Ffrwydro'r corff cosmig cyn hedfan 3700!

67365x 27. 12. 2018 Darllenydd 1

Yn ôl archeolegwyr a ddarganfuodd dystiolaeth o ffrwydrad cosmig, ffrwydrodd meteor neu comet mewn ychydig o deithiau 3700 yn y Dwyrain Canol. Mae theori bod y ffrwydrad hon wedi ymestyn dynoliaeth yn yr ardal gyfan o'r enw Middle Ghor, i'r gogledd o'r Môr Marw.

Disgrifiodd gwyddonwyr yng nghyfarfod blynyddol Ysgolion Americanaidd Ymchwil Oriental (14 - 17.11.2018) y sefyllfa fel a ganlyn:

"Yn syth dinistriodd y chwyth popeth yn y milltiroedd sgwâr 500. Ysgubo nid yn unig y ddinas, ond hefyd pridd ffrwythlon ac mewn don sioc yn cynnwys y Ghor Canol heli poeth o halen a anhydrite cymysgedd o sulfates o'r Môr Marw. Yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol, cymerodd lleiafswm o flynyddoedd 600 cyn bod digon o adferiad a difrod pridd ac adfer gwareiddiad Dwyrain Canol Ghori. "

Un o'r lleoedd a adfeilion oedd Tall el-Hammam, dinas hynafol a oedd yn rhan o 36 hectar.

Serameg anarferol

Ymhlith y dystiolaeth a ddatgelodd gwyddonwyr ffrwydrad y blynyddoedd 3700 oed cerameg o Tall el-Hammam ymddangosiad anarferol. Gwelwyd wyneb y serameg (wedi'i newid i wydr). Roedd y tymheredd mor uchel bod rhannau o zircon mewn cerameg troi'n nwy - mae'n gofyn am dymheredd o fwy na 4000 gradd Celsius, dywedodd Phillip Silvia, archeolegydd maes a rheolwr safle o Tall el-Hammam. Nid oedd gwres cryf yn para'n ddigon hir i losgi pob cerameg, roedd rhannau o serameg o dan yr wyneb yn gymharol ddamddiffyn.

Dywedwch wrth El-Hammam yn yr Iorddonen - Mae ymchwil newydd yn awgrymu bod y ddinas a'r ardal gyfagos wedi dinistrio ffrwydrad uwchben cyn 3700 (© Phillip Silvia)

Fel y nodwyd gan Silvia, un digwyddiad naturiol a all achosi difrod o'r fath anarferol ffrwydrad aboveground yw'r corff cosmig - rhywbeth sydd wedi digwydd yn achlysurol yn ystod hanes y Ddaear, megis mewn ffrwydrad 1908 yn Tunguska yn Siberia. cloddio ac arolygon mewn dinasoedd eraill yn yr ardal trychineb archeolegol hefyd yn dangos dinistr sydyn o fywyd tua 3700 o flynyddoedd yn ôl, cadarnhaodd Silvia. Ni ddarganfuwyd unrhyw garthrau eto. Mae'n aneglur a oedd y tramgwyddwr yn meteor neu gomed a ffrwydro uwchben y ddaear.

Cafodd hynny ei dinistrio yn unig 500 cilometr sgwâr o dir, sy'n awgrymu bod y ffrwydrad wedi digwydd ar uchder isel, yn ôl pob tebyg dim mwy na 3 km uwchben y ddaear, dywedodd Silvia. I'w gymharu, ffrwydrad Tungus ddifrodi 2150 cilomedr sgwâr o bridd yn ddifrifol. Mae'r canlyniadau'n rhagarweiniol ac mae ymchwil yn mynd rhagddo, pwysleisiodd Silvia. Mae'r tîm yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol y Drindod Southwest, Prifysgol Gogledd Arizona, Prifysgol Depaul, Elizabeth City State University, Grŵp Ymchwil Tech Mexico Newydd a Comet.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 6 ar "Ffrwydro'r corff cosmig cyn hedfan 3700!"

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Sodoma Gomora

  • OKO OKO yn dweud:

   Rwy'n cytuno â hynny. Mae'n edrych fel yr asteroid sy'n gyfrifol am ddinistrio'r dinasoedd hynny.

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Nid wyf yn difaru'r Crewyr pan welon nhw suddo anfoesol pobl y dinasoedd hyn.
    Mae'r Lot o blaid y Teithwyr Alien sydd wedi dod i archwilio'r wladwriaeth a hyd yn oed. i gosbi'r ddinas, galwodd dynion Sodom eu estraddodi fel y gallent "wybod" ystyr cyfathrach rywiol yn yr Hen Destament.

    • OKO OKO yn dweud:

     Wel, neu dim ond yno, mae'r asteroid wedi gostwng oherwydd mae rhywfaint o ryngweithiad disgyrchol wedi'i gyfeirio atom dros gannoedd neu filiynau o flynyddoedd yn ôl. Mae'n dal i ddigwydd, dim ond edrych ar wyneb Mars neu'r Lleuad, lle mae olion yr effeithiau yn dal yn weladwy am amser hir.

     PS: Martine, faint o amser ydych chi'n meddwl sydd ei angen i gyfeirio asteroid i dir ar le arbennig ar y Ddaear? Ydych chi'n siŵr ein bod wedi bod mewn rhyw ffordd ers degawdau i wneud synnwyr o'r hyn a ysgrifennoch uchod?

     • OKO OKO yn dweud:

      Er ei fod hyd yn oed yn y degawdau byddai'n ddial / rhwymedi sydd eisoes yn eithaf oer…. :-)

      • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

       Nid oes gan bobl sy'n camddefnyddio ac yn rapwyr (Sodom a Gomorra) le yn y Bydysawd.
       Meddyliwch am ardal y Môr Marw… hmm :-)

       Fel ar gyfer eich ail gwestiwn am gyfeiriad yr asteroid.
       Os gall y Cudd-wybodaeth Uwch greu'r Lleuad, er enghraifft, bydd cyfarwyddo'r clogfan hedfan yn un o'r hawsaf.

       Byddaf yn mynd â chi i Deml y Dyn, darganfyddwch y ddogfen berthnasol yno, a bydd yr atebion yn dangos i chi, ond gyda'ch amheuaeth ... rydych chi'n gwybod sut y dylwn orffen fy syniad.

Ad a Ateb