd heibio, roedd llawer o grefyddau eraill yn defnyddio dawns fel rhan o ddefodau - er enghraifft dawns Hindŵ Bharata Nhatyam, pwy sy'n dawnsio heddiw.

Wrth gwrs, nid oedd yr holl ddawnsfeydd yn yr hen ddyddiau hyn wedi'u bwriadu at ddibenion crefyddol. Roedd pobl gyffredin yn defnyddio dawns i ddathlu, diddanu, hudo, ac adeiladu hwyliau gwell.

Un o'r digwyddiadau pwysicaf yw i dathliad blynyddol i anrhydeddu duw Groeg gwin Dionysa (ac yn ddiweddarach y duw Rhufeinig Bacchus). Roedd y dathliad yn cynnwys dawnsio ac yfed am ychydig ddyddiau. 1400 flynyddoedd cyn Crist, dangosodd yr hen baentiad o'r Aifft gr ˆwp o ferched di-rif a ddawnsiodd ar gyfer tyrfa wryw gyfoethog, gyda chefnogaeth nifer o gerddorion. Parhaodd y math hwn o adloniant, hyd at yr oesoedd canol a dechrau'r Dadeni, pan ddaeth bale yn rhan annatod o'r dosbarth cyfoethog.

Dawnsiau Ewropeaidd

Ni chofnodwyd dawnsfeydd Ewropeaidd cyn y Dadeni yn eang. Dim ond heddiw y mae sawl darn ynysig o'u bodolaeth. Y ddawns siâp cadwyn fwyaf sylfaenol roedd y cominwyr mwyaf cyffredin ar draws Ewrop, ond dyfodiad y Dadeni a Mae ffurfiau newydd o gerddoriaeth wedi dod â llawer o arddulliau eraill mewn ffasiwn.

Dawnsiau Dadeni o Sbaen Yn gynharach na hynny, roedd dawnsfeydd baróc a ddaeth yn boblogaidd yng Nghymru yn rhagori ar Ffrainc a'r Eidal Llysoedd Ffrengig a Lloegr.

Ar ôl y Chwyldro Ffrengig, mae llawer o fathau newydd o ddawnsiau yn ymddangos, gan ganolbwyntio ar ddillad llai cyfyngol i fenywod a thueddiad i fownsio a neidio. Daeth y dawnsfeydd hyn yn 1844 yn fwy egnïol yn fuan, gyda dechrau'r "XNUMX" fel y'i gelwir. Craze polka rhyngwladol, a ddaeth â ni hefyd edrychiad cyntaf y waltz enwog.

Ar ôl cyfnod byr o amser, pan greodd meistri dawns mawr don o ddawnsiau cymhleth, dechreuodd Cyfnod dawns fodern, gyrfa ystafelloedd dawns enwog Vernon ac Irene Castle. Ar ôl 20. Dyfeisiwyd llawer o ddawnsfeydd modern (Foxtrot, One-Step, Tango, Charleston, Swing, Postmodern, Hip-Hop, Breakdance a mwy) yn y 19eg ganrif. Mae ehangu'r sioe gerdd wedi dod â'r dawnsfeydd hyn i boblogrwydd byd-eang.

Dawns sythweledol

Yn ddiweddar, mae gennym y cyfle i fynd yn ôl at y gwreiddiau pan fyddwn yn dod ar draws y cysyniad o ddawnsiau sythweledol. Dawns sythweledol yn ffordd o therapi corfforol a meddyliol. Mae'r ddawns hon yn caniatáu i chi wrando ar yr alwad fewnol a, thrwy symudiad rhydd, dod o hyd i ffordd o gydbwyso cyrff corfforol, egnïol ac emosiynol. Trwy greddf a synhwyrau, rydym yn archwilio'r canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg yn ystod y ddawns. Canfyddiadau o ejen ar y corfforol, ond yn bennaf oll ar y lefel feddyliol, sydd wedyn yn cael eu cysylltu mewn un darn ar lefel y canfyddiad - meddwl, corff, emosiwn, dychymyg ac enaid.

Mae Ta Ura hefyd yn cynnig dawns sythweledol - calendr o leoedd a digwyddiadau yma: http://intuitivnitanec.cz/

Y Ura

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb