Mae Pyramid Mawr Giza yn parhau i ddatgelu ei gyfrinachau

10362x 30. 05. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Yr erthygl hon, sef prif thema Pyramid Giza, yw trawsgrifiad o'r fideo isod. "Mae gwyddonwyr wedi darganfod y gellir canolbwyntio ynni electromagnetig trwy siambrau cudd y Pyramid Mawr," eglura gohebydd Rwsia Heddiw (RT), Trinity Chavez.

Er bod yr hen Eifftiaid wedi adeiladu pyramid mwy na 4500 o flynyddoedd yn ôl ac felly'r hynaf o saith rhyfeddod y byd, mae gwyddonwyr yn cael eu synnu fwyfwy gan y wybodaeth newydd y maent yn ei darganfod am yr heneb ddirgel hon.

Egni electromagentic yn y pyramid

Yn ddiweddar, mae archeolegwyr o'r Aifft wedi creu rhywbeth newydd. Canfuwyd, oherwydd siâp y pyramid, bod egni electromagnetig, fel tonnau radio, yn cronni mewn siambrau cudd ac o dan y gwaelod. Cafodd y gallu hwn i ganolbwyntio ynni trydanol a magnetig ei ddarganfod gan dîm rhyngwladol o ymchwilwyr a arweiniwyd gan wyddonwyr o Brifysgol ITMO Rwsia yn St Petersburg. Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn y Journal of Applied Physics, creodd y tîm fodel pyramid ar gyfer mesur ei ymateb electromagnetig. Defnyddiwyd y model i efelychu sut mae'r Pyramid Mawr yn ymateb yn benodol i donnau electromagnetig a sut mae'r cyseiniant yn y pyramid yn cael ei ysgogi.

Mae gwyddonwyr yn dweud y gallant ddefnyddio'r wybodaeth hon i greu systemau solar mwy effeithlon os gallant ganolbwyntio ar y gallu hwn i greu pyramidiau i drawsnewid ynni yn ystod o nanoronynnau.

Mae datganiad Prifysgol ITMO yn datgan:

"Er bod pyramidiau o'r Aifft wedi'u hamgylchynu gan lawer o chwedlau, dim ond ychydig o wybodaeth ddibynadwy sydd gennym am eu nodweddion corfforol. Ond fel mae'n ymddangos, mae'r wybodaeth hon weithiau'n llawer mwy brawychus na'r dychymyg mwyaf afieithus. ”

Mae gwyddonwyr wedi dweud, oherwydd diffyg gwybodaeth, eu bod yn aml yn cael eu gorfodi i ddibynnu'n llwyr ar dybiaethau. Er enghraifft, maent yn rhagdybio nad oedd unrhyw ceudodau eraill y gwyddys amdanynt y tu mewn a bod y deunydd adeiladu wedi'i ddosbarthu'n gyfartal o ddwy ochr y waliau pyramid.

Ar gyfer Rwsia Heddiw, Trinity Chavez.

Erthyglau tebyg

ysgrifennu sylw