Techneg effeithiol iawn ar gyfer actifadu'r trydydd llygad

12441x 14. 06. 2020 Darllenwyr 2

Rwy'n mwynhau chwarae gyda gwahanol dechnegau a gweld pa rai sy'n gweithio arnaf a pha rai sydd ddim. Dechreuais gyda hyn yn eithaf diweddar a gallaf weld cynnydd nawr. Mae'n effeithiol iawn ac yn yr erthygl hon rwy'n cyflwyno ei fersiwn fer. Os ydych chi am roi cynnig ar y dechneg hon, rwy'n argymell eich bod hefyd yn clicio ar yr erthygl wreiddiol (dolen isod) a'i darllen.

Rwy'n defnyddio'r dull hwn bob dydd ac yn ei wella gyda rhai ychwanegiadau. Cyn i mi ddechrau, rwy'n anfon llif o egni i'm chwarren pineal i'w wefru / actifadu. Yna dwi'n delweddu / mewnosod y bwriad ac mae'r pelydr o egni yn teithio o'r chwarren pineal i'r trydydd llygad ar y talcen. Rwy'n gwylio'r trawst yn taro'r trydydd llygad, ac yma mae'r côn (corn yr unicorn) yn ffurfio, yn dod allan o'i dalcen ac yn edrych fel antena. Yn ystod myfyrdod rwy'n defnyddio gwahanol liwiau yn ychwanegol at y trac sain a argymhellir ar gyfer actifadu gwell.

Mae'n ddiddorol oherwydd pan wnes i fyfyrio am yr wythnosau diwethaf, gwelais drawst yn dod o'r chwarren pineal i mewn i'm talcen, a daeth rhywbeth fel golau yn dod o daflunydd ffilm a ddefnyddiwyd mewn hen sinemâu allan ohono. Felly gofynnais i'r ffenomen luminous gael ei symud i lefel uwch, a drawsnewidiodd wedyn i fortecs crwn gyda chlwstwr o liwiau gwyn, glas, pinc a fioled. Gallai hyn fod yn syniad ar gyfer eich delweddu / gweithredu'r prosiect. Delweddwch y lle hwn ar y blaen fel taflunydd ffilm hŷn, sydd wedyn yn troi'n fortecs mwy dimensiwn ac yn uwchraddio swyddogaeth eich trydydd llygad.

Techneg Shambhavi Mudra

 1. Wrth ymarfer Shambhavi mahamudra kriya, mae'n well cael eich dwylo yn safle Jnana mudra. Caewch y bys mynegai a'r bawd mewn cylch. Gwnewch hynny gyda'r cledrau'n wynebu i fyny. Rwy'n gwneud yr ymarfer hwn ar gadair, nid ar y llawr.
 2. Eisteddwch yn gyffyrddus ag osgo syth, gan osod eich dwylo ar eich pengliniau.
 3. Caewch eich llygaid yn fyr, yna eu hailagor a chanolbwyntio'ch syllu ar un pwynt sefydlog.
 4. Edrych i fyny mor uchel â phosib heb symud y pen.
 5. Trwsiwch eich syllu yn ei le yng nghanol eich aeliau. Myfyriwch. Fel mewn unrhyw fyfyrdod arall, gadewch i'ch meddyliau fynd. Fe ddylech chi weld eich aeliau fel siâp "V".
 6. Wrth gadw'r crynodiad hwn, dechreuwch lafarganu'r mantra OM. Myfyriwch ar adlais yr OM yn atseinio o gwmpas y fan a'r lle.
 7. Peidiwch â chau eich llygaid. Dylent ymlacio bob amser.
 8. Parhewch am bum munud.
 9. Caewch eich llygaid, ond dal i ganolbwyntio ar yr un fan yng nghanol eich aeliau.
 10. Canu OM yn araf a myfyrio.
 11. Dechreuwch ymestyn pob OM unigol. Dylech anadlu'n ddwfn trwy'ch trwyn.
 12. Parhewch am bum munud.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Sandra Ingerman: Dadwenwyno Meddwl

Bydd Sandra Ingerman, therapydd a siaman, yn eich dysgu sut i ddelio â'i hofn, ei dicter a'i rhwystredigaeth. Mae Sandra yn adnabyddus am ei gallu i ddod â dulliau iacháu hynafol i'n diwylliant, ar ffurf ddealladwy, o amrywiaeth o ddiwylliannau i ddiwallu ein hanghenion cyfredol, wrth ddangos i ni sut y gallwn amddiffyn ein hunain mewn unrhyw amgylchedd negyddol sy'n llawn egni niweidiol a gelyniaethus. Yn ei waith mae'n defnyddio egwyddorion hynafol alcemi, sy'n cael ei ddisgrifio fel techneg y gwnaeth athronwyr naturiol canoloesol geisio trosi plwm yn aur. Ond mae alcemegwyr hefyd yn ffigurol yn gweithio ar lefel uwch, gan drawsnewid ymwybyddiaeth plwm trwm yn ymwybyddiaeth euraidd lawen a hapus. Gyda chymorth ei damcaniaethau, mae'r awdur yn y llyfr hwn yn trafod sut y gallwch chi brosesu a thrawsnewid y meddyliau a'r emosiynau negyddol sy'n dod i'r amlwg ynoch chi yn ystod y dydd.

Sandra Ingerman: Dadwenwyno meddyliol - bydd clicio ar y llun yn mynd â chi i eshop Bydysawd Sueneé

Gertrud Hirschi: Mantras

Pa mantra sy'n addas ar gyfer iechyd, ysbryd deffro, datblygiad ysbrydol neu fel cymorth i bryderon materol? Bydd pwy bynnag sy'n rhoi cynnig arnyn nhw yn profi ffurf hyfryd, ddymunol o fyfyrdod.

Gertrud Hirschi: Mantras

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb