Gofod - mae hon yn gêm fendigedig o liwiau a chysgodion

14496x 23. 04. 2020 Darllenydd 1

Mae'r bydysawd yn lle rhyfeddol ac isod gallwch weld y lluniau sy'n ei brofi.

Meteor bach yn y Llwybr Llaethog

Gweld meteor bach yn y Llwybr Llaethog? Roedd y ffotograffydd Tony Corso wedi synnu’n fawr pan ddaeth o hyd i olrhain bach o feteor yn Nhalaith Washington. Chwiliwch am streip fer ar ymyl dde'r Llwybr Llaethog. Mae'n debyg bod y meteor yn rhan o gawod meteor Sothern Delta Aquarid neu Alpha Capricornids a gyrhaeddodd ei uchafbwynt ym mis Gorffennaf.

Llun Llwybr Llaethog

Chasm Tywyll

Yma gallwch weld llun o'r Telesgop Gofod Hubble. Mae'r siâp yn y llun yn edrych fel slefrod môr ysgafn, mewn gwirionedd mae'n nebula planedol NGC 2022. Mae'n debyg mai hwn yw'r nwy o'r seren anferth goch sy'n diflannu. Pan fydd y seren yn diflannu, mae ei chraidd yn crebachu, ac mae'n allyrru ymbelydredd uwchfioled sy'n goleuo ei chragen nwy.

Nebula

"Diamond Ring" dros yr Ariannin

Yn y ddelwedd hon, mae'r haul yn machlud y tu ôl i'r Andes. Mae'r lleuad yn croesi'n uniongyrchol o flaen yr haul, gan greu'r effaith "cylch diemwnt" yn awyr yr hwyr. Cipiwyd popeth yn yr Ariannin. Tua 11 gradd uwchben y gorwel roedd cysylltiad a oedd yn weladwy i'r llygad noeth. Roedd yn ffurfio cysylltiad â'r Ddaear mor agos at y gorwel.

Modrwy diemwnt yn yr Ariannin

Andromeda a Perseids

Yn y ddelwedd hon, gallwch weld dau feteor yn symud trwy'r awyr ger y Galaxy Andromeda (y cymydog galactig agosaf at y Llwybr Llaethog). Cipiwyd y llun yn ystod anterth cawod meteor Perseid. Mae'r ddelwedd hefyd yn dangos yr alaeth fach Messrom 110 Andromeda, sy'n ymddangos fel seren aneglur (i'r chwith o'r niwclews llachar).

Andromeda a Perseids

Tân a pheli tân dros Macedonia

Yn y llun yma mae rhai Perseids disglair ger y tân ym Macedonia. Yn y canol gallwch weld galaethau gyda phedwar meteor llachar ac yn y pellter mae un meteor llai i'w weld.

Tân a pheli tân dros Macedonia

Ffordd Llaethog dros VISTA

Mae arc y Galaxy Milky Way yn disgleirio dros Arsyllfa Seryddiaeth Deheuol Ewrop yn Arsyllfa Paranal yn Chile. Mae'r llun hefyd yn dangos telesgop enfawr ar ben y mynydd.

Ffordd Llaethog dros VISTA

"Gwylan" yn y gofod

Mae cwmwl llwch a nwy tebyg i adar yn hedfan trwy'r gofod tua blynyddoedd golau 3400 o'r Ddaear. Fe'i gelwir yn Nebula Gwylan neu Sharpless 2-296.

Gwylan

Nebula Paw Cat

Nebula Paw Cat, neu NGC 6334. Cwmwl cosmig o lwch a nwy gyda thair nodwedd benodol ar ffurf 'ffa'.

Nebula Paw Cat

Telesgop NASA

Yn ystod prawf y telesgop gofod newydd, gwnaeth y technegydd y ffotograff hwn o ddrych enfawr y telesgop o ddrych llai. Os edrychwch yn ofalus, gallwch weld drych eilaidd yn bownsio oddi ar y paneli aur sy'n ffurfio prif ddrych y telesgop.

Telesgop NASA

Ymyl galaeth troellog

Mae'r hyn sy'n edrych fel darn hir, cul o sêr mewn gwirionedd yn alaeth droellog yn union fel y Llwybr Llaethog. O'n safle, dim ond ymyl yr alaeth hon a welwn. Mae'r galaeth hon wedi'i lleoli 45 filiynau o flynyddoedd goleuni o'r Ddaear yn y cytser Leo Minor.

Ymyl galaeth troellog

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Michael Hesseman: Cyfarfod ag Estroniaid

Os yw Earthlings wedi dod ar draws estroniaid mewn gwirionedd, dyma bwnc mwyaf cyffrous a phwysig uffoleg. Nid oes amheuaeth am eu bodolaeth o gwbl. Ond os yw estroniaid yn ymweld â'r Ddaear, onid y cwestiwn cyntaf pam maen nhw'n dod a beth allwn ni ei ddysgu o wareiddiad ar lefel amlwg uwch?

Michael Hesseman: Cyfarfod ag Estroniaid

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb