Llynges yr Unol Daleithiau: De Pole yw sylfaen y gwareiddiad allfydol

23304x 04. 11. 2016 Darllenydd 1

Ar 2. Derbyniodd Ionawr 2015 gan ymchwilydd UFO enwog Linda Moulton Howe e-bost gan beiriannydd bwrdd wedi ymddeol lle dywedodd wrthi am ei phrofiad anhygoel i wasanaethau'r Navy.

Y dyn hwn, sydd wedi cael ei alw'n unig Brian, 1997 oedd yr injanydd 1983 ar y bwrdd a wasanaethodd yn Navy Navy o 6 ar gyfer Sgwadron Chwech (Antivirwg Datblygu'r Antarctig) (VXE-3,5). Ei ganolfan oedd 'McMurdo Station', a leolwyd yn 300 o South Pole. Yn ystod ei leoliad, roedd ganddo fwy na digwyddiadau hedfan XNUMX trwy bron bob cornel o Antarctica a'r De Pole.

Mae sylfaen gwareiddiad allfydol ar y Pole DeUn diwrnod heulog ym mis Rhagfyr 1995 Brian hedfan gyda'i awyrennau â chriw C-130 ar daith ychydig dros fynyddoedd Transantarktickým, rhewlifoedd ger Beardmore pan welsant disg sgleiniog rhyfedd yn prysur symud yn ogystal â stopio yn sydyn. Yn dal i hedfan o gwmpas pen y mynydd, ond byth dros yr iâ ei hun. Ond nid dim ond arsylwi gwrthrych hedfan anhysbys yn y maes hwn, Brian a'i ffrindiau yno gwelodd ddisgiau hedfan dirgel yn rheolaidd. Roedd hyn ychydig yn rhyfedd, gan mai dim ond yr uned oedd yn hedfan yn yr ardal hon a bod yn rhaid i bob mudiad awyr gael ei gyhoeddi'n swyddogol.

Nodwedd arall oedd bod ei uned Brian a oedd yn gwahardd yn llym i hedfan dros ardaloedd penodol yn y pellter rhwng y km 6,5 15 ac o'r orsaf ym Mhegwn y De. Y cyfiawnhad swyddogol am y gwaharddiad hwn oedd cymryd samplau aer yn yr ardal hon, ond ni chredai unrhyw un o'r aelodau criw o ddifrif ac fe ystyriwyd ei fod yn ddi-fwlch. Un, fodd bynnag, eu gorfodi ar gyfer gwacáu angenrheidiol yn feddygol gwersyll Awstralia "Camp Davis" roedd yn rhaid i fynd drwy hyn parth gwaharddedig i hedfan, a phan fyddant yn cael eu staffio yn uniongyrchol dros yr orsaf mesur honedig, pob welais oedd twll mawr yn y rhew, a allai ddi-dor gyda'i LC130 yn diflannu! Dim ond nawr bod aelodau eraill o'r criw yn deall y rheswm pam na chafodd ei hedfan dros yr ardal hon. Yn ddiweddarach, dysgodd fod cofnod yn ôl pob tebyg i'r Ganolfan Ymchwil, lle roedd yn cydweithio ag ymwelwyr all-ddwys.

Mae Brian hefyd yn dweud sut y cysylltwyd â chysylltiad un diwrnod â gwersyll ger Marie Byrd ar un diwrnod. Ar ôl wythnos, rhoddwyd gorchymyn iddo ef a'i griw i hedfan yno a darganfod pam nad oeddent yn ei ddweud a bod popeth yn y bobl yn iawn. Pan gyrhaeddodd yno, canfu fod y gwersyll yn wag ac roedd y trosglwyddydd yn gweithio'n berffaith. Fodd bynnag, methodd â man preswylio dwsinau o wyddonwyr a leolir y olrhain lleiaf.

rian

Mae gan Brian baner yr Unol Daleithiau wrth ymyl polyn metel gyda chig melyn sy'n nodi'r De Pole ddaearyddol

Wythnos yn ddiweddarach, fodd bynnag, ymddangosodd yr ymchwilwyr yn eu gwersyll yn sydyn a gofynnodd i Brian fod yn well i fynd allan o'r fan hon. Bu Brian a'i griw yn gweithredu'r gorchymyn ac yn cludo'r gwyddonwyr hyn yn ôl i Christchurch yn Seland Newydd. Dywedodd Brian y gallai'r gwyddonwyr ddarllen eu hofnau o'u hwynebau ac nad oeddent am siarad am yr hyn a ddigwyddodd iddynt yn ystod y pythefnos.

Rhoddwyd gorchymyn llym i Brian a'i griw i beidio â siarad am yr hyn a welsant a chlywsant yno bryd hynny. Yn ddiddorol, ni ofynnwyd erioed i arwyddo'r ddyletswydd gyfrinachol swyddogol. Nawr ei fod eisoes wedi ymddeol, mae wedi penderfynu cyhoeddi'r wybodaeth bwysig hon ac adrodd ar fodolaeth anhwylderau nad ydynt yn humanoid sy'n weithgar ar ein planed.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb