Mae gwyddonwyr yn gweithio ar ymchwil gwrth-bwysau

125325x 27. 08. 2019 Darllenydd 1

Bydd unrhyw un sydd erioed wedi gweld y sioe deledu wreiddiol "Star Trek" yn sicr o wybod theori cyflymder ystof. Ar ryw adeg mae'r Capten Kirk yn troi at yr Is-gapten Sulu ac yn ei orchymyn i ymgysylltu â gyriant ystof y Fenter i ddechrau symud ar gyflymder y goleuni. Ond ffuglen wyddonol yn unig oedd hynny, iawn? Wel, efallai. Ond yn ôl gwyddonwyr sy'n gweithio ar wrthfater a gwrthffwyll mewn sefydliadau fel CERN (Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear), gallai hyn fod yn realiti un diwrnod.

Beth yw gwrthfater?

Er mwyn deall gwrth-gyflymder a chyflymder ystof, rhaid i chi wybod yn gyntaf beth yn union yw gwrthfater. Fel yr eglurwyd yn Ancient Origins, yn y bôn mae'n rhywbeth felly y gwrthwyneb o fater ei hun:

“Fel fersiwn ddrych o fater cyffredin, mae gronynnau gwrthfater yn cario’r gwefr gyferbyn â’u cymheiriaid.” Felly er bod gan yr electron a’r proton sy’n ffurfio’r strwythur atomig wefr negyddol a chadarnhaol, mae’r positron (fersiwn gwrthfater yr electron) a’r gwrthffroton (fersiwn gwrthfater y proton) gyferbyn. Felly, pan fydd y gronynnau materol cyfatebol a gwrthfater yn cwrdd, y canlyniad yw dinistrio ar y cyd, lle mae'r ddau ronyn yn cael eu trosi'n egni pur. "

Antigravity, cefndryd gwrthfater

Mae antigravity yn theori a geir yn aml mewn ffuglen wyddonol. Y gwrthwyneb i ddisgyrchiant sy'n ein cadw ni i gyd ar y Ddaear ac yn ein hatal rhag hofran. Yn amlwg, ni ellir dyblygu hyn mewn labordy nodweddiadol, ond eto - mae CERN eisoes yn cynnal arbrofion gwrth-bwysau.

Mae Obr1A yn edrych y tu mewn i CERN, canolfan ymchwil ffiseg gronynnau fwyaf y byd

Os nad yw'r wybodaeth hon yn bodloni'ch chwilfrydedd, mae yna ddamcaniaeth hefyd y darganfuwyd gwrthgewyll flynyddoedd yn ôl (efallai ein bod ni hyd yn oed wedi ei chopïo o long ofod estron!) Ac fe'i cadwyd yn gyfrinach gan y cyhoedd:

“Am nifer o flynyddoedd, bu amryw o ddamcaniaethau cynllwynio bod cyfrinachau gwrth-bwysau eisoes wedi eu darganfod gan lywodraeth yr UD. Yn 2001, yn ystod Gwrandawiad Dinasyddion ar Ddatgeliad, Gwrandawiad Dinasyddion ar Ddatgeliad, honnodd chwythwyr chwiban (chwythwyr chwiban yn gysylltiedig â'r cymhleth milwrol-ddiwydiannol) y daethpwyd o hyd i long ofod allfydol damweiniau gyda systemau gyriant gwrth-ddisgyrchiant a'i haddasu at ddefnydd dynol. "

Efallai bod y theori yn bodoli mewn gwirionedd!

Waw! Mae hon yn theori feiddgar. Ac os yw'n wir, mae'n awgrymu bod technoleg cyflymder ystof, fel rydyn ni'n ei hadnabod o "Star Trek", yn bodoli mewn gwirionedd ac y gallai fod yn un o'r nifer o ddirgelion sydd wedi'u dosbarthu yn Ardal 51:

“Am nifer o flynyddoedd, mae presenoldeb trionglau du enfawr, yn hofran yn dawel ac yn gyflym dros eu pennau yn yr Unol Daleithiau, Gwlad Belg, a llawer o leoedd eraill, yn ôl pob tebyg yn cael eu dominyddu gan dechnolegau sy’n gallu gwrthsefyll disgyrchiant, gan dystion credadwy. Mae llawer yn credu mai awyrennau arbrofol oedd y rhain, yn seiliedig ar dechnoleg allfydol, a adeiladwyd mewn prosiectau cudd-drin a gynhaliwyd yn ardal 51 neu leoliadau eraill a ddosbarthwyd yn gyhoeddus. "

Ond gadewch inni ddychwelyd i edrych yn fwy sobr ar y syniad o gyflymder ystof, nad yw hyd y gwyddom orau yn bodoli eto. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu na allwn wneud cynnydd technolegol o'r fath un diwrnod, ac os bydd hynny'n digwydd, bydd yn caniatáu inni deithio trwy'r gofod ar gyflymder prin y gallwn ddychmygu. O'r diwedd, gallem archwilio'r bydysawd a darganfod unwaith ac am byth a ydym mewn gwirionedd ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd.

Yn y cyfamser, bydd yn rhaid i ni setlo am ddelweddau syfrdanol o ffilmiau sci-fi poblogaidd a sioeau teledu. A bydd yn rhaid i Mr Sulu aros ychydig mwy o amser a chael y gwyddonwyr yn CERN i ddatrys yr hafaliad ystof hwn o gyflymder.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Mae gwyddonwyr yn gweithio ar ymchwil gwrth-bwysau"

  • OKO OKO yn dweud:

    Yn bersonol, credaf fod yr hyn yr ydym bellach yn ei ystyried yn rhwystrau amhosibl yn deillio o ddiffyg lefel yn ein dealltwriaeth o natur y realiti cyfagos hyd yn hyn.
    I Martin Horus: Rwy'n amheuwr ac efallai bod fy mhen ar agor. A yw'n cyd-fynd? Wrth gwrs ei fod. Nid yw'r amheuwr yn sownd ar un pwynt. I'r gwrthwyneb. Mae'r amheuwr yn ystyried ffeithiau gwiriadwy, pa mor annhebygol bynnag ydyn nhw. Ac yn rhannol mae'n eithrio nonsens profedig o'i feddwl, yn dibynnu ar debygolrwydd eu “dadebru” posib :-).

Ad a Ateb