Asiantaeth Newyddion yr Unol Daleithiau yn ystyried 2. Cyfnewidiodd yr Ail Ryfel Byd ffotograffau gyda'r Natsïaid

7981x 02. 05. 2019 Darllenydd 1

Gwyddai fod ei deunyddiau yn cael eu defnyddio gan Berlin yn ei phropaganda. Daeth lluniau mwyaf diddorol yr AP yn uniongyrchol i Hitler. Dywed Norman Domeier, hanesydd o'r Almaen, fod yr asiantaeth wedi dweud
APA.

Y rhyfel rhwng yr Unol Daleithiau a'r Almaen

Aeth yr Unol Daleithiau i'r rhyfel gyda'r Almaen yn 1941. Cyn hynny, AP oedd yr unig asiantaeth dramor i adrodd o'r Almaen. Hyd yn hyn, mae ymchwilwyr wedi dod i'r casgliad bod cysylltiadau cyfryngau UD-Almaeneg wedi cael eu lleihau ar ôl blwyddyn o 1941.

Yn ôl Domeier, fodd bynnag, parhaodd AP i anfon lluniau unigryw o gynghreiriaid i Berlin. Yn gyfnewid, cafodd ddelweddau anhygyrch o'r Almaen. Ar y ddwy ochr, cyfnewidiwyd y sancteiddiad yn y mannau uchaf, meddai Domeier, sydd bellach yn ymchwilio ym Mhrifysgol Fienna.

Derbyniodd luniau AP gan ei chyn-gydweithwyr a ymunodd â'r "Laux office" fel y'i gelwir. Gweithiodd dan y lluoedd Natsïaidd SS gorau a Gweinidogaeth Dramor yr Almaen. Yn y grŵp hwn, daeth delweddau AP i ben hefyd, meddai Domeier ar ôl astudio ystâd un o aelodau'r swyddfa.

Mae hanesydd o Brifysgol Stuttgart yn amcangyfrif bod 1942 i luniau 1945 wedi'u cyfnewid rhwng 35.000 a 40.000. Rhoddodd y negeswyr yn Lisbon a Stockholm fwy o fanylion am y trosglwyddiad. Roedd gan Adolf Hitler, arweinydd y Natsïaid, y delweddau AP mwyaf diddorol, meddai Domeier. Yn ôl iddo, golygodd Berlin y lluniau yn eu cyd-destun gwahanol er mwyn ymddangos fel rhan o bropaganda'r Natsïaid.

Roedd yr Americanwyr yn gwybod am gamddefnyddio eu deunyddiau, meddai Domeier. Ar yr un pryd, roeddent yn deall mai dim ond delweddau propaganda a gawsant o'r Almaen. Nid yw mor glir beth oedd manteision cyfnewidfeydd i Washington. Mae Domeier yn awgrymu bod yr Americanwyr hefyd wedi gweini lluniau at ddibenion propaganda. Ar yr un pryd, nid yw'n eithrio bod y sianel gyfathrebu yn cyflawni swyddogaethau anhysbys eraill.

Cyhoeddodd y domeier ei ganfyddiadau yn ZeithistorischeForschungen. Mae nawr yn gobeithio y bydd yr AP yn agor ei archif o'r diwedd. Nid yw'r Asiantaeth wedi gwneud sylwadau eto ar ei chanfyddiadau. Sefydlwyd AP (Associated Press) yn 1848 yn Efrog Newydd a daeth 1941 yn asiantaeth newyddion fwyaf y byd flwyddyn yn ôl. Mae ČTK hefyd yn tynnu ar ei newyddion delwedd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb