Yn Crimea, darganfuwyd bedd plentyn gyda phenglog sylweddol hir

7897x 20. 02. 2019 Darllenydd 1

Archeolegwyr ym mis Gorffennaf 2017 ddarganfuwyd yn ystod gwaith cloddio yn y necropolis pyrit-Aul, ger Kerch, bedd plant, lle yr oedd yn fachgen benglog ymestyn yn sylweddol. Mae'r bedd yn cael ei ddyddio i wyddonwyr 2. ganrif OC

Yn ôl y gwyddonwyr, cafodd penglog y babi ei anffurfio'n artiffisial a bu farw'r bachgen mewn un a hanner yn ôl pob golwg oherwydd nad oedd ganddo garn cranial eto. Byddai hyn yn profi bod deformation y benglog yn cael ei berfformio yn ifanc iawn.

Darganfuwyd y beddrodau gyda phenglog hiriog yn gynharach

Yn yr un modd cranium deformed ymddangos Crimea gynharach ac yn hwyr Sarmatians (Ed Cyfieithydd yn:... 2.-4 Ganrif OC). Mae haneswyr yn credu bod y nomadiaid hynafol aflunio pennau eu plant, felly roedd yn statws cymdeithasol amlwg neu aelodaeth mewn grŵp penodol.

Gweddillion darganfod bachgen gyda phenglog estynedig wedi'i orffwys mewn beddrod adfeiliedig heb garreg fedd. Gyda'i gilydd fe'u haddurnwyd gyda serameg, gleiniau bach a breichled copr ar y bedd. Claddwyd y plentyn ben yn y dwyrain.

Mae'r cofnodion cyntaf o benglogau hir yn y Crimea yn cael ei gredydu sylfaenydd Bosphorus archaeoleg, Paul de Brux (.. Gol: yn cydnabod yr uchelwr Ffrengig, archaeolegydd a sylfaenydd Amgueddfa Hanesyddol yn Kerch) Yn y necropolis 1826 o amgylch y Kerch Afon - yn yr hen amser a elwir yn Bosphorus Kimmerský.

Sarmatové meddwl bod benglog hir yn arwydd o ymddygiad ymosodol ac felly hystumio bechgyn pen i fod yn hyrwyddwyr teilwng Bosphorus ymerodraeth.

Mae eiriolwyr palecontact yn datgan, serch hynny, fod y penglogau hir-hir yn brawf anhyblyg arall o ymweliadau daear estron. Mae ffisiolegwyr yn argyhoeddedig bod beddau lle mae penelinoedd wedi eu darganfod mewn gwirionedd yn ddianghenraid ac nid yn ddynol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb