Vimanika šaštra

322576x 15. 09. 2018 Darllenydd 1

Beth yw Vimanika Šastra? O ystyried bod yn India a diwylliannau hynafol eraill o wybodaeth gudd gwyddonol a mynediad iddynt oedd ond cylch cyfyng o insiders, yn cael eu cynnal yn unig ar lafar. At y diben hwn, nodwyd unigolion a ddewiswyd a oedd yn cofio'r llyfr cyfan yn y manylion lleiaf trwy gofio. Mae'r traddodiad hwn yn bodoli heddiw. Heblaw am y gwir waith yn yr archifau storio mewn mannau diogel eu bodolaeth ei ddewis unigolion adnabyddus.

Ac felly digwyddodd fod y testun Vimanika šaštry Mae'n pennu yn Sansgrit rhwng 1918 1923 i ysgolhaig Indiaidd sylweddol Subbaraja Sasta Mr. Sarma, a lanwodd ei 23 llyfrau gwaith. Byddai hyn yn cyfateb yn llawn i draddodiadau Indiaidd. Darparwyd y llyfrynnau hyn am fwy na 20 o ferched Mr Sarma. Yn 1973 y llawysgrif ei gyfieithu i'r Saesneg gan arbenigwr uchaf yn Sansgrit, cyfarwyddwr a sylfaenydd yr Academi Ryngwladol Sansgrit Ymchwil (Academi Ryngwladol o Sansgrit Ymchwil) GR Josyerem. Mae'r cyfieithiad wedi ei gynllunio'n arbennig elitaidd, sy'n cadarnhau y ffaith bod yn 1980 Mae'r erthygl hon yn ei ddarganfod yn yr India yn y Llyfrgell Baroda Brenhinol.


Dyma ddinas hynafol Mohenjo-daro, y mae ei oedran yn dyddio'n ôl i 2.-3. Y Mileniwm gan Grist, wedi'i fomio neu epicenter ffrwydrad bom atomig? Roedd yna rym dinistriol arall anhysbys yma. Mae cloddiadau'r ddinas hon yn profi bod ei ddinistrio wedi dod o'r nefoedd. Roedd pobl yn amlwg yn daro'n sydyn. Mae'r llun yn dangos bod rhai yn dal i ddal dwylo ar ôl marwolaeth. Mae llawer o serameg sintered a hyd yn oed cerrig melten wedi'u canfod gerllaw. Mae'r defnydd o beiriannau hedfan - yn edrych ar gyfer dinistrio arfau dinistrio torfol - yn cael ei grybwyll yn chwedlau Hindŵaidd hynafol.

PEIRIANNAU ARIANNOL ARIANNOL YN ARIANNOL A'U STRWYTHURAU

Haneswyr ac archaeolegwyr yn seiliedig ar y syniad bod y datblygiad gwareiddiad dynol yn ei flaen yn llym o ffurfiau mwy cymhleth symlach i. Mae hyn yn rhesymu, fodd bynnag, ei gyfiawnhau yn ddamcaniaethol yn unig am nad yw'n caniatáu ar gyfer twists sydyn ac afluniadau gwareiddiad, boed ymyrraeth ddynol ei hun (ee. Yr ymosodiadau goresgyniad "barbariaid") neu achosion naturiol (daeargrynfeydd, gweithgarwch folcanig, y gwrthdrawiad Ddaear gyda chorff arall, ac ati). Yn enwedig ar ôl trychinebau mawr, ni fyddai'r cwmni yn dechrau lle roedd hi cyn digwyddiad tragus. Top yn iawn Albert Einstein pan ddywedodd fod os bydd y rhyfel byd atomig, yn dilyn yr Ail Ryfel Byd wedi arwain yr unig arfau cerrig.

Pe trychineb tebyg yn digwydd mewn gwirionedd ac yn goroesi rhywun, y gallwn ar sail gwybodaeth ethnograffig o chwedl hynafol, sy'n dangos bod hyn hefyd yn digwydd i ddiddwytho y datblygiadau canlynol. Byddai'r cwmni yn dychwelyd i Oes y Cerrig yn dechnegol, a gallai drechu canibaliaeth hyd yn oed. Ond ym meddyliau dynion, byddai atgofion gwahanol o'r byd cyn y drychineb yn cael eu cadw. Byddai data hanesyddol yn sail i chwedlau, a byddai technegol yn cael ei drawsnewid yn "wyddoniaeth gyfrinachol." Byddai'n gyfrinachol i gadw'r data mor rhad ac am ddim â phosib. Gan ei fod yn symud ymlaen anghofio pwysigrwydd hen dechnegau, yr unig ffordd i achub y byddai'r hen gyswllt fydd i ddatgan y ddysgeidiaeth cysegredig hynafol ar gyfer y cenedlaethau ac yn cael ei ailadrodd air am air, heb y byddai angen iddynt gael eu deall. Oherwydd eu bod yn cofio'r gerdd yn well nag os yw'r rhyddiaith debygol iawn y byddent yn cael eu trosglwyddo ar ffurf cerddi epig fawr. Byddai hynny'n parhau nes i rywun ddod i'w deall ...

A yw'r model hwn yn meddwl yn unig yn dyfalu neu'n rhywbeth tebyg eisoes ar y Ddaear? Mae gennym fwy a mwy o dystiolaeth bod trychinebau tebyg, wedi hynny y dechreuodd gwareiddiad eto, wedi digwydd sawl gwaith.

Er bod llawer o ddarganfyddiadau archeolegol yn dal i gael eu deall fel dangosydd o'r gwareiddiadau hynafol mawr yn unig, mae gennym gweithiau llenyddol, a oedd yn gadael dim amheuaeth. Yn yr erthygl hon Hoffwn i'r darllenwyr gyfarwydd â'r pob tebyg pwysicaf ohonynt, mae'r chwedlonol Vimanikou Sastre.

Vimanika šaštra

Mae'r traethawd Indiaidd hynafol yn Sansgrit pennill 3000 gael ei ffurfio, ac mae ei bwnc oedd awyrennau a thaflegrau adeiladu. Er bod y peiriannau hedfan i gwrdd â chwedlau yr holl genhedloedd, mae gwybodaeth fanwl a thechnegol nad oes unrhyw amheuaeth fod gennym ger ein bron gyswllt technoleg hynafol super. Mae'r disgrifiadau mor gywir bod rhai gwyddonwyr a reolir yn hyd yn oed yn amrywiol beiriannau hedfan (vimanas) ail-greu ac er gwaethaf y ffaith nad ydym yn gwybod faint o'r llyfr hwn wedi ei gadw. Mae'r llyfr, sydd bellach ar gael, roedd darn yn unig o'r Vimaniky Sastre gwreiddiol a bron ddeg ar hugain o ysgrifau eraill sy'n delio â phroblemau peiriannau hedfan. Fodd bynnag, mae'n gyfle da y bydd y cyfan testun gwreiddiol Vimaniky Sastre i'w gweld yn un o un ai India neu Lyfrgell Tibetan (mae llawer o destunau a gollwyd yn awr o wyddoniaeth Indiaidd wedi cael ei gadw yn Tibet).

Er bod gennym bellach torso "yn unig", mae ganddo werth gwerthfawr i ni o hyd i ni. Ar wahân i ddata gwyddonol a thechnegol lefelau rhyfeddol o gywir uchel iawn o'r llyfr yn awgrymu mai dim ond un, er bod darn dyfeisgar o hedfan, ond yn India hynafol, roedd llenyddiaeth helaeth ar y mater.

O ystyried bod yn India a diwylliannau hynafol eraill o wybodaeth gudd gwyddonol a mynediad iddynt oedd ond cylch cyfyng o insiders, yn cael eu cynnal yn unig ar lafar. At y diben hwn, nodwyd unigolion a ddewiswyd a oedd yn cofio'r llyfr cyfan yn y manylion lleiaf trwy gofio. Mae'r traddodiad hwn yn bodoli heddiw. Heblaw am y gwir waith yn yr archifau storio mewn mannau diogel eu bodolaeth ei ddewis unigolion adnabyddus. Ac felly y digwyddodd hynny fod Sastre Vimaniky bennu testun yn Sansgrit yn y blynyddoedd 1918 1923 i sylweddol ysgolhaig Indiaidd Subbaraja Sasta Mr. swyn ei fod zaplnil23 llyfrau gwaith. Byddai hyn yn cyfateb yn llawn i draddodiadau Indiaidd. Darparwyd y llyfrynnau hyn am fwy na 20 o ferched Mr Sarma. Yn 1973 y llawysgrif ei gyfieithu i'r Saesneg gan arbenigwr uchaf yn Sansgrit, cyfarwyddwr a sylfaenydd yr Academi Ryngwladol Sansgrit Ymchwil (Academi Ryngwladol o Sansgrit Ymchwil) GR Josyerem. Mae'r cyfieithiad wedi ei gynllunio'n arbennig elitaidd, sy'n cadarnhau y ffaith bod yn 1980 Mae'r erthygl hon yn ei ddarganfod yn yr India yn y Llyfrgell Baroda Brenhinol.

Er bod y cyhoeddwr India i benderfynu ar y mater o "elite", rhifyn yr Unol Daleithiau 1991 wedi'i fwriadu ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol. Diolch i haelioni cyhoeddwyr Adventures Unlimited Press, a plan David Hatcher, mae'n bosibl y gall y darllenydd Tsiec yn gwneud y gwaith hwn heb trafodaethau cymhleth gyda'r cyhoeddwr.

Eisoes yn 1923, gwnaethpwyd yr ail-lunio viman cyntaf yn dilyn cyfarwyddiadau'r Subbaraja Sasta a ddysgwyd.

Y Vimic Shimmy yw 40. bwndel o waith gwyddoniadur a gollwyd heddiw gan Maharishi Bharadvadu "All About Machinery". Rhannodd y gwaith yn benodau 8 a oedd yn delio â chwestiynau 100. Wrth ysgrifennu'r gwaith, roedd yn seiliedig ar ffynonellau hyd yn oed yn gynharach, sydd, yn ôl ei eiriau, yn sail i weddillion gwyddoniaeth hynafol Indiaidd.

Nid Vimanika yw'r unig waith a gedwir ar dechnolegau hynafol

Er enghraifft, cafwyd triniaeth ar sut i drosi glaswellt a / neu amrywiol biowaste yn fwyd gwerthfawr. Yn yr hen amser, y dechnoleg hon o fudd pan fethodd cnydau er mwyn atal newyn, a heddiw gall y sgiliau hyn yn datrys yr un broblem yn Affrica a llawer o wledydd sy'n datblygu. Er bod y math hwn o waith cadw llawer, mae'n ymddangos bod dim ond Vimanika yw'r un mwyaf pwysig, oherwydd gallwn ei orau ddeall. Mae bodolaeth y llyfrau hyn ac nid oes amheuaeth llawer o ganfyddiadau corfforol, nad ydynt wedi cael eu hasesu'n briodol, yn rhoi rheswm i gredu y gallai ymchwil hanesyddol ar y cyfeiriad hwn fod yn allweddol i'n datblygu cyfredol.

O ran pwysigrwydd Vimaniky ei hun, cyfieithydd o Sansgrit, mae'n gwerthuso'r geiriau canlynol: "Gallwn ddweud bod yn 20. Roedd ganrif gyflawni dau ganlyniad pwysig: Moonstone Daethpwyd o'r gofod a chafodd ei ryddhau Vimanika Sastre, yn dod o'r gorffennol anhysbys. Mae'r garreg lun yn unig yn garreg ac nid clwstwr o gerrig mân o Kimberley yn Ne Affrica. Vimanika Sastre, fodd bynnag, yw conglfaen y ddeddfwriaeth prin i adeiladu peiriant hedfan fyddai'n dod mewn syndod a Lindbergh, Rolls, Zeppelin, De Havilland, Tupolev a Harold Gray o Pan Americanaidd. Os deall yn iawn, gall fod yn sail ar gyfer datblygu technolegau newydd a chyfnod felly'n newydd i ddynoliaeth. "

Wrth gyfieithu'r gwaith, gwelodd GR Josyer broblem ansefydlog. Mae Vimanika yn ganllaw technegol iawn, ac mae nifer o weithdrefnau technolegol wedi'u disgrifio'n fanwl. Mae llawer o sylweddau ac arferion na allwn gyfieithu. Dim ond arbrofion a gynhelir yn ôl y gweithdrefnau a ddisgrifir yma all ein helpu i egluro'r holl waith er mwyn darganfod pa sylweddau sy'n gysylltiedig.

Er mwyn i'r darllenydd wneud ei hun yn syniad bras o'r darn hwn o waith hynod bwysig, rwyf hefyd yn cyflwyno disgrifiad o'r gwaith cyfan, yn seiliedig ar y rhifyn Americanaidd uchod. Yn y cynnwys hwn, nid oedd bob amser yn cael dadansoddiad o'r rhifyn llyfr oherwydd ceisiais agosáu at ffurf wreiddiol y gwaith.

Oherwydd bod y pwnc yr erthygl hon yn wir yn unig yn gyfarwydd â'r hyn thestun pwysig, yr wyf yn gadael allan yr holl wybodaeth dechnegol bod darllenwyr yn unig wedi blino'n lân ac ni fyddai yn gaffaeliad mawr. Dim ond i'w gymharu, mae gan y rhifyn llyfr dudalennau 124. Bydd manylion technegol rhannau unigol viman a fi yn cael eu dychwelyd mewn erthyglau ar wahân. Yn Erthygl Rwyf cynnwys dim ond y nodweddion cyffredinol a ddisgrifir yn y llyfr Viman, oherwydd gall y darlun go iawn o ganlyniadau'r dechnoleg super fu Indiaidd ond yn gwneud y ailadeiladu.

Shimmy Vimanika a chynnwys cryno o'r gwaith

Y bennod gyntaf

Cyflwyniad

Mae'r awdur yn anrhydeddu bodau dwyfol, a ddisgrifir yn y Vedas India (y ensemble hynaf o henebion llenyddol Indiaidd o gynnwys crefyddol ac athronyddol) ac y mae ei gartref yn hygyrch yn unig gan ddefnyddio peiriannau hedfan (Viman). Mae hefyd yn darparu amserlen fer ar gyfer yr holl waith. Mae'n amlwg nad yw'r beiddiad Dwyfol yn ysbryd gormodol, ond yn greadur o blaned arall a ddysgodd ddynolryw. Nid yw vimans yn ffurfiadau supernormal, ond peiriannau deunydd (gweler y diffiniadau canlynol).

1. pennill - diffiniad

Gelwir y peiriannau a ddisgrifir yn fimiau oherwydd eu bod yn hedfan mor gyflym ag adar.

1. Mae Vimana yn ddyfais sy'n hedfan yn yr awyr ar gyflymder sy'n debyg i adar.

2. Yr hyn sy'n symud yn gyflym ar y ddaear, yn y dŵr a'r aer yn ôl ei bŵer ei hun wrth i aderyn gael ei alw'n vimana. (Felly, roedd y Vimans yn ddulliau cludiant cyffredinol.)

3. Beth sy'n hedfan o un lle i'r llall yw vimana.

4. Yr hyn sy'n hedfan o un wlad i'r llall, o un ynys i un arall, ac o un byd i'r llall yw vimana. (Roedd y cyfarpar hefyd yn gwasanaethu fel llong ofod.)

2. pennill - Peilot yw'r un sy'n gwybod y gyfrinach

Gyda rhywfaint o ffantasi, gellir dweud bod hyn yn wir am y cynlluniau peilot heddiw. Yn sicr, ni fydd unrhyw un ohonom yn eistedd ar awyren y byddai rhywun i fod i yrru'n llwyr heb hyfforddiant. Mae'r awdur yn cyfrifo'r cyfrinachau 32 canlynol y mae'n rhaid i'r peilot ei wybod. Roedd pob un yn gysylltiedig â'r defnydd milwrol o'r viman ac roedd yn rhaid i'r frwydr awyr fod yn niferus iawn.

Cyfrinachau 32 y mae'n rhaid i'r peilot wybod amdanynt

1. Sut i Adeiladu Peiriannau Flying Indestructible.

2. Gwybodaeth am rymoedd gyrru.

3. Gwybodaeth am adeiladu gwahanol beiriannau hedfan.

4. Sut i adnabod ac osgoi chwistrellu aer peryglus sy'n gallu bygwth yr awyren.

5. Sut i wneud yr awyren yn anweledig yn "gydran tywyll" pelydrau'r haul. Fe'i defnyddiwyd mewn ymladd awyr.

6. Sut i greu cuddliw awyr gan ddefnyddio trydan a phŵer gwynt.

7. Sut i wneud awyren gyda gwregyn anweledig yn y cwmwl.

8. Sut i leddfu awyren gelyn gyda grym wedi'i bwmpio o'r awyr.

9. Edrych ar bopeth cyn yr awyren gan ddefnyddio trawst arbennig (laser?).

10. Sut i lawrlwytho rhannau o awyren sy'n hedfan ar gyflymder llawn gydag adenydd estynedig gan ddefnyddio 7. switshis ar yr awyren.

11. Sut i ymestyn yr ardaloedd hedfan yn briodol gan ddefnyddio'r switsh 11. rhan o awyren os yw'n mynd i mewn i'r gred yn yr awyren gyntaf a'r trydydd awyren.

12. Pa mor optigol, gan ddefnyddio mwg arbennig o'r olew, newid siâp yr awyren i greu arswyd.

13. Sut i godi ofn onlookers ddefnyddio olewau arbennig o wahanol sylweddau ac ystumio drychau, cymerodd yr awyren siâp anifeiliaid rhyfedd ofnadwy. (Amrediad gweledigaeth Nid rhyfedd o'r anifeiliaid a'r gwasanaethau eraill a ddisgrifir yn yr awyr bob amser priodoli croniclau masgio hedfan o'r fath peiriannau?)

14. Sut i wneud edrych ar vimana gyda blodau a gemau.

15. Sut i greu glow fel yr haul. 16. Sut i achosi'r noson ddyfnaf am hanner dydd.

17. Sut i Dinistrio popeth.

18. Sut i ysgogi cyfanswm tynerwch ac anymwybodol.

19. Sut i brosiectu'r awyr serennog. 20. Sut i greu taenau tawel. 21. Sut i ddiogelu'r llif rhag llifogydd trwy haenau unigol yr atmosffer (cyfatebiad o darian gwres y rocedau pan fyddant yn mynd i'r awyrgylch?).

22. Sut i wneud vimana symud yn dreisgar fel neidr (a welir yn aml gydag UFOs).

23. Sut i greu tonnau o amledd 4087 yr awr i ysgwyd y gelyn vimana.

24. Sut i berfformio symudiadau acrobatig cyflym pan fydd y sgwadron cyfan yn ymosod ar y vimana.

25. Sut i gipio mewn cyfweliadau mewn pobl dramor. Disgrifir yn y monograff ar Electroneg.

26. Sut i gael darlun o fewnol vimany rhyfedd.

27. Sut i fonitro'r hyn sy'n digwydd ar y Ddaear gan ddefnyddio'r ddyfais (mae'n fonitro?).

28. Sut i ddarganfod cyfeiriad y gelyn vimana (roedd ganddynt radar?).

29. Sut i wneud cymysgedd vimana â'r amgylchedd.

30. Ffordd arall i'r vimana edrych fel cwmwl.

31. Sut i wneud pobl anymwybodol mewn pobl eraill.

32. Sut i oleuo viman tramor.

3. pennill - coridorau hedfan a phum maes

Yn y pum haen o'r awyrgylch, mae 519 800 yn coridor hedfan sy'n cysylltu saith byd (cyfandir). Heddiw mae dim ond pump. Fodd bynnag, mae chwedlau yn siarad am ddau gyfandir sych: Atlantis yn y Cefnfor Iwerydd a Mu yn y Môr Tawel. Dim ond ynys helaeth ger India oedd Lemuria.

Mae haenau unigol yr awyrgylch yn addas ar gyfer gwahanol fathau o fagiau. Mae gwahanol awduron yn rhoi nifer wahanol o lwybrau hedfan (coridorau) sy'n ymwneud â chyfandiroedd unigol. Dim ond pum cyfandir yw'r data ar lwybrau hedfan lleol ac felly mae'n debyg y byddant yn dod o'r amser pan nad oedd Atlantis a Mu yn bodoli.

Mae ffigurau hynod o uchel yn adlewyrchu traffig awyr da iawn ac, o ganlyniad, cododd y coridorau hyn hyd yn oed.

4. pennill - Credoau awyr

Disgrifir pum math o chwistrellu aer a sut i'w hosgoi. Maen nhw'n berygl i niweidio.

5. pennill - Trigain un rhan o'r vimana

Dyma'r elfen 31 sydd â'r rhan fwyaf o viman.

6. pennill - Dillad

Dillad a ddisgrifir yn union ar gyfer gwahanol dymhorau a'r deunyddiau y mae'n cael eu gwneud ohono.

7. pennill - Bwyd

Bwyd yn union y tymor. Nid oes cig yn cael ei ddefnyddio oherwydd bod pob cynllun peilot yn cynnwys tri brahmins caste yn unig (y caste Indiaidd uchaf).

8. pennill - Dylanwadau amrywiol mewn cyfnodau gwahanol

Disgrifir y ddwy heddlu buddiol a dinistriol a sut y mae'n rhaid i'r peilot ymdrin â hwy.

9. pennill - Pryd i fwyta

Fe'i disgrifir yn union pan ddylai peilot fwyta.

10. pennill - Pryd mewn peiriant hedfan

Mae darnau maethol yn cael eu gweinyddu mewn tabledi.

11. pennill - Sut i wneud tabledi maethlon

Cynhyrchu darnau maethlon â gwerth fitamin uchel. Defnyddir mathau 16 o lysiau a ffrwythau 32, a llawer o sylweddau sy'n llawn elfennau olrhain ac ensymau.

12. pennill - Ynglŷn â glaswellt, perlysiau

Sut i wneud sylweddau biolegol ar gyfer dyn sy'n anodd ei dreulio i gynhyrchu darnau maethlon.

13. pennill - Metelau ar gyfer cynhyrchu vimany

Gellir gwneud yr aloion amsugno 16 o'r metelau tri rhiant. Mae metelau anfferrus yn addas ar gyfer cynhyrchu vimana. Disgrifir digwyddiad, echdynnu a defnyddio metelau unigol. Soniwyd hefyd am y mathau o rymoedd sy'n gweithredu o fewn y Ddaear.

14. pennill - Glanhau metelau

Gweithdrefnau disgrifiedig ar gyfer glanhau metelau gan ddefnyddio olewau arbennig, asidau, ac ail-greu.

Yr ail bennod

1. pennill - Cynhyrchu metel sy'n gwrthsefyll gwres

Disgrifiad o gynhyrchu metel gwrthsefyll gwres ar gyfer y cot cotwm. Fe'i gelwid ef yn Ósmapá.

2. pennill - Ynglŷn â chymysgu

Sut i wneud aloion arbennig

3. pennill - Deunydd cyfansawdd

Roedd yna ddeunyddiau cyfansawdd 407 a rannwyd yn grwpiau 12. Mae'r rhain yn aloys o wahanol fathau. Mae cymysgeddau o gymarebau amrywiol metel yn cynnwys halwynau, sylweddau organig ac ychwanegion eraill, nad yw llawer ohonynt yn hysbys eto. Mae hyn yn gwneud y ffabrigau yn ysgafn iawn ac yn hynod o wydn. Deunyddiau cyfansawdd yw'r anhygoel poethaf yn ein gwybodaeth, ac rydym yn gwybod llai amdanynt na'r hen Indiaid. Dyfynnir darn o waith sy'n delio â chynhyrchu deunyddiau cyfansawdd yn unig.

4. pennill - Ffwrnais doddi

Yn ôl hen feistri, roedd 532 yn bodoli mewn ffwrneisiau toddi. Trefnwyd y cyfan i system wedi'i rannu'n saith dosbarth, gyda phob un ohonynt â mathau 76. Mae melinau i'w defnyddio mewn vimans yn cael eu toddi yn y ffwrnais siâp crwban 9 o'r seithfed dosbarth orau. Ar bob ochr roedd lle ar gyfer golosg a mecanwaith ar gyfer derbyn metel melyn. Dyfynnir gwaith sy'n ymwneud â ffwrneisi yn unig.

5. pennill - Bows

Roedd yna rywogaethau 532 o deiriau hefyd ac fe'u rhannwyd yn ddosbarthiadau 8. I'w ddefnyddio gyda'r ffwrnais uchod, 16 8 yw XNUMX. dosbarth. Disgrifir gweithgynhyrchu tarw a nodir gwaith a neilltuwyd yn benodol i gynhyrchu melinau.

Pennod Tri

1. pennill - Ynglŷn â drychau

Mae drychau a ddisgrifir a lensys sy'n cael eu defnyddio mewn vimanách, yn ogystal â'u cynhyrchu. Gwnaed llawer o'r drychau hyn o ddeunyddiau cyfansawdd. Mae rhai yn fodd i ddiogelu vimanas rhag dylanwadau amgylcheddol (ee. Amsugno ynni thermol) i arsylwi ar y cyffiniau a dinistrio gelyn Viman. Defnyddiwyd lensys mewn lasers? Mae'r cyfieithiad llythrennol y testun Sansgrit sy'n disgrifio ddyfais hon yw: Drwy gymysgu rudrií (? Yn fath o ynni neu ymbelydredd), Ac pelydrau'r haul cynhyrchu grym dinistriol o'r enw Mariko, a symleiddio trydan solar dinistrio vimanas gelyn.

Pennod Pedwar

1. - 3. pennill - saith math o egni

Defnyddiodd Vimans y saith math o ynni a gynhyrchwyd mewn saith math o gynhyrchwyr. Gellir crynhoi nodweddion yr egni hyn yn y tabl canlynol. Gyda'r grymoedd hyn dylai vimanas hydrinedd gwbl hydrinedd union UFO (symud herio deddfau disgyrchiant).

4. pennill - Nesaf am yr un peth

Saith grymoedd y mae vimana yn eu defnyddio (mae rhai awduron yn rhoi'r gorau i 12) yn caniatáu iddo gario aer 32 mewn amryw o symudiadau.

Pumed bennod

2. pennill - Dyfeisiadau mecanyddol

Dyma'r 32 o'r prif fecanweithiau viman. Mae cyfansoddwr y testun sydd gennym ar hyn o bryd yn dangos rhai disgrifiadau technegol yn y pennill sy'n dilyn.

Rhoddir erthygl arbennig i rai o'r cyfarwyddiadau a roddir yma, gan y byddent yn rhy feichus am y disgrifiad cyffredinol hwn o fanylion technegol, sy'n wirioneddol anghredadwy.

Pennod Chwech

1. pennill - Mae yna dri math o viman sylfaenol

Ar wahân i fathau viman, mae hefyd wedi crybwyll pedwar cyfnod olaf o fywyd ar y Ddaear. Daeth pawb i ben gyda thrychinebau ar raddfa fawr sy'n taro'r blaned. Crynhowch nhw yn y tabl canlynol.

1. Krita

1 728 000

2. Thetha

1 296 000

3. Dvápara

864 000

4. Kali

432 000

Defnyddiwyd y Vimans yn unig o'r ail oedran. Mae'r adran hon o'r llyfr yn dda iawn yn adlewyrchu'r cymysgedd o wybodaeth ysbrydol a thechnegol yn unig o'r gorffennol. Mae'n amlwg, felly, bod yn rhaid i'r rhai sy'n astudio'r testunau hynafol fod ar lefel uchel yn dechnegol ac yn ysbrydol. Mae'n rhaid iddo gyfeirio ei hun mewn gwyddoniaeth union a disgyblaethau technegol yn ogystal ag mewn parapsycholeg a chrefyddau ledled y byd. Gall unrhyw farn unochrog arwain at ystumio'r ysgrifau hynod werthfawr hyn yn unig.

2. pennill - Yn y dosbarth "mantric" oedd 25 viman

Rhoddir amryw o rifau viman mewn gwahanol ffeiliau. Yn benodol, 25 yn y pennill Shunaka a 32 yn Mansibhadrakárika. Yn sicr, gall y gwahaniaethau hyn gael eu priodoli i'r ffaith bod yr ysgrifau unigol yn tarddu ar adegau gwahanol wrth i fictoriaid unigol gael eu dyfeisio. Roedd yr holl destunau yn bodoli ochr yn ochr â'i gilydd gan eu bod wedi'u "cadw" fel sanctaidd, er mwyn lleihau'r posibilrwydd o golli'r wybodaeth dechnegol hon o'r gorffennol.

3. pennill - Yn y dosbarth "tantric" oedd 56 viman

Dyma enwau Sansgrit pob un o'r 56 viman heb unrhyw fanyleb arall.

4. pennill - Yn y dosbarth o ".." roedd 25 o fathau o viman

Dyma enwau Sansgrit yr holl rywogaethau 25 viman heb nodi'r mathau penodol. Roedd gan yr un ohonynt yr un sefyllfa gyfatebol a'r un galluoedd symud, ac roeddent yn wahanol i ddefnyddiau penodol yn unig.

5. pennill - Vimans i gael eu hadeiladu o fetel brenhinol "

Gwnaed 25 viman o'r pennill blaenorol yn unig o fetel brenhinol. Roedd yn aloi a oedd yn hollol wrthsefyll tymheredd uchel. Mae'r canlynol yn ddisgrifiad o gynhyrchu metel brenhinol. Roedd yn aloi tri-fetel yn y gymhareb 3: 8: 2 y mae borax ychwanegwyd, ac mae'r cyfan yn toddi ar 272 gradd. Efallai mae yna amodau eraill, optionally ychwanegu cynhwysion pellach fel metelau brenhinol yn bodoli mewn rhywogaethau 16.

Seithfed bennod

1. pennill - vimana šakůna

Roedd y siaced vimana yn cynnwys rhannau 28. Mae'r rhain i gyd wedi'u rhestru yma. Mae'r canlynol yn ddisgrifiad o'r gwaith adeiladu. Roedd yn beiriant anferth gyda thri deciau, a allai hedfan ac yn symud ar draws y wlad ar glud m 4,65 uchel. Mae'r adenydd yn 20 metr o hyd ac mae'n bosibl i gyfansoddi corff y llong.

Mae'n ddiddorol nodi bod y vimana hwn yn hynod o agos at y disgrifiad o'r peiriant a ddisgrifiodd Jules Verne yn ei nofel "Arglwydd y Byd".

2. pennill - vimana sundara

Mae Vimana yn cynnwys prif gydrannau 8. Fe'i bwerwyd gan beiriant hylosgi mewnol a thrydan. Yn dilyn mae'r disgrifiadau manwl o bob elfen allweddol, gan gynnwys y generadur trydan. Roedd y vimana hwn yn gallu hedfan ar 5760 km / h.

3. pennill - vimana rukma

Roedd Vimana yn liw euraidd, ac yn gyntaf mae disgrifiad o sut i wneud y metel brenhinol mor liw. Roedd y dec sylfaen yn fwy na 300 metr o hyd. Roedd ei grym gyrru yn drydan ac roedd yn hedfan ar gyflymder o 1000 km / h.

4. pennill - vimana tripura

Roedd gan y peiriant hwn fwy na 30 metr o hyd dair rhan cymharol wahanol a chafodd ei yrru gan pelydrau'r haul. Roedd Vimana yn dechnegol mor berffaith yn ei hadeiladu hyblyg y gallai hi symud ar y ddaear, yn y dŵr, o dan y dŵr ac yn yr awyr. Mae'r canlynol yn ddisgrifiad manwl o'r tair prif ran, ac yna disgrifiad o'r chassis, y generadur trydan a'r modur trydan. Disgrifir y prif gydrannau hefyd yn fanwl mewn adnodau eraill o Vimanika.

Nodyn terfynol

Sylwodd hyn fod cynnwys y sêl Vimanika wedi'i seilio'n uniongyrchol ar y mater uchod. Mae ei chyfieithiad o Sansgrit, fel unrhyw gyfieithiad, yn ddehongliad o'r testun. Mae'n dibynnu'n uniongyrchol ar amser y wybodaeth. Felly nid yw'n syndod bod y cyfieithydd yn meddwl vimanas eu gyrru gan peiriannau stêm neu hylosgi. gwybodaeth heddiw, yn enwedig yn seiliedig ar y darganfyddiadau o Nikola Tesla, John Searle a dyfeiswyr eraill ym maes electromagneteg yn awgrymu bod vimanas cael eu gyrru mewn gwirionedd gan yr heddlu a oedd yn ecolegol gwbl ddiniwed, yn dawel symud a chael hydrinedd debyg i heddiw arsylwi UFO.

Credaf na ddylai astudiaeth viman fod yn fater i haneswyr, ond dylai fod hefyd yn fater cyfoes ar gyfer byd y byd.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Vimanika šaštra"

 • Narcissus yn dweud:

  Byddai anodd credu, yn enwedig yn y sôn am "traffig awyr trwchus", er y gallwch hwn wneud grŵp bach o deallusion, ond yn y fath Tarka awyrennau cyfres cynhyrchiad wedi bod yn rhan degau o filoedd ohonynt fod yn gymwys iawn ac mae'n rhaid gweithio is-gontract a phrif ffatrïoedd lle maent i gyd yn dod ynghyd â chanolfannau hyfforddi peilot. A sefydliad cefnogi pwerus arall. Mae'n fwy tebygol o gredu rhywfaint o gynhyrchu darn ar gyfer rheolwr lleol sy'n cyflogi darnau athrylith.
  Mae i gyd yn edrych yn debyg chwerthinllyd ag y Stargate pan estroniaid adeiladwyd llongau fam mawr, awyrennau a awyrennau bomio enfawr, ond mae'r aneddiadau yn cael eu darlunio fel tref fechan ar y ffin rhwng hynafiaeth a'r Oesoedd Canol heb ffatrïoedd ac offer.
  Os dylai rhywbeth yn digwydd ac ymyrryd fflyd mawr o awyrennau ac yn sicr nid brodorion, efallai y byddant yn unig fod y cynorthwywyr ras fwyaf crintachlyd sydd wedyn tynnodd. Ond mae hynny'n hollol fawr "os ..."

  • Narcissus yn dweud:

   PS: A wnaeth unrhyw un feddwl, pe baent wedi adrodd 12 am fisoedd, y byddent wedi bod yn fwy perthnasol ac, yn anad dim, ychydig yn fwy credadwy? Nid yw perchennog o'r fath yn cymryd o ddifrif, ond pan fydd yn suddo am gyfnod o tua 50 th. byddai blynyddoedd yn edrych yn wahanol.
   Diddorol i mi yn enwedig yr cyfadeiladau hynaf fel Tiahuanaco lle yr ymddengys bod y rhannau metel yn cael eu hollti yn fwriadol. Hyd yn oed yn yr Aifft, lle nad oes unrhyw olion o ffaglau golau -. Popeth yn dangos bod yr hyn a elwir yn gwneud Duwiau gwacáu drefnus gan y blaned, gan gymryd gyda nhw neu ddinistrio popeth gan gellid defnyddio y brodorion a arhosodd mewn gwirionedd dim ond y waliau, fel heddiw, wrth drosglwyddo y ffatri, felly mae hefyd yn mae llawer eto i awgrymu pa gamau y digwyddodd yn yr adeilad.

 • OKO OKO yn dweud:

  Rwy'n amheus am y "gwaith" hwn (yn wahanol i'r Vedas Hen-Vedic gwreiddiol). Un rheswm yw y byddai'n rhaid i mi gredu bod sianelu yn gweithio. Yr ail reswm yw bod yn ddigon i weld rhagamcaniad syniadau technegol gan 19 yn y disgrifiadau. a 20. ganrif.

Ad a Ateb