Top 10 chasms anhygoel ar y Ddaear

10692x 30. 06. 2018 Darllenydd 1

Gadewch i ni ddychmygu 10 y cribau mwyaf ar y ddaeary mae eu dyfnder neu eu dimensiynau yn hollol ddiddorol. Mwyngloddiau neu ogofâu yn bennaf yw'r rhain.

1) Chuquicamata, Chile

Mae Chuquicamata yn bwll copr agored yn Chile. Er nad dyma'r mwyaf o'i faint, mae'n dal i fod y lle cyntaf yn ei chynhyrchiad. Mae ei ddyfnder yn fwy na metr 850.

2) Udachnaya, Rwsia

Mae Udachnaya yn fwyngloddiau diemwnt. Fe'i darganfuwyd yn y flwyddyn 1955, gyda'i berchnogion yn gorffen mwyngloddio yn 2010. Mae ei ddyfnder yn cyrraedd hyd at metr 600.

3) Gwennol yn Guatemala

Mewn 2007 90 llyncu dwsin o gartrefi. Bu farw dau berson a bu'n rhaid symud mil. Mae achosion o ffurfio clwydi yn cael eu priodoli i glaw trwm a charthion tanddaearol.

4) Diavik, Canada

Lleolir y mwynglawdd hwn yn nhiriogaethau gogledd-orllewinol Canada. Fe'i hagorwyd yn 2003 ac yn cynhyrchu wyth miliwn o garats yn flynyddol (tua 1600 kg).

5) Mirny, Siberia

Mae mwyngloddiau Mirny Diamond yn metr 525 yn ddwfn ac mae ei diamedr yn fesuryddion 1200. Hwn oedd y cyntaf ac hefyd un o'r mwyngloddiau diemwnt mwyaf yn yr Undeb Sofietaidd. Mae bellach wedi'i adael. Yn ystod y dyddiau o gloddio gweithredol fe gymerodd y tryciau i gyrraedd gwaelod y pwll am ddwy awr.

6) Tyllau glas gwych, Belize

Mae twll glas mawr yn wennol o dan y dŵr oddi ar arfordir Belize. Mae'n croesi metrau 308 ar draws ac mae 121 metr yn ddwfn. Mae'n ogof galchfaen a gododd yn ystod Oes yr Iâ.

7) Bingham canyon, Utah

Mwyngloddio copr yw Bingham Canyon ym Mynyddoedd Oquirrh yn Utah. Mae'n gronfa ddwfn 1,2 a 4 cilomedr. Dyma'r gwaith cloddio mwyaf yn y byd.

8) Monticello, California

Lleolir yr Argae Monticello yn Napa County, California. Mae'n hysbys am ei orlif cylchol mwyaf gyda chiwbiau 48 400 yr eiliad.

9) Kimberley Diamond Mine, De Affrica

Mae'r mwyngloddiau diemwnt hwn (a elwir hefyd yn Big Hole) yn dal yr anheddiaeth fel y twll dwysaf a gloddwyd gan y llaw dynol. Rhwng y blynyddoedd gweithiodd minwyr 1866 i 1914, 50 000 yma i dynnu 2 722 kg o gerrig gwerthfawr. Mae'r pwll bellach yn rhan o dreftadaeth y byd.

10) Darvaza, Turkmenistan

Yn 1971, daeth daearegwyr i ddarganfod cyflenwad nwy tanddaearol enfawr. Fodd bynnag, wrth ddrilio'r twll turio, cwympodd y rig drilio cyfan ac adawodd y tu ôl i dwll mawr. Er mwyn atal gollyngiadau nwyon peryglus, mae'r siop yn cael ei oleuo. Ac mae'n dal i losgi.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb