Mae gwyddonwyr wedi darganfod pryfed cop cynhanesyddol gyda llygaid disglair. Maen nhw'n hen 110 am filiynau o flynyddoedd!

6090x 01. 03. 2019 Darllenydd 1

Er bod y darganfyddiadau o ffosiliau prin yn gymharol brin, gwyddonwyr fod y creaduriaid hyn yn bodoli yn hynafol. Diolch i'r cofnod ffosil diweddar, gwyddom, am filiynau o flynyddoedd, fod llygaid y pryfed yn adlewyrchu golau pan oedden nhw'n hela'n ysglyfaeth cynhanesyddol yn y tywyllwch.

Heddiw mae eu llygaid tywyllog yn adnabyddus. Mae'n debyg eich bod hefyd wedi gweld rhai fideos ar rwydweithiau cymdeithasol. Mae'n edrych fel ei fod yn gorchuddio â llawer o ddiamwntiau lliw sgleiniog bach. Gan edrych yn agosach, mae'n atgoffa miliynau o lygaid plant yn edrych ar y lens camera. Byddai'r unig olwg greadlyd ac allfydol o'r ferch hon yn ddigon i bobl flingio o'i blaen.

Mae bod yn dyst o rywbeth fel hyn yn ymddangos mor ddirgel ac yn ofnadwy fel y ffaith bod y ffenomen hon wedi bod yn digwydd am filiynau o flynyddoedd. Yn y safle daearegol yn Ne Korea, darganfuwyd ffosilau pryfed cop gyda llygaid disglair o gyfnod 110 filiwn o flynyddoedd yn ôl. Dyma'r genyn Lagonomegopidae sydd wedi diflannu, a chanddo lygaid anhygoel enfawr i ddal ei ysglyfaeth yn well yn y nos.

Yn ôl Newsweek, darganfuwyd ffosilau pridd ar safle adeiladu a dyma'r cyntaf erioed i'w canfod yn y siale. Mae'r rhan fwyaf o'r creaduriaid hyn i'w gweld mewn ambr, sy'n gallu cadw eu cyrff meddal yn well. Ond hyd yn hyn, nid oedd gwyddonwyr yn gwybod bod llygaid prin yn luminous.

Pan fydd y llygaid yn disgleirio

Prof Paleontoleg. Astudiodd Paul Selden a chydweithwyr o Brifysgol Kansas ffosiliau sy'n dyddio'n ôl i 110 i 113 am filiynau o flynyddoedd. Pan gafodd eu gosod dan y golau, dechreuodd eu llygaid siâp hanner-lleuad ddisgleirio.

"Oherwydd bod y pryfed cop yn cael eu cadw mewn mannau rhyfedd ar greigiau tywyll, roedd eu llygaid mawr yn weladwy, wedi'u marcio'n glir â chytiau hanner lleuad," meddai Selden. "Sylweddolais fod rhaid iddo fod yn tapetwm - strwythur adlewyrchol ar y tu mewn i'r llygad pan fydd y golau yn treiddio ac yn cael ei ddychwelyd yn ôl i'r celloedd retina. Dyma'r gwahaniaeth o'r llygad arferol, pan fydd y golau'n mynd heibio ac nid yw'n adlewyrchol. "

Esboniodd Selden fod y creaduriaid diflannedig hyn yn cynrychioli segment penodol sydd bellach yn cael ei ddisodli gan y pryfed copyn presennol o'r teulu prin.

"Mae hwn yn brinyn diflannu, sy'n ymddangos yn eithaf eang yn ystod y cyfnod Cretaceous. Roedd y pryfed copyn hyn yn perthyn i grŵp penodol na chafodd ei ddatblygu bellach ac mae bellach yn cael ei ffurfio gan brydshynnod y teulu pridd. Ond mae'r coprynnau hyn yn ymddwyn yn wahanol. Hefyd, mae strwythur eu llygaid yn wahanol i brasluniau heddiw. "

Honnodd Selden y gellid bod y ffosilau gwerthfawr hyn wedi eu creu gan y dŵr a oedd yn golchi'r pryfed cop cynhanesyddol ac yn atal dadelfaethiad eu cyrff.

"Mae'r creigiau hyn hefyd yn llawn crwstogiaid bach a physgod, felly efallai y bu digwyddiad trychinebus. Gellid gludo corynnod mewn haenen lain o algâu a oedd yn eu dal a'u boddi - ond dim ond cyfaill yw hynny. "

Cryfrynnod mawr yn Mongolia

Diolch i'r cofnod ffosil, bydd gwyddonwyr yn gallu deall yn well sut mae pryfed y genyn Lagonomegopidae ymhlith eu perthnasau.

Nid dyma'r tro cyntaf i Paul Selden ddarganfod y mathau hyn o ffurfiau ffosil. Darganfu 2011 Fossil of Inner Mongolia, y pridd cynhanesyddol mwyaf, hyd yn oed 165 miliwn o flynyddoedd oed a mesur chwe modfedd. Yn wahanol i bryfshynnod gyda llygaid disglair, mae'r pryfed cop mawr hyn, yn fwy na'r llaw dynol, hyd heddiw.

Ar hyn o bryd, mae'r "gwehyddion euraidd" hyn yn byw yng ngogledd Tsieina. Gall menywod mawr greu rhwyll hir o bum troedfedd o edafedd melyn sy'n disgleirio fel aur yn yr haul. Fe wnaeth darganfyddiad Selden helpu i ganfod bod pryfed cop y gwehydd ymhlith y cenhedloedd prin hynaf ar y blaned. Efallai nad oes ganddynt lygaid ysblennydd, ond gallant hefyd wehyddu eu rhwydi ar uchder eu hwynebau dynol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb