Vimanas yn Ymerodraeth Rama: Peiriannau hedfan haearn oedd yn dominyddu'r awyr hynafol

7291x 02. 12. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Testunau Sansgrit maent yn llawn cyfeiriadau at dduwiau a brwydrau nefol y defnyddiwyd y pwerus ynddynt Fimans yn cynnwys arfau marwol soffistigedig. Un tro roedd sawl un (naill ai'n barhaol neu dros dro) ar y Ddaear o hiliau. Roedd rhai ohonynt yn brwydro i ennill rheolaeth ar ein planed.

Trosglwyddwyd naratif y cyfarfodydd hyn ar lafar o'r naill genhedlaeth i'r llall, nes iddynt gael eu hysgrifennu o'r diwedd ar bapur dros y canrifoedd. Heddiw gallwn ddarllen amdanynt mewn epigau cysegredig fel "Ramayana", "Mahabharata", "Bhagavata Purana" ac eraill.

Swami Vivekananda

Ar ddiwedd 19. ganrif a gyflwynwyd yogi Indiaidd Swami Vivekananda fel y grefydd ac athroniaeth Vedic gyntaf yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Cyfarfu â gwyddonwyr a meddylwyr gwych fel Edison, yr Arglwydd Kelvin a'n Nikola Tesla gwych. Cafodd Tesla ei ysbrydoli’n ddwfn gan gysyniadau a gwybodaeth Vivekananda a gafwyd o’r Vedas Indiaidd. Cafodd ei swyno hefyd gan gosmoleg Vedic, ei chysyniadau, a deallodd eu bod yn berffaith ategu damcaniaethau presennol y Gorllewin. Ond ni allai Tesla “ddangos hunaniaeth egni a mater. Daeth prawf mathemategol yr egwyddor hon tua deng mlynedd yn ddiweddarach pan gyhoeddodd Albert Einstein ei erthygl ar berthnasedd. Mae'r hyn maen nhw wedi'i wybod yn y dwyrain am 5 000 ers blynyddoedd wedi bod yn hysbys yn y Gorllewin… ”(Tesla yng Nghymdeithas Goffa Efrog Newydd).

Mae'r testunau Vedic yn dweud bod y "cerbyd hedfan" - sy'n hysbys i ni fel Viman - gallai symud fel UFOfodd bynnag, chwifiodd y peilot - i fyny, i lawr, ymlaen neu yn ôl. Roedd yn siâp hirgrwn ac yn symud ar gyflymder uchel diolch i arian byw a gynhyrchwyd gan nant aer gref. Mae'n debyg bod mercwri wedi chwarae rhan bwysig yn y gyriant y "cerbydau nefol" hyn a ddisgrifir yn aml mewn testunau Sansgrit hynafol.

Yn ei "Llawlyfr Gwrth-Disgyrchiant," mae David H. Childress yn sôn am ffynhonnell Indiaidd arall, Samar, gan ddweud bod "Vimans wedi'u hadeiladu'n dda, a pheiriannau haearn llyfn â gwefr mercwri a adawodd fflamau rhuo".

Mercwri

A yw'n bosibl bod gan arian byw rywbeth i'w wneud â system ganllaw a gyriant Viman? A allai'r darganfyddiad Sofietaidd o "offer oedrannus a ddefnyddir i lywio cerbydau gofod" yn ogofâu pell Turkestan ac Anialwch Gobi dynnu sylw at bwysigrwydd mercwri yn strwythurau Viman? Disgrifiwyd y dyfeisiau dirgel hyn fel gwrthrychau hemisfferig wedi'u gwneud o wydr neu borslen, gan orffen gyda chôn gyda diferyn o arian byw y tu mewn iddo.

Mae "Vaimanika Sastra" yn destun Sansgrit ar dechnoleg gofod, wedi'i ailddarganfod mewn teml Indiaidd yn 1875 sy'n dyddio'n ôl i 4. ganrif CC.

Yn ei lyfr "Vaimanika Sastra", dywedodd y Bharadwaja fod y doeth, wedi casglu gwybodaeth am y Vimanas o leiaf wyth deg o hen destunau ac epigau Vedic. Gwiriodd ysgolheigion a ddaeth o hyd i waith Bharadwaj hwn yn 1918 yn Llyfrgell Sansgrit Frenhinol Barbuda i'r gogledd o Mumbai, India, ei ddilysrwydd, gan gynnwys dilysrwydd y llawysgrifau a dynnodd o'i waith.

Cerbydau hedfan

Mae ei waith yn cynnwys disgrifiad manwl o gerbydau hedfan ar gyfer hedfan sifil a rhyfel, cargo deulawr a thri llawr ac awyrennau teithwyr a ddefnyddir i gludo 400 i bobl 500. Mae hefyd yn cynnwys manylion dylunio - cydrannau sylfaen 31 y cerbydau hyn a'r mathau 16 o ddeunyddiau amsugno golau a gwres a ddefnyddir, cyfarwyddiadau peilotiaid, union ddimensiynau a disgrifiadau o ba fath o fetel a deunyddiau eraill fyddai fwyaf addas ar gyfer dylunio awyrennau, gan gynnwys offer na ellir ei dorri a gwrth-dân.

Dywedodd Bharadwaja fod y doeth yn cyfeirio at o leiaf swyddfeydd hynafol 70 ac arbenigwyr hedfan 10; yn anffodus collir yr adnoddau hyn heddiw.

Mae'n annhebygol iawn y gallai unrhyw un, hyd yn oed y bardd neu'r ysgrifennwr mwyaf disglair, greu'r fath fath o "straeon tylwyth teg uwch-dechnoleg" gyda disgrifiad cywir o arfau pwerus a cherbydau soffistigedig. Ar y llaw arall, mae'n debygol bod ysgrifenwyr testunau diweddarach ar Vimanas wedi ysgrifennu fel arsylwyr, gan dynnu ar destunau llawer hŷn, ac wrth gwrs nid oeddent yn deall cymaint egwyddor eu gyriant na manylion technegol eraill.

Dinasoedd hedfan

Mae'r testunau hyn yn disgrifio'r Vimanas pwerus, y cawr a'r lleiaf, a fwriadwyd ar gyfer un teithiwr yn unig. Wrth eu hymyl mae disgrifiadau o "ddinasoedd hedfan bron yn hunangynhwysol" yn symud yn y gofod. Roedd y "dinasoedd" hyn - gwrthrychau enfawr yn cylchdroi o amgylch eu bwyeill eu hunain - yn helaeth ac wedi'u haddurno'n gyfoethog. Roedd dinasoedd gofod o'r fath â gatiau arbennig ar gyfer peiriannau glanio yn cylchdroi'r Ddaear yn gyson.

Disgrifir dyluniad y cerbydau hyn hefyd yn y 'Samaranganasutradhara'. Mae gan y gwaith, sy'n rhoi cipolwg i ni ar wybodaeth dechnolegol hynafol Indiaidd, un o'i wyth deg tri phennod hir wedi'i neilltuo ar gyfer gwahanol ddyfeisiau mecanyddol. Er enghraifft, eglurir dyluniad cerbydau hedfan siâp adar. Mae yna hefyd sawl pennill yn delio â robotiaid sydd i fod i weithredu fel gwarcheidwaid.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

OMNIVERZUM

Yn y canllaw gwyddoniaeth hwn, mae Omniverz, Alfred Lambremont Webre yn cyflwyno tystiolaeth ailadroddus syfrdanol o fywyd allfydol ac allfydol am wareiddiadau deallus sy'n cynnwys eneidiau ym mywyd ôl-dechnoleg ddirgel dirgel a bodolaeth canolfan gyfrinachol a bywyd ar y blaned Mawrth.

Omniverzum

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb