UFOs fel arf gyfrinachol y Trydydd Reich neu ymwelwyr o fyd arall?

12931x 25. 05. 2018 Darllenydd 1

Didyniad plât Dechreuodd yr epidemig ym mis Gorffennaf o 1947 ar ôl entrepreneur Americanaidd Kenneth Arnold Gweld am tua thair munud o'i awyren ei hun llinyn o wrthrychau sydd roeddent yn debyg i blatiau hedfan dros y mynyddoedd (UFOs o'r enw hyn). Yr hyn a welodd, dywedodd wrth yr awdurdodau ac, wrth gwrs, y wasg. Nid oedd ganddo syniad ei hun y byddai'n achosi grym mor fawr. Roedd y papur newydd yn chwerthin arno'n gyntaf. Yna cafwyd llifogydd o adroddiadau o sawsiau hedfan a welodd pobl o ddydd i nos. Symudodd rhai o'r platiau hyn yn araf, ac roedd eraill, ar y llaw arall, yn hedfan yn gyflym iawn. Arsylwyd unigolion a grwpiau o bobl, nid yn unig o'r ddaear, ond hefyd o'r awyren.

Wrth arolygu archifau'r Weinyddiaeth Hedfan, yr aelodau o'r comisiwn, a arweinir Donald Menzel, deunyddiau lle disgrifiwyd achosion diddorol iawn, a ddigwyddodd sawl blwyddyn cyn Arnold. Gwnaeth Menzel y datganiad canlynol:

Kenneth Arnold a'i UFO (darlun)

"Yn fuan cyn diwedd yr Ail Ryfel Byd, roedd cynlluniau peilot Allied yn adrodd dro ar ôl tro am ddigwyddiad peli disglair a oedd gyda bomwyr. Ymddengys bod y meysydd dirgel hyn, a arsylwyd dros yr Almaen a Japan, yn aros am fom, fel petaient am ei atal ac yna ymuno ag ef ar unwaith. Pe na bai'r peilot yn ceisio cael gwared arnyn nhw mewn unrhyw ffordd, roeddent yn hedfan yn dawel wrth ei ymyl. Ond ar y funud yr oedd yn ceisio symud, bu'r peli tanwydd yn hedfan ymlaen ... "

Yn y llyfr Leman enwog Arf cyfrinachol Almaeneg Yr Ail Ryfel Byd a'i ddatblygiad pellach (Munich, 1962) gellir dod o hyd i'r ffeithiau canlynol:

Ffeithiau o'r llyfr

Ym mis Hydref y flwyddyn, cafodd 1943 ei danio yn y ffatri bêl Ewropeaidd mwyaf yn Schweinfurt, yr Almaen. Mynychodd saith gant o fomiwr trwm 8 i'r llawdriniaeth. Llu Awyr yr Unol Daleithiau gyda thri deg cant o ymladdwyr America a Lloegr.

Roedd canlyniad y frwydr awyr yn ofnadwy. Roedd gan y Cynghreiriaid gant ac un ar ddeg o ymladdwyr difrifol a thua 60 o bomwyr a'r Almaenwyr dri chant o awyrennau. Gallwn ni ddychmygu beth oedd yn digwydd yn yr awyr! Ond mae gan sylfaen y cynlluniau peilot milwrol sylfaen gadarn. I oroesi mewn uffern, roedd yn rhaid iddynt wylio popeth ac ymateb yn syth i unrhyw berygl. Dyna pam mae'r adroddiad, a drosglwyddwyd gan y Prif Weinidog Robert Holmes, yn ddi-os yn ddogfen gredadwy.

Fe'i hysgrifennwyd, pan fydd yr awyren yn hedfan dros y ffatri, ymddangosodd grŵp o ddisgiau disglair mawr yn sydyn, fel pe baent o chwilfrydedd yr oeddent yn eu harwain. Roedd y disgiau'n croesi'r llinell dân gydag arfau Almaeneg ac yn cysylltu â bomwyr America. Roedd tanio treisgar o saith gant o gynnau peiriant ar y bwrdd, ond nid oedd yn achosi unrhyw niwed. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw weithredoedd gelyniaethus ar eu rhan. Dyna pam y cafodd y tân ei ailgyfeirio i awyrennau Almaeneg ac roedd y frwydr yn parhau.

Pan gafodd gorchymyn adroddiad pwysig, gorchmynnodd y gwasanaeth cyfrinachol i gynnal arolwg gofalus. Mewn tri mis, daeth yr ateb. Yn lle hynny, defnyddir y talfyriad UFO, sef llythyr cychwynnol geiriau Saesneg, am y tro cyntaf gwrthrych hedfan anhysbys.

Ddisgiau hedfan

Mae deallusrwydd wedi dod i'r casgliad nad oes gan ddisgiau unrhyw beth i'w wneud Awyr grym neu gyda grymoedd hedfan eraill yn y ddaear. Daw'r un casgliad gan yr Americanwyr. Ar y pryd, ffurfiwyd grwpiau ymchwil UFO ar unwaith yn yr Unol Daleithiau a'r DU am y cyfrinachedd llym.

Yn ystod y rhyfel nid oedd y digwyddiad hwn yn unigryw. 25. Mawrth Mae 1942 yn gapten peilot Pwyleg Sobinsky Rhufeinig o sgwadron o bomwyr Llu Awyr Prydain, yn cymryd rhan mewn cyrch nos ar ddinas Essen. Ar ôl cwblhau'r aseiniad a dychwelyd i'r ganolfan, clywodd sgrechian gwnwr: "Rydym yn dilyn gwrthrych anhygoel o siâp anhygoel!". Rwy'n meddwl, ysgrifennodd Sobinski mewn adroddiad ei fod yn ddarn devilish newydd o Almaenwyr a gorchmynnodd y gunman i dân. Nid oedd y gwrthrych anhysbys yn ymateb iddo. Roedd yn mynd at bellter o hanner troedfedd, ac am bymtheg munud yr awyrenodd yr awyren. Yna cododd yr uchder yn gyflym a diflannodd.

Ar ddiwedd y flwyddyn saethu tanfor 1942 Almaeneg ar arian, tua gwrthrych hir o wyth deg metr, gan fynd heibio iddo am bellter o dri chant metr, heb unrhyw adwaith i dân cryf. Yna y dechreuodd ddelio â'r mater UFO yn yr Almaen. Fe'i sefydlwyd Sonderbüro 13, a oedd yn gyfrifol am archwilio peiriannau hedfan dirgel. Roedd o dan enw'r cod Ymgyrch Uraniwm.

Y Trydydd Reich a'r UFO

Fel y mae'n ymddangos, Y Trydydd Reich roedd ganddi rywbeth i'w ystyried ac nid dim ond tystiolaeth. Efallai bod gan yr Almaenwyr wybodaeth fwy penodol a hyd yn oed "sampl" o UFOs. Mewn unrhyw achos, i Sonderbüro 13 nid yn unig y peilot prawf profion mwyaf profiadol a throsglwyddwyd y gwyddonwyr gorau Y Trydydd Reich, ond hefyd peirianwyr o'r radd flaenaf, arbenigwyr ffrwydrad, a charcharorion gwersyll canolbwyntio Mauthausen. 19. Cynhaliwyd profion mis Chwefror 1945. Disg Belontze. Cyrhaeddodd y peilotiaid prawf uchder o bymtheg mil metr mewn tri munud, ar gyflymder o ddwy fil cilomedr yr awr ar hedfan llorweddol. Gallai'r peiriant hongian yn yr awyr, hedfan ymlaen ac yn ôl heb droi. Rhoddodd gynnig iddo peiriant nad oedd "yn ysmygu neu'n ysmygu", dim ond dwr ac aer a ddefnyddiodd ef ac roedd yn waith dyfeisiwr Awstria Viktor Schauberger. Roedd dau amrywiad o'r offer disg gyda diamedr o ddeg wyth a chwe deg wyth metr.

Plât Natsïaidd Deg (Llun Darlun)

Plât Natsïaidd Deg (Llun Darlun)

Cynhaliwyd y gwaith mewn ffatri yn Wroclaw, Gwlad Pwyl. Ymunodd y Fyddin Goch yn gyflym. Dylai'r ddinas ostwng bob munud. Dinistriodd y Fascists y peiriannau prawf a gwaredwyd y carcharorion a'r dogfennau. Schauberger roedd yn osgoi cipio Sofietaidd a theithio i'r Unol Daleithiau. Yno cynigiodd iddo dair miliwn o ddoleri i ddarganfod cyfrinachau disg hedfan. Gwrthododd y cynnig hwn a chyhoeddodd hynny ni ellir datgelu dim hyd nes y llofnodwyd cytundeb dadfarmiad rhyngwladol.

Datganiad dyfeisiwr heddychwr fonheddig o'r fath yn ymddangos yn braidd yn rhyfedd gan fod Schauberger gweithio'n llwyddiannus iawn ar gyfer y Trydydd Reich ac nad oedd yn bwriadu i'r dyfodol ei greadigaeth a'r posibilrwydd o'i ffasgwyr ddefnydd. Roedd y milwyr Sofietaidd yn atal cwblhau eu gwaith, ond yn yr Unol Daleithiau ni allai neb ei atal rhag gwerthu ei ddyfais. Felly, os mai mewn gwirionedd oedd ei ddyfais ac nid rhywbeth a gymerwyd oddi wrth UFO, neu rywbeth o estroniaid, fel y mae'n honni ffynonellau eraill... (nodwch goch.)

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb