Cafwyd hyd i byramid cudd yn Saqqara

3410x 10. 01. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Dr. Archeolegydd yw Vasko Dobrev sydd wedi bod yn gweithio yn y maes hwn ers 30 mlynedd. Ac yn awr mae'n dathlu llwyddiant - yn Saqqara, safle archeolegol yn yr Aifft, daeth o hyd i byramid hir-gudd. Gallai ei ddarganfyddiad diweddaraf fod yn gynganeddwr o byramidiau cudd eraill na chawsant eu darganfod eto. Teithiodd Dobrev i Saqqara gyda'r newyddiadurwr Prydeinig Tony Robinson, a ymunodd ag ef ar gyfer y rhaglen ddogfen deledu "Opening of the Great Tomb of Egypt".

Mynwent frenhinol

Mae gan Dobrev fwy o resymau i gredu bod mwy o byramidiau yn Saqqara. Mae Saqqara yn safle claddu o waed brenhinol yr Aifft, sydd ger Memphis. Adeiladwyd llawer o byramidiau yno yn amser yr Hen Deyrnas. Defnyddiodd Dobrev dechnoleg fodern - dadansoddiad pelydr-X - i leoli safle'r pyramid penodol yr oedd yn edrych amdano gyda'i westai ym Mhrydain.

Mae'n debygol bod llawer mwy o byramidiau a strwythurau hynafol yn yr ardal oherwydd mai nhw oedd y brif fynwent frenhinol. Mae angen ei ddarganfod a'i ddarganfod. Gallai helpu i ddeall yr hen Aifft a chredu yn ôl-fywyd ei thrigolion hynafol.

Cyfrinachau o dan y tywod

Dywed Dobrev na ddaethpwyd o hyd i fynwent Pharo Userkar erioed (roedd yn byw yn y 23ain ganrif CC). Mae'n credu y gall ddod o hyd iddo yn Saqqara. Mae'n disgrifio'r pyramid a ddarganfuodd fel strwythur anhysbys (o'r ddelwedd wedi'i sganio) sydd ag onglau sgwâr miniog. Mae'n sicr yn strwythur a grëwyd gan bobl. Mae'n siambr gladdu neu'n byramid sydd wedi'i chuddio o dan y tywod ers miloedd o flynyddoedd.

Mae'r strwythur sgwâr hwn yn nodi ei fod yn ôl pob tebyg yn byramid. Fodd bynnag, nid yw'r darganfyddiad yn ddigon i ddechrau'r gwaith cloddio. Yn lle, rhaid cael mwy o ymchwil, a dyna'n union y mae Dobrev yn bwriadu ei wneud. Bydd yn chwilio am byramidiau eraill ac yn archwilio'r delweddau pelydr-X a gafwyd. Efallai y byddai'n darganfod rhywbeth llawer mwy nag yr oedd erioed wedi'i ddisgwyl.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb