Mae mwy na Arsyllfeydd Seryddol 7 wedi cau ar ôl arsylwi UFOs ar yr Haul

450369x 14. 09. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

09.09.2018 symudodd yr FBI Arsyllfa Solar Genedlaethol (Arsyllfa Solar Genedlaethol) yn Sunspot, New Mexico. Heb unrhyw fanyleb arall, dim ond adroddwyd bod hyn wedi'i wneud oherwydd rhesymau diogelwch. Clirwyd yr ardal gyfan o gwmpas yr arsyllfa. Sifiliaid a, yn arbennig, gwahardd staff yr Arsyllfa i fynd i mewn i'r ardal.

Dylid nodi bod yr Arsyllfa ger Roswell, sy'n enwog am ei diolch Digwyddiad yn Roswell ym mis Gorffennaf 1947. Mae hefyd yr un wladwriaeth yr ydych yn agos ato Roswell wedi'i leoli Ardal 51.

Yn dilyn hynny, fe wnaeth NASA geisio esbonio'r sefyllfa trwy ddweud mai'r rheswm dros gau yr arsyllfa oedd dau drawsnewidiad cinio i'r Haul: "Cyhoeddodd 09.09.2018 fod Arsyllfa Solar Dynamic (SDO) NASA yn arsylwi dau drawsnewidiad o'r Lleuad o flaen yr Haul."

Transit yn cael ei ddeall fel yr achos rhwng yr arsylwr a'r gwrthrych sy'n cael ei ystyried trwy dreigl corff celestial arall.
Yn sicr, ni wnaeth y lleuad newid cyfeiriad. NASA, fodd bynnag, yn cynnal, yn nhermau SDO at y ffenomen digwyddodd 2x olynol, sy'n eithaf anghyffredin ar unwaith ac nid yw'n esbonio'r drefn FBI. Ar ben hynny, mae'n troi allan bod ar wahân Arsyllfeydd Solar Cenedlaethol u Roswell Arsyllfeydd tebyg yn Awstralia, Chile, Sbaen, dau yn Hawaii a Pennsylvania yn cael eu gwacáu bron yr un pryd. Mae pob camerâu gwe wedi cael eu datgysylltu ar yr un pryd i ganiatáu i'r Arolwg arsylwi ar yr Haul gan y cyhoedd:

 • Camera Dome Rhwydwaith AXIS 232D lleoli yn Sydney (Awstralia)
 • Gwe-gamerâu yn Arsyllfa SOAR - Telesgop Ymchwil Astroffisegol y De yn Chile
 • Teledugop Tenerife BRT Webcam yn Sbaen
 • Gwe-gamera yn Arsyllfa Mauna Kea yn Hawaii Hilo University
 • Gwe-gamera o Arsyllfa Telesgop Canada-France-Hawaii yn Hawaii
 • Gwe-gamera yn Arsyllfa JAT yn Fairless Hills, Pennsylvania

Trawsnewid y Lleuad yn yr Haul

Yn flaenorol, cyfeiriwyd at drosglwyddo'r lleuad i'r Haul fel eclipse solar ac mae eu dyddiadau wedi'u hadrodd ac yn hysbys bob amser. Dim dyddiad 09.09.2018 ni adroddwyd am ddigwyddiad o'r fath.

Mae'r dirgelwch o gwmpas yr achos yn llawer mwy! 11.09.2018 (yr un diwrnod y digwyddodd hedfan 17 digwyddiad 9 / 11) mae sylwedydd amatur Maria G. Hill (Salem, Indiana, UDA) wedi adrodd ei bod hi wedi llwyddo i dynnu llun rhywbeth hollol eithriadol ger ein Haul. Mae'n wrthrych siâp disg enfawr gyda chyfres o wrthrychau llai.

Gina yn eich proffil Facebook Dywedodd 11.09.2018: "Profodd hyn i mi ar ôl i mi wneud cyfres o ffotograffau o'r Haul yn ei hemisffer dwyreiniol. " Defnyddiodd ei Iphone 8 gydag adapter i'w thelesgop ei hun i ddal lluniau.

Yn ôl yr olwg gyntaf, mae'n debyg mai yr un fath â'r Twristrwydd Solar wrth ddod at ei gilydd sydd â gwrthrych siâp disg wedi'i ddiffinio'n glir gyda man cylch tywyll, sy'n ôl yr awdur yn atgoffa am dafell neu ddarn. Yn ogystal, mae grŵp mawr o wrthrychau llai eraill yn cyd-fynd â'r gwrthrych. Mae yna gymdeithas Motherboat ETV gyda fflyd hebrwng.

Os nid dim ond un arall o'r nifer o rhithiau optegol neu rhithweledigaeth cyfunol (fel yr ydym tansugno gyson prif ffrwd), gallai hyn dim ond fod y rheswm dros gau Onima 7 arsyllfeydd seryddol?

Diweddarwyd: 06.05.2020, 07: 47

Gwybodaeth newydd ar yr achos: Mae NASA yn gwadu y bydd yr FBI yn cau'r Arsyllfa oherwydd gweld UFO yn yr Haul.

Sut ydych chi'n esbonio cau NSOs a gwrthrychau a arsylwyd?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 4 ar "Mae mwy na Arsyllfeydd Seryddol 7 wedi cau ar ôl arsylwi UFOs ar yr Haul"

 • Narcissus yn dweud:

  Mae'n eithaf posibl bod y cysawd yr haul gyda rhywun "rhannu", ond y wybodaeth hon yn cael ei guddio yn llym, a hyd yn oed os oes angen ceisio pasio yn awdur, o leiaf mewn nofelau fel ei fod yn cynnwys ffyrnig.
  Nid yw bellach yn angenrheidiol pam darganfyddwr hynod y misoedd blaned yn cael ei alw'n Phobos a Deimos, neu ofn ac arswyd - nid y cyrff nefol yr un marw yn teimlo arswyd.
  A'r blaenorol, enghraifft o gyfres ffuglen wyddonol erioed Elusen yn y bennod olaf yn dangos bod corff phoblogi gan dirgel nes at ein planed - ond pe bai wedi dod i ran olaf y rhesymau braidd yn rhyfedd yr awdur ganslo. I mi, yr wyf yn ceisio cyfleu gwybodaeth bwysig mewn cyfres nofel fel arall yn rhyfeddol, ond nid oedd yn gweithio a rhywun datguddiad pwerus caniatáu.
  Gellir ei ddeall, oherwydd byddai datgelu gwareiddiad arall ar ein trothwy ein hunain yn chwythu gwasgu i sefydlogrwydd gwleidyddol, byddai popeth yn cael ei ysgwyd. Ac yn anad dim, byddai cystadleuaeth y superpower yn colli unrhyw synnwyr. Pwy fyddai yna ddiddordeb mewn rhai gresynu a phenaethiaid cysylltiedig pan fyddwn yn wynebu tramorwyr anrhagweladwy?

  • Sueneé yn dweud:

   Beth hoffech chi ei gyfrifo? Unrhyw ymosodiad estron? ;)

  • Standa Standa yn dweud:

   I'r gyfres Elusennau: Mae'r awdur yn sgrinio nifer o lyfrau y flwyddyn. Fe wnaeth hefyd ryddhau'r gyfres hon mewn dau sarn (deg rhan yn ystod blynyddoedd 3, yna dorri 7 o flynyddoedd, a dwy ran arall yn llai na 2 o flynyddoedd). Yna ysgrifennodd gyfres am Barbie doll, Indiana Jones, a mwy a mwy - yn gyfan gwbl trwy lyfrau 200.

   O ran y busnes: roedd technoleg Cosmig unwaith yn 60. blynyddoedd o aur i'r cwmnïau sy'n cymryd rhan.
   Pam dylid ei ailadrodd yn cael ei atal?

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Er enghraifft, Mae gan y gyfres "V" hefyd ei bwynt yn ogystal â ffuglen wyddonol debyg.
    Yn yr achos hwn, fodd bynnag, mae'n realiti, nid doll Barbie.

Ad a Ateb