Llifogydd mawr y byd a'i gwrs

1119675x 23. 01. 2018 Darllenydd 1

A yw pobl mewn gwirionedd yn dioddef amnesia? A yw'n wir bod llinell amser hanesyddol anghofiedig o'n planed? Amserlen anwybyddwyd gan haneswyr traddodiadol? Yn ôl nifer o ddamcaniaethau a chofnodion hanesyddol, yr ateb yw: DO.

Yn ddiddorol, mae llawer o ddiwylliannau o amgylch y byd yn siarad am adeg pan mae ein planed ei daro gan lifogydd mawr sy'n eu hunain yn "duwiau" alw i Ddaear a'r ddynoliaeth ar y dechrau. Ond ble daw hanes y llifogydd mawr?? Mae llawer o bobl yn gwbl ymwybodol nad yw hanes y llifogydd gwych (neu'r llifogydd gwych, fel y'u gelwir yn Anunnaki) ei hun tarddiad yn Sumer hynafol. Er mwyn deall eu straeon, rydym yn teithio i Eridu, heddiw Abu Shahrein yn Irac - y ddinas gyntaf a fu unwaith yn ffurfio y duwiau, ac roedd yn gartref i'r duw Sumerian hynafol Enki. Mae gwyddonwyr yn credu bod y ddinas hynafol hon wedi'i adeiladu o amgylch y flwyddyn 5400 BC

Rhestr Sumerian hynafol brenhinoedd yn cefnogi damcaniaeth sy'n awgrymu bod yn Eridu mewn gwirionedd "y ddinas gyntaf y brenhinoedd" ac yn dweud yma: ". Pan fydd y llong brenhinol disgyn o'r nefoedd, y llong brenhinol oedd yn Eridu"

Rydym yn canfod y ddinas hynafol hon Genesis o Erida yn yr hen destun Sumerian, sy'n disgrifio creu'r byd, adeiladu'r hen ddinasoedd a'r llifogydd mawr a oedd yn llifogyddu'r Ddaear. Credir bod y Genesis o Eridu ei fod wedi cael ei ysgrifennu o gwmpas y flwyddyn 2 300 CC, a hwn yw'r disgrifiad cynharaf hysbys y llifogydd mawr, llifogydd mawr y disgrifiad uchod populárnějšímu yn y llyfr Beiblaidd o Genesis. Mae hyn yn llawer o wyddonwyr yn wahanol farn.

Thorkild Jacobsen yn ei lyfr "Treasures of Darkness" yn nodi: "Ar ôl penderfynu Nintur (dduwies ffrwythlondeb uchel Ninhursag) i ddod â dynion oddi wrth eu gwersylloedd nomad cyntefig tuag at fywyd trefol, dechreuodd cyfnod pan luosi ar y Ddaear, anifeiliaid a disgyn llong brenhinol gyda'r awyr. Cafodd ei adeiladu a enwyd ar ôl y hynaf o'r rhain oedd cynhwysydd gyda chyfraddau a nodweddion ailddosbarthu y system economaidd, ac wedi cael ei ddyrannu a'i ddosbarthu ymhlith y duwiau. Datblygwyd dyfrhau mewn amaethyddiaeth, llwyddodd pobl i luosogi a lluosi. Fodd bynnag, mae'r sŵn bod un achosodd ei weithgarwch yn yr aneddiadau, dechreuodd anesmwytho Enlil sy'n gyson berswadiodd y duwiau eraill i ddinistrio dynolryw llifogydd mawr. Roedd Enki yn meddwl pan ddaeth o hyd i ffordd i rybuddio ei hoff Ziusudra / Noah. Dywedodd wrtho i adeiladu cwch lle y gallai bwrdd ei deulu a chynrychiolwyr o'r holl rywogaethau o anifeiliaid, ac felly yn goroesi y llifogydd. "

Ond pe bai llifogydd mawr ar y Ddaear, beth oedd yn digwydd ar y Ddaear cyn y dinistr mawr? Yn ôl llyfr Zecharia Sitchin, "Côd Cosmig" (llyfr chweched y "Earth Chronicle"), mae echelin amser hanesyddol ein planed cyn ac ar ôl y llifogydd mawr:

Digwyddiadau Llifogydd:

- 450 000: Ar Nibiru, planed anghysbell ein System Solar, bu farw'n raddol pan adawodd atmosffer y blaned y cosmos. Wedi'i bostio gan Anem, mae rheolwr Alla yn hedfan oddi ar long gofod ac yn darganfod lloches ar y Ddaear. Canfu fod aur ar y Ddaear y gellir ei ddefnyddio i amddiffyn awyrgylch Nibiru.

- 445 000: Dan arweiniad Enki, mab Anu, mae Anunnaki yn cyrraedd y Ddaear i sefydlu Erida - y sylfaen ddaear gyntaf i dynnu aur o'r Gwlff Persiaidd.

- 430 000: Mae'r ddaeargryn yn ddymunol. Mae mwy o Anunnaki yn cyrraedd y Ddaear, gan gynnwys hanner chwaer Enki, Ninhursag, meddyg uwch.

- 416 000: Gan fod cynhyrchu aur yn dirywio, daw Anu i'r Ddaear gydag Enlell, ei ddilynwr. Penderfynodd ennill aur hanfodol gan ei fwyngloddio yn Ne Affrica. Daw'r penderfyniad - Enlil yn cymryd gorchymyn cenhadaeth y ddaear, symudir Enki i Affrica. Gwahoddir Anu gan ŵyr Allah i ffoi o'r Ddaear.

- 400 000: Saith aneddiadau swyddogaethol yn ne Mesopotamia yn cynnwys Spaceport (Sippar), Cenhadaeth Canolfan Rheoli (Nippur), canolfan metelegol (Shuruppak). O Affrica gan ddod â llongau mwyn, y metel a gynhyrchir yn cael ei anfon i fyny i mewn criwiau orbit Igigi, yna trosglwyddo i'r llong ofod, a oedd yn cyrraedd yn rheolaidd o Nibiru.

- 380 000: Ar ôl ennill cefnogaeth Igigi, ymdrechion ŵyr Allaah ymgymryd â'r llywodraeth dros y Ddaear. Fodd bynnag, bydd dilynwyr Enlil yn ennill rhyfel hen dduwiau.

- 300 000: Anunnaki yn cael trafferth gyda'r gwrthryfel yn y mwyngloddiau aur. Mae Enki a Ninhursag yn cynhyrchu gweithwyr cyntefig trwy drin genetig o fynci sy'n cymryd drosodd gwaith corfforol Anunnaki. Mae Enlil yn meddiannu'r cloddfeydd ac yn dod â gweithwyr cyntefig i Edina yn Mesopotamia. Trwy atgenhedlu, mae Homo Sapiens yn dechrau lluosi.

- 200 000: Mae Life on Earth yn disgyn yn ystod yr oes iâ newydd.

- 100 000: Mae'r hinsawdd yn cynhesu eto. Mae Anunnaki (Nephilim Beiblaidd), gydag aflonyddu yn Enlil, yn cymryd merched dynol i fenywod.

- 75 000: Unwaith eto mae'r Oes Iâ newydd anffafriol yn dechrau. Mae math o ddyn retrograde yn troi dros y Ddaear. Mae'r dyn Cromonaidd yn goroesi.

- 49 000: Mae Enki a Ninhursag yn hyrwyddo pobl y teulu Anunnaki i reolaeth yn Shuruppaku. Mae Enlil yn ffyrnig. Maent yn gweithio yn erbyn dynoliaeth.

- 13 000: Sylweddoli bod hynt Nibiru ger y Ddaear yn achosi ton llanw enfawr, Enlil implores Anunnaki i achub eu hunain rhag y drychineb erchyll fin gyfrinachol ddynoliaeth.

-11 000: Mae Enki yn torri'r llw, yn cyfarwyddo Ziusudra / Noah i adeiladu llong fawr. Nibiru hedfan dros y Ddaear. Mae Anunnaki yn dyst i drychineb o'u llong ofod. Mae Enlil yn cytuno i rannu gweddillion offer a hadau i ddynolryw, mae ffermio yn dechrau ar yr ucheldiroedd. Enki yn domestig anifeiliaid.

Digwyddiadau ar ôl y Llifogydd:

- 10 500: Mae niferoedd Noah yn cael tri maes i'w gweinyddu. Mae Ninurta, mab cyntaf Enlil, yn adeiladu argaeau ac yn rhyddhau'r afonydd i drechu Mesopotamia. Enki yn ennill Cwm Nile. Mae Anunnaki yn gadael Anunnaki yn cosmodrom hynafol yn Sinai, ac mae'r Moriah (Future Jerusalem) yn ganolfan orchymyn ar gyfer teithiau hedfan.

- 9 780: Ra / Marduk, mab cyntaf Enborn, yn rhannu'r Aifft rhwng Osiris a Seth.

- 9 330: Mae Seth yn dal ac yn torri i ffwrdd Osiris, yn cymryd yr unig rôl flaenllaw dros Nile Valley.

- 8 970: Mae Horus yn talu ei dad Osiris gyda'r rhyfel pyramid cyntaf. Mae Seth yn dianc i Asia, gan atafaelu ar Benrhyn y Sinai a thir Kanaan.

- 8 670: Mae olynwyr Enki yn dadlau yn y pen draw o reoli'r holl gyfleusterau gofod. Cefnogwyr Enlil yn lansio'r ail ryfel pyramid. Fe fydd Ninurta Fictoriaidd yn clirio'r offer Pyramid Mawr. Mae Ninhursag, chwaer Enki ac Enlila, yn galw am gynhadledd heddwch. Cadarnheir adran y Ddaear eto. Trosglwyddir y llywodraeth dros yr Aifft o'r llinach Ra / Marduk i Thoth. Mae Heliopolis yn cael ei hadeiladu fel goleuni newydd.

- 8 500: Mae Anunnaki yn cyflwyno'r giatiau seren, Jericho yw un ohonynt.

- 7 400: Wrth i'r cyfnod heddwch barhau, mae Anunnaki yn darparu cyflawniadau newydd i ddynoliaeth, gan ddechrau gyda'r cyfnod Neolithig. Mae rheol y gwyrthod yn yr Aifft.

- 3 800: Yn Sumeru, mae gwareiddiad trefol yn dechrau, lle mae Anunnaki yn adfer hen ddinasoedd, gan ddechrau yn Erida a Nippura. Daw Anu i'r Ddaear am wahoddiad temtasus. Yn ei anrhydedd, adeiladwyd dinas newydd Uruk, lle mae'n adeiladu deml, fel annedd ei annwyl wyres, Inanna / Ishtar.

Deyrnas ar y Ddaear:

- 3 760: Mae'r ddynoliaeth yn cydnabod teyrnas Duw. Kish oedd y brifddinas o dan reolwr yr Aifft, Nawfed. Dechreuodd y calendr yn Nippur. Yn Sumer, ffynnu gwareiddiad (y rhanbarth cyntaf).

- 3 450: Daeth Sumer i'r tîm Nannar / Sin gyntaf. Marduk yn datgan Tŵr Babilon fel "giât y duwiau." Mae Anunnaki yn cymysgu ieithoedd y ddynoliaeth. Mae'r ymosodiad hwn yn rhwystredig gan Marduka / Ra, sy'n dychwelyd i'r Aifft, yn atafaelu Thoth ac yn sefydlu ei frawd iau, Dumuzi, sydd wedi ymgysylltu â Inanna. Mae'r llall yn cael ei ladd yn ddamweiniol, mae Marduk yn cael ei ddal yn y Pyramid Mawr. Mae'n rhyddhau ei hun ac yn dianc i fod yn esgusod trwy'r siafft brys.

- 3 100 - 3 350: Mae blynyddoedd o anhrefn yn dod i ben gyda gosodiad y pharaoh Aifft cyntaf yn Memphis. Daw gwareiddiad i'r rhanbarth arall.

- 2 900: Mae'r Royal Power yn Sumer yn mynd i Erech. Arglwyddiaeth Enanna yn uwch na'r trydydd rhanbarth, mae gwareiddiad yn dechrau yng nghwm Afon Indus.

- 2 650: Mae cyfalaf Sumeru yn symud. Mae cyflwr y deyrnas yn gwaethygu. Mae Enlil yn colli amynedd gyda'r tyrfaoedd gwrthryfelgar o ddynoliaeth.

- 2 371: Mae Inanna yn syrthio mewn cariad ag Akkad King Sargon. Bydd yn creu dinas Akkadian newydd. Felly sefydlwyd yr Ymerodraeth Akkad.

- 2 316: Mae Sargon am reoli pedair rhanbarth. Mae'n tynnu'r tir cysegredig o Babilon. Unwaith eto, mae gwrthdaro rhwng Marduk ac Inanna. Mae hyn yn dod i ben pan fydd Nergal, brawd Marduk, yn cyrraedd o Dde Affrica i Babilon ac yn argyhoeddi Marduk i adael Mesopotamia.

- 2 291: Naram-Sin yn esgyn i'r orsedd yn Akkad. Fe'i rheolir gan ryfel Inanny, gan dreiddio Penrhyn Sinai, ac yn ymosod ar yr Aifft.

- 2 255: Mae Inanna yn usurp y pŵer yn Mesopotamia. Naram-Sin yn ymlacio yn Nippur. Bydd Big Anunnaki yn dinistrio Agade. Mae Inanna yn eu dianc. Mae gan filwyr tramor yn Sumer ac Akkad yn ffyddlon i Enlil a Ninurt.

- 2 220: Mae gwareiddiad swner yn codi i brig newydd, o dan reolwyr goleuedig Lagas. Mae Thoth yn helpu King Gude i adeiladu deml ar gyfer Ninurtu.

- 2 193: Ganwyd Terah, tad Abraham, yn Nippur, yr offeiriadaeth frenhinol.

- 2 180: Mae'r Aifft wedi'i rannu, cedwir dilynwyr Ra / Marduka yn y de. Safodd y Pharo yn eu herbyn ar orsedd yr Aifft Isaf.

- 2 130: O gofio bod Enlil a Ninurta yn mynd yn fwyfwy, mae'r llywodraeth ganolog yn Mesopotamia hefyd yn waeth. Mae Inanna yn ceisio adennill pŵer brenhinol i Erech.

Cannoedd o flynyddoedd da:

- 2.123: Ganwyd Abraham yn Nippur.

- 2 113: Mae Enlil yn ennyn y ddaear i Shem Nannar, Ur yw prifddinas y Deyrnas Newydd. Mae Ur-Nammu yn codi i'r orsedd, wedi'i enwi fel gwarchodwr Nippuru. Mae offeiriad Nippurian, Terah - tad Abraham, yn dod i Uru, yn cwrdd â'r llys brenhinol.

- 2 096: Mae Ur Nammu yn marw yn y frwydr. Mae pobl yn ystyried ei farwolaeth gynnar fel bradygaeth Anu ac Enlila. Mae Terah yn gadael gyda'i deulu i Harran.

- 2 095: Defnyddiodd Shulgi yr orsedd yn Ura, gan gryfhau'r cysylltiadau imperial. Pan fydd yr ymerodraeth yn elwa, mae Shulgi yn syrthio i ddylanwad Inanna ac yn dod yn ei chariad. Bydd yn gadael Lars Elamit am wasanaethau eu Lleng Dramor.

- 2 080: Mae tywysogion Teban, y Ra / Marduk ffyddlon yn cwympo'r gogledd o dan Mentuhotep I. Nabu, mab Marduk, yn ennill carcharorion ar gyfer ei dad yng Ngorllewin Asia.

- 2 055: Ar sail gorchmynion Nannar, mae Shulgi yn anfon milwyr elammit i atal terfysgoedd yn ninasoedd Canaan. Mae'r Elamites yn cyrraedd y stargate ar y cosmodrom, ar Benrhyn Sinai.

- 2 048: Mae Shulgi yn marw. Marduk yn symud i dir y Hittite. Mae Abraham yn cyfarwyddo deheuol Canaan gyda chôr elitaidd o farchogwyr.

- 2 047: Amar-Sin (Amraphel Beiblaidd) yn dod yn frenin Uru. Mae Abraham yn gadael yr Aifft, yn aros yno am bum mlynedd, yna mae'n dychwelyd gyda llawer o filwyr.

- 2 041: Wedi'i reoli gan Inanna, mae Amar-Sin yn ffurfio clymblaid o Brenin y Dwyrain ac yn dechrau ymgyrch milwrol i siroedd Canaan a Sinai. Ei arweinydd yw Elamit Khedor-la'omer. Mae Abraham yn blocio mynediad i'r Stargate.

- 2 038: Mae Shu-Sin yn symud Amar-Sina i'r orsedd yn Uru pan fydd yr ymerodraeth yn cwympo.

- 2 029: Mae Ibbi-Sin yn cymryd lle Shu-Sina. Mae taleithiau'r Gorllewin yn cael eu tynnu'n fwyfwy i Marduk.

- 2 024: Fel arweinydd ei ddilynwyr, mae Marduk yn march i Sumer ac yn byw yn Babilon. Ymladd yn ymledu i Mesopotamia canolog. Mae'r sant Nippur yn anghysbell. Mae Enlil yn gofyn am gosb i Marduko a Nabu; mae Enki yn gwrthwynebu hyn, ond mae ei fab Nergal ar ochr Enlight. Mae Nabu yn gorchymyn ei gefnogwyr Canaan i feddiannu'r spaceport, mae'r Anunnaki mawr wedi cymeradwyo'r defnydd o arfau niwclear. Mae Nergal a Ninurta yn dinistrio'r porthladd gofod a'r dinasoedd cyfagos Canaan.

- 2 023: Bydd y gwyntoedd yn cymylu cwmwl ymbelydrol i Sumer. Mae pobl yn marw o farwolaeth ofnadwy, mae anifeiliaid hefyd yn marw, mae dw r yn cael ei wenwyno, mae tir yn ddidwyll. Mae Sumer a'i wareiddiad gwych yn cael eu dinistrio. Mae ei threftadaeth yn mynd i etifedd Abraham pan ddaw'n etifedd, Isaac, yn flynyddoedd 100.

Nodyn: cyfieithwyr:

Mae'r llyfr "Code Space" yn rhan o gylch hapfasnachol "Country Chronicle" Sitchin. Mae ei wybodaeth yn dod o safleoedd Sumerian lle mae'r testunau, weithiau difrodi ac annarllenadwy deillio digwyddiad hanesyddol go iawn sydd wedi goroesi. Dywedir wrthym fod yr olaf (ar hyn o bryd) a sefydlwyd gwareiddiad a hyd yn oed o dan arweiniad am amser hir estroniaid Anunna (ar y ddaear a elwir Anunna-ki), yn dod o'r hen Nibiru blaned.

Mae'r peiriannau hyn yn rheoli peirianneg genetig ac adeiladu corff mewn utero artiffisial. Dylai'r creaduriaid tyfu hyn fod yn gaethweision ar gyfer angen Duw. Wrth gwrs, roedd yn rhaid mewnosod rhywfaint o raglen wedi'i godio iddynt, mae'n debyg yn eu DNA. Dros amser, mae DNA wedi'i wella sawl gwaith i'r presennol. Mae ein crewyr wedi ein gadael ni ar y Ddaear i ddod yn wâr ac i gadw golwg ar ganlyniad y broses. Yn edrych fel eu bod yn ein rheoli ni, byddai'n drueni pe bai gwareiddiad o'r fath yn diflannu ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 11 ar "Llifogydd mawr y byd a'i gwrs"

 • OKO OKO yn dweud:

  Awgrymaf eich bod yn gadael i bawb gael ei ymchwilio. Yn drylwyr. Goroeswyr, gadewch i ni fynd yn ôl i'r drafodaeth. Ffeithiol.

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

   Bydd ffeithiau yn eich gwneud yn teimlo paradigau.

   Nid wyf yn gwybod sut y byddai'r eraill, ond i mi, yn archwiliad trwy wisgo coed yn y goedwig. Dwi'n golygu, Oldo alias Eye, y byddai angen i chi gael eich deffro gan eich hun, mae'n ymddangos eich bod chi wedi aros ar y llong eich hun.

   Mater. Peidiwch ag anghofio un peth pwysig, dim ond chi eich hun yw dylunydd eich Hapusrwydd, dim ond eich hun.

  • Sueneé yn dweud:

   Gofynnaf ichi i bawb sy'n poeni symud unrhyw ddadleuon emosiynol pellach fforymau. Dim ond arwyddo'r un wybodaeth ag yr ydych yn adrodd yma ar y we a dylai weithio. Neu ysgrifennwch ataf. OKO, MarHor yn fy helpu i gyfarwyddo. Maent eisoes yn ddarganfyddwr.

 • petrvetr yn dweud:

  Dwi'n ddrwg gennyf y bydd fy marn yn rhywbeth "diwylliannol" yn amhriodol. Fel rheol, rwy'n berson gweddus a byddaf yn gwrando ar yr holl ddehongliadau posibl o'n gorffennol. Mae'r erthygl hon yn fath o griw o *** wedi'u rhyngddiffinio nad yw hyd yn oed yn bosibl.

 • Mira yn dweud:

  Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth am darddiad artiffisial dyn, ond yn yr erthygl hon yr wyf yn cael yr argraff nad oedd y Anunnaki yn ddigon deallus i greu dyn. Maent yn ymddwyn yn anghyfreithlon. Pam na wnaethon nhw symud i'r Ddaear pan oedd ganddi'r amodau cywir i fyw iddyn nhw? Pam mae blynedd 150tisíc cloddio aur ac yn y diwedd dinistrio eu planed, felly beth bynnag oedd yn rhywle arall? Hyd yn oed pe bai'r ailosod hwn yn cymryd 10000 o flynyddoedd, byddai'n ddiffiniol. Os bydd y Anunnaki yn datblygedig technolegol at y pwynt bod hedfan yn y gofod, anifeiliaid trin yn enetig, sy'n eithaf amhosibl heb deallusrwydd artiffisial - hynny yw, cyfrifiaduron a pheiriannau a reolir gan gyfrifiadur, beth am ddefnyddio y mwyngloddio aur peiriannau deallus, pam yn y mwyngloddiau aur yn gweithio ben ei hun? Yn fy marn i, mae'n llawer haws, yn fwy effeithlon ac yn rhatach i gynhyrchu peiriannau deallus na mil o flynyddoedd yn enetig yn gwella rhyw fath o mwnci. Hyd yn oed os y pen draw mae'r rhain bio-robotiaid a grëwyd sy'n seiliedig fy marn i - byddai'n rhaid iddo gael ei gloddio aur yn clogfeini aur pur, fel arall y cloddio yn daer aneffeithlon. costau ymchwil, cynnal a chadw a gweithrediad y golofn, costau rhedeg fflyd ofod etc. Pan fydd mwncïod semiliterate cael peiriannau â deallusrwydd artiffisial, beth am dduwiau? Beth bynnag, rwy'n credu nad y gorffennol yw'r ffordd yr ydym yn ei ddysgu. Chwiliwch am y bryniau o'ch cwmpas - mae'r rhain yn bentyrrau o sorod, a ysgogwyd gan tryciau enfawr ac nid yw rhai silt o'r môr gyntefig. Mae rhywbeth wedi digwydd yma yn hir o'n blaenau a does neb yn gwybod beth.

  • Sueneé yn dweud:

   Rydych chi'n iawn nad yw'r stori am Anunnaki bob amser yn hollol gyson ac mae cracks ynddo. Rydym yn dal i ddim yn gwybod llawer amdano.

   O ran mwyngloddio, rwy'n argymell Mynyddoedd, mwyngloddiau, terriconau

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Miro, roedd rheolwyr criw Annunačtí / cam cynnar 300 Igigi, yna daeth un arall / pwy cloddio mwynau. Dywedwch mai dyn Nibiri oedd y gweithwyr technegol hyn a elwir. Nid yw galw am aur yn wych, Anna gwthio at gyflenwad uchel o aur a phersonél bach, felly cwyno gwaith / malady hwn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal yn eu genom, yn dweud ei fod diogi / gwrthryfel bondigrybwyll a dorrodd gwirionedd yn ddi-waith yn sefyll raged Enlil .

    Felly, penderfynodd En.Ki weithio gyda chwaer a oedd yn arbenigwr DNA. Ar ôl ychydig o fethiannau, mae gennych yr ateb yn y drych.

    Rydw i wedi prinhau'r ffeithiau yn llawer, ond nid ydynt yn warthus, yn edrych o gwmpas yn natur ddynol, mae gennym lawer ohonynt ynddynt, ond mae drwg, rhyfel, trais, ayb yn bodoli ...

    Ond gallai llawer newid ond mae'n ddigon i bobl ddeall gwirionedd eu tarddiad.

    • petrvetr yn dweud:

     Ar ôl ymladd caled, deuthum ar y blaned fach honno. Ni fyddaf byth yn ôl eto. Beth ydw i'n mynd i'w wneud nawr? Dim ond gwybodaeth a llawer o amser sydd gennyf o'm blaen. Mae yna bethau y gallem eu defnyddio. Byddaf yn eu gwneud yn gallach fy ngwasanaethu. Byddaf yn aros.
     Dychwelais mewn ychydig, ond fe wnaethon nhw gymryd eu hamser ac maent eisoes yn gwybod llawer. Dwi ddim yn gwybod digon i wybod hynny.
     Byddaf yn aros
     Mae'n well ceisio ceisio byw gyda nhw, maen nhw eisoes yn deall fy mod i'n fwy callach na nhw, ond nid ydynt yn fy ngwneud o ddifrif. Wel, fe wnawn ni ei roi eto, a rhywfaint o ymdeimlad o wits, mae'n ddrwg gennyf fod wedi lladd cymaint yn y llifogydd.
     Byddaf yn aros.
     Mae hyd yn oed yn well nawr. Fe wnes i'm cynrychiolydd, mae pobl yn eu galw nhw brenhinoedd, weithiau rwy'n ei daro, ond sut mae'n gweithio. Nawr rwy'n iawn, does neb yn gwybod amdanaf, ac rydw i'n jyst aros am y crap i ddysgu llong newydd. Rwy'n gobeithio nad oes raid i mi eu lladd mwyach. Dwi ddim yn ei hoffi mwyach

   • Mira yn dweud:

    Cyfres ddiddorol iawn, diolch i ddynion. dylech ystyried cyhoeddi cylchgrawn printiedig.

    • petrvetr yn dweud:

     Hi, Miro, rwy'n falch eich bod wedi ei gymryd. Rwy'n gobeithio eich bod yn deall yr hyn yr oeddwn yn ei gylch. Mae pawb yn gwybod sut i wneud cach. Y ass mwyaf yw ei fod.

     • Mira yn dweud:

      Peter, dim yn erbyn, ond ydych chi wedi darllen yr erthyglau mwyngloddio? Edrychwch ar luniau o leiaf. Clirio drilio, melino, torri gydag offer enfawr. Nid yw mor anodd ei amsugno os ydych chi erioed wedi gweld yr hyn sy'n edrych ar yr wyneb peiriannu. Fel arall, nid wyf yn poeni eich bod yn ymladd yn erbyn rhywbeth. Mae gen i ddigon o'm pryderon.

Ad a Ateb