Teledu Suene a Throsglwyddydd Am Ddim (Cyfarfod 1): Cyfarfod Rhagarweiniol

711993x 01. 10. 2017 Darllenydd 1

Mewn cydweithrediad â Throsglwyddydd Rhydd, rydym yn dod â'r cyfarfod cyntaf i chi ar tonnau radio Rhyngrwyd. Ar yr un pryd, rydym yn cofnodi ein darllediadau gyda'r llun. Ni allwch glywed ond hefyd yn gweld y pethau yr ydym yn sôn amdanynt.

* Prosiect Suenee Bydysawd
* Extraterrestrials - exopolitics - hanes - ysbrydolrwydd
* Mam o estroniaid Nazca
* Nikola Tesla
* Gwybodaeth wedi'i chuddio a cholli cof dynol
* Hanes anghofio
* Diffyg glanio ar y lleuad
* Mam o Nazca

Erthyglau tebyg

Sylwadau 7 ar "Teledu Suene a Throsglwyddydd Am Ddim (Cyfarfod 1): Cyfarfod Rhagarweiniol"

 • Standa Standa yn dweud:

  Dim ond i rai Apwyntiadau y byddaf yn rhoi'r gorau iddi yn y fideo:

  1. Nid llun o'r stop yw llun o Google Moon, ond mae mapiau argraffydd, tynnu yn 70. flynyddoedd i ffotograff o'r safle glanio, fel adroddiad cydymaith ar Apollo. Mae angen llun arnoch yma:https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/628457main1_Apollo_11-670.jpg

  2. Roedd perfformiad y cyfrifiadur mewn modiwlau glanio yn bendant yn well na chyfrifyddion syml cyffredin. O'r technegau a ddefnyddir ar hyn o bryd, byddai am ei berfformiad a'r posibilrwydd o synwyryddion mwyaf fel y llwyfan Arduino - sy'n cael ei ddefnyddio yn gyffredin ar gyfer y gwaith o robotů.Rozdíl ymreolaethol fach adeiladu yn y ffiol - y cyfrifiadur, sydd wedyn yn "hmotnil" degau o cilogram, yn awr yn integredig mewn gram cydran.

  Pwy sy'n cofio'r cyfrifiannell rhaglenadwy cyntaf o 70. flynyddoedd, mae'n gwybod, er eu bod o orchymyn is na'r cyfrifiaduron yn Apollo, y gellid efelychu'r glanhau ar y lleuad arnynt.

  • Sueneé yn dweud:

   ad 1. Rwy'n edrych ar y llun cyfeiriedig. Nid wyf yn ei chael hi'n realistig i'r llinell rhwng LM a'r crater gael ei ystyried o ddifrif yn ddifrifol. Mae'n anghydfod rhwng graddfa, datrysiad, a maint argraffu esgidiau. maint LM.

   • Standa Standa yn dweud:

    Ond ni chredaf y byddai'r stribed tywyll yn cael ei wneud yn uniongyrchol gan olion traed.

    Yn fy marn i, mae'n cynnwys llwch wedi'i dorri o gwmpas y traed.

    Y dylai'r llwch wedi'i dorri'n gysgod yn dywyll, a dangosir y lôn dywylllach ehangach o'i gwmpas yn y lluniau canlynol:

    https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5887HR.jpg

    https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5950.jpg

    Mae gan luniau LRO, yn fy marn i, fwy o gyferbyniad i'w gwneud yn ymddangos o gwbl. Mae'r cyferbyniad cynyddol hwn hefyd yn cyfateb i'r lle llosgi lle mae olion golau y modiwl.

    • Sueneé yn dweud:

     Dydw i ddim yn hoffi dychmygu bod y tir yma yn mynd i wneud llinell hanner LM di-dor. :( Nid yw'n ymddangos yn gredadwy i mi.

     • Standa Standa yn dweud:

      Mae hyn yn sicr yn ystyriaeth dda

      Fodd bynnag, mae'r llun y cyfeiriais ato yn olrhain wahanol - mae'n amrywio rhwng 1 / 8 a 1 / 4. Mae'r picseli eithafol yn ansicr ac mae'r lled yn amrywio, felly dyma'r amrediad. (mae gan fariau tywyll modiwl 3-6, 24-26 picsel, a ddylai fod o gwmpas y mesurydd 9,5)

      Mae'r traciau mor eang â hanner y modiwl yn unig ar y map wedi'i baentio â llaw a gymerwyd gan Google a'i ddangos yn y fideo.

      • Sueneé yn dweud:

       Rwyf o'r farn, pe bai hynny'n wirioneddol, y byddai'n rhaid iddyn nhw gloddio ar y wyneb o leiaf 20 cm o ddyfnder a hyder 3 yn barhaus. Y rhagdybiaeth yw bod gan y deunydd ar ddyfnder 20 cm adlewyrchiad gwahanol o olau nag ar yr wyneb. Er enghraifft, gan de rock neu graig arall yn gyffredinol.

       Fel arall, rwy'n ei gymryd fel ffuglen wyddoniaeth pur gan Photoshop.

       Cymharwch ef â llinellau a siapiau ar y Plateau Natsïaidd.

       • Standa Standa yn dweud:

        Yn fy marn i, mae gan y deunydd adlewyrchiad gwahanol ar unrhyw ddyfnder bach o dan yr wyneb. Yn fwy penodol, mae'r adlewyrchiad yn dibynnu ar y "llyfnu" neu arwynebedd y llwch nad yw'n rhuthro. Rwy'n credu y bydd llwch y llwyd yn cael ei ysgafnhau ar yr wyneb erbyn miliynau o newidiadau tymheredd cannoedd o raddau, a fydd yn tarfu'n raddol ac yn cyfateb i'r pores. Bydd cloddio yn creu deunydd porous a fydd yn amsugno golau yn well.

        Gallwn roi cynnig arno ar unrhyw ddeunydd tebyg - megis tywod neu eira tywodlyd:

        https://pixabay.com/p-906334/?no_redirect

        https://orig00.deviantart.net/cad6/f/2013/271/f/9/snow_steps_by_vanesagarkova-d6oeqea.jpg

        Dyna pam rydw i'n meddwl nad oes angen cicio'r ffwrn, ond dim ond yn mynd yn yr eira - yn enwedig mewn amgylchedd lle mae'r llwch yn pasio'r 6x lleiaf yn fwy nag ar y Ddaear.

        Mae llwch sy'n marw yn cynnwys y lled mesur 3 yn unig lle mae 2x o leiaf.

Ad a Ateb