Gwelwyd UFO yn anialwch Arizona ger Kingman

8505x 10. 10. 2019 Darllenydd 1

Roedd y tyst yn edrych i'r gogledd-ddwyrain ar draws y dyffryn pan sylwodd gyntaf ar olau gwan, a gynyddodd yn raddol mewn dwyster.

“Fe wnes i ei wylio am tua 90 eiliad. Roedd y golau yn tywynnu, yn codi o wyneb yr anialwch, yn stopio, ac yn hofran am tua 33 eiliad. Yna hedfanodd yn sydyn yn syth i'r gogledd-ddwyrain a diflannu i'r gofod. ”

UFO ALERT

Dywed y tyst ymhellach ei fod wedi gweld gwrthrychau tebyg i'w cymryd yn yr ardal hon yn y gorffennol. Ni ddarparwyd unrhyw luniau na fideos ar gyfer MUFON # 46727. Mae Kingman yn dref gyda thrigolion 28 poblogaeth 279 wedi'i lleoli yn Sir Mohave, Arizona. Ar hyn o bryd mae Arizona yn perthyn i 4. grwpiau yn y sgôr UFO ALERT, gyda nifer uwch o weldiadau UFO na'r cyfartaledd cenedlaethol. Ym mis Mawrth, roedd 2012 yn chweched gyda nifer yr adroddiadau 20, cofnodwyd y nifer uchaf o adroddiadau o'r UDA (59) yng Nghaliffornia.

Mewn adroddiad UFO arall - MUFON 46728, disgrifiodd y tyst bedwar gwrthrych trionglog lliw tywyll yn hedfan "tua 100 troedfedd uwchben y treetops." Digwyddodd 11. Ebrill 2013 o gwmpas 00: 30 yn Coatesville, Indiana. Mae Coatesville yn dref gyda thrigolion 532 yn Sir Hendricks, Indiana.

"Edrychais allan y ffenestr a sylwi ar long drionglog dywyll a hedfanodd tua 100 troedfedd uwchben y treetops ac a oedd yn dal i symud i'r de-orllewin," meddai'r tyst. "Roedd ganddo olau signal coch yng nghanol y gwaelod a gwyn ar ei gopaon i gyd."

Roedd y tyst o'r farn ei fod yn awyren mewn angen a rhuthrodd allan i weld yn well: “Rwy'n byw mewn ardal dai drwchus ger llyn mawr. Wrth i mi chwilio am yr awyren, sylwais ar dri llong arall o’r un siâp tua’r un uchder (100 troedfedd uwchben copaon y coed) a symudodd pob un i’r un cyfeiriad (de-orllewin). ”Symudodd un o’r gwrthrychau hedfan dros ei dŷ. “Daeth un dros fy nhŷ, felly roeddwn i’n gallu gweld y cragen dywyll yn glir.” Yna collodd y tyst y pedwar gwrthrych o’r golwg oherwydd eu bod allan o’i faes gweledigaeth.

UFO - Baltimore

Ardal Baltimore, Maryland - Achos MUFON 46729. Adroddodd llygad-dyst arall yn Dundalk fod 10. Ebrill 2013 o amgylch 22: Gwelodd a ffilmiodd 45 h fideo o olau anarferol a gylchdroodd yn yr awyr yn ôl graddau 90. Mae Dundalk yn lle gyda thrigolion 63 637, a leolir yn Sir Baltimore, Maryland. Roedd y tyst ychydig y tu allan pan welodd wrthrych yn hedfan yn yr awyr ::

“Roedd yn mynd yn syth i fyny i’r awyr, ac roedd yn agosáu ataf ar gyflymder enfawr. “Roeddwn i’n meddwl mai bom niwclear ydoedd.” Yna arafodd yn sydyn a throelli ychydig fel beic modur, yna cynyddodd cyflymder eto, newidiodd y llong 90 gradd i’r dde a mynd i ffwrdd. Yna addasodd y llong ofod ei hun fel petai i'w gweld. Roedd yn edrych fel bowlen gyda chaead, fel y gwelir fel arfer. Roedd siâp y gwrthrych i'w weld yn glir. Roedd glas yn wych ac yn anarferol. Hoffais i. Dyn ifanc o Baltimore ydw i. Mae gen i fideo gwych. Rwy'n rhegi ar fy mywyd, p'un a ydw i'n marw ar unwaith, p'un a ydw i'n gwneud iawn neu'n gorliwio. '

Mae'r dyfyniadau uchod wedi'u haddasu er eglurder. Mae adroddiadau digwyddiadau UFO dyddiol yn cael eu postio ar yr hafan Arholwr UFO Cenedlaethol.

Awgrym ar gyfer llyfr Sueneé

Michael E. Salla: UFO Prosiectau Secret

Endidau a thechnolegau allfydol, peirianneg gwrthdroi. Exopolitika yn faes sy'n archwilio'r bobl a'r sefydliadau sy'n cymryd rhan Ffenomen UFO a rhagdybiaeth o o darddiad allfydol o'r ffenomenau hyn. Edrychwch ar ganlyniadau ymchwil awdur y llyfr hwn, pwy yw'r arweinydd exopolitics yn UDA.

Salla: Prosiectau UFO Secret

Ydych chi wedi cwrdd â UFO?

A ydych hefyd wedi cael eich profiadau, wedi cwrdd â UFOs ac nad oes gennych unrhyw un i'w ddweud? Ydych chi am dawelu eraill sydd wedi profi cyfarfod ac sy'n teimlo'n “rhyfedd”? Ysgrifennwch at y Bydysawd Sueneé a rhannwch eich stori. Rydym yn parchu anhysbysrwydd. Gallwch ysgrifennu at obsah@suenee.cz.

Erthyglau tebyg

ysgrifennu sylw