Gwybodaeth wych yn y Vedas

13663x 10. 06. 2018 Darllenydd 1

Yn y rhannau hynaf Indiaidd (y Vedas a elwir yn hyn) mae yna lawer iawn o wybodaeth wyddonol bod gwyddoniaeth fodern wedi dod yn ddiweddar neu hyd yn oed wedi bod hyd yma. Dyma rai ffeithiau am y wybodaeth wych o ysgolheigion a fu'n byw miloedd o flynyddoedd yn ôl.

Y Vedas (Sanskrit "Knowledge", "Learning") yw'r casgliad o ysgrifau hynaf Hindŵaeth yn Sansgrit (o 16, 5, canrif CC). Am lawer o ganrifoedd, cyflwynwyd y Vedas ar lafar ar ffurf barddoniaeth, ac fe'u cofnodwyd yn hwyrach yn unig. Mae'r traddodiad crefyddol Hindŵaidd yn dal nad yw'r Vedas wedi cael eu hysgrifennu gan bobl, ond Duwau sydd wedi rhoi iddynt bobl trwy'r saint sanctaidd.

Gwyddonwyr ar y Vedas

Yn gyntaf oll, rhaid inni nodi bod hen ddoethineb y Vedas wedi cydnabod llawer o ysgolheigion enwog a'r ymennydd mwyaf o 19 dynoliaeth. - 20. ganrif. Ysgrifennwr ac athronydd America Henry David Toro yn ysgrifennul:

"Nid oes unrhyw olrhain o sectarianiaeth yng ngwybodaeth wych y Vedas. Fe'u dyluniwyd ar gyfer pob oed, hinsodd a gwledydd, dyma'r ffordd frenhinol i gael gwybodaeth wych. "

Lev Nikolaevich Tolstoy, mewn llythyr at y guru Indiaidd Premanando Bharati yn 1907 ysgrifennodd:

"Syniad crefyddol metaffisegol o sylfaen tragwyddol a chyffredinol Krishna holl systemau athronyddol gwirioneddol a'r holl grefyddau. Dim ond meddyliau gwych fel doethion Hindŵaidd hynafol i ddod at y cysyniad gwych ... Mae ein syniadau Cristnogol am fywyd ysbrydol yn dod o'r hen draddodiad Iddewig, yr Iddewig gan yr Asyriaid, y rhai o'r Indiaid, ac mae'r cyfan ar swing: yr uchaf, yr isaf y hŷn, dysgu uwch. "

Yn ddiddorol, dysgodd Albert Einstein Sansgrit i ddarllen y Vedas yn y gwreiddiol yn disgrifio cyfreithiau cyffredinol hanfod corfforol. Cydnabu llawer o bobl enwog eraill, megis Kant, Hegel, Gandhi, y Vedas fel ffynhonnell wybodaeth gyffredinol.

O sero i Kalpa

Mae hen fathemategwyr yn India wedi cyflwyno llawer o gysyniadau a ddefnyddiwn heddiw. Nodwch hynny yn 7. Dechreuodd y ganrif ddefnyddio'r rhifol, 0 ', a gafodd ei roi gyntaf mewn ffynonellau Arabeg, a dim ond yn 7. daeth y ganrif i Ewrop.

Fodd bynnag, roedd mathemategwyr Indiaidd yn gwybod rôl seros (Sansgrit, "Shunya"), roeddent yn ei adnabod eisoes yn 4. ganrif CC. Yr oedd yn India hynafol fod y cymeriad hwn yn ymddangos gyntaf. Sylwch, heb y cysyniad o seros, nad yw'n bosibl defnyddio'r system ddeuaidd ar gyfrifiaduron.

Cafodd y system degol ei ddyfeisio hefyd yn India. Yn India hynafol, roedd y rhif, pi, a Pythagoras yn hysbys, neu yn fwy penodol, theorem Baudhayan, a ddisgrifiwyd gyntaf yn 6. ganrif CC.

Y nifer lleiaf a restrir yn y Vedas sy'n cyfateb i un 1034- eiliad. Y ffigur mwyaf yw Kalpa - sy'n cyfateb i 4,32 biliwn o flynyddoedd. Kalpa - yw "dydd Brahmā" (yn Hindŵaeth dyma'r dduw creadigol). Ar ôl yr amser hwn, mae yna "nos Brahma" yr un peth â hyd y dydd. Mae hyn yn golygu bod diwrnod cyfan Duw yn cymryd 8,64 am filiynau o flynyddoedd. Mae Moon of Brahma yn cynnwys 30 diwrnod o'r fath, sef 259,2 biliwn o flynyddoedd ac un flwyddyn yw 12 mis. Brahma yn byw 100 mlynedd, 311 biliwn 40 biliwn o flynyddoedd, yna yn marw.

Bhaskara I (Cyntaf)

Fel y gwyddom, y gwyddonydd Pwyl Nicholas Copernicus Tybiwyd bod y ddaear yn troi o gwmpas yr haul yn y flwyddyn 1543. Fodd bynnag, haerodd mwy na 1000 mlynedd seryddwr ymlaen Vedic a mathemategydd Aryabhata yr un peth: "Fel dyn fel y bo'r angen ar gwch ymddangos bod y coed ar y symud banc, a'r bobl sy'n byw ar y Ddaear, mae'n ymddangos bod yr Haul yn symud."

Mewn dogfen o'r enw Aryabhata, mae ysgolheigion yn dweud bod y Ddaear yn rownd, yn cylchdroi o amgylch ei echelin, gan orbitio'r Haul a hongian yn y gofod. Yn ogystal, dyfynnodd y data union Ddaear a Lleuad.

Roedd theori difrifoldeb yn adnabyddus hefyd gan seryddwyr hynafol. Ysgrifennodd sage Bhaskara, yn y driniaeth seryddiaeth enwog, Surah Siddhanta: "Mae gwrthrychau yn disgyn i'r llawr oherwydd ei fod yn denu disgyrchiant. Mae'r grym, y Lleuad, yr Haul a'r planedau eraill yn cael eu dal yn eu lonydd gan rym atyniad. "Sylwch fod Isaac Newton yn darganfod cyfraith disgyrchiant yn unig yn 1687.

Yn ogystal, mae Bhaskara yn nodi yn y llyfr hwn yr amser sy'n ofynnol i gylchredeg y Ddaear o gwmpas yr Haul ar ddyddiau 365,258756484. Mae gwyddonwyr cyfredol yn adrodd nifer y dyddiau 365,2596.

(Sylwch fod y data yn wahanol ar gyfer 9 a milfed o ddiwrnod, hy 8,6 yn ail)

Mae'r Rig Vedas yn honni mai'r lleuad yw lloeren y Ddaear. "Fel lloeren Ddaear, mae'r Lleuad yn cylchdroi o amgylch ei fam planed ac yn cyd-fynd â hi pan fydd y blaned yn cylchredeg o gwmpas yr Haul. Yn y System Solar, mae gan y planedau gyfanswm o loerennau 32. Y lleuad yw'r unig lloeren sydd â'i gymeriad ei hun. Mae maint y lloerennau sy'n weddill yn llai na maint 1 / 8 eu rhiant blaned. Y lleuad yw'r unig lloeren sy'n fwy.

(Sylwer: Mae gan y Lleuad gyfartaledd o 0,27 o gyfartaledd y Ddaear, hy mwy na ¼)

Esboniwyd tarddiad y mater yn yr Upanishads: "O'r lle absoliwt, daeth y gwynt allan, daeth y tân o'r gwynt, y dŵr o'r tân, a dŵr y ddaear." Mae hyn yn debyg iawn i ddilyniant tarddiad y mater fel y mae ffiseg fodern yn ei ddeall: plasma, nwy, ynni, hylif, mater solet.

Cofion rhyfeddol o'r gorffennol

Gan fod y wareiddiad Vedic hynafol yn dod nid yn unig wybodaeth ddamcaniaethol, ond olion concrit o ddiwylliant materol. Cymhleth Temple Temple Angkor yn y jyngl Cambodaidd yn ymroddedig Duw Viṣṇu ac mae'n un o henebion mwyaf rhyfeddol y wareiddiad Vedic.

Dyma'r adeilad crefyddol mwyaf yn y byd. Mae ei ardal yn gwneud 200 cilomedr sgwâr ac roedd 500 yn byw ar ei diriogaeth fil o bobl! Mae hyn yn dal i fod yn ddirgelwch. Ynglŷn â hyn, Yoshinori Iwasaki, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Daeareg yn Osaka, Japan:

"Ers 1906, mae grŵp o adferwyr Ffrangeg wedi gweithio yn Angkor. Yn 1950, fe wnaeth arbenigwyr o Ffrainc geisio codi cerrig ar fryn serth. Ond oherwydd bod gan y bae serth ongl 40, cwympodd y bryn ar ôl yr ymgais gyntaf am bum metr. Gwnaed ail ymgais, ond gyda'r un canlyniad.

Yn y pen draw, rhoes y Ffrancwyr eu syniad, defnyddiodd dechnoleg hanesyddol a waliau concrid adeiledig y tu mewn i'r pyramid, er mwyn sicrhau gwaith cloddio. Ar hyn o bryd, ni wyddom sut y gallai ein hynafiaid adeiladu llethrau mor uchel a serth. "

Heblaw Angkor, mae'n enfawr Cronfa Ddŵr Gorllewin Baray. Mae dimensiynau'r tanc yn 8 x 2,1 km ac mae ei ddyfnder yn bump metr. Mae'n dod o oedran hynafol anhysbys. Yn syndod yw cywirdeb ymylon y tanc a chadernid y gwaith a wneir. Mae gan y gronfa ddŵr fawr hon linell union derfyn, sy'n anarferol ar gyfer offer modern.

Deml arall, a leolir ym mhentref Lepakshi yn India (gwladwriaeth Andhra Pradesh), yw'r gyfrinach sy'n ysgogi llawer o ymchwilwyr. Deml Veerabhadra yn sefyll ar golofnau confensiynol 69 ac un arbennig nad yw'n cyffwrdd â'r ddaear. Mae canllawiau lleol yn aml yn gwneud jôcs gan dwristiaid, ac mae ganddynt y papurau dan iddo i ddangos bod y deml yn fflydio yn yr awyr.

Am flynyddoedd lawer, mae arbenigwyr wedi ceisio datgelu cyfrinach y golofn hongian. Er enghraifft, roedd peirianwyr Prydain yn India yn ystod y cyfnod cytrefol hyd yn oed yn ceisio rhoi'r gorau iddi, ond yn ffodus nid oeddent yn llwyddo. Hyd yn hyn, er gwaethaf gwybodaeth dechnegol uwch ac offer datblygedig, nid yw gwyddonwyr wedi gallu datrys dirgelwch piler sydd wedi'i atal dros dro sy'n torri cyfreithiau disgyrchiant.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb