Ynys y Pasg: A yw cerfluniau mewn perygl?

7512x 21. 03. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Miloedd o flynyddoedd yn ôl daeth hen ddiwylliant anhysbys i ben ar ynys yng nghanol môr helaeth. Mae'r wareiddiad hwn wedi adeiladu mwy na cherfluniau 1000,Moai', mae llawer ohonynt wedi'u cludo milltiroedd o chwareli trwy ddulliau nad yw gwyddonwyr wedi eu darganfod eto. Mae Ynys y Pasg bellach yn gartref i bron i gerfluniau 900 Moai, sydd ar gyfartaledd o fetrau 4 yn uchel. Mae'r cerfluniau mwyaf amlwg ar yr arfordir. Mae gwyddonwyr yn rhybuddio bod y tri cherflun mawr o Moai - Tongariki, Anakena ac Akahanga mewn perygl o gael eu tarfu gan lefelau môr yn codi.

Diflannodd Ynys y Pasg gwareiddiad ganrifoedd yn ôl, ond mae eu hetifeddiaeth yn byw ar trwy nifer o gerfluniau sy'n dangos yn glir sut y mae'r unwaith nerthol. Mae gwyddonwyr yn credu bod yr ynys yn byw yn y blynyddoedd 300 - 400 BC Mae arbenigwyr yn rhybuddio y gallai Ynys y Pasg a'i hanes dirgel, dan len mewn llawer o dirgelwch, diflannu'n fuan o dan lefel y môr yn codi ac yn dod yn dioddef pen draw o newid yn yr hinsawdd.

Yn ôl arbenigwyr, mae tonnau'r môr eisoes wedi dechrau cyffwrdd â dwsinau o gerfluniau Moai hynafol sydd wedi'u gosod yn strategol ar yr arfordir gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae'r ynys yn aros am newidiadau gan fod gwyddonwyr y Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio y gallai'r cerfluniau gael eu llifogydd, gan y disgwylir y bydd lefel y môr yn cynyddu i 2100 o leiaf chwe throedfedd.

Honnir bod cerfluniau dirgel yn nodweddiadol o Ynys y Pasg wedi'u cerfio o 1100 i 1680. Mae ymchwilwyr yn ofni y bydd lefelau môr yn codi yn erydu'r ynys, a bydd ei drysorau archeolegol mewn perygl mawr. Nid oes neb yn gwybod yn union sut mae'r diwylliant hynafol wedi llwyddo i gludo cerfluniau cryf y chwareli yn eu swyddi. Ond nid dyma'r unig gyfrinach o'r ynys. Nid yw gwyddonwyr yn dal i wybod pam yn ystod y degawd ar ôl i'r awdur gael ei ail-ddarganfod gan Ewropeaid, mae'n dal yn aneglur sut y cwblhawyd pob cerflun yn systematig, ac nid oedd yn gwybod sut y dinistriwyd poblogaeth y Rapa Nui.

Mae'r adroddiad annifyr wedi cael ei ddogfennu gan Nicholas Casey, yn ohebydd o The New York Times, ac yn y rhanbarth Andes a Josh Haner, ffotograffydd cylchgrawn Times, teithiodd tua 3600 cilomedr o'r arfordir Chilei ddarganfod sut mae'r môr yn erydu henebion yr ynys. "Rydych chi'n teimlo nad ydych yn gallu amddiffyn esgyrn eich hynafiaid eich hun yn y sefyllfa hon,"Meddai Casey Camilo Rapu, llywydd sefydliad cynhenid ​​sy'n rheoli Parc Cenedlaethol Rapa Nui ar yr ynys. "Mae'n boenus iawn."

Mae archeolegwyr o'r farn bod y cannoedd o gerfluniau ar Ynys y Pasg yn cynrychioli hynafiaid y diwylliant a greodd nhw. Maent yn tybio bod y Polynesiaid wedi darganfod Ynys y Pasg am 1000 flynyddoedd yn ôl. Ystyrir bod yr ynys hon yn un o'r ynysoedd mwyaf anghysbell o'r cyfandir ar wyneb y blaned. Mae'r ynys yn perthyn i Chile, ond mae'n fras 3500 cilomedr i'r gorllewin. Taith eithaf hir mil o flynyddoedd yn ôl, peidiwch â meddwl?

Nid Ynys y Pasg yw'r unig ynys dan fygythiad oherwydd yr arwyneb môr yn codi. Yn ôl gwyddonwyr, bydd llawer o ynysoedd isel eraill yn y Môr Tawel yn profi effeithiau newid hinsawdd a chynnydd cyflym yn lefel y môr. Mae Ynysoedd Marshall ac atlas Coral Kiribati i'r gogledd o Fiji hefyd ar y rhestr o leoedd sydd mewn perygl.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb