Parhaodd uffolegydd Roswell yn argyhoeddedig o guddliwio'r UFO nes iddo farw

19631x 26. 06. 2019 Darllenydd 1

Stanton Friedman Byl ymchwilydd a ffisegydd niwclear, diolch i'r hyn a elwir yn "Digwyddiad Roswell" yn fyd-eang yn 1947. Siaradodd Friedman am y mater gerbron Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau ac fe'i cyflwynwyd yn ddiweddarach hefyd i Neuadd Enwogion UFO yn Roswell, New Mexico. Bu farw'r arbenigwr enwog 13. Mai 2019 mewn blynyddoedd 84. Digwyddodd nos Lun ym Maes Awyr Pearson yn Toronto wrth iddo ddychwelyd o'i ddarlith olaf yn Columba, Ohio, gartref i Fredericton. Ni ddatgelwyd achos y farwolaeth.

Er nad oedd erioed wedi gweld UFO yn bersonol, gweithiodd am hanner canrif fel awdurdod arweiniol gyda'r bobl a alwodd "UFO debunkers." Credai fod ganddo "fwy na digon o dystiolaeth" o fodolaeth allfydolion, ond roedd yn cadw dogn o amheuaeth nes bod y dystiolaeth hyd yn oed yn fwy amlwg. Arhosodd llawer o'r data a gafodd ei gladdu mewn dogfennau llywodraeth yr Unol Daleithiau.

“Dwi erioed wedi gweld soser na dieithr. Ond fel ffisegydd, rydw i wedi bod yn mynd ar drywydd niwtronau a phelydrau gama ers blynyddoedd lawer, ac nid wyf erioed wedi gweld y naill neu'r llall ohonynt, ychwaith, ”meddai wrth The Canada Press yn 2007. "Nid wyf erioed wedi gweld Tokyo, ond rwy'n credu ei fod yn bodoli."

Isod trafodir pen-blwydd damwain honedig Roswell UFO:

Ymchwilydd yn Roswell

Mae Friedman wedi ysgrifennu dwsinau o erthyglau UFO ac mae wedi ysgrifennu neu gyd-awdur nifer o lyfrau ar y pwnc hwn. Mae Kathleen Marden, cyd-awdur ei dri llyfr UFO, yn esbonio pam roedd Friedman mor hoff o ddechreuwyr UFO:

"Pan oedd yn gwybod y gwir, dywedodd wrthi," meddai hi o'i chartref ger Orlando, Florida ddydd Mawrth. "Ef oedd ymchwilydd cyntaf a phrif ddamwain Roswell. Stanton oedd y dyn a wnaeth ei waith. Roedd bob amser yn beirniadu'r rhai a oedd wedi torri allan am nad oeddent yn gwneud eu hunain. ”

Mewn cyfweliad cyn y Gyngres UFO Rhyngwladol yn 2011, dywedodd Friedman:

"Mae yna wahaniaeth rhwng amheuwr a dadfygiwr, ac yn ffodus dwi'n meddwl bod gennym fwy o ddirmygwyr nag amheuwyr," meddai Friedman. "Mae Skeptic yn dweud," Rydych chi'n gwybod, dydw i ddim yn gwybod. Gadewch i ni edrych ar y dystiolaeth. "Mae Debunker yn dweud," rwy'n gwybod. Nid oes tystiolaeth i'w hastudio. ”

Ffotograffau o Stanton Friedman gyda Kathleen Marden ar y wal yn Chwiliad Secret UFO yn y Pentagon

Roedd yr ymchwilydd angerddol hwn yn deall na fyddai'r bobl a welodd UFOs yn aml yn dweud hyn oherwydd ofn gwawdio, ac yn ceisio "chwalu" y gwawd hwn.

"Er gwaethaf honiadau ffug grŵp bach o negyddion swnllyd, mae cyfran fawr o bobl yn derbyn realiti ET, er nad ydyn nhw'n meddwl hynny," meddai.

Yn aml, dywedodd nad oedd yn "ddaearegwr". Ar ôl cyfnod o astudio, roedd yn credu'n glir bod "llong ofod estron a reolir yn ddeallus" yn ymweld â'r Ddaear. Credai fod nifer o swyddogion y llywodraeth, am fwy na blynyddoedd 60, wedi cuddio'r wybodaeth hon ar ET, a elwir yn "stori fwyaf y mileniwm". Teithiodd Friedman o gwmpas y byd i'w flynyddoedd 80, er iddo ymddeol yn swyddogol y llynedd. Mae ei ddarlithoedd “Sêr yn hedfan yn real” wedi cael eu clywed mewn cannoedd o golegau a grwpiau proffesiynol mewn gwledydd eraill, yr Unol Daleithiau, Canada a 20. Dywedodd ei ferch Melissa Friedman ei bod yn parhau i addysgu oherwydd ei fod yn caru galwadau UFO. Roedd yn dad i bedwar o blant a gadawodd y wraig 44, Marilyn.

Prif gasgliadau Friedman

Ar ôl pum degawd o waith, mae Friedman wedi dod i rai casgliadau pwysig:

1 Mae tystiolaeth glir bod llong ofod allfydol sy'n cael ei gyrru gan gudd-wybodaeth yn ymweld â'r blaned. Mewn geiriau eraill, mae RHAI UFOs yn long ofod allfydol. Nid oes gan y rhan fwyaf ohonynt ddiddordeb ynof fi.

Cuddliw: "Does dim amheuaeth bod rhai aelodau o'r Unol Daleithiau a llywodraethau tramor wedi cuddio'r gwirionedd am yr ymweliadau hyn. Mae'n wir "ofod gofod Watergate." "Roedd yn gwbl argyhoeddedig o'i wirionedd, er nad oedd erioed wedi gweld UFOs am ​​ei fywyd: nid oes dadleuon da yn erbyn y casgliadau hyn, ond dim ond pobl sydd erioed wedi ystyried tystiolaeth berthnasol."

Er nad oedd erioed wedi gweld UFO ei hun, roedd yn argyhoeddedig eu bod yn bodoli ac yn siaradwr argyhoeddiadol. Yn ôl y Daily Star: "Enillodd y USD 1,000 yn betio ar fodolaeth dogfennau UFO cyfrinachol gyda Philip Klass amheus, enillodd nifer o ddadleuon gyda thwyllwyr UFO hefyd."

Edrychwch ar ddarlith Stanton Friedman cyn UFO Congress:

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

GFL Stanglmeier ac André Liede: Teithiau cyfrinachol i'r gofod

Ychydig ddegawdau yn ôl, ni fyddai neb wedi meddwl y byddai'r Lleuad yn ganolbwynt sylw, yn enwedig i Rwsia a'r Unol Daleithiau. O goresgyn y lleuad Mae gan Tsieina, Japan, India a De Korea mae'n debyg hefyd ddiddordeb. Mae rhai gwladwriaethau yn ceisio defnyddio'r Lleuad yn unig ar gyfer teithiau hyrwyddo ac uchel eu bri, tra bod pwerau mwy datblygedig yn ymdrechu ar ei gyfer cast milwrol a defnydd strategol ar gyfer rheoli'r Ddaear o'r lleuad. Oherwydd y diddordeb mawr yn y corff cosmig agosaf hwn mae llawer o gwestiynau'n codi.

GFL Stanglmeier ac André Liede: Teithiau Cyfrinachol i'r Gofod

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb