Valery Uvarov yn Prague: technoleg Pyramid

18318x 22. 10. 2018 Darllenydd 1

Hanes Er bod yn rhan bwysig o'n presenoldeb, yn bennaf oherwydd yn dda dwfn o wybodaeth a gwybodaeth am esblygiad y ddynoliaeth, yn cynnig i ni ar yr un pryd yn deall llawer dyfnach o'n hunain a'r bydysawd, nag y gallai ymddangos ar yr olwg gyntaf. Nid yw'n gyfrinach bod hanes ei ysgrifennu gan y buddugwyr, ac felly ddynoliaeth yn ystod adegau colli nid yn unig yn rhan bwysig o'r ffeiliau cofnodi (ee. Llyfrgell Alexandria llosgi), ond mae hefyd yn cael ei ystyried fel hanes gwyrgam. Byddai Estynedig View yn ein galluogi i gynnig y sgroliau a llyfrau, er enghraifft, ei storio yn y Llyfrgell y Fatican. Yn anffodus, dim ond nifer gyfyngedig o bobl sydd ar y blaned hon sydd â mynediad i'r testunau hyn. Ac felly nid oes gennym unrhyw ddewis ond i ymgartrefu ar gyfer y cymaint- "Hanes a gyhoeddir gan fwrdeistref cyhoeddus", p'un a ddylent droi at wybodaeth am anturiaethau eraill sy'n esbonio esblygiad y ddynoliaeth â safbwyntiau gwahanol sy'n aml yn cael eu hanwybyddu. Un o'r anturiaethau hyn yw Valery Uvarov.

O'r Fyddin i Ymchwil

Nid yw'n gyfrinach fod Valery Uvarov wedi gweithio ers amser maith yn y fyddin Rwsia, yna yn 90. Dechreuodd y blynyddoedd gyda'r ymchwil o dreftadaeth gwareiddiadau a uphigion hynafol. Mae wedi gwneud nifer o deithiau i wledydd fel India, Mecsico, Cambodia, Indonesia, Tsieina a'r Aifft. Yn seiliedig ar gasgliadau'r teithiau hyn, ysgrifennodd Valery nifer o lyfrau ar wareiddiadau hynafol a throsglwyddodd wybod sut mae ein hynafiaid i adeiladau a chynhyrchion sy'n gweld golau dydd yn Rwsia. Mae Valery yn honni bod camddehongli hieroglyffau a phicogramau yn arwain at ganfyddiad anghywir cyffredinol o hanes y Ddaear. Cofnodwyd yr agweddau pwysicaf ar wybodaeth a drosglwyddwyd trwy genedlaethau i offeiriaid yn iaith symbolau yn hytrach na geiriau. Gall y pictogram gynnwys sawl lefel o wybodaeth (sy'n golygu). Roedd y symbolau unigol yn cynnwys ystyr yr athrawiaeth gyfan, tra bod mynegiant un meddwl trwy eiriau weithiau'n gofyn am nifer o lyfrau. At hynny, mae cofnodion geiriau yn gadael lle i gamddehongli a thrin.

Collwyd y gallu i ddarllen testunau sanctaidd a ysgrifennwyd yn yr iaith hieroglyffig yn hir cyn diflannu gwareiddiad yr Aifft. Nid oedd offeiriaid y dyniaethau diwethaf bellach yn gludo gwybodaeth, yn ymwybodol o'r ystyr go iawn. Wrth osod yr hieroglyffau ar furiau'r temlau, roedd ganddynt syniad o ystyr gwirioneddol yr offeiriad cyffredin o ffiseg cwantwm heddiw.

Dyna pam y cafodd addysgu ein hynafiaid am "egni bywyd," yn amrywio o Aristotle trwy Thalese o Mileta i'r presennol, ei gamddehongli. Er enghraifft, gallwn gymryd yr arwydd hwn:

Er bod y gymuned wyddoniaeth gyhoeddus yn honni mai dwr ydyw, mae Valery Uvarov yn credu ei bod yn arwydd o egni. Mae'r symbol hwn yn debyg iawn i sinusoid. Mewn mathemateg, defnyddir sinusoid i ddisgrifio proses ton neu oscillation. Mae cyfatebiaeth o'r fath yn codi'n naturiol o arsylwi cynnig tonnau ar wyneb y dŵr.

Mae popeth sy'n cyfansoddi mater yn ganlyniad i ryngweithio gwahanol ddibyniaethau'r amgylchedd. Felly, mae'r symbol tonnau'n ei ddefnyddio fel hanfod naturiol y broses hon.

Ynni yw'r egwyddor sylfaenol o bob peth. Daw popeth ohono. Daw popeth ohono ac yn dychwelyd i egni. Mae newidiadau mewn pethau yn cael eu pennu gan gywasgu a stiffrwydd.

Ar ôl darllen trwy'r geiriau hyn rydym yn sylweddoli bod insiders hynafiaeth dwfn, oddi wrth bwy yr offeiriaid Aifft hynafol etifeddu ei gysyniad, gwyddonwyr yn cael lefel uchel iawn o wybodaeth a bod Albert Einstein oedd y cyntaf i ddarganfod y gallu caeau gofod, amser, ac egni, daeth i'r casgliad bod: "Y maes yw'r unig ffaith: nid oes unrhyw fater corfforol, dim ond anwedd a chywasgu."

Dirgelwch yr Aifft o hunan-berffeithrwydd

Y prif reswm dros yr holl broblemau yn ein bywyd bob dydd yw diffyg egni ac anwybodaeth cylchoedd bioeryniaethol y corff dynol, y Ddaear a'r bydysawd. Sut allwn ni newid y sefyllfa hon? Ble allwn ni ddod o hyd i help?

Nid yw meddygaeth fodern yn rhoi'r ateb i ni i'r cwestiwn rhesymegol hwn. Nid yw'n hysbys i ni fethodoleg effeithiol ar gyfer adfer y cydbwysedd ynni a allai newid ein bywydau ar unwaith. Dyna pam yr ydym yn gwylio proses waethygu datblygiad dynol, rydym yn colli hyder yn ein hunain ac yn y dyfodol.

Gadewch inni ddychwelyd i'r lle y cawsant y wybodaeth hon, ac i'r hen Aifft.

Mewn rhai testunau hynafol yr Aifft, roedd arwyddion bod gwybodaeth am y duwiau yn cael ei roi i'r Pharaohiaid. Fe'i defnyddiodd Pharaohiaid, a adeiladodd pyramidau a phwerau dwyfol.

Adeiladu pyramid fel ffynhonnell ynni am oes, neu brosiect Atlantis Newydd.

Mae'n adeiladu dinas yn y dyfodol, sy'n cynnwys pyramidau neu adeiladau sy'n cynhyrchu a chynhyrchu llif cyson o ynni sy'n gwasanaethu nid yn unig i ddyfnhau cyfuniad mewnol, ond hefyd i wella iechyd cyffredinol neu wella ansawdd bywyd.

Mae'r dechnoleg a ddefnyddir mewn adeiladu a theipoleg cyffredinol adeiladau yn seiliedig ar ymchwil hirdymor, gyda'r wladwriaeth derfynol yn darparu'r effaith fwyaf posibl ar gyfer creu a gwaith ynni.

Daw'r prosiect hwn yn Siberia, ac Valery Uvarov yw'r arweinydd tîm sy'n defnyddio'r holl wybodaeth ac yn eu traddodi i ymarfer y wybodaeth a gaffaelwyd yn effeithiol.

Gallwch ddysgu mwy am y pynciau hyn ar y ddarlith sydd i ddod 16. - 17. 11. 2018 yn Prague, lle mae Valery Uvarov yn ymweld ac yn darparu ei wybodaeth trwy gydol ei ymarfer.

Bydd 17.11.2018 hefyd yn westai arbennig yn y prynhawn 1. cyfarfod o Gefnogwyr y Bydysawd. Gallwch brynu tocynnau nawr:

Gwerthiannau tocyn ymlaen llaw

Ar ddydd Sul, bydd 18.11.2018 yn ymddangos yn Beskydy mewn ardal braf o'r Tutto bwyty (Lubno 30, 73911 Frýdlant Ostravicí NAD) ac o 17: 00 a fydd yn talu pyramid cymhleth yn Siberia.

Gordal ar gyfer y digwyddiad

Roedd Valery Uvarov hefyd yn westai darllediad byw ar YouTube Suenee Universe:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb