Mae gwyddonwyr wedi agor y ffordd i botensial atomau aur - technoleg newydd neu hynafol?

7434x 29. 08. 2019 Darllenydd 1

Y rhai ohonoch sy'n dilyn stori platiau Sumerian hynafol a ddarganfuwyd gyntaf yn 19. ganrif, siawns nad yw'n gwybod mai aur yw sylfaen y stori gyfan. Roedd anunnaks, allfydolion o blanedau eraill, yn cloddio aur prin yn Ne Affrica ar ôl glanio ar y Ddaear. Mae gan y nodwedd hon nodweddion unigryw sy'n ei gwneud yn amhrisiadwy am lawer o resymau. Gellir ei ddefnyddio o emwaith i gydrannau trydanol i inswleiddio a ddefnyddir ar gyfer teithio i'r gofod. Y dyddiau hyn, filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae gwyddonwyr wedi gwneud cam mawr wrth ddarganfod potensial aur 2D.

Aur teneuaf y byd

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Leeds yn y DU wedi creu'r "aur teneuaf" yn y byd, dim ond dau atom o drwch. Mae mor denau eu bod yn ei ystyried yn ddwy ystafell. Maen nhw'n dweud ei fod yn garreg filltir mewn technoleg nanomaterial sydd â photensial yn y diwydiannau meddygol a thrydanol.

Mae Sunjie Ye, prif awdur y prosiect yn honni:

“Roedd trwch y ddeilen aur deneuach 2D a elwid yn flaenorol yn nanometrau 3,6 o leiaf. Mae ein gwaith yn cynrychioli'r cynhyrchiad cyntaf o aur 2D sengl gyda thrwch is-nanomedr, sy'n golygu ein bod wedi derbyn aur 2D ar ystod o is-nanometr. Felly fe wnaethon ni osod cyfeiriad newydd ar gyfer nanotechnoleg. ”

Nododd Newsweek fod y gwaith yn cael ei oruchwylio gan yr ymchwilydd Stephen Evan o Leed. Ychwanegodd Leeds fod platiau aur yn ddatblygiad enfawr o'i gymharu â nanoronynnau aur.

Mae Stephen Evans, ymchwilydd yn Leeds a oruchwyliodd yr astudiaeth, yn honni:

“Mae aur yn gatalydd effeithlon iawn. Oherwydd bod platennau nano mor gul, mae pob atom aur yn chwarae ei rôl mewn catalydd penodol. Sy'n gwneud y broses yn effeithiol iawn. Datgelodd profion safonol fod dail nano aur ddeg gwaith yn fwy effeithiol na nanoronynnau aur a ddefnyddir yn gyffredin mewn diwydiant. Mae ein data yn awgrymu y gallai diwydiant gyflawni'r un effaith gan ddefnyddio llai o aur, a fyddai â mantais economaidd sylweddol yn y diwydiant metelau gwerthfawr. ”

Yn ôl yr erthygl, gellid defnyddio aur 2D y gellir ei addasu i "ddatblygu ensymau artiffisial" ar gyfer technolegau fel hidlo dŵr a phrofion diagnostig meddygol gwell.

Anunnaki

Mae defnydd o'r fath o aur ar gyfer gwyddoniaeth 21. ganrif gwybodaeth hollol newydd. Ar y llaw arall, os dilynwch stori'r Anunnakes o gofnodion Mesopotamaidd, gallai fod yn dechnoleg mileniwm hyd yn oed. Yn ôl theori gofodwr hynafol, creodd yr Anunnakes yn enetig y dyn cyntaf "Adam" fel caethwas am eu gweithrediadau (mwyngloddio aur) tua 450 000 flynyddoedd yn ôl. Roedd angen aur arnyn nhw ar gyfer technoleg i achub eu planed gartref. Roedd yn wynebu trychineb naturiol.

Os ydym yn taflu amheuaeth am eiliad ac yn ei ystyried yn realiti, a fyddai dynoliaeth yn gallu defnyddio aur mewn technoleg uwch ac arbed ein hamgylchedd ein hunain yn y dyfodol?

Mae dynoliaeth, gwareiddiad modern, wedi derbyn doethineb gan y creaduriaid hynafol hyn, ond pam nad ydym wedi derbyn y dechnoleg sy'n gysylltiedig ag aur? Er enghraifft, mae rhan o'r system fathemateg a mesur sy'n dod o Mesopotamia hynafol yn dal i gael ei defnyddio. Er enghraifft, ystyried yr oriau a'r munudau sy'n diffinio ein bywyd bob dydd ac yn seiliedig ar y rhif 60. Daw hyn i gyd o'r hen amser hefyd.

Zacharia Sitchin

Dyfynnwyd Zecharia Sitchin (1920-2010), awdur enwog (neu enwog, yn dibynnu ar eich safbwynt) a siaradodd stori Anunnak am flynyddoedd, yn 2010 yn y New York Times a swynodd ei feddyliau. Mae llawer o bobl yn ei ystyried yn nonsens, ond i Sitchin a'i gynulleidfa gynyddol, nid chwedlau yn unig yw cofnodion, ond cofnod o ddigwyddiadau go iawn.

Yn y llun clawr gallwch weld Zecharis Sitchin yn dal bwrdd, y mae'n honni ei fod yn darlunio'r Anunnaki yn cyfleu technoleg amaethyddol i bobl.

Mae Mr Sitchin yn esbonio'r hyn y mae gwyddonwyr yn ei briodoli i esblygiad. Dywed fod y dinasoedd allfydol wedi eu fflysio o wyneb y ddaear yn ystod llifogydd mawr cyn 30 000 flynyddoedd yn ôl, ac ar ôl hynny dechreuon nhw drosglwyddo eu gwybodaeth i'r hil ddynol. Cyflwynodd ddelwedd o doriad coed o amser 7 000 BCE, lle dangoswyd dyn gwych yn pasio aradr i un llai: Ah, trosglwyddo gwybodaeth amaethyddol. Fodd bynnag, yn y diwedd o amgylch 550 CC, aeth y Nibiruites allan ar daith adref yn eu llong ofod.

Mae Sitchin yn honni:

“Mae hyn yn iawn yn y geiriau, dwi ddim yn gwneud dim ohono. Roeddent am wneud gweithwyr cyntefig homo erectus i ychwanegu genynnau a fyddai'n caniatáu iddynt feddwl a defnyddio offer. "

Y dyddiau hyn, mae pobl wir yn meddwl ac yn defnyddio offer, ond rydym yn dal i fod ymhell o gael ein hystyried yn wareiddiad aeddfed. O leiaf ymddengys mai defnyddio aur 2D yw'r cam bach nesaf i'r cyfeiriad cywir.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb