Darganfuwyd dinas o wareiddiad Maya hynafol yn jyngl De America

4431x 19. 11. 2019 Darllenydd 1

Gwareiddiad Maya yw un o ddirgelion mwyaf yr oes sydd ohoni sy'n codi llawer mwy a mwy o gwestiynau mewn gwyddonwyr. Does ryfedd, yn ôl astudiaethau newydd, mae'r Mayas wedi perfformio yn ogystal â Rhufain hynafol a China. Yn ôl rhai damcaniaethau, roedd cysylltiad agos rhwng gwareiddiad y Maya ag ymwelwyr allfydol. Prawf o aeddfedrwydd a natur eang y gwareiddiad hwn yw'r ddinas Faenaidd enfawr a ddarganfuwyd yn ddiweddar, wedi'i chuddio'n ddwfn yn jyngl De America.

Datblygiad arloesol yn y canfyddiad o wareiddiad Maya

Cynhaliwyd yr ymchwil archeolegol ddiweddaraf gan ddefnyddio technoleg laser uwch LIDAR, a oedd yn caniatáu i wyddonwyr ddarganfod dinas Faenaidd hynafol o dan jyngl Guatemalan. Mae'n cynnwys mwy na 60 mil o adeiladau! Yn ôl archeolegwyr mae darganfyddiad arloesol yn y gwareiddiad Maya.

Ar un adeg roedd gwareiddiad Maya yn ymestyn ar draws tiriogaeth Mecsico, Guatemala, Belize a gogledd-orllewin Honduras. Cyrhaeddodd y diwylliant hwn ei binacl 1200 flynyddoedd yn ôl. Ar ôl ei thranc diflannodd llawer o ddinasoedd yn y jyngl, a gymerodd yn ôl yr hyn yr oeddent yn berchen arno. Mae llawer o'r dinasoedd hyn wedi'u darganfod yn y gorffennol, ond fel y mae'r darganfyddiad newydd yn dangos, nid ydym wedi dod o hyd i bopeth eto. Gall y dinasoedd mwyaf barhau i aros i gael eu datgelu.

Mae'r darganfyddiad yn profi bod cwmpas ac aeddfedrwydd y maya wedi'u tanamcangyfrif. 60 miloedd o adeiladau, temlau, pyramidiau a ffyrdd uchel - mae hyn i gyd yn gyfadeilad dinas enfawr. Ar un adeg roedd y ddinas wedi'i hamgylchynu gan waliau mawr, waliau amddiffynnol a chaerau.

Roedd y Mayans yn hynod aeddfed. Fe wnaethant ddefnyddio cyfleusterau datblygedig, megis rheoleiddio cyrsiau dŵr gan ddefnyddio argaeau a chamlesi. Roedd gan y ddinas hefyd systemau teras dyfrhau cymhleth sy'n arwydd o amaethyddiaeth ddatblygedig a threfnus.

Mae'n debyg bod Maya yn fwy nag yr oeddem ni'n ei feddwl

Yn flaenorol, roedd archeolegwyr a gwyddonwyr yn credu y gallai'r Maya fod oddeutu pum miliwn, ond ar ôl y canfyddiad hwn, mae'n rhaid i bawb adolygu eu barn yn sylweddol. Roedd yn rhaid i'r ddinas ei hun ddarparu ar gyfer nifer enfawr o bobl. Ar ben hynny, os oes hyd yn oed mwy o ddinasoedd anferth o'r fath, bydd yn rhaid i ailbrisio maint yr ymerodraeth hon fod yn gyflym.

“Gyda’r data newydd, rydyn ni’n credu bod deg i bymtheg miliwn ohonyn nhw wedi byw. Gan gynnwys llawer o bobl sydd wedi ymgartrefu mewn ardaloedd corsiog isel yr oedd llawer ohonom yn credu eu bod yn anghyfannedd, ”esboniodd yr archeolegydd Francisco Estrada-Belli yn yr astudiaeth.

Ar ben hynny, roedd archeolegwyr o'r farn na allai gwareiddiadau mor enfawr ffynnu mewn ardaloedd trofannol am amser hir oherwydd diffyg dŵr. Fodd bynnag, mae technoleg laser LIDAR wedi dangos eu bod yn anghywir.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb