Nid yw Trump yn credu mewn bodolaeth UFO, ond nid yw'n ei wahardd

13052x 12. 07. 2019 Darllenydd 1

Os ydych chi'n meddwl tybed beth yw Arlywydd yr UD, Donald Trump, sy'n meddwl am fodolaeth UFO, gallwch gael rhyw syniad. Mewn cyfweliad gyda Tucker Carlson o Fox News Channel, dywedodd nad oedd yn credu mewn bodolaeth UFOs a gwrthrychau hedfan anhysbys. Pan ofynnwyd iddo beth oedd yn ei feddwl o UFOs a adroddwyd gan y cynlluniau peilot Navy, dywedodd:

,, Nid wyf am wneud sylwadau ar hyn yn fawr. Rwy'n bersonol yn amau ​​hynny. ”

Donald Trump a Llywydd UFO

Dyma sut y mynegodd yr Arlywydd Trump ei hun ar ôl cael gwybod am arsylwadau Pentagon. A'r peilotiaid sydd, o dan lw, yn honni eu bod wedi gweld gwrthrychau arbennig.

"Mae'n fyd rhyfedd i gredu yn y fath beth."

A yw'r Arlywydd Trump yn awgrymu bod pobl nad ydynt yn gwadu bodolaeth UFO ac sydd o blaid y syniad hwn rywsut yn wahanol i eraill? A oes rheswm dros eu credu yn llai na phobl eraill? Felly, gofynnodd Carlson i'r llywydd roi sylwadau ar fodolaeth ac arsylwi UFOs yn ei ofod awyr ei hun. Dilynodd tystion UFO awyren yr Arlywydd Trump yn ystod ei ymgyrch a dwywaith ar ei ddiwrnod sefydlu. Adroddwyd ar y pedwar sylw nesaf ar gwrs golff yr Arlywydd Trump yn yr Alban yn 2018. Onid oedd y llywydd eisiau gwybod mwy am yr arsylwadau hyn?

Donald Trump

Byd rhyfedd

A fyddai o bosibl yn credu mewn adroddiad neu gadarnhad o'r "byd arbennig" hwnnw, hynny yw, y bobl sy'n delio â ffenomen UFO? Felly atgoffodd Carlson y llywydd fod yr Unol Daleithiau yn cuddio nifer o longddrylliadau UFO ar y gwaelod. Yn y gorffennol, soniwyd am nifer o ddamweiniau UFO neu i lawr saethu.

Mynegodd y Llywydd ei hun fel a ganlyn:

“Nid wyf yn debyg ei fod yn wir. Ond mae gen i feddwl agored, Tucker. "

Felly mae'r Llywydd yn gwadu ac yn eithrio'n swyddogol fodolaeth UFO, er bod sawl cynllun peilot llynges yn peryglu eu gyrfa gyda'u datganiadau. Felly, gellir cynnwys hyd yn oed yr aelodau hyn o'r radd flaenaf mewn "byd arbennig". Ond allwn ni rannu'r byd yn grwpiau? Y rhai sy'n credu ac nad ydynt yn credu?

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Steven M. Greer, MD: EITHREDIAD - gan ddatgelu dirgelwch fwyaf y byd

Yn gynnar ym mis Gorffennaf, cafodd 1947 ei saethu i lawr gan dri llong estron ger canolfan filwrol Roswell. Dilynwyd hyn gan ddarganfod bodolaeth dwsinau o rywogaethau allfydol a'u technolegau, a ddaeth yn blât Rosetta dychmygol ar gyfer darganfod cenhedlaeth newydd o adnoddau ynni am ddim a systemau gyrru a allai deithio ar draws galaethau heb unrhyw lygredd.

Steven Greer: Aliens

Steven Greer: Aliens

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb