UFO / ET cyfrinach Neil Armstrong

28182x 20. 07. 2019 Darllenydd 1

Bu farw Neil Armstrong, y dyn cyntaf ar y Lleuad, 25.08.2012 yn 82 ers blynyddoedd.

Mae llawer o bobl yn gofyn a gymerodd Armstrong at ei fedd cyfrinach hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ystod y flwyddyn 1969 y landin enwog ar y lleuad. Mewn gwirionedd, ie neu na.

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi cwrdd â nifer fawr o astronawdau, aelodau agos o'r teulu a ffrindiau agos. Fel y gallech gofio, fy ewythr oedd prif beiriannydd Grumman (bellach Northrup-Grumman), a luniodd modiwl llwyd a oedd yn glanio ym mis Gorffennaf ar 1969.

Nid yw'r gwir wir am y digwyddiad hanesyddol hwn wedi'i gyhoeddi erioed. Roeddem ni ar y Lleuad, ond yr hyn a ddigwyddodd oedd yn cael ei gadw'n gyfrinachol ac yn swyddogol yn parhau i fod yn ddirgelwch hyd heddiw.

Erbyn yr amser yr oeddem ar fin mynd ar y lleuad, roedd y modiwl orbital cinio wedi mapio ei wyneb. Diolch i hyn, cymerwyd lluniau o adeiladau hen a newydd ar wyneb y lleuad. Cadarnhawyd y ffaith hon gan fwy nag un tyst sy'n gysylltiedig â'r prosiect Prosiect Datgelu. Felly, ar yr adeg yr oeddem ni ar lan y lleuad, roedd y gwasanaeth arfau a deallusrwydd (a grŵp bach o weithredwyr NASA) yn gwybod bod rhywbeth anarferol mewn gwirionedd amdano.

Ar gyfer y digwyddiad hwn, bu oedi wrth drosglwyddo o'r Modiwl Lunar trwy'r NSA (Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol). Roedd ganddi ffilm amgen yn barod i fynd yn fyw, pe bai rhywbeth yn anarferol iawn.

Yn anffodus, digwyddodd hyn. ffrindiau agos ac aelodau o'r teulu agos iawn fel Neil Armstrong a Buzz Aldrin, dywedais yn annibynnol fod yn wir y lleuad roedd llawer ETV (vehlices ychwanegol daearol; cerbydau allfydol) mawr o amgylch y crater lle y modiwl lleuad glanio, a bod hyn gwelodd llongau ddau. Siaradais â swyddogion y fyddin a welodd gofnod gwreiddiol o'r digwyddiad hwn. Ni chofnodwyd y cofnod hwn erioed. Dywedodd un aelod agos o'r teulu Buzz Aldrin wrthyf, "Nid yw'n i mi fynd allan gyda hi. Unwaith y gall Buzz siarad am y peth, fe wnaiff hynny ... ".

Daeth Neil Armstrong yn bendant ar ôl glanio ar y lleuad, ac ychydig iawn a siaradodd am y digwyddiad hanesyddol hwn. Dywedodd ei ffrindiau a'i deulu wrthyf ei fod oherwydd ei fod yn fath o ddyn anrhydeddus, ac nid oedd am gael ei roi mewn sefyllfa pe bai'n gorfod gorwedd i'r cyhoedd am y cyfarfod pwysig hwn. Mae'n drasig bod ein harwyr mewn sefyllfa mor annymunol!

Pan wnaethom ni baratoi'r Prosiect Datgelu ychydig flynyddoedd yn ôl, trefnom ni 1997 ym mis Ebrill i briffio aelodau'r Gyngres. Ar yr achlysur hwnnw, gofynnais i un o ffrindiau Neil Armstrong a allai Armstrong ddod i Washington i hysbysu aelodau'r Gyngres. Dywedwyd wrthyf fod Armstrong yn dymuno y gallai siarad am yr hyn a ddigwyddodd yn wirioneddol wrth lanio ar y lleuad. Ond yn yr achos hwnnw, gallai Neil Armstrong, ei wraig a'i blant oll gael eu lladd. Dywedwyd wrthyf yn llwyr heb becynnu.

Ar y pryd roeddwn i'n meddwl ei fod yn hollol anhygoel, ond ers hynny, rwyf wedi canfod bod bygythiadau a bwlio o'r fath ar ran y diogelwch cenedlaethol yn arferol. Mae un ymchwilydd sydd wedi gweithio hir ar gyfer y Labordy Ymchwil Llynges yn Washington, yn ddiweddar, dywedodd DC fi (a hefyd rhai aelodau o Brosiect Datgeliad tîm) os Neil Armstrong yn sôn am rai o'r wybodaeth ei fod yn gwybod, felly, ei wraig, ei byddai plant a'i wyrion oll yn cael eu lladd.

Nid yw'n jôc - ac nid damcaniaethau cynllwyn. Dyma'r ffordd y mae'r penaethiaid hynod gyfrinach a ffasistaidd yn y diogelwch cenedlaethol yn gweithredu o dan y tywyllwch. Maent yn edrych fel corps maffia.

Am y rheswm hwn, rydym yn cymeradwyo dynion a'r merched dewr y rhai a ddaeth ymlaen ac yn gyhoeddus yn siarad y gwir am yr hyn ddigwyddodd a'i symud Prosiect Datgelu pellach. Mae'r byd yn haeddu gwybod nad ydym ar ein pen ein hunain bod bywyd deallus yn y Bydysawd yn bodoli y tu hwnt i ffiniau ein Daear. Mae gennym ni wyddonwyr a thechnolegau newydd anhygoel y mae angen eu cyhoeddi ar unwaith. Bydd y wybodaeth hon yn rhoi gwareiddiad newydd i ni ar y Ddaear heb dlodi a heb lygredd amgylcheddol. Byddwn yn cael cyfiawnder i bawb.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb