Trawsnewid tonnau'r ymennydd i gerddoriaeth

888x 14. 08. 2019 Darllenwyr 2

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae'ch ymennydd yn swnio wrth feddwl? Mae gwyddonwyr yn Tsieina yn gwneud - a dyna pam y gwnaethon nhw ddyfeisio ffordd i drosi tonnau ymennydd yn gerddoriaeth.

O heb fod yn felodig i felodig

Yn ystod camau cynnar yr arbrofion, roedd gwyddonwyr yn gwneud mwy o synau crebachu a di-felodig, ond yn ddiweddar fe wnaethant ddarganfod ffordd i gyfuno data o ysgogiadau trydanol a mesuriadau llif gwaed i gael cerddoriaeth ymennydd o ansawdd gwell. Yn ogystal â chyfuno gwyddoniaeth a chelf, mae ymchwilwyr yn gobeithio y bydd cerddoriaeth ymennydd un diwrnod yn cael ei defnyddio i helpu pobl i reoli eu tonnau ymennydd a lliniaru, er enghraifft, pryder ac iselder.

Yn wreiddiol, defnyddiodd yr ymchwilydd Jing Hu o Brifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Electronig Chengdu yn Tsieina a'i gydweithwyr electroenceffalograff (EEG) i adeiladu alawon ymennydd. Mae EEG yn cofnodi gweithgaredd trydanol o amgylch y benglog. Gan ddefnyddio meddalwedd arbenigol, trawsnewidiodd gwyddonwyr y signalau trydanol hyn yn nodiadau cerddorol. Roedd osgled neu uchder y tonnau yn pennu traw y tonau ac roedd hyd y don yn pennu hyd eu hyd.

Fodd bynnag, roedd dwyster y gerddoriaeth a ddeilliodd o hynny yn aml yn newid yn sydyn, gan achosi profiad gwrando annymunol.

Gallwch ddod o hyd i sampl o gerddoriaeth ymennydd yma:

Delweddu cyseiniant magnetig

Nawr mae'r tîm hefyd wedi dechrau defnyddio delweddu cyseiniant magnetig swyddogaethol neu fMRI. Mae'r dechneg hon yn mesur lefelau ocsigen yn y gwaed yn yr ymennydd mewn amser real bron, gan ganiatáu i wyddonwyr benderfynu pa rannau o'r ymennydd sydd fwyaf ocsigenedig ar amser penodol ac felly'n fwy egnïol. Gofynnodd Hu a'i gydweithwyr i ferch 14 oed a menyw 31 oed orffwys mewn peiriant fMRI. Yna fe wnaethant gyfuno'r data a gafwyd o fMRI â'r rhai gan EEG, a gymerwyd i orffwys hefyd, i greu cerddoriaeth newydd wedi'i seilio ar yr ymennydd.

14. Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd yr ymchwilwyr yn y cylchgrawn PLoS ONE sydd ar gael i'r cyhoedd, yn ôl panel o ddeg cerddor, fod y canlyniad newydd yn debycach i gerddoriaeth glasurol (wedi'i chyfansoddi gan bobl), o'i gymharu â cherddoriaeth a gafwyd trwy EEG yn unig. Ysgrifennodd yr ymchwilwyr hefyd y gallai cerddoriaeth gael ei defnyddio yn y pen draw mewn therapi bio-adborth, lle mae cleifion yn ceisio rheoli eu gweithgaredd ymennydd yn ymwybodol.

Gall gwyddonwyr dynnu mwy a mwy o wybodaeth o'n tonnau ymennydd. Yn astudiaeth 2011, ail-luniodd gwyddonwyr fideos o'r hyn yr oedd pobl yn ei weld yn unig gan weithgaredd yr ymennydd.

Gall ein hymennydd wneud rhyfeddodau. Gellir trawsnewid ei weithgaredd yn gerddoriaeth. Ond gall cerddoriaeth hefyd effeithio ar weithgaredd yr ymennydd. Isod mae mathau o donnau ymennydd ac enghreifftiau o'u symbyliad.

Tonnau ymennydd

Tonnau beta - canfyddiad gweithredol, weithiau straen

Hertz Lefel: 14-40 Hz
Effeithiau: deffro, ymwybyddiaeth arferol
Enghraifft: Sgwrs actif neu ymgysylltu â gweithio

Tonnau alffa - yn ystod myfyrdod, ymlacio

Hertz Lefel: 8-14 Hz
Effaith: tawel, ymlacio
Enghraifft: Myfyrdod, ymlacio

Tonnau Theta - ymlacio dwfn, myfyrdod dwfn

Hertz Lefel: 4-8 Hz
Effaith: Ymlacio dwfn a myfyrdod
Enghraifft: Daydreaming

Tonnau Delta - cwsg dwfn, anymwybodol

Hertz Lefel: 0-4 Hz
Effeithiau: Cysgu dwfn
Enghraifft: Profiad Cwsg REM

Awgrym o nwyddau o'r siop Sueneé Universe

Radim Brixi, Jana Matejickova: Ymlacio a Myfyrdod CD

Cerddoriaeth ymlaciol yn fyfyriol chwibanau, bowlenni Tibetaidd neu didgeridoo.

Jana Matějíčková: canu, chwiban - gorffen, didgeridoo, Bowlenni Tibet, sansula a brumle.

Radim Brixí: Ffliwt Sri Lankan, offerynnau electronig, Bowlenni Tibet, didgeridoo, sansula, ffidil Indiaidd a chanu.

Radim Brixi, Jana Matejickova: Ymlacio a Myfyrdod CD

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb