Cyfrinachau Mawr Mynyddoedd Bucegi (5.

1125346x 03. 11. 2016 Darllenydd 1

Tri thwneli dirgel

Yn fuan ar ôl i'r rhagamcaniad diwethaf ddod i ben ac fe adferodd Radu rywfaint o lif profiadau a gwybodaeth, nododd Cesar fod angen diweddu'r ymweliad tanddaearol a mynd yn ôl.

Ond roedd y mynedfeydd anferth, dirgel o hyd i'r tair coridorau dirgel a tua naw troedfedd i ffwrdd. O flaen pob mynedfa, roedd y panel rheoli, yr hyn a oedd yng nghanol y neuadd, yn llai. O'r rhagamcaniadau holograffig a ganfuwyd ganddynt o baneli unigol, dysgasant fod twneli aruthrol yn arwain at dair ardal wahanol o'r Ddaear ac maen nhw'n miloedd o gilometrau o hyd.

Arweiniodd y coridor chwith i le cyfrinachol dan dywod yr anialwch yn yr Aifft. Gwrthrych arbennig rhwng y Sphinx a'r Pyramid Mawr, nad yw wedi'i ddarganfod eto.

Nesaf, ar y dde, mae'n parhau i le tebyg fel Bucegi yn y tu mewn i un o'r mynyddoedd yn Tibet. Mae'r cymhleth dan y ddaear ychydig yn llai ac yn symlach.

Mae gan y twnnel hon gangen, y mae ei ysgwydd yn rhedeg o dan sir Rwsia Buzau, ar gyrion de-ddwyreiniol y Carpathiaid, ac yna i gyfleuster yn Irac ger Baghdad. Mae twnnel twnnel arall yn cysylltu Bucegi gydag ardal anialwch Gobi ym Mongolia.

Mae'r trydydd twnnel canolog yn cuddio, yn ôl Cesar, yn gyfrinach sylfaenol iawn, ac mae'r Americanwyr wedi mynnu bod y gyfrinach hyd yn oed yn cael ei gadw. Y cyfan y gallai Cesar ddweud ei fod yn arwain trwy gwregys y ddaear i mewn i fewn y blaned.

Tri thwneli dirgelYn ystod y trafodaethau dwyochrog rhwng Rwmania a'r Unol Daleithiau, penderfynwyd cymryd yr awyren ac archwilio'r twneli. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys arbenigwyr cymwys, chwech o Americanwyr a deg o Rwmaniaidd. Cafodd yr arweinyddiaeth ei gyfrinachu i Cesar, a threfnwyd dechrau'r daith ar gyfer diwedd Medi 2003. Nid oedd yn gwybod mwy am y pwnc bellach.

Mae llyfrau Radu Cinamara yn darparu gwybodaeth ychwanegol bellach ar y twneli hyn. Gellid bod wedi cael eu trosglwyddo oherwydd bod pobl yn y cylchoedd gwleidyddol uchel o Rwmania a oedd yn anghytuno â chytundeb gyda'r Unol Daleithiau, ac yn ôl pob tebyg roedd y Freemasons yn sefyll. Ceisiodd y Rhufeiniaid rwystro'r elitaidd fel hyn.

Rhybuddion a bygythiadau

Yn 2009, mae gan raglen deledu Rwmania, Antena 1, raglen ar y pwnc. Ar ôl y darllediad, derbyniodd yr gohebydd alwad bygythiol anhysbys:

Adroddydd: "Helo, diwrnod da."

Anhysbys: "Rydyn ni'n eich rhybuddio, byddwch yn ofalus iawn! Peidiwch ag edrych ar Fynyddoedd y Bucegi a darparu gwybodaeth! "

Adroddydd: "Pwy wyt ti?"

Anhysbys: "Rhaid cadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol ac ni ddylid ei datgelu. Rydych chi'n ymwneud â gêm beryglus, rydych chi'n ifanc ac mae gennych deulu ... Mae yna lawer o bethau a digwyddiadau eraill yn y wlad hon y gallwch siarad amdanynt.

Adroddydd: "Pwy wyt ti?"

Anhysbys: "Ddim yn dymuno ein hysbysu ni na chael eich holi oddi wrthym ni! Dyna'r cyfan yr oeddwn i eisiau ei ddweud. "

Gallwch barhau i wylio Youtube ar y sioe, ond dim ond yn y Rwmaneg (efallai y gallai rhywun ddod o hyd i'r fideo i gyfieithu). Mae rhan helaeth y rhaglen yn ymroddedig i ddod o hyd i ysgerbydau cawr.

Yn llythrennol

Ar ddiwedd mis Medi 2003, derbyniodd negesydd radio Radu neges yn dweud y gallai siarad â Cesar â ffôn ddiogel. Dyna oedd eu sgwrs ddiwethaf. Mae'r alwad wedi rhoi manylion ychwanegol i'r Cyngor, yn enwedig ar rannau penodol o'r cytundeb Rhufeinig-UDA. Dywedodd Cesar hefyd iddo fod yn fuan ar daith gynlluniedig nad oedd yn gwybod pa mor hir y byddai'n ei gymryd. I gloi Dirgelwch wych Mynyddoedd BucegiSoniodd hefyd fod gan y Cyngor ddigon o wybodaeth nawr i ysgrifennu llyfr am Bucegi. Roedd Cesar yn argyhoeddedig bod gan y cyhoedd yr hawl i ddysgu'r gwir. Cafodd y llyfr ei ryddhau ar ddiwedd 2004 dan y teitl "Vitor cu cap de mort" (cyfieithiad Saesneg o "Transylvanian Sunrise" ei gyhoeddi gan 2009). Yn syth ar ôl y datganiad, cafodd y cyhoeddwr ei orlifo gan e-byst a galwadau ffôn a oedd yn gofyn am fwy o wybodaeth am Radu. Daeth rhai o'r aelodau cyn-uchel o'r gwasanaethau cyfrinachol, a chadarnhawyd rhai o'r digwyddiadau a ddisgrifir yn y llyfr. Nid yw gwir hunaniaeth Radu erioed wedi ymddangos, er bod llawer o ddyfalu wedi ei wneud o'i gwmpas.

Ym mis Hydref, cafodd 2004 y cyfle i gwrdd â Caesar unwaith eto gyda'r misoedd 9 o wybodaeth twnelu. Hefyd, dywedodd Cesar wrtho beth oedd achos o aflonyddwch yn achosi'r Adroddiad Eithrio yn y cylchoedd elites uchaf.

"Dywedodd Cesar wrthyf hefyd fod nifer o grwpiau wedi'u creu i sefydlu cronfa ddata o wybodaeth a chanllawiau ymarferol i hwyluso mynediad i ddynoliaeth Dirgelwch wych Mynyddoedd Bucegii'r darganfyddiadau anhygoel a ddarganfuwyd yn ystod yr alltaith. Ar yr un pryd, dywedodd wrthyf fod grwpiau eraill hefyd yn awyddus iawn i gael yr holl wybodaeth am y canfyddiadau ac yn arbennig y rheolaeth drosynt. Nid yw Massini Caesar erioed wedi cyfarfod, ond mae wedi darganfod bod Massini a dau aelod arall o'r byd Masonic elite wedi cael sawl cyfweliad pwysig gyda rhai gwleidyddion Rhufeinig ac America. O ganlyniad, roedd y ddau Obad Cyffredinol a Cesar yn destun gorfodaeth gref iawn. Er gwaethaf effeithiau cadarnhaol darganfyddiadau'r alldaith, mae'r "frwydr rhwng da a drwg" wedi dwysáu'n sylweddol. Daeth y stori gyfan yn llawer mwy cymhleth ac yn cynnwys elfennau sy'n amodol ar y cyfrinachedd uchaf. Er fy mod wedi derbyn peth o'r wybodaeth gan Gesar, ni allaf ei gyhoeddi eto. Fodd bynnag, yr wyf yn argyhoeddedig y bydd y "ddatguddiad gwych" yn dod, ac fel y mae rhai awgrymiadau'n awgrymu, ni fydd yn cymryd hir. "

Llenyddiaeth a chysylltiadau eraill

Ysgrifennodd Radu Cinamar dri llyfr arall yn 2005 - 2009:http://transinformation.net/das-grosse-geheimnis-der-bucegi-berge-ii

 • Diwrnodau 12 - Cychwyn Ysgrifenedig yn Nhŷ Dirgel y Duwiaid; Moonrise Transylvanian: Cychwyn Cyfrinachol;
 • Dirgelwch yr Aifft - Twnnel Gyntaf / Dirgelwch yr Aifft - Y Twnnel Gyntaf;
 • Parchment Secret - Pum Techneg Menter Tibet / Parchment Secret: Pum Technegau Cychwynnol Tibetaidd

Mae'r llyfrau hyn yn barhad o'r Sunrise Transylvanian.

Neuadd y Cofnodion

Mynyddoedd Bucegi, Romania, The Mysteries

Dirgelwch Mynyddoedd Bucegi, Romania

Dirgelwch wych Mynyddoedd Bucegi

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 11 ar "Cyfrinachau Mawr Mynyddoedd Bucegi (5."

 • Looper yn dweud:

  Mae'r un sy'n bygwth yn ddienw, wrth gwrs, o'r Unol Daleithiau - oherwydd dyna'r amser. Yn yr Unol Daleithiau, yn fwy cywir, mae cyrff fel yr NSA, yn teimlo eu bod yn perthyn i'r byd i gyd. Felly nid oes gan Rwmaniaiaid hawl i Rwmania - nid oes gan y genedl ddim ond NSA. Mae'n llawer anhyblyg.

 • Tino yn dweud:

  Mynyddoedd Bucegi - Arddangosfa'r Rhufeiniaid

 • Tino yn dweud:

  Bydd yn cael ei werthfawrogi bod hyd yn oed Bosnia yw fflêr twristiaeth pan mae rhai pyramidiau yn naturiol neu fel arall gellir gwneud ac yn credu ei fod hefyd mewn achos o'r fath, y rhai sydd â mynyddoedd Bucegi yn anffodus yn sefyll y stori ac yn disgyn ar un llyfr sydd yn ddigon bach i gallai fod ei fod yn Ni chymerwyd ei ystyried yn ddibynadwy ac yn ffynonellau eraill a fyddai'n uniongyrchol neu beidio cadarnhau y stori yn uniongyrchol ac yn peidio â mania a lluniau fideo us ac us a fyddai wedi dogfennu y lleoliad hwnnw yn perthyn Hall atriwm ac o'r fath .no wedi dod o hyd byddai fod yn beryglus iawn i byddai'n sicr bod cam-drin yr holl beth fyddai'n i'w cael yno dibenion rhyfel drwg i gyd canfyddiadau hyn ac mae'r llinell y mae'r awr mor anfeidrol ar lefel Sanctaidd isel a fyddai'n dyn daearol yn gwybod yr hawl i lwytho ac ni fyddai cam o'r fath yn gyfrifol am yr ochr Lyrans Plejaren ac felly gallant hefyd fod yn ymwybodol o, ac felly nid oes llawer o gyfle i taka technoleg ET syrthio i ddwylo pobl ar y ddaear a allai achosi trychineb o ddimensiynau mawr fel y mae Daeth yr amser pell.

  • jablon yn dweud:

   Tino,

   Rwy'n deall eich diffyg ymddiriedaeth, mae'n "wych", fodd bynnag, nid wyf yn amau ​​bod y Rhufeiniaid y byddent yn hoffi cynyddu'r brwyn rustig fel hyn. Ond dydw i ddim yn dweud nad oeddent yn ei roi fel ochr-effaith. Fodd bynnag, mae sylfaen milwrol yr Unol Daleithiau wedi dechrau ymddangos yno, ac mae'n fwy yn erbyn twristiaeth. Mae hyn yn ffaith nad yw'r Chernobyls yn sylweddoli nawr pan fyddant yn "ysgogi" i NATO, mae'n debyg na fydd tref cyrchfan Bar mor hollol i dwristiaid oherwydd bydd rhyfel geni.

 • Tino yn dweud:

  Ktovie sydd yn wir ar Bucegi wirio eu mam wherein pan nad oedd yr holl wybodaeth sydd yn dod allan o'r llyfr a'r awdur yn hysbys sydd â hunaniaeth yn hysbys .no nevi envisioned fyddai hynny'n twnnel a allai tueddu i ganolfan craidd pan fydd y blaned Gwlad yn Fiery a hylif ac ar ben hynny roedd yn gyflawniad technegol afreal ac am Lyrans kolonistov ac ar ben hynny, yr hyn y dylai hyn hefyd yn golygu y rhai sy'n twneli statws y Sounds nofel da i barhau Gwyddorau unig adeiladu twnnel o'r fath i'r Aifft byddai gyflawniad Patas gell swnio fel nofel dda lle mae'r awdur yn ennill yn dda ac yn ardal hefyd rhoddir Bucegi lle mae'n sicr yn dda yn cymryd oddi ar dwristiaeth, hefyd yn llyfr diolch Tej, ac roedd hefyd yn fwriad na chaiff ei ddefnyddio i Rwmania yn wreiddiol pan fy mod wedi gweld y fideo mae llawer o bobl yn mynd yno ers hynny daeth y papur .no y byddai pe bai'n wir ac ni ddylai yr un safle a'r fynedfa i'r atriwm Neuadd y fath ildio dim ond pan fydd y yw'n gwrthod gerbron dynion fod yr ardal yn ardal dwristaidd .A ac hefyd gweithgareddau eraill y byddech yn e heb gallai ymdrin â'r trigolion sy'n byw yno.

  • Narcissus yn dweud:

   mae'n anodd dweud sut mae'n wir gyda'r Ddaear a'r planedau. Hyd yn hyn, dim ond y rhagdybiaethau sydd wedi'u gwneud, nid oes neb erioed wedi ffrwydro'n ddwfn. Ac roedd yr ymgais Sofietaidd yn eithaf rhyfedd.

   Rwyf yn bersonol yn awgrymu nad yw'r blaned yn unig yn graig gyda chraidd hylif gan ei fod yn cael ei gyflwyno, ond yn hytrach mae'n debyg i organeb gymhleth iawn. Y ffaith yw, yn ôl y radar, bod yna fannau mawr o dan y ddaear, gangiau enfawr o dwneli tanddaearol a choridorau y mae rhywun wedi cracio. Ac y byddai llawer o fodau'n cuddio yno.

   Ac i'r stori / llyfr - gellir ei gymryd wrth i chi ysgrifennu, i ddenu twristiaid. Ond hyd yn oed os oedd y ffracsiwn yn wir, byddai'n beth gwych. Fodd bynnag, os yw'n wir, mae'n debyg y bydd yn parhau o dan reolaeth elites hunan-benodedig. Ac efallai oherwydd yr addewid o wybodaeth a straeon o bob math, gallai llyfr o'r fath ddod i ben - byddai datodiad yr awdur yn unig yn cryfhau hygrededd y portread. Rwy'n bersonol yn ei gymryd fel stori a allai fod wedi digwydd, ond yn hytrach darn creadigol iawn yn unig sydd wedi'i gynllunio i ddenu sylw i'r Rwmania tywyll a thlawd ....

  • Looper yn dweud:

   Mae gen i yr un farn - mae craidd y Ddaear yn boeth ac ni allwn fod yn dwnnel.
   Mae rhywbeth am yr enw da yma, ond sut mae hi ... Ysgrifennodd Homer am greaduriaid ffuglennol, ond ysgrifennodd yno hefyd wir, fel dinas Troy sy'n codi.

   Gall arwain y twnnel i ddyfnder dwfn iawn - byddwn yn credu hynny.
   Ond ni all arwain y twnnel trwy dymheredd uchel iawn - wrth gwrs, mae'n nonsens.

   Y cwestiwn yw, pa ddyfnder yw'r tymheredd derbyniol o hyd. Tybiwch y gellir cynnwys twneli i ddyfnder 10 cilometr ac mae'r twneli mewn gwirionedd yno.

   Rwy'n darllen yn y disgrifiad o Matrics bod "pobl yn byw ger craidd y Ddaear," ond mewn gwirionedd nid yw pobl yn byw ger craidd y Ddaear, maen nhw'n byw yn y tanddaear, ond dyna'r cyfan.
   Felly, gallwch weld disgrifiad ffug y ffilm enwog, felly mae pobl yn gwisgo storïau i'w gwneud yn fwy diddorol hyd yn oed, ond mae'n eu diraddio ar gymysgedd o gelwydd a gwirionedd, yn wreiddiol gallai fod yn wirioneddol pur.

  • Looper yn dweud:

   "Mae'r trydydd, twnnel canol, yn cuddio, yn ôl Cesar, yn gyfrinach sylfaenol iawn, ac mae'r Americanwyr wedi mynnu bod hyd yn oed y gyfrinach yn cael ei gadw. Y cyfan y gallai Cesar ddweud ei fod yn arwain trwy gwregys y ddaear i mewn i fewn y blaned. "

   Ni fydd croesfan crib y Ddaear yn erbyn planedau'r blaned yn sydyn iawn, bydd y newid rhwng y graig sefydlog a'r gwres hylif yn raddol. Felly, gan ddefnyddio robotiaid (nid pobl fyw) a deunyddiau toddi uchel (fel titaniwm a charbon) arbennig, byddai'n wirioneddol bosibl cloddio trwy "gwregys y ddaear" i ardal lle mae'r graig yn rhannol doddi ond yn rhannol yn unig. Rhywbeth fel pedol poeth - mae'n ddiflas, ond nid yw'n llifo.

   • jablon yn dweud:

    Mae'n edrych fel bod rhywfaint o ganghennog yno, nid dim ond y canol.

    Yn dechnegol, mae'n sicr y byddai'n bosib cloddio trwy'r Kolský vrt), dim ond p'un a yw'n ddymunol a p'un ai'r amser cywir ydyw. Rwy'n credu bod gan y Rwsiaid resymau difrifol i roi'r gorau iddi. Yn anffodus, ni allaf ddod o hyd i unrhyw beth mwy ar y rhyngrwyd, sydd i mi yn golygu bod y rheswm yn wirioneddol ddifrifol. Dim ond fy marn i ...

Ad a Ateb