TR-3B: Y patent technoleg estron?

241302x 12. 10. 2017 Darllenydd 1

Os ydych chi'n un o'r cannoedd, os nad miloedd o bobl sydd wedi gweld y UFO trionglaidd yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, efallai y byddwch yn awr yn gweld ei ffurf go iawn mewn lluniadau technegol. Ble mae'r diagramau hyn yn dod? Gwreiddiol Patent US 20060145019 A1 ar gyfer llong ofod trionglog a elwir yn exopolitics fel byrfodd TR-3B!

Llong ofod sydd â thorso trionglog â thaliadau electrostatig fertigol sy'n cynhyrchu ymhob cornel yn faes trydan llorweddol sy'n gyfochrog ag ochrau'r ymyl. Mae'r maes hwn, sy'n gweithredu gyda'r ton a allyrir gan yr antenâu ar ochr torso, yn creu pŵer trwy gyfuno'r strôc a'r ymgyrch. Patent wedi'i ffeilio gan 20. Rhagfyr 2004 gan ddyfeisiwr John St. Mae Clairem yn fathemategol yn weddol gyflym, ond mae'r lluniau a'r haniaeth yn dangos yn glir ei bod yn llong ofod newydd sbon gyda system orfodaeth ddyfodol.

Mae'r ddyfais yn ymwneud â system orchuddio llong ofod sy'n cyflogi octagon cylchdroi o banel fflat wedi'i gyhuddo'n electronig i greu torc dipoleog trydan sy'n creu torso. Ar y tu mewn i bob panel mae gwialen wedi'u codi'n electrostatig sy'n ffurfio maes trydan planhigyn sy'n ymestyn o agorfeydd y panel, gan greu swigen ellipsoid posibl ar y tu allan i'r ffiwslawdd. Mae'r grug sy'n cylchdroi yn creu foment magnetig sydd, ynghyd â'r graddiant maes magnetig a ddatblygir gan faes trydan cylchdroi paneli a godir yn electrostatig, yn codi'r grym hwnnw. Mae'r maes ynni potensial yn cael ei gynyddu trwy ddefnyddio deunydd cawod dwbl gyda gwahanol fathau o eiddo a ganiateir.

Mae'r cyfuniad hwn o feysydd yn creu cylchdro gofodol yn ôl theori perthnasedd Einstein ac nid yw'n syndod bod y fyddin yn ei gadw mor dda cudd ... Mae'n ymddangos yn rhyfedd fod y patent yn ymddangos yn sydyn yn y cyhoedd heb unrhyw ddeialu ychwanegol. Bodolaeth T3-RB eto tan yn ddiweddar yn perthyn i gylchoedd sibrydion heb awdurdod yn hytrach o hysbyswyr dienw heb fwy o dystiolaeth. Ar y Rhyngrwyd, gallwn ddod o hyd i luniau sy'n dangos bod y peiriant hedfan wedi cael ei gynllunio ers amser maith. A beth yw'r cyfan patent berthynas ddiddorol - yn ôl hysbyswyr hyn oedd T3-RB (neu rywbeth tebyg iddo iawn) yn bodoli erioed yn 60./70. blynyddoedd o'r ganrif ddiwethaf.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "TR-3B: Y patent technoleg estron?"

Ad a Ateb