Darganfuwyd bod Prague yn Llyfrgell Hud Himmler yn Prague

35394x 26. 10. 2017 Darllenydd 1

Heinrich Himmler, arweinydd yr SS Reich a arweinydd yr Holocaust Gestapo, oedd un o arweinwyr y Trydydd Reich. Credodd ariannydd graddedig fod cenedligrwydd Almaeneg yn cael ei ddewis ac yn ystyried ei gynrychiolwyr i fod yn Aries go iawn.

Roedd yn llythrennol yn obsesiwn gyda'r syniad o ordewnaidd. Cymerodd y byddai astudio mytholeg Old German yn helpu i gyfiawnhau damcaniaethau hiliol a bod y llyfrau hud eu hunain yn amddiffyn yr allwedd i bŵer anghyfyngedig dros y byd. Ni wnaeth Hitler byth rannu brwdfrydedd ei hoff, ond fe gadwodd ei law am ddim.

Heinrich Himler

Roedd Himmler mor gyfarwydd â'r syniad o addoli'r diafol a gychwynnodd 1935 i sefydlu uned arbennig o SS H-Sonderkommando. Nid yw llythyr cyntaf yr enw yn hap, gan ei fod yn dechrau gyda'r gair Hex Almaeneg, sy'n cyfieithu i wrachod. Roedd yr uned, a oedd yn bodoli tan 1944, yn ymdrin â chasglu deunyddiau sy'n gysylltiedig â occwtiaeth a hud.

Enwyd y rhan enfawr o'r casgliad o gyhoeddiadau printiedig a gasglwyd gan staff H-Sonderkommando o'r ddau gant a thair o lyfrgelloedd ac archifau yn Magic. Rhoddwyd llawer o sylw i hanes erledigaeth gwrachod yn yr Almaen ganoloesol. Mae blynyddoedd o ymchwil wedi arwain gwyddonwyr y Natsïaid i feddwl bod yr Eglwys Gatholig Rufeinig yn y ffordd hon yn ceisio dinistrio'r ras Aryan. Yn fwy na hynny, dysgodd Himmler fod y fenyw a oedd wedi'i losgi ar y ffin hefyd yn praprababička.

Dyluniwyd rhan o'r casgliad gan yr SS Reichsführer i'w arddangos yng Nghastell Cerny Kamelot (enw hanesyddol y castell Wewelsburg), sydd wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin yr Almaen. Yma, cynhaliodd gyfarfodydd cysondeb cyfrinachol, a daeth y sylfeini yn chwedlau o King Arthur a Knights of the Round Table.

Chwaraewyd swyddogaeth marchogion gan ddeuddeg o swyddogion SS, ac wrth gwrs y brenin ei hun oedd perchennog y castell. Roedd y symboliaeth Gristnogol yn ceisio drysu'r pagan, a oedd yn llawer hŷn ac yn fwy pwerus. Mae'r lle hwn, lle'r oedd y Natsïaid yn ymroi i necromantiaeth ac yn cynnal sesiynau ysbrydol, yn dal i fod yn un o'r prif safleoedd twristiaeth.

Mae rhai o'r llyfrau casgliadau Himmler yn cael eu storio yn flaenorol yn y Llyfrgell Masonic yn Oslo. Yng ngeiriau Bjørn Helge Horrislanda, y gwyddonydd Norwy a hanesydd a nododd sbesimenau hyn yn chwe mil o lyfrau o'r Gorchymyn o Seiri Rhyddion allforio o'r wlad yn ystod y goresgyniad y Natsïaid.

Ers y 1950au, ni chafodd yr adneuo ei ddefnyddio gan unrhyw un, felly mae'r casgliad wedi parhau'n gyfrinachol am fwy na chwe deg pump.

Diweddarwyd: 08.11.2017, 11: 10

Mae'r union fan lle'r oedd y siop lyfrau yn Prague yn dal i fod yn gyfrinachol. Mae Llyfrgell Genedlaethol y Weriniaeth Tsiec wedi cyhoeddi datganiad nad oes unrhyw beth o'r fath. Gellir dehongli adroddiad o'r fath mewn sawl ffordd ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Darganfuwyd bod Prague yn Llyfrgell Hud Himmler yn Prague"

  • Nora yn dweud:

    Felly, darllenais 2x ac nid oeddwn yn canfod unrhyw wybodaeth yn ychwanegol at y teitl, canfu'r KDE y Llyfrgell Hudol ym Mhragg. Dim ond yn y frawddeg olaf yw'r sôn nad oedd y blaendal yn cael ei ddefnyddio yn y 1950au ... Deallaf mai cyfieithiad yw hwn, ond ni allaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth? neu well i'w lunio. Felly, a ydych chi'n dyfalu beth oedd y blaendal? Llyfrgelloedd Cenedlaethol? O Bwyllgor Canolog y Blaid Gomiwnyddol :-)))

Ad a Ateb