Mae'r Ziggurat de Ur mawr yn anrhydeddu'r Anunnaki

12847x 24. 07. 2019 Darllenydd 1

Ziggurat de Ur yn deml hynafol wedi'i lleoli wrth ymyl adfeilion y ddinas hynafol o Sumerian Ur yn Irac heddiw. Mae'r deml hon yn anrhydeddu Anunnaki. Fe'i hadeiladwyd fel lle i addoli'r duw Nann adeg yr Ubaids. Ve 21. Ailadeiladwyd y ganrif CC gan y Brenin Ur-Nammu. Wedi hynny cafodd ei dinistrio a'i hailadeiladu gan y Brenin Nebuchadnezzar II. Babiloniaid.

Darganfuwyd gweddillion y pyramid hynafol hwn yn 1850 gan William Kennett Loftus. Cawsant eu cloddio gan 1920 Syr Leonard Woolley. Ziggurat de Ur a Ziggurat Dur Untash yn un o strwythurau hynafol gorau'r cyfnod hwn.

Anunnaki - Nanna

Yn chwedloniaeth hynafol Mesopotamaidd, ystyriwyd Nanna yn dduw y lleuad - sef y "llachar" a mab Enlil a Ninil. Amcangyfrifir bod y deml enfawr - y Cam Pyramid - yn mesur tua 64 metr o hyd, 45 metr o led, a mwy na metr o uchder 30. Amgylchynwyd y deml gan wal hyd at 8 metr. Ond ni allwn ond siarad am amcangyfrifon, gan mai dim ond sylfeini'r adeilad hwn sydd wedi'u cadw.

Ziggurat de Ur - golygfa syfrdanol yn dangos ei harddwch (© shutterstock)

Ziggurat de Ur

Cafodd y Ziggurat de Ur ei ddifrodi yn ystod Rhyfel cyntaf y Gwlff yn 1991 gan arfau tanio. Mae tyllau bwled i'w gweld ar waliau'r deml. Cafodd strwythur y deml ei ysgwyd gan y ffrwydradau hefyd.

Ziggurat o Ur-stairs (LensEnvy)

Y brenin cyntaf a gofnodwyd yn Ur oedd Mesannepada, a ddyfarnodd am flynyddoedd 80. Dewiswyd Ziggurat de Ur yn 2016 fel památka treftadaeth y byd UNESCO.

Rydym yn eich gwahodd i fyw ar sianel YouTube Sueneé Universe ddydd Mercher, 24.7.2019 o oriau 19

Pwnc: Stori Go Iawn Creu Dyn (cyfrol 5): Calendr Adam

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Chris H. Hardy: Rhyfeloedd yr Anunnaks

Chris H. Hardy: Rhyfel yr Anunnakes

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb