Mae tyrbin dŵr yn defnyddio ynni o nant neu garthffos

7684x 30. 04. 2016 Darllenydd 1

Ar ôl sylwi ar Miroslav Sedláček unwaith y mae dail y coed yn nyddu ar hyd eu hechelin yn y vorteg dŵr yn erbyn y cyfeiriad o droi y troedfedd. Gallwch hefyd arsylwi ar y ffenomen hon gartref yn eich bath wrth lanhau dŵr. Ar ryw adeg, mae vortex yn datblygu ac mae'r dŵr yn dechrau troelli. Dyma'r ynni hydrokinetig hwn sy'n trosi Tyrbin Sedlak i mewn i drydan. Ei fanteision yw y gellir ei ddefnyddio hefyd ar ffrydiau neu garthffosydd. Ar gyfer ei ddyfais, enwebir gwyddonydd o Gyfadran Peirianneg Sifil Prifysgol Technegol Tsiec ym Mhragga yn y categori ymchwil yng Ngwobr Dyfarnwyr Ewrop y Flwyddyn 2016.

Gweithiodd Miroslav Sedláček, ynghyd â'i gydweithwyr yn Vladimír Novák a Václav Beran, ar ddatblygu tyrbin hylif a chafodd patent iddo. Gall eu tyrbin hylif cynhyrchu ynni hefyd o araf llifo nentydd, afonydd neu llanw môr, sy'n cynrychioli chwyldroadol ffynonellau amgen ac atodiad ar gyfer cael ynni o weithfeydd pŵer trydan dŵr confensiynol, y mae'r gyfradd llif sylweddol angenrheidiol neu'n uchder gostyngiad mawr. Gall tyrbin hylif gynhyrchu hyd at oriau 10 kilowatt o drydan y dydd o ffrydiau sy'n llifo'n araf, sy'n ddigonol i gwmpasu anghenion trydan pum cartref. Gall tyrbin ddarparu trydan mewn ardaloedd nad ydynt yn gysylltiedig â'r prif gyflenwad.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb