Mae fitamin B6 yn helpu pobl i gofio breuddwydion

8165x 14. 11. 2019 Darllenydd 1

Ymchwil newydd yn Aberystwyth Prifysgol Adelaide canfod hynny fitamin B6 gallai helpu pobl i gofio eich breuddwydion. Mae astudiaeth ar sgiliau canfyddiadol a motor sy'n gysylltiedig cyfranogwyr 100 o gwmpas Awstralia cymryd dognau dyddiol uchel o atchwanegiadau fitamin B6 amser gwely am bum.

Profiad o gyfranogwyr a gymerodd B6

Ar hap (dewiswyd ar hap - pozn) Astudio a reolir Placebo gofnodwyd y cyfranogwyr a gymerodd fitamin B240 6 mg yn union cyn mynd i'r gwely. Cyn derbyn ychwanegiadau, anaml y cofiodd llawer o'r cyfranogwyr eu breuddwydion, ond nododd welliant sylweddol ar ddiwedd yr astudiaeth.

Dyma eu barn:

"Mae'n ymddangos, pan oedd hi'n amser, roedd fy breuddwydion yn gliriach ac yn gliriach. Mae hefyd yn haws cofio. "

"Roedd fy breuddwydion yn fwy go iawn, ni allaf aros i gysgu a breuddwydio!"

Awdur ymchwil Dr. Meddai Denholm Aspy, Adran Seicoleg y Brifysgol:

"Mae ein canlyniadau'n dangos bod cymryd B6 wedi gwella gallu pobl i ddynodi breuddwydion. Gwelsom welliannau o gymharu â phobl a gymerodd placebo. B6 Fitamin effeithio un byw, bizarreness neu lliw eu breuddwydion ac nid oedd yn effeithio ar agweddau eraill ar eu patrymau cysgu. Dyma'r tro cyntaf bod astudiaeth o effeithiau fitamin B6 a fitaminau B eraill breuddwydion gyda grŵp mor fawr ac amrywiol o bobl. "

Dr. Meddai Aspy:

"Bydd y person cyffredin yn treulio breuddwydio tua chwe blynedd o'i fywyd. Os gallwn ni sicrhau eglurder a rheolaeth dros ein breuddwydion, yna gallwn ddefnyddio cynhyrchiant ein breuddwydion. Mae Lucid Dreaming, lle rydych chi'n gwybod eich bod chi'n breuddwydio tra bod eich breuddwyd yn dal i ddigwydd, â llawer o fanteision posibl. Gellir breuddwydion eglur yn cael ei ddefnyddio i oresgyn hunllefau, trin ffobiâu, datrys problemau creadigol, gwella sgiliau echddygol a hyd yn oed i helpu i adsefydlu anaf corfforol.

Er mwyn cael breuddwydion clir, mae'n bwysig iawn i chi ddechrau cofio eich breuddwydion yn rheolaidd. Mae'r astudiaeth hon yn awgrymu y gall B6 fod yn un ffordd i helpu pobl gyda'r sgil hon. B6 fitamin i'w gael yn naturiol mewn bwydydd amrywiol -. Grawn cyflawn, codlysiau, ffrwythau (banana, afocado), llysiau (sbigoglys a thatws), hefyd llaeth, caws, wyau, cig coch, iau a physgod "

Ydych chi'n cofio eich breuddwydion?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb